NON STOP! MIASTECZKO NAMIOTOWE przed Sądem Najwyższym "UWOLNIĆ MIERNIKA!"(od 29 października)
data:29 października 2016     Redaktor: GKut

Relacje do 29 października
 
"Na czas aresztu Zygmunta Miernika rozwijamy miasteczko namiotowe" - ogłosił 11 września 2016r. Adam Slomka.
UWOLNIĆ MIERNIKA! ZAMKNĄĆ MICHNIKA! - Ruszyło oblężenie Sądu Najwyższego - powstało miasteczko namiotowe przed SN .
Tel. do koordynatora protestu: Adam Słomka (Niezłomni) tel. 503 814 900

18 stycznia

                      ZAPROSZENIE na NARADĘ 21 I 2017 (najbliższa sobota) godz. 12.00

Uwaga komunikat!

NARADA uczestników protestu "Miasteczko Namiotowe "Uwolnić Miernika - Zamknąć Michnika!" przed Sądem Najwyższym w Warszawie" odbędzie się w sobotę 21 stycznia 2017
o godz. 12.00 w Cafe Niespodzianka, Warszawa, ul. Marszałkowska 7.

Po zakończeniu narady przewidziany jest briefing prasowy.

Adam Słomka

 

Przyjaciele!                                                                        

Odnieśliśmy pierwszy ważny sukces, nasz kolega walczący o niepodległość oraz z bezprawiem sądów Zygmunt Miernik został właśnie wypuszczony z więzienia na warunkowe zwolnienie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uwolnienia więźnia sumienia z zakładu karnego składamy serdeczne podziękowanie.

Przed nami konieczność podjęcia kilku ważnych decyzji dotyczących przyszłości ruchu (koalicji, federacji) zawiązanej w miasteczku protestu.

Po pierwsze musimy podjąć decyzję: co do formy protestu w tym także kształtu miasteczka przed Sądem Najwyższym. Czy też zawieszamy nasz protest mimo groźby recydywy rządów PO+SLD+KOD+PSL.

Po drugie: powinniśmy uporządkować  listę postulatów (poza rozliczeniem zbrodniczej kliki komunistycznej pod hasłem zamknąć Michnika) takich jak np.

- wprowadzenie ŁAW PRZYSIEGŁYCH  (przywrócenie, bo obowiązywały od 1928 roku)

- zmianę PRAWA WYBORCZEGO

- JAWNOŚCI (transparentności) wszelkich poczynań władz jako standardu (w tym publikowania dokumentów, prawa do nagrywania przez obywateli itp.)

-  ustanowienia systemu OPIEKI NAPRZEMIENNEJ (realnego prawa dzieci do obojga rodziców)

- standardu jawnych PRAWYBORÓW dla wyłaniania kandydatów na urzędy obieralne (parlamentarzystów, radnych)

- wprowadzenia systemu faktur VAT przyjaznego polskim przedsiębiorcom.

- uchylenia ustawy o prawie do „bratniej pomocy” wojsk państw sąsiednich

- UJAWNIENIA CAŁOŚCI ZBIORU ZASTRZEŻONEGO  IPN

Postulatów może być wiele (dotyczące np. komorników, automatów do skupu butelek plastikowych itp] odnośnie istotnych a niezałatwionych spraw.

Po trzecie przyjęcia formuły współdziałania środowisk współpracujących ze sobą w miasteczku protestu.  Na przykład w szerokim ruchu o nazwie  „GŁOS LUDZI”

Czyli stawiającego kwestie do załatwienia w imieniu świadomej części obywateli.

Aby poznać Państwa zdanie, wymienić poglądy oraz uzyskać deklaracje realnego wsparcia (współudziału) w naszych pracach, zapraszamy do wyrażania przez najbliższe dni swoich poglądów drogą elektroniczną i telefoniczną oraz do przyjazdu na ogólnopolską naradę na 21 stycznia 2017 r. (sobota) na godzinę 12:00 do miasteczka protestu w Warszawie pl. Krasińskich.

Udamy się do zaprzyjaźnionej ciepłej Sali.

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zachęcamy do współudziału w przywracaniu uczciwej, suwerennej i niepodległej Polski. Nasza Ojczyzna Rzeczpospolita Polska potrzebuje Państwa zaangażowania!"

