Reduta Dobrego Imienia: Oficjalne przeprosiny od Niemców!
data:25 listopada 2016     Redaktor: AK

Kilka dni temu prosiliśmy Państwa o interwencję w sprawie artykułu w niemieckim „Mitteldeuscher Rundfunk”, który opublikował artykuł z użyciem zwrotu „polnische Konzentrationslager”. Zniesławienie dotyczyło informacji o premierze filmu „#uploading_holocaust”, który jest skomponowany z filmików wrzucanych na youtube przez izraelską młodzież. Autor artykułu #uploading_holocaust:”ich kann es nicht fuehlen” pytał, w jaki sposób ci młodzi nastolatkowie widzą polskie obozy koncentracyjne.

 
Redaktorzy nie zareagowali na naszą pierwszą prośbę o sprostowanie, w związku z tym poprosiliśmy Państwa o wsparcie. Po Państwa interwencji, redakcja w ciągu godziny zmieniła szkalujące określenie. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy zdążyli zareagować na nasze wezwanie. Jednocześnie publikujemy poniżej oficjalne przeprosiny od „Mitteldeuscher Rundfunk” (tłumaczenie robocze). Zostaliśmy także poinformowani, że Ci z Państwa, którzy wysłali nasze wezwanie do redakcji, także otrzymali podobne oficjalne przeprosiny.
 
Szanowny Panie Świrski,

Potwierdzamy wpływ Pańskiego pisma z dnia 14. Listopada na adres MDR Publikumsservice.

Dziękujemy za Pańską krytyczną uwagę w odniesieniu do artykułu na temat filmu dokumentalnego „#uploading_holocaust. Ich kann es nicht fühlen” na stronie MDR.DE, w którym zostało użyte pojęcie „polski obóz koncentracyjny”.

Z dniem 16.11.2016 skorygowaliśmy to sformułowanie. Z uwagi na dzień świąteczny w Saksonii (Dzień Modlitwy i Pokuty - przypis tłumacza) wewnątrzredakcyjne rozpatrzenie sprawy zajęło więcej czasu niż zwykle, dlatego mogę Panu odpowiedzieć dopiero dzisiaj.

Chcielibyśmy szczerze przeprosić zarówno Pana, jak i wszystkich członków Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom za użycie pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” na naszej stronie internetowej.

W żadnym wypadku nie było zamiarem naszego nadawcy znieważenie Pana organizacji czy też polskiego społeczeństwa. Użyliśmy tego sformułowania wyłącznie w sensie geograficznym, założyliśmy że zasadność użycia takiego sformułowania wyniknie z treści filmu. „Uploading holocaust” mówi o „Podróży do Polski”, którą każdy dorastający izraelski uczeń musi odbyć w trakcie swojej nauki. Służy ona zachowaniu pamięci o tym, co zostało uczynione narodowi żydowskiemu podczas panowania reżimu narodowosocjalistycznego.

W naszym artykule nie zaprzeczaliśmy ani holokaustowi, ani niemieckiej odpowiedzialności za holokaust – przeciwnie! Artykuł jest bardziej ukierunkowany na wspieranie dialogu pomiędzy młodzieżą niemiecką a izraelską.

Użycie wyrażenia „polski obóz koncentracyjny” było niewłaściwe, nawet jeśli jego przytoczenie nie narusza obowiązującego niemieckiego lub międzynarodowego prawa.

Jednocześnie chciałabym jeszcze raz podziękować za Pański głos w tej sprawie i dobitnie zapewnić, że pojęcie „polskie obozy koncentracyjne” nie zostanie więcej przez nas użyte, a wszystkie nasze koleżanki i koledzy zostaną w tej sprawie stosownie uwrażliwieni. Nie było i nie jest naszym zamiarem naruszenie godności polskiego narodu.

Szanowny Panie Świrski, będę wdzięczna, jeśli nasza odpowiedź zostanie przekazana wszystkim członkom Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom.

Z poważaniem
Sabine Tubbesing


 
Po pierwszym spektakularnym sukcesie systemu do wykrywania zniesławień w internecie, o którym napisaliśmy powyżej, prosimy o kolejną pomoc.

Będziemy wysyłali do Państwa treść wiadomości w języku angielskim, którą należy wysłać do redakcji portalu, który opublikował szkalujący tekst. Prosimy o wysłanie maila do redakcji na podany adres używając do tego własnej skrzynki pocztowej. Chcemy, aby redakcje dostały jak największą liczbę wezwań do naniesienia poprawek w artykule, zaprzestali zakłamywać historię i zniesławiać Polskę i Polaków. Jeśli wszyscy wyślemy do nich wiadomość, na pewno to odczują!
 
 
 
World Socialist Web Site
    
Nasza prośba dotyczy reakcji na publikację na stronie World Socialist Web Site. Ukazał się tam artykuł, w którym pojawiło się sformułowanie "Polish concentration camp". Po interwencji Reduty Dobrego Imienia administratorzy zmienili oszczercze zniesławienie na "Nazi Concentration Camp in Poland". Takie sformułowanie jest jednak nieścisłe, a tym samym krzywdzące, gdyż przez niepełną informację nie są wskazani twórcy obozów. RDI wysłała ponowne zgłoszenie z prośbą o korektę, podając jednocześnie propozycje prawidłowych nazw. Ten sam artykuł, w którym pojawiło się zniesławiające określenie, ukazał się także na innym portalu, którego administrator zareagował natychmiast zmieniając oszczercze określenie na "nazistowski obóz koncentracyjny w okupowanej Polsce". Prosimy o pomoc!

