NASZ PROJEKT: "Przeszłość i perspektywa - nowa polityka historyczna"
data:26 sierpnia 2016     Redaktor: LordVader

Projekt Stowarzyszenia Solidarni 2010 promuje Polskę, jej bogactwo kulturowe i dorobek historyczny, podkreśla jej wkład w dziedzictwo kulturowe Europy, a także inicjuje na poziomie społecznym dobrą zmianę w Europie...Przeszłość i perspektywa - nowa polityka historyczna”

Projekt Stowarzyszenia Solidarni 2010 promuje Polskę, jej bogactwo kulturowe i dorobek historyczny, podkreśla jej wkład w dziedzictwo kulturowe Europy, a także inicjuje na poziomie społecznym dobrą zmianę w Europie, jako Unii wolnych narodów i równych suwerennych państw, solidarnej i konkurencyjnej pod względem gospodarczym, cieszącej się autorytetem w świecie. Unii, która wraca do korzeni, przywraca wolność słowa i szacunek dla wartości chrześcijańskich oraz jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo i sprawiedliwość.

Projekt zakłada informowanie zagranicznej opinii publicznej o najważniejszych kwestiach dotyczących Polski, buduje jej dobre imię, a także propaguje dzieje naszego narodu i państwa.

Projekt ma dać początek nowej wizji współpracy Państwa Polskiego z pozarządowymi organizacjami polonijnymi i patriotycznymi.

Wskutek zmanipulowania i upartyjnienia polityki oświatowej i informacyjnej w PRL oraz zanegowania roli polityki historycznej w ostatnich latach III RP i dominacji trendów kosmopolitycznych polskie społeczeństwo zostało pozbawione podstawowej wiedzy historycznej o faktycznych dokonaniach swoich przodków, na której można się oprzeć i do której warto się odwoływać, planując przyszłość. Istnieje pilna konieczność odbudowy świadomości Polaków, dotyczącej faktycznej roli Polski w Europie na przestrzeni dziejów, jako państwa „bez stosów”, które stworzyło podwaliny wolności obywatelskich i republikanizmu, lidera pokojowej dekomunizacji w XX w. Rzetelne informowanie o faktach historycznych, w kontekście współczesnych wyzwań, ma szansę przywrócić właściwą samoświadomość narodową i społeczną Polakom, a następnie - poprzez oddziaływanie mediów społecznościowych - wywrzeć pozytywny wpływ na inne państwa i narody Europy, wykorzenione, borykające się z kryzysem wartości i erozją idei

Przedmiotem zadania, realizowanego w ramach projektu „Przeszłość i perspektywa - nowa polityka historyczna” jest organizacja w ciągu września, października i listopada 2016r. kilku skorelowanych wydarzeń. Należą do nich:

- cykl wykładów i debat „Węzły polskiej pamięci”, [czytaj dalej 1.]

- zainicjowanie społeczności portalu Voice Free Europe i Zjazd Liderów Europy, [czytaj dalej 2.]

- Międzynarodowa Konferencja „Państwo Polskie a Polonia”, [czytaj dalej 3.]


Projekt współfinansowany przez

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Projekt realizuje Stowarzyszenie Solidarni2010

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. „Węzły polskiej pamięci” - cykl wykładów i debat

AKTUALNY przebieg realizacji projektu pod linkiem:

http://solidarni2010.pl/33798-nowy-cykl-wykladow-profesora-andrzeja-nowaka-wezly-polskiej-pamieci.html?PHPSESSID=c308279f73623f00339ee2d54eb8bc2d

Założenia ogólne

W ramach projektu „Przeszłość i perspektywa - nowa polityka historyczna” przeprowadzony zostanie cykl autorskich wykładów profesora Andrzeja Nowaka „Węzły polskiej pamięci” połączonych z otwartą debatą moderowaną przez Wykładowcę.

Spotkania przybliżą w atrakcyjnej formie unikatowość polityki Państwa Polskiego w ciągu dziejów, na tle dorobku cywilizacji europejskiej i światowej.

Spotkania mają charakter interdyscyplinarny poprzez osadzenie kluczowych „Węzłów polskiej pamięciw szerokim kontekście polskiej tradycji kulturowej oraz w powiązaniu z filozofią, religią i estetyką.

Spotkania będą transmitowane on-line i rejestrowane, a nagrania upowszechniane w Internecie oraz na specjalnej podstronie portalu solidarni2010.pl

Cel

Spotkania propagują postawy oparte na samoświadomości kulturowej, interpretowanej przez pryzmat „Węzłów polskiej pamięci” - zwornika naszej wspólnoty narodowej. Poprzez uruchomienie pokładów pamięci o tradycji oddziałujemy na uczestników i integrujemy trzy pokolenia: dzieci, rodziców i dziadków. Otwarte spotkania edukacyjne są adresowane do odbiorców w różnym wieku.