 

Adam Słomka  KPN - Niezłomni

Paweł Zdun – Ruch Kontroli Wyborów

Paweł Lenartowicz – Ruch Ojcowski

Andrzej Woroszyło – RKW - Ruch Kontroli Władzy

Zygmunt Miernik – więzień polityczny PRL i III RP

16 I 2017

  ------------------------------------------------------------------------------------------

W załączeniu polecamy  :

1/ kalendarium protestu

http://solidarni2010.pl/33741-wzywamy-dolacz-akcja-niezlomnych-uwolnic-miernika---aktualizacja-na-biezaco.html

Sporo filmów o nas też zamieściliśmy na https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/

2/ oświadczenie RKW w sprawie warunkowego zwolnienia Z.Miernika

http://ruchkontroliwyborow.pl/oswiadczenie-ruchu-kontroli-wyborow-z-13-stycznia-2017-r/

APEL osób publicznych w sprawie więźnia sumienia do min. Ziobry

http://solidarni2010.pl/34550-apel-weteranownbspnbspniepodleglosciowych-w-sprawie-zygmunta-miernika.html?PHPSESSID=3900c15340d67dc22b80f4e0a5681566

Informacja Onetu (przy całkowitej cenzurze w programach informacyjnych TVP Kurskiego o Mierniku od 6 miesięcy !)

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/zygmunt-miernik-wyszedl-na-wolnosc-to-wiezien-polityczny-iii-rp/p1bfdb1

Program A.Gargas o sędziach zbrodniarzach PRL w obecnym Sądzie Najwyższym i o miasteczku namiotowym https://vod.tvp.pl/28231715/21122016

Regularne audycje o działaniach miasteczka protestu prowadzi Ewa Stankiewicz (Solidarni 2010) w programie Otwartym Tekstem na antenie TV Republika oraz także radio wNET:12 stycznia!!!!
Skazany na karę 10 miesięcy więzienia Zygmunt Miernik wyszedł na wolność!
Tuż przed godziną 16.00 w dn. 12 stycznia Zygmunt Miernik opuścił więzienie i przebywa obecnie na zwolnieniu warunkowym.

 
31 grudnia

Na progu Nowego Roku 2017 (oby już bez reliktow komuny) pragniemy złożyć życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy dla Rzeczpospolitej!

Zygmynt Miernik z więzienia w Wojkowicach

Adam Slomka z miasteczka protestu pod Sądem Najwyzszym

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protest uczestników miasteczka UWOLNIC MIERNIKA  w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich - relacja z 5 godzin okupacji

 

W piątek 30 grudnia 2016 roku kilkudziesięciu działaczy pozycji antykomunistycznej oraz uczestników protestu UWOLNIC MIERNIKA z miasteczka na pl. Krasińskich przybyło o godzinie 14.00 do siedziby Rzecznika Praw Obywatelskich przy alei Solidarności.  Około 30 osób  ze śpiworami, żywnością i plakatami weszło do pomieszczeń biurowych natomiast kilkanaście z banerem ustawiło pikietę.

Rozpoczęliśmy okupacje przedstawiając postulaty pilnego zajęcia się sprawą więźnia politycznego Zygmunta Miernika, który właśnie rozpoczyna 5 miesiąc pozbawienia wolności w więzieniu za protest tortowy wobec sądowej ochrony zbrodniarzy komunistycznych.

Perspektywa spędzenia sylwestra w budynku RPO spowodowała szybkie podjecie rozmów które trwały z przerwami na konsultacje telefoniczne z A.Bodnarem do godziny 19.

Rzecznik Praw Obywatelskich   zobowiązał się wystąpić w obronie Zygmunta Miernika jako "więźnia niekryminalnego"! unikając jak święconej wody określenia więzień polityczny   Jest to identyczny zwrot „więzień niekryminalny” jaki używała propaganda PRL wobec nas w latach 80-tych.

To bardzo sympatyczna akcja zakończona sukcesem na koniec roku. Jakże odmienna sytuacja od arogancji władz okazana nam 12 XII na Rakowieckiej gdzie odmówiono nawet przyjęcia identycznej listy postulatów oraz nasłano na nas grupę „antyterrorystyczną”.

 

Ireneusz Wolański

Rzecznik Prasowy

30 grudnia
 
Podpisano porozumienie z przedstawicielami  RPO i zakończono kilkugodzinną "wizytę" w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich  - RPO zobowiązał się wystąpić w obronie Zygmunta Miernika jako "więźnia niekryminalnego"!
Szczegóły w osobnym artykule:
http://solidarni2010.pl/34490-news-kilka-godzin-w-biurze-rpo-trwal-protest-w-obronie-z-miernika---aktualizacja.html
oraz na stronie RPO.
---------------------------------------------------------
Dziś pikieta przed biurem Rzecznika Praw Obywatelskich z pytaniem: dlaczego nie broni więźnia sumienia?

Godzina 14:30, Aleja Solidarności 77.

29 grudnia

Adam Słomka wraz z uczestnikami Miasteczka Namiotowego organizuje dziś 29.  grudnia o 14.00 pikietę

przed śródmiejskim biurem Amnesty International Warszawa, ul. Piękna 66a lok. 2

z wezwaniem do zainteresowania się aktywistów tej organizacji sprawą więźnia
sumienia, Zygmunta Miernika "Tortowego".