Poniżej wezwanie do sprostowania w języku polskim (prosimy go nie wklejać w treść maila), publikujemy je, żeby Państwo wiedzieli jaka jest treść przesłania. Prosimy wkleić do maila treść w języku angielskim, która znajduje się pod koniec tej wiadomości.

Wezwanie do usunięcia niepoprawnych treści

Na stronie internetowej www.wsws.org/en/article/2016/11/16/wbr-n16.html , za której treść są Państwo odpowiedzialni, w dniu 16.11.2016 pojawił się artykuł „Volkswagen is charged with aiding Brazilian dictatorship in torturing workers”, w którym „Nazi Concentration Camp in Poland” (w pierwotnej wersji „Polish concentration camps”) w odniesieniu do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych w Sobiborze i Treblince.

Powyższe określenie jest nieścisłe i mylące, a tym samym znieważające pamięć milionów ofiar niemieckiego narodowego socjalizmu, które straciły swoje życie w niemieckich obozach koncentracyjnych. Nie było obozów koncentracyjnych w „Polsce”. Były obozy w „okupowanej przez Niemców Polsce”. Określenia „Polska”, „Niemcy” i „okupowana przez Niemców Polska” nie mogą być używane zamiennie. Są to zdecydowanie różne od siebie podmioty geopolityczne.

Od września 1939r. rząd polski przebywał na uchodźstwie – najpierw we Francji, potem w Wielkiej Brytanii i nie miał jurysdykcji nad terytorium pod okupacją niemiecką. Zgodnie z Konwencją Haską wszelka odpowiedzialność za zdarzenia mające miejsce na okupowanym terytorium spoczywa na okupancie.

Niemieckie obozy koncentracyjne i niemieckie obozy śmierci ulokowane na terytorium Polski, w tym obozy w Sobiborze i Treblince, były niemieckimi instytucjami, z niemieckim personelem, wypełniającymi niemieckie zadania polityczne i ekonomiczne.

Poprawne określenia niemieckich obozów:
- niemiecki obóz w okupowanej Polsce
- niemiecki nazistowski obóz w okupowanej Polsce
- niemiecki obóz w okupowanej przez nazistów Polsce
- Nazistowski obóz w okupowanej przez Niemców Polsce
- niemiecki nazistowski obóz w okupowanej przez Niemców Polsce

Przykład zastosowania prawidłowej nazwy niemieckich obozów koncentracyjnych ulokowanych na polskiej ziemi znajdą Państwo na stronie portalu TRANSCEND MEDIA SERVICE https://www.transcend.org/tms/2016/11/volkswage... . Na jego łamach został również opublikowany artykuł autorstwa Armando Cruz’a pt.:„Volkswagen is charged with aiding Brazilian dictatorship in torturing workers”, w którego pierwotnej wersji wystąpiło sformułowanie „Polish concentration camps”.

W związku z powyższym przyłączam się do wezwania ze strony polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom i wzywam do usunięcia niepoprawnego sformułowania z administrowanej przez was strony www.

Podpis (prosimy o wpisanie własnego imienia i nazwiska)


    
TREŚĆ DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI MAILOWEJ WYSYŁANEJ NA ADRES: webmaster@wsws.org

A call for the correction of inaccurate content

On 16 November 2016 an article entitled “Volkswagen is charged with aiding Brazilian dictatorship in torturing workers” was published on the website www.wsws.org/en/article/2016/11/16/wbr-n16.html you are responsible for. The article featured the “Nazi Concentration Camp in Poland” (in the orginal version "Polish concentration camps") expression_ in relation to German Nazi concentration camps in Sobibór and Treblinka.

The expression_ “Nazi Concentration Camp in Poland” is imprecise and misleading, and as such represents an insult to the memory of the millions of victims of German National Socialism who perished in German concentration camps.

There were no concentration camps in "Poland". There were camps in "German-occupied Poland".

The terms “Poland”, “Germany” and “German-occupied Poland” are not interchangeable. They are significantly different geo-political entities.

From September 1939 the Polish Government was in exile – first in France, later in the United Kingdom – and it had no jurisdiction over territory under German occupation. According to the Hague Convention, the liability for the events taking place within the occupied territory lies with the occupying force.

German concentration and death camps located within Polish territory, including Sobibor and Treblinka, were German institutions, with German state personnel, completing German economic and political tasks.

The correct reference to the German camps could be:
- German camp in occupied Poland
- Nazi German camp in occupied Poland
- German camp in Nazi-occupied Poland
- Nazi camp in German-occupied Poland
- Nazi German camp in German-occupied Poland

An example of using the correct expression_ in relation to German concentration camps located in Poland can be found on the TRANSCEND MEDIA SERVICE portal https://www.transcend.org/tms/2016/11/volkswage... . The article by Armando Cruz entitled: “Volkswagen is charged with aiding Brazilian dictatorship in torturing workers”, which originally featured the “Polish concentration camp” phrase, was published on this site.

I join the Polish League Against Defamation in demanding the correction of defamatory phrases on your website.

Signature

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.