PROTEST! Odpowiedzmy na rokosz sędziów, czyli Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich  w Warszawie
data:01 września 2016     Redaktor: Redakcja

VIDEO z  PROTESTU!  Transmisja on-line z wnętrza Pałacu Stalina z tych obrad z udziałem ok. 600 sędziów [zweryfikowaliśmy tę liczbę] pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=I9q1uSgwRu8
RELACJA z ODSŁUCHU!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOŁĄCZ DO PROTESTU!
W czasie manifestacji przemawiała Zofia Romaszewska i Ewa Stankiewicz; wychodzącego podczas przerwy prazesa TK Rzeplińskiego powitały gwizdy i okrzyki.
Obradom Kongresu od samego początku przysłuchuje się Ewa Stankiewicz.
Protest przeciwko rokoszowi sędziów  [skierowanemu przeciw obecnej demokratycznie wybranej władzy] rozpoczął się 3  września o godz. 9.00 przed wejściem głównym do Pałacu [od strony ul. Marszałkowskiej]  - organizują "Niezłomni" i środowiska niepodległościowe z Solidarnymi2010. Trwa Hyde Park środowisk oburzonych kongresem i  obecnym stanem sądów w Polsce. Agresywni kontrmanifestancji z KOD-e  - obrońcy dawnego sędziowskiego układu - usiłują zagłuszać odtwarzane pieśni patriotyczne; zostali odgrodzeni kordonem policji, na wprost nich ustawiono hasła obnażające rzeczywiste cele KOD.

NIE BĄDŹ BIERNY!  3 września 2016 r.  w Pałacu Stalina, zwanym  Pałacem Kultury i Nauki, w Warszawie rozpoczął się  spektakularny pokaz buty postkomunistycznej sędziowskiej kliki i próba wskazania Prezydentowi i Rządowi, gdzie jest ich miejsce, oczywiście zdaniem niezawisłych - od prawa i prawdy! - sędziów. Bunt sędziów, którzy nie chcą uznać decyzji Prezydenta i rządu "dobrej zmiany" musi się spotkać z naszą odpowiedzią.
 
RELACJA Z ODSŁUCHU TRANSMISJI ON-LINE:
 
 
Obrady sędziów rozpoczął zatroskany Adam Strzembosz przewodniczący obradom -"z wielkim niepokojem patrzę na to, co się w Polsce dzieje; apeluję o utrzymanie trójpodziału władzy" - te uwagi nagrodziły huczne oklaski.
 
 
"Nie chcemy, by państwo dryfowało w kierunku anarchii [..] protest przed SN z obrazoburczymu hasłami [ktorych nie będa przytaczać] może byc tego przejawem" - powiedziała Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf . Wcześniej sędzia nawiązała do wypowiedzi prawnika z 1931 i zrobiła aluzję do czasu po zamachu majowym i Berezy Kartuskiej , kojarząc go z obecną władzą w Polsce. Sędzia kontynuowała - Na tym kongresie powinnismy pokazać, że obecna władza nie ma wiedzy o systemie sądownictwa, obecnie nie ma woli rozmowy z nami przez rząd - to powinien być kongres "godności sędziów", "polityczni harcownicy" robią nas ludzi zaprzedanych i mających mitycznych zleceniecodawców - mówiła oburzona.

Kongres jest nadzwyczajny, bo sytuacja jest nadzwyczajna - oznajmił sędzia Marek Sadowski Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. - Pojawiły się napięcia między władzą wykonawczą a sądowniczą, obrona Trybunału Konstytucyjnego jest kluczowa - kontynuował. Dominuje przestarzała "monteskiuszowska" koncepcja władzy sprzed 1989r., sądu ktory nie ujawnia swoich poglądów i nie rozmawia z mediami [powołał się tu na sędziego Safiana, który przed laty przełamał ten wzorzec], "wąska" władza sędziego - odeszła w przeszłość. Dla mnie głównym problemem jest art.10 konstytucji [mówi on o trójpodziale władzy] i odbudowa komunikacji ze społeczeństwem. Sędzia nie wyjaśnił, na czym miałaby polegać "szeroka" władza sędziów'.

Sędzia András Baka – Prezes Izby Cywilnej Kurii Węgier, b. Prezes SN Węgier - był kolejnym mówcą. Powołał się na tożsame problemy na Węgrzech.
[Kontrowersyjna jest postać sędziego, który wystąpił przeciw Rządowi Węgier na arenie międzynarodowej. Węgry muszą zapłacić sędziemu wielkie odszkodowanie, gdyż przegrały w tym sporze: 70 tys. euro jako zadośćuczynienie za szkody materialne i krzywdę moralną oraz 30 tys. Euro tytułem kosztów i wydatków. [wpisz w google: Baka przeciwko Węgrom].]
Nurt obecnych zmian prawa na Węgrzech "wypada" z tego, jak funkcjonuje wymiar prawa w całej Europie - powiedział na zakończenie mówca. Bądżcie twardzi - zaapelował.

Sędzia Nils Engstad - Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) - rozpoczął od refleksji o "rządach prawa" i zacytował izraelskiego prawnika, podkreśalając niezależność sądownictwa - to fundament "rządów prawa" i warunek istnienia "rządów prawa". "Gdzie brak rządów prawa, tam moze rozwinac się tyrania" - podkreślił. MÓWIŁ ALUZYJNIE O "SUBTELNYCH SPOSOBACH" OGRANICZANIA WŁADZY SĘDZIÓW. Rada Sądownictwa jest niezależna i komptenentna i rząd powinien się jej słuchać - zawyrokował. - Sędziowie powinni być powoływani przez ciała niezależne od politycznych. Praktyka - oklaski sędziów - gdy bez uzasadnienia powołuje się sędziów lub nie [np. przez prezydenta] jest niedopuszczalna.

A'propos , zacytujmy wypowiedź Janusza Wojciechowskiego z wczoraj:

Dziś władza sądownicza domaga się od prezydenta, by wszelkie kandydatury na sędziów podpisywał bez sprzeciwu, bez szemrania. Sędziowie sami zdecydowali kto ma być dopuszczony do ich władzy, wszystkim wara, wszyscy baczność, z prezydentem na czele, nominację wręczyć i odmaszerować! To nie jest brak uległości, to jest już próba dominacji. Dobrze, że natrafia na sprzeciw. za: polityce.pl

Sędzia Thomas Guddat – Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów - "nie mieszamy się w sprawy w Polsce, ale wyrażamy niepokój, jeśli jedno z państw członkowskich nie szanuje prawa" . "Sytuacja w Polsce jest dalece nienormalna" - powiedział w zw. z tzw. kryzysem konstytucyjnym. Niezalezność Sądu Konstytucyjnego w sytuacji wiekszosci parlamentarnej jest kluczowa dla demokracji -nie mieszająć się do naszych spraw wewnętrznych oznajmił niemiecki sędzia.

Prof. Marek Safjan - Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, b. Prezes i Sędzia TK - oznajmił słuchaczom: Gwarancje nie są obecnie wystarczające dla zagrożeń, jakie pojawiają się na styku władzy sądowniczej i rządowej. W wypowiedzi pojawiły się takie diagnozy: władze "nakierowane są na osiągnięcie innych celów " , formalne gwarancje niezleżnosci okazują się nieskuteczne, dochodzi do łamania reguł konstytucyjnych, postępowanie odbiega od dobrego obyczaju; Węgry i Białoruś zostały zrównane zrównane w negatywnej ocenie z perspektywy "państwa prawa" . Obrona sędziów Trybunału Konstytucyjnego [w tym skompromitowanego sędziego Tulei] i zajadły atak na partię rządzącą dominowały w tej wypowiedzi. Mówił o "zastraszaniu" sędziów i protestował wobec niezależnosci Prezydenta w powoływaniu sędziów. Sędzia niespełniający oczekiwań może spodziewać się negatywnych działań, skoro powoływanie jest oparte na niejsnych kryteriach - insynuował.

Nuria Díaz Abad – Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) - zapewniła o wsparciu swojej instytucji dla sędziów zebranych na tej sali...

Prof. Ryszard Piotrowski - Uniwersytet Warszawski - Mówca zasugerował, że obecnie w Polsce obowiązująca konstytucja jest postrzegana jako przeszkoda w realizacji planu wyborczego -insynuował dalej; toczy się spór o demokrację. Suwerenem są w istocie wartości - sformułował karkołomną myśl mówca - sędziowie reprezentują suwerena, gdyż reprezentują wartości - to przyczyna konfliktu między sędziami a politykami. Konstytucję trzeba czytać w całości, a nie we fragmentach - jesli mamy do czynienia z prerogatywą prezydenta, to nie oznacza, że inne przepisy konstytucji go nie obowiązują, a więc powinien uzasadnić swoje stanowisko, odmawiając zaakceptowania sędziów - pouczył Prezydenta, przypomnijmy - doktora prawa. Konstytucja wystarczająco formułuje standardy, trzeba je tylko stosować. Zakończył slowami o wielkiej wdzięczności dla słuchaczy i uczestników.

 

B. Prezes i Sędzia TK - Prof. Andrzej Zoll - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich - dostrzega zagrożenia dla prawa i porządku konstytucyjnego. Nie można o obronie podstawowych prawach człowieka mówić jako o sporze politycznym. Wspólnych reguł gry TEN OBÓZ polityczny nie uznaje; my prowadzimy walkę przeciwko władzy i powrotowi do czasów PRL z wyrażoną w owczesnym systemie władzą sejmu i faktycznej władzy I sekretarza partii - powiedział o swoim środowisku sędziowskim

Prezes Rzepliński nie prowadzi polityki, stara się powstrzymać pełzający zamach przeciwko porządkowi niekontrolowanej sejmokracji z niekontrolowanym jednoosobowym ośrodkiem decyzyjnym; zbliżamy się do systemu autokratycznego - grzmiał Zoll- a język prezesa Kaczyńskiego jest właściwy dla systemu totalitarnego, inni są wykluczeni...

Prezes Kaczyński nawiązuje do poglądów Carla Schmitta, odchodzi się od legalistów i normatywistów, lasnując decyzjonizm - wola człowieka [w domysle: J.Kaczyńskiego] zaczyna stawać się prawem - imputuje Zoll Jarosławowi Kaczyńskiemu. To wyzwanie dla prawników! Oni będą obiektem ataków! - wieszczył groźną przyszłość sędzia.

29.06.2007 podjęto pierwsze kroki w tym kierunku -projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wtedy zgłoszony przez PiS jest zgodny z przyjętym obecnie w grudniu 2015r. i słusznie został uznany przez TK za niezgodny z Konstytucją.

Pełzający zamach na konstytucję - to sformulowanie pojawiło się kilkakrotnie, także w kontekście premier Szydlo.

Likwidacja TK i ograniczenie sądownictwa - do tego zmierza prezes Kaczyński. Sądownictwo ma być podporządkowane władzy wykonawczej, ale i sterowaniu politycznemu , tak jak za PZPR, do tego wraca Kaczyński - zdaniem coraz bardziej napastliwego Zolla.

 

Jak dotychczas, było to najbardziej polityczne i wprost atakujące PiS oraz Jarosława Kaczyńskiego przemówienie na Kongresie.

 

Ogłoszono przerwę.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Oto czym ma być w swoim zamierzeniu Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich:
Na obrady zaproszono parę przybudówek ideologicznych z różnych pseudoinstytucji oraz sędziów skompromitowanych w swoich krajach oraz - cynicznie! - Prezydenta RP i najwyższych przedstawicieli Parlamentu i Prządu.
 
 
Cel Kongresu:
"Wychodząc naprzeciw zgłaszanym w środowisku sędziowskim postulatom powszechnej debaty na temat sądownictwa, zagrożeń dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów - Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia wraz z Krajową Radą Sądownictwa postanowili zwołać na 3 września 2016r. (sobota) Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.
 
 
Jak piszą organizatorzy, głównymi tematami Kongresu będą:
- sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowiska sędziowskie;
- nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy - Prawo o prokuraturze;
- niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego;
- ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału;
- projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
 
 
Ramowy program obrad kongresu 4 salach położonych na IV. Piętrze [ Warszawska, Starzyńskiego, Broniewskiego i Gagarina]:
08:30 - 09:30 - rejestracja
09:30 – 10.00 – powitanie gości i wprowadzenie do Kongresu
10.00 - 11.30 – wystąpienia referentóww programie m.in. - Nuria Díaz Abad – Przewodnicząca Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), - Sędzia András Baka – Prezes Izby Cywilnej Kurii Węgier, b. Prezes SN Węgier, b. Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, - Sędzia Nils Engstad - Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), - Sędzia Thomas Guddat – Prezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów oraz Wiceprezes MEDEL, - Prof. Ryszard Piotrowski - Uniwersytet Warszawski, - Prof. Marek Safjan - Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, b. Prezes i Sędzia TK - Prof. Andrzej Zoll - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich
11.30 – 12.15 - dyskusja uczestników Kongresu z udziałem zaproszonych gości
12.15 - 13.00 - przerwa kawowa
13.00 – 15.30 - ciąg dalszy dyskusji
15.30 – 16.15 – przerwa kawowa
16.15 – 17.00 - dyskusja nad uchwałami
17.00 - 17.30 - podsumowanie i zakończenie Kongresu
 
 
Przewidywana jest transmisja on-line z obrad.
 
 
I słowa podsumowania ze strony organizatorów tej niebezpiecznej zabawy:
"Od 1989 r. nie mieliśmy aż tylu zagrożeń dla niezawisłości sędziów i funkcjonowania sądownictwa , nagromadzonych w tak krótkim czasie"
za: http://www.iustitia.pl/kongres-sedziow, http://prawo.gazetaprawna.pl/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Przypominamy także list wystosowany w tej sprawie przez posła Janusza Wojciechowskiego ; wg naszej wiedzy - list pozostał bez reakcji.

Regnów, 31 lipca 2016 roku,

Pan Sędzia Dariusz Zawistowski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Na podstawie art. 16 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się do Pana Przewodniczącego o wyjaśnienie kilku spraw związanych z zapowiedzianym przez rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa wydarzeniem określanym jako „kongres sędziów z całej Polski”, mającym się odbyć 3 września br.

W wywiadzie dla portalu internetowego “Onet.pl” pan Waldemar Żurek, sędzia, a zarazem rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa stwierdził między innymi : “… Czas na to, by jasno wybrzmiał nasz głos, głos sędziów. Zwołujemy nadzwyczajny kongres, to wydarzenie bez precedensu. Zbieramy się już 3 września. Wszyscy - sędziowie z całej Polski - jasno powiemy, że dobrze nie jest.”

Obowiązujące prawo – Konstytucja oraz ustawy ustrojowe sądów ściśle regulują prawa i obowiązki sędziów, regulują zasady samorządu sędziowskiego, ale nie przewidują możliwości zwoływania sędziowskich kongresów. Zgodnie z artykułem 7 Konstytucji wszystkie organy państwa działają na podstawie prawa, sędziów ta zasada dotyczy również, a nawet w szczególności.

W związku z oficjalna zapowiedzią kongresu przez rzecznika KRS, oficjalnie pytam Pana Przewodniczącego:

1) Przez kogo i na jakiej podstawie prawnej zwoływane jest, zapowiadane przez rzecznika KRS gremium określane jako nadzwyczajny kongres sędziów? Czy w świetle prawa będzie to zgromadzenie legalne? Zdumiała mnie też inna wypowiedź pana sędziego Żurka w tym samym wywiadzie:

“…Nic nie zostanie zapomniane. Powstanie „biała księga nadużyć”. Zajmą się tym stowarzyszenia sędziowskie. Każdy, kto jawnie namawia do łamania prawa, kiedyś za to odpowie. Mamy w końcu Trybunał Stanu, instytucję dotąd raczej „martwą”, ale wciąż istniejącą. I jestem pewien, że nadejdzie dzień, kiedy wszyscy ci, którzy za nic mają polskie prawo, przed tym Trybunałem staną…”

Sędziowie nie mogą nikogo oskarżać, a tym bardziej nie maja prawa stawiać kogokolwiek przed Trybunałem Stanu. O tym decydować może tylko Sejm, władzy sądowniczej nic do tego. Pytam zatem Pana Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa:

2) Czy Rada zna i popiera ogłoszoną przez jej rzecznika ideę prowadzenia przez sędziów “białej księgi nadużyć”?

3) Czy Rada nie dostrzega zagrożenia niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów w podejmowaniu przez sędziów czynności związanych z kierowaniem spraw do Trybunału Stanu, choć działania te konstytucyjnie przypisane są władzy ustawodawczej i nie należą do zakresu działania władzy sądowniczej?

I jeszcze jedna wypowiedź sędziego Żurka, z tego samego wywiadu: „… medialne wystąpienia, atakujące sąd i nieprawomocne orzeczenie, są absolutnie niedopuszczalne! „

Nie znajduję w przepisach prawa żadnych podstaw do zakazywania komukolwiek oceny i krytyki nieprawomocnych orzeczeń sądowych. Wielokrotnie taka krytyka miała miejsce i nie była kwestionowana, mieści się ona w ramach konstytucyjnej wolności słowa i prawa do krytyki władz, a władza sądownicza wyłączeniu z tej krytyki nie podlega. Pytam zatem Pana Przewodniczącego:

4) Czy Rada popiera wypowiedź swojego rzecznika i uważa, że nieprawomocne orzeczenia sądowe nie podlegają publicznej krytyce? A jeśli tak, to z jakiej podstawy prawnej wywodzi Rada zakaz takiej krytyki?

Z poważaniem Grzegorz Wojciechowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.