PRZYJDŻ!

Poniżej pismo do Amnesty International Poland:

http://solidarni2010.pl/33741-wzywamy-dolacz-akcja-niezlomnych-uwolnic-miernika---aktualizacja-na-biezaco.html

---------------------------------------------------------------------

Prokuratura wystąpi o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary dla Zygmunta Miernika?

Jak informuje Prokuratura Krajowa w piśmie z dn. 19 grudnia do Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89, złożony zostanie wniosek by po upływie połowy kary udzielono Zygmuntowi Miernikowi niezwłocznie warunkowego zwolnienia z odbycia jej reszty, co może nastąpić już z dniem 2 stycznia 2017 roku. Ponadto Prokurator Generalny zlecił już Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu poprawy sytuacji penitencjarnej skazanego.
Przypomnijmy, iż Zygmunt Miernik został skazany na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia za rzucenie tortem w sędziego jako protest przeciw farsie jaką był proces generała Czesława Kiszczaka za stan wojenny. Generał otrzymał wyrok w zawieszeniu, a Miernik poszedł siedzieć. Z apelem o nadanie statusu więźnia politycznego, o odbywanie kary w zamian, o wstrzymanie wykonania kary i o ułaskawienie zwracały się organizacje zrzeszające działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane. Bezskutecznie. 7 grudnia Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 zwróciło się do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro o wszczęcie z urzędu postępowania ułaskawiającego wobec Zygmunta Miernika i wstrzymania wykonania kary - w dniu 35 rocznicy Stanu Wojennego.
 
19 grudnia Prokuratura Krajowa odniosła się do wniosku Stowarzyszenia. Prokuratura zgodziła się, iż kara 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności wymierzona Zygmuntowi Miernikowi za przypisany mu występek budzi wątpliwości, gdyż odbierana jest jako nadmiernie surowa w kontekście całokształtu okoliczności podmiotowych i przedmiotowych sprawy. Ale równocześnie dodaje że jednocześnie jednak jej wymiar mieści się wymiar w granicach ustawowego zagrożenia i sąd według swojego uznania był uprawniony do wydanie rozstrzygnięcie tej treści. Prokuratura nie znalazła podstaw do wniesienia kasacji na korzyść skazanego, ani też skoro strona nie wniosła wniosku o ułaskawienie - szanując stanowisko skazanego, nie podjął w tej sytuacji decyzji o wszczęciu z urzędu postępowania o ułaskawienie Zygmunta Miernika.
Wszczęcie z urzędu oznacza, że nie byłoby konieczności wniosku strony w tej sprawie. Prokuratura odmówiła, ale zdecydowała się jednak na wniosek o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Zobaczymy jakie będzie rozstrzygnięcie Sądu ws. tego wniosku?
 
Wigilia w namiocie przed Sądem Najwyższym.
 
 
 

24 grudnia na Wigilię w Namiocie (od ok. 14) wybiera się Zygmunt Miernik.
Więzień sumienia 3 RP przebywa chwilowo na świątecznej przepustce z więzienia.
ZAPRASZAMY!

20 grudnia
 
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych trwamy. Przygotowujemy
się do Świąt Narodzenia Pańskiego. Serdecznie wszystkich zapraszamy do
podzielenia się opłatkiem z protestującymi, na skromną wieczerzę
wigilijną (prawdopodobnie od godz. 14-15) oraz odwiedziny w Święta.
Dziękujemy za wiele wyrazów poparcia i konkretne wsparcie.
(Paweł Zdun- Ruch Kontroli Wyborów)
-------------

Solidarni z Zygmuntem Miernikiem- video Józefa Wieczorka

 
 

19 grudnia
 
 
 
 

19 grudnia

Przedstawiciele Miasteczka Namiotowego "Uwolnić Miernika. Zamknąć
Michnika" (Roman Sieroń, Eugeniusz Szostak, Alfons Thorner i Paweł
Zdun) wzięli udział w spotkaniu opłatkowym Klubu Ronina. Członkowie
Klubu szczodrze wsparli nasz protest. Bardzo dziękujemy Roninom za
życzenia, wyrazy sympatii oraz wsparcie materialne.
 