Dzięki pogłębieniu wiedzy o polskiej tradycji politycznej i kulturze, jej współczesnej randze i unikatowości oraz dzięki uruchomieniu pamięci własnej, rodzinnej i narodowej osiągnięta zostanie wspólnota doświadczenia i ugruntowane poczucie narodowej dumy.

Harmonogram wykładów'Węzły polskiej pamięci" 2016

Dom Pielgrzyma Amicus, godz. 17.00 -19.00, sala konferencyjna 1.p. Warszawa ul.kard.S. Hozjusza 2 [parafia św.St.Kostki na Żoliborzu] dojazd: metro Pl.Wilsona

  • 6 września 2016 – „Wolność”

Od Przywileju koszyckiego 1374 - do Konstytucji 3 Maja 1791

  • 4 października 2016 - „Odwaga”

Grunwald 1410 - Westerplatte: major Henryk Sucharski 1939, Jan Paweł II 1987, Lech Kaczyński 2009

  • 8 listopada 2016 – „Unia”

Horodło 1413 - Lublin 1569

  • 6 grudnia 2016 - „Bratni spór”

Mątwy 1666 - Zamach majowy 1926

 

Przebieg debat

Debaty tematyczne umożliwią pogłębienie wiedzy oraz zapewnią uczestnikom możliwość otwartych wypowiedzi oraz zadawania pytań poprzez:

- bezpośredni kontakt mieszkańców Warszawy i okolic z Wykładowcą

- kontakt w czasie rzeczywistym szerokiej publiczności widzów i słuchaczy transmisji on-line, oraz poprzez forum, e-maile i FB

Do udziału w debatach, następujących bezpośrednio po wykładach, poprzez transmisję on-line na internetowej stronie solidarni2010.pl bezproblemowo mogą się włączyć osoby starsze i niepełnosprawne oraz Polacy przebywający za granicą . Zapewniamy możliwość wcześniejszego zadawania pytań [poprzez przesłanie ich na adres e-mail: solidarni2010projekty@gmail.com ], które zostaną przekazane Prowadzącemu i i włączone do dyskusji.

Proponujemy także publikację wypowiedzi uczestników dyskusji lub jej słuchaczy na podstronie portalu solidarni2010.pl - pod warunkiem przesłania podpisanego tekstu do publikacji na podany powyżej adres e-mail.

 

Informacje o Wykładowcy

ANDRZEJ NOWAK- profesor doktor habilitowany, wybitny historyk, sowietolog, znawca stosunków polsko-rosyjskich. Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Instytucie Historii PAN.

Wykładał na uniwersytetach całego świata - m.in. w USA - Harvard, Columbia, Rice, w Wlk. Brytanii- Cambridge, London University, a także na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, Uniwersytecie w Tokio, Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas i Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

Uczestnik wielu konferencji naukowych i kongresów, m.in. w Sapporo, Kazaniu, Twerze, Moskwie, Paryżu, Londynie, Cambridge, Sztokholmie, Wenecji, Nowym Jorku, Budapeszcie, Rapperswilu i Brnie.

Wybitny publicysta. W latach 1991-1994 był redaktorem naczelnym wywodzącego się z podziemnego ruchu wydawniczego czasopisma „Arka”, do 2012 r. był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika polityczno-kulturalnego „ARCANA”.

Profesor Nowak jest autorem wielu książek, esejów, artykułów. Laureate licznych nagród i wyróżnień.

Zawsze zaangażowany w życie społeczno-kulturalne w Polsce. Od października 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Od kilku lat z inicjatywy Stowarzyszenia Solidarni 2010 prowadzi cykle wykładów:

POLSKA-ROSJA: GEOPOLITYKA I TRUDNE SĄSIEDZTWO - 2012/2013,

FILARY POLSKOŚCI - 2013/2014,

LEKCJE HISTORII – 2014.

Obecnie realizowany jest cykl pod tytułem „ HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ”. Wszystkie wykłady profesora Andrzeja Nowaka gromadzą licznych słuchaczy, są rejestrowane i udostępniane w postaci elektronicznej.

Także cykl wykładów „PEJZAŻE POLSKIEJ PAMIĘCI”- 2011/2012 (organizatorem było stowarzyszenie Civitas Christiana) został zarejestrowany przez ekipę filmową Stowarzyszenia Solidarni2010

Archiwizacja i udostępnienie

Spotkania będą w całości transmitