Dokument końcowy Konferencji "Państwo Polskie a Polonia"
data:11 listopada 2016     Redaktor: Redakcja

DOKUMENT KOŃCOWY KONFERENCJI złożono wraz z listem na ręce Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego


                                                                                                                                                        Warszawa, 9 listopada 2016
 
Szanowny Panie Marszałku,
od przeszło stu lat, polscy emigranci na cały świecie, jednoczą się w organizacje, których celem jest utrwalanie Polskości oraz tworzenie ośrodków społeczno-politycznych, dbających o sprawy Polski i Polonii. Konferencja „Państwo Polskie a Polonia”, która odbyła się w Warszawie w dniach 5 i 6 Listopada 2016, była efektem wspólnych działań środowisk polonijnych, które bazując na doświadczeniach wieloletniej pracy pragnęły wyrazić chęć unormowania stosunków pomiędzy Polską a Polonią. Poniżej w Dokumencie Końcowym konferencji przedstawiamy Panu Marszałkowi listę postulatów, które zostały uznane jako najważniejsze dla wypracowania metody stałej współpracy. Dziękując za zapoznanie się z przedstawionym dokumentem, wyrażamy nadzieję, że będzie on stanowić podłoże do dalszej debaty, która zaowocuje konkretnymi decyzjami.
W imieniu uczestników Konferencji
Witold Rosowski Koordynator Konferencji
 
Do wiadomości:
 Biura do Spraw Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP
 Komisji Sejmowej do Spraw Polonii i Polaków za Granicą
 Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Uczestnicy Konferencji postulują:

1. Zmiany prawne pozwalające na ustanowienie reprezentacji Polonii w Sejmie i Senacie, zgodnej z jej potencjałem - przynajmniej 10 senatorów i 20 posłów, proporcjonalnie do jej liczebności w poszczególnych regionach świata.
 
2. Konsolidację instytucji państwowych odpowiedzialnych za współpracę z Polonią, przez powołanie jednego urzędu scalającego kompetencje obecnych ośrodków.
 
3. Stworzenie w placówkach dyplomatycznych etatu polonijnego konsula, pochodzącego z lokalnego środowiska polonijnego.
 
4. Umożliwienie Polakom zamieszkałym zagranicą staży w służbie dyplomatycznej w krajach ich zamieszkania.
 
5. Natychmiastową renegocjację umów Polski z państwami, w których zamieszkuje Polonia, szczególnie w przypadku podwójnego opodatkowania polskich emerytów w USA.
 
6. Utworzenie wspólnej komisji dziedzictwa narodowego celem wypracowania spójnej wizji oświaty dla Polaków zamieszkałych zagranicą.
 
7. Stworzenie mechanizmów weryfikacji działaczy polonijnych z którymi Państwo Polskie współpracuje. Postulat dotyczy lustracji wszystkich organów polonijnych powołanych przez władze państwowe przez wprowadzenie wymogu składania oświadczeń lustracyjnych i ujawnienia wszystkich zasobów archiwalnych dotyczących Polonii.
 
8. Rozpoczęcie wspólnej debaty nad kryteriami przyznawania odznaczeń państwowych osobom z Polonii.
 
9. Niezwłoczne wypełnienie „Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy”, podpisanego w Wilnie w dniu 26 kwietnia 1994 roku, w celu zabezpieczenia praw i interesów
Polaków na Litwie.
 
                                                                                     Warszawa 6 listopada 2016r.
 
Witold Rosowski

[ sygnował w imieniu Uczestników Konferencji]

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.