 
18 grudnia

W znacznie wzmocnionym (zarówno o uczestników naszego protestu z
Warszawy, jak i z innych miejscowości - m.in. z Poznania) składzie
wzięliśmy udział w demonstracji "W Obronie Demokracji" zorganizowanej
przez Kluby Gazety Polskiej przed Pałacem Prezydenckim.
Bez względu na zastrzeżenia m.in. wobec wolnego tempa zmian
przeprowadzanych przez obóz rządzący, trzeba bronić polskiej
demokracji przed tymi, którzy chcieliby jej zagrozić, m.in. przed tzw.
Komitetem Obalania Demokracji i Obywatelami PRL - zob. relację portalu
portalu
blogpress.pl na http://blogpress.pl/node/23487, zapis wideo na
https://www.youtube.com/watch?v=FyJyamuJciE , zdjęcia na
https://www.flickr.com/photos/55306383@N03/sets/72157674167685483

 
17 grudnia


Przedstawiciele Miasteczka Namiotowego (Paweł Lenartowicz, Roman
Sieroń, Eugeniusz Szostak, Alfons Thorner, Paweł Zdun i inni) wzięli
udział w kolejnym programie Studio Polska w TVP Info poświęconym
sprawom bieżącym (m.in. wydarzeniom w Sejmie). Zapis programu zob. na
http://vod.tvp.pl/27992808/17122016-cz-1 oraz
http://vod.tvp.pl/27992849/17122016-cz-215 grudnia
Po uroczystościach staromiejskich (12 na 13 grudnia) Zygmunt Miernik po raz kolejny nocował w Miasteczku. 13 grudnia brał udział w różnych upamiętnieniach ofiar stanu wojennego oraz spotkaniach z internowanymi i represjonowanymi. Późnym wieczorem odjechał na Śląsk. 14 grudnia w terminie stawił się do więzienia w Wojkowicach, by jak sam wspomniał "grzać ławkę dla tych, którzy powinni tam siedzieć" (tj. zbrodniarzy stanu wojennego).

Dziękujemy Zygmuntowi Miernikowi za poświęcenie nam czasu, za spotkania z kombatantami. Dziękujemy wszystkim osobom, które wyrażały swoje poparcie Zygmuntowi i uczestnikom protestacyjnego Miasteczka Namiotowego "Uwolnić Miernika. Zamknąć Michnika" przed Sądem Najwyższym.

Trwamy dalej we wspólnej walce o ukaranie wszystkich winnych zbrodni na Narodzie polskim (z LWP, MO, SB, ZOMO, PZPR, ZSL, SD, sprzedajnych sędziów, prokuratorów i wszelkiej maści polskojęzycznych renegatów i kolaborantów z okupantem sowieckim) w całym okresie PRL, a także post-PRL.

Prosimy o dalsze wsparcie w walce o suwerenne, samorządne i praworządne Państwo polskie, o oczyszczenie zarówno sądownictwa, jak i wszystkich instytucji państwowych z obcej agentury i jej sojuszników. Czas najwyższy, by wszystkie decyzje dotyczące Polaków zapadały nad Wisłą, zgodnie z polskim interesem narodowym, naszą wiarą, tradycją i obyczajami.
Paweł Zdun


14 grudnia
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE OPŁATKOWE W MIASTECZKU !
14.12 - GODZ. 17.00!

13 grudnia
Dziś 13.12 o 12.30 wiec pod aresztem na Rakowieckiej 37 w Warszawie!
Przemówi Zygmunt Miernik [nadal przebywa na przepustce].
W areszcie nadal przebywa grupa protestujących.
Więcej informacji o okupacji aresztu tu:
http://solidarni2010.pl/34416-news-trwa-okupacja-aresztu-na-ulrakowieckiej-w-warszawie---aktualizacja.html

Przyjdź!


12 grudnia

UWAGA!
30 weteranów niepodległościowych rozpoczęło okupację aresztu śledczego w Warszawie na ul. Rakowieckiej!
Wśród 9 postulatów jest m.in. ściganie zbrodniarzy komunistycznych
i uwolnienie więźnia sumienia Zygmunta Miernika.
czytaj tu:
http://solidarni2010.pl/34416-news-trwa-okupacja-aresztu-na-ulrakowieckiej-w-warszawie.html

Postulaty protestu Stowarzyszenia Niezłomni:11 grudnia

35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

 

Uroczystości rocznicowe rozpoczną się, jak co roku, apelem poległych - 12 grudnia.

Gromadzimy się w Warszawie na Starym Mieście ulica Jezuicka 2 przed tablicą śp. Grzegorza Przemyka ok godz. 23.30 - 24.00

Po apelu poległych, tużą po północy, nastąpi przemarsz przez miasteczko protestu weteranów przed Sądem Najwyższym UWOLNIĆ MIERNIKA do płyty pamiątkowej ku czci śp. Emila Barchańskiego naKościele p.w. św.Jana Bożego, ul. Bonifraterska 12, gdzie nastąpi zakończenie uroczystości.

Zapraszają Stowarzyszenie więźniów politycznych stanu wojennego NIEZŁOMNI oraz studenci NZS.

Uwaga: stan wojenny rozpoczął się faktycznie 12 XII 1981 roku o godz. 22.00 operacją „Azalia” tj. internowaniem patriotów.

W poprzednich latach uroczystości rocznicowe organizowaliśmy pod domem gen Jaruzelskiego, Kiszczaka, Ciastonia, Sansina i Urbana.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Przemyk

https://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Barcha%C5%84ski

za BiP Niezłomni

/-/ Adam Słomka10 grudnia

Zygmunt Miernik prawie cały piątek przebywał na terenie Miasteczka
Namiotowego, biorąc udział w codziennym życiu naszego obozu
protestacyjnego. Poza Miasteczkiem odwiedził siedzibę Radia WNET i
udzielił wywiadu Krzysztofowi Skowrońskiemu - zob.
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/miernik-sedziowie-powinni-byc-z-wyboru-a-nie-z-ukladow,
później na terenie Sejmu RP spotkał się z Marszałkiem Seniorem,
Kornelem Morawieckim. W spotkaniu udział wzięli także posłowie Jacek
Kurzępa i Robert Warwas oraz przedstawiciele Miasteczka Namiotowego,
Eugeniusz Szostak i Paweł Zdun.
Po południu Zygmunt Miernik wyjechał do Iławy na Ogólnopolski Zjazd
Internowanych w stanie wojennym.

Sobotę 10 grudnia był na Zjeździe w Iławie, a Miasteczko Namiotowe
wróciło do swojego codziennego życia.
--------------------------------------

Wieczorem w sobotę 10 grudnia Zygmunt Miernik wrócił do Miasteczka
Namiotowego i wkrótce wraz z Adamem Słomką oraz Pawłem Lenartowiczem,
Pawłem Zdunem i innymi reprezentantami Miasteczka Namiotowego wziął
udział w programie Studio Polska w TVP Info.

(materiał filmowy programu "Studio Polska- nr4)

 
Z TVP powrót przed Sąd Najwyższy. Kolejna noc Zygmunta Miernika w
warunkach polowych w Miasteczku Namiotowym.

Paweł Zdun

9 grudnia

Na 8 grudnia 2016 r. planowany był koncert Pawła Piekarczyka w Miasteczku Namiotowym "Uwolnić Miernika. Zamknąć Michnika" przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Występ oczywiście odbył się i spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem zebranych uczestników naszego protestu. Tak mogłaby brzmieć notatka z tego wydarzenia.
Miało ono jednak znacznie bardziej wyjątkowy charakter, niż występ barda w warunkach polowych, bowiem w tym samym czasie do naszego Miasteczka przyjechał Zygmunt Miernik przebywający na kilkudniowej
przepustce (na Ogólnopolski Zjazd Internowanych w Iławie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy) z więzienia. Postanowił zostać razem z nami i przenocować jako jeden z uczestników Miasteczka Namiotowego, solidaryzując się z naszą walką o przywrócenie sądownictwa wolnej Polsce, o sprawiedliwość w wymiarze sprawiedliwości.

Paweł Zdun


8 grudnia

Wszcząć procedurę ułaskawienia z urzędu wobec Zygmunta Miernika w dniu 35 rocznicy stanu wojennego

 
Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 zwróciło się do Prokuratora Generalnego ministra Zbigniewa Ziobry o wszczęcie z urzędu postępowania ułaskawiającego wobec Zygmunta Miernika (skazanego za "zamach tortowy" na sędzię, która prowadziła postępowanie sądowe wobec gen. Czesława Kiszczaka za stan wojenny) bez zasięgnięcia opinii skompromitowanych sądów, oraz o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozstrzygnięcia kwestii ułaskawienia. Stowarzyszenie postuluje, by działania w sprawie Prokurator Generalny podjął w dniu 35 rocznicy stanu wojennego - co ma stanowić akt przywrócenia sprawiedliwości dla środowiska działaczy osób antykomunistycznych i osób represjonowanych.
 

Autor plakatu: Wojciech Korkuć

-----------------------------

 

PROKURATORZY DO WIEZIENIA - MIERNIK NA WOLNOŚĆ !

- takim apelem zakończył się program w TVP

 

(OD 29 MINUTY)

Jerzy Targalski w programie „minęła 20” TVP IN FO u red. Rachonia

http://vod.tvp.pl/27745572/06122016

 
 
 
7 grudnia

Gorąco wszystkich Państwa zachęcam do uczestnictwa w obchodach
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 12.12.1981 r.
Część uroczystości m.in. na http://13grudnia.org.pl/

W Miasteczku Namiotowym "Uwolnić Miernika. Zamknąć Michnika" przed
Sądem Najwyższym w Warszawie obchody rozpoczynamy od koncertu Pawła
Piekarczyka w czwartek 8 grudnia o godz. 17:00. W dniach następnych
będziemy uczestniczyć w wielu wydarzeniach rocznicowych w Warszawie i
nie tylko. Zapraszam
Paweł Zdun4 grudnia

Jutro 5 XII w poniedziałek godz. 12.00 zapraszamy świadomych patriotów na proces Z.Miernika i A.Słomki przed sądem w Jaworznie ul. Grunwaldzka 28 sala 3 sygn II K 269/16 – oskarżonych przez prezydenta miasta Będzina Ł.Komoniewskiego z SLD o szkalowanie „dobrego imienia”.

Chodzi o nagłaśnianie przez NIEZŁOMNYCH w ulotkach informacji o praktykach wielomilionowej korupcji poprzez zatrudnianie w spółkach miasta działaczy SLD z całego kraju. Następnie Prezydent zrywa z nimi umowy o pracę, wypłaca ogromne odszkodowania i … ponownie zatrudnia w karuzeli spółek i stanowisk. W ten sposób do prywatnej kasy i do SLD wyprowadzono już kilka milionów złotych. W efekcie samo miasto ma dług ponad 40 milionów!

Proces rozpoczął się w Będzinie 10 maja br. gdzie sędzia Agnieszka Czarnecka-Wnuk ukarała Z.Miernika karą 3 tysięcy złotych za trząśnięcie drzwi (był przeciąg) oraz nakazała policji zabrać A.Słomce kamerę video i prywatne telefony komórkowe, zatrzymac i skuć w kajdanki lidera opozycji niepodległościowej gdyż jest przez nią „podejrzewany o dokonywanie nielegalnych nagrań”. Po wielu miesiącach śledztwa Policja i prokuratura oddała tydzień temu wszystkie przedmioty A.Słomce gdyż „nie stwierdzono jakiegokolwiek nielegalnego nagrania”.

Czas na wyrzucenie sędzi agresorki z pracy!

Sprawę przekazano do Jaworzna w związku z pikietami NIEZŁOOMNYCH sądu w Będzinie składającego się z sędziów pociotków reżimu PZPR oraz przed frontonem jedynego budynku sądu w III RP na którym wisi tablica pamiątkowa ku czci zbrodniczej PPR (!).

 
 
Po naszych pikietach [foto w załączeniu] tablicę ostatnio wreszcie usunięto a proces przekazano do sądu w Jaworznie.

 

/-/ Ireneusz Wolański

BiP Niezłomni


1 grudnia 2016
Sąd Okręgowy Warszawa 30 XI 2016 uchylił decyzję Sądu Rejonowego o aresztowaniu przywódcy KPN-Niezłomni

więcej - TUTAJ


29 listopada
ZAPRASZAMY JUTRO - PRECEDENSOWY
 W HISTORII PROCES O ARESZTOWANIE ADAMA SLOMKI ZA CZYTANIE KODEKSU NA SALI ROZPRAW
(TO NIE JEST ŻART) 
DECYZJĘ PODJĘŁA SĘDZIA 

Grażyna Puchalska

- ZBRODNIARZ KOMUNISTYCZNY STANU WOJENNEGO NADAL ZATRUDNIONA! 
SĄD OKRĘGOWY 30 XI ŚRODA WARSZAWA AL. SOLIDARNOSCI GODZ 13 SALA 356 (Blok H) 

25 listopada
Polecamy wczorajszą rozmowę protestującego w Miasteczku Pawła Zduna z Ruchu Kontroli Wyborów
z reporterem prawy.pl
[video 3.]

24 listopada
Dziś w "Otwartym tekstem" Ewy Stankiewicz w TV Republika obszerna relacja z pobytu Zygmunta Miernika w Miasteczku!
 
------------------------------------------------------------------------

Kolejny donos na Miasteczko! - prezes Sądu Najwyższego, zwraca się "z żądaniem" do ministra spraw wewnętrznych oraz policji:

"Po raz kolejny zwracam się o spowodowanie usunięcia sprzed Sądu Najwyższego obozowiska, które swą wymową obraża nie tylko Sąd Najwyższy, ale i cały Wymiar Sprawiedliwości. Proszę, a nawet żądam likwidacji w trybie pilnym emblematów i akcesoriów (…), które służą tylko i wyłącznie uwłaczaniu godności i dobrego imienia sądownictwa”!
Adam Słomka ripostuje:
"Kierownictwo Sądu Najwyższego samo znieważa konstytucyjny organ państwa poprzez eksponowanie w gmachu SN portretów komunistycznych zbrodniarzy, tj. np. prezesów SN z czasów PRL i dopuszcza do orzekania sędziów, którzy skazywali na bezwarunkowe kary więzienia działaczy opozycji PRL.[...] Szczerze wątpię, aby minister Błaszczak zdecydował się na nasyłanie na pokojowy i ważny społecznie protest oddziałów policji."

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo do Prezydenta w sprawia ułaskawienia i odpowiedź z Kancelarii.


Piszą o nas

Od ponad dwóch miesięcy pod gmachem Sądu Najwyższego stoi protestacyjne miasteczko namiotowe. Mogłoby się wydawać, że uczestnicy protestu domagają się jedynie zwolnienia z zakładu karnego działacza opozycji czasów PRL Zygmunta Miernika, który został skazany za protest w sprawie bezkarności Czesława Kiszczaka. Tymczasem kwestia ukarania komunistycznych zbrodniarzy i uwolnienia Miernika są jedynie fragmentami szerszej koncepcji zmian, których domagają się protestujący.

 

więcej
http://www.ngopole.pl/2016/11/22/o-co-i-po-co-walcza-protestujacy-pod-sadem-najwyzszym/

(pac), Niezależna Gazeta Obywatelska w Bielsku – Białej


20 listopada

Zygmunta Miernika w Miasteczku Namiotowym powitali licznie zgromadzeni, solidaryzując się z nim i zarazem z żądaniami sanacji wymiaru sprawiedliwości, o co walczy Zygmunt Miernik od początku i co jest jego celem nadrzędnym.

 
Powitalne torciki, koncert Agnieszki Pawlik-Regulskiej i Kayana - Janusza Kani z Solidarnych2010, skandowanie...
Panie Zygmuncie, po prostu byłeś u SIEBIE!!!
Po tej części wstępnej miała miejsce ogólnopolska narada środowisk i osób indywidualnych
uczestniczących (oraz wspierających) w proteście, oczywiście z udziałem Zygmunta Miernika.
[relacja - video 2; zdjęcia z wydarzenia- w galerii głównej]

19 listopada

Zygmunt Miernik na zlocie internowanych w Kazimierzu Dolnym (inne zdjęcia - w galerii)

 
UWAGA!
W niedzielę 20 listopada ok. 11.30 Zygmunt Miernik [ w ramach przepustki] odwiedzi Miasteczko!
Uściśnij osobiście dłoń Zygmunta Miernika!

18 listopada
Wiec pod tablicą Prezydenta Miasta śp L.Kaczyńskiego 18 XI na Placu Bankowym w Warszawie odbył się z udzialem pikiety UWOLNIĆ MIERNIKA - ZAMKNĄĆ MICHNIKA

KOMUNIKAT

ZYGMUNT MIERNIK – więzień sumienia III RP - otrzymał przepustkę na 3 dni celem udziału w Ogólnopolskim Zjeździe Osób Represjonowanych w stanie wojennym w Kazimierzu Dolnym k. Puław, jaki odbywa się w dniach 18- 20.11.2016 r., info link:

http://www.represjonowani.pulawy.pl/item/173-zaproszenie-na-og%C3%B3lnopolski-zjazd-os%C3%B3b-represjonowanych-w-stanie-wojennym-w-dn-18-20-11-2016-r-w-kazimierzu-dolnym.html

W weekend odbędą się brefingi prasowe z udziałem Zygmunta Miernika:

1. W sobotę 19.11.2016 r. o godz. 14:00 w czasie Zjazdu w Kazimierzu Dolnym w Domu Dziennikarza, ul. Juliusza Małachowskiego 17;

2. W niedzielę 20.11.2016 r. o godz. 11:30 w Miasteczku Protestacyjnym pod SN przy pl. Krasińskich w Warszawie. Około godz. 12:00 ogólnopolski zlot i narada uczestników protestu UWOLNIĆ MIERNIKA - UKARAĆ ZBRODNIARZY PRL.

 

17 listopada
 
 
 
Tym razem uniewinniony. Między innymi Zygmunt Miernik.

"Prokuratorzy komunistyczni wnioskowali o umieszczenie na obserwacji psychiatrycznej Mariusza Cysewskiego bohatera walki o Niepodległość redaktora portalu KPN Wolny Czyn (od 1982 do dzis) więźnia KGB ZSRR i osławionych sowieckich psychuszek tłumacza przysiegłego j.Angielskiego, tłumacza literatury pięknej, tłumacza dokumentów dla rodzin katynskich przed trybunałem w Starsburgu - społecznie bo rzad Tuska poskąpił pieniedzy! - zaprotestowała spokojnie i godnie grupa patriotow w sadzie w Piekarach Slaskich
policja napisała pismo ze do zadnego przestępstwa nie doszło ale prokurator PO-SLD wytoczyl patriotom zarzuty (Z>Miernik A.Słomka , Ireneusz Wolanski, lekarz Władysław Kostrzewski i in)"
Za ten protest najpierw ich skazano, a w wyniku apelacji uniewinniono

Wyrok

 
15 listopada
 
Film Józefa Wieczorka film zmontowany na spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego
 
 
TO JUŻ 100 DNI
(więcej zdjęć- w galerii)
 
 

 

galeria zdjęć Wojciecha Grabowskiego

TUTAJ

 

11 listopada

Przedstawiciele protestujących w Miasteczku z tabliczkami "Uwolnić Miernika!"

uczestniczyli w Marszu Niepodległosci w Warszawie.

 

Na obchodach Swieta NIEPODLEGŁOŚCI szliśmy z kolegami z Solidarnosci Walczącej i reprezentacją Poznańskiego Porozumienia Patriotycznego (RKW , Solidarni 2010 , Klubu Gazety Polskiej, KPN, Sokoła, Niezłomnych weteranow itp)

 
 
Baner UWOLNIĆ MIERNIKA - ZAMKNĄĆ MICHNIKA cieszył sie ogromną popularnoscią u manifestantow.

 

 

Pierwszy snieg...

Ciekawostka! 10 XI w miasteczku był dziennikarz Jacek Żakowski ! Wziął ulotki, porozmawiał, i tyle przeszpiegów...

10 listopada

Adam Słomka i Paweł Zdun w imieniu protestujących w Miasteczku Namiotowym gościli pod Namiotem Solidarnych2010 po zakończeniu Marszu pamięci na Krakowskim Przedmieściu, a następnie brali udział w uroczystościach na Placu Piłsudskiego. Charakterystyczne tabliczki "Uwolnić Miernika!" górowały nad zgromadzonymi.

 

9 listopada

Od 461 dni urząd Prezydenta RP sprawuje Andrzej Duda.

Od 358 dni urzęduje Rada Ministrów kierowana przez Panią Premier Beatę Szydło.Od 358 dni urząd ministra sprawiedliwości sprawuje Zbigniew Ziobro.

Od 100 dni Zygmunt Miernik siedzi w więzieniu za swój sprzeciw wobecsądowej ochrony zbrodniarzy stanu wojennego.

 

Od 77 dni trwa protest - Miasteczko Namiotowe "Uwolnić Miernika.
Zamknąć Michnika" przed Sądem Najwyższym.
Protest przeciwko bezkarności potomków (genetycznych i ideowych)
oprawców w togach sędziowskich przywiezionych na sowieckich tankach
ponad 72 lata temu.
Będziemy trwać, by wyrwać wymiar sprawiedliwości z rąk sowieckiej agentury.
Miasteczko Namiotowe "Uwolnić Miernika. Zamknąć Michnika" przed Sądem Najwyższym w Warszawie

Paweł Zdun - 9.11.2016

 

 

7 listopada

Zygmunt Miernik podczas krótkiej przepustki, dziękuje wszystkim za wsparcie

Filmik nakręcony w katowickim biurze Niezłomnych, na krótkiej przepustce z więzienia (15 godzin), która doszła do skutku, dzięki licznym interwencjom ze strony posłów.

Do więzienia osobiście przybył biskup diecezji Sosnowieckiej i spotkał się z p. Zygmuntem.

Dyrektor aresztu zmienił decyzje po raz trzeci...

 

 
 

4 listopada

Rozmowa Zygmunta Miernika [ z więzienia] z Janem Pietrzakiem 3.11.2016

 

3 listopada

03.11.2016 -"Otwartym Tekstem" odc. 40 - Bez uczciwego wymiaru sprawiedliwości nie ma demokracji - video pod artykułem

 

Na gorąco po koncercie:

"Wspaniały koncert!
Dzwonił Zygmunt Miernik i odbyła się też sympatyczna rozmowa Jana Pietrzaka z Z.Miernikiem przez telefon" - nagranie wkrótce..
 
 
 
 

Żeby Polska była Polską!

DZIŚ - 3 listopada 2016 r. (czwartek) o godzinie 13:00 Miasteczko "Uwolnić Miernika!” przed Sądem Najwyższym odwiedzi

Jan Pietrzak.

Sympatyków ze środowisk patriotycznych solidaryzujących się z akcją „Uwolnić Miernika!” zapraszamy na mini koncert wzorem wcześniejszych występów u nas Pawła Piekarczyka i Kapeli z nad Baryczy.
 
 
1 listopada
TV Republika zapowiedziała swoją obecność przed Sądem Najwyższym w
Warszawie w środę 2 listopada 2016 r. ok. godz. 17:30
 
 
 
30 października
 
KOMUNIKAT:
3 listopada 2016 r. (we czwartek) o godzinie 13. Miasteczko Namiotowe "Uwolnić Miernika. Zamknąć Michnika"
przed Sądem Najwyższym w Warszawie
odwiedzi JAN PIETRZAK
- "Żeby Polska była Polską!"
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie!
 


Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :

Materiał filmowy 3 :

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
Zobacz równiez:
Galeria do artykułu :
Zobacz więcej zdjęć ...

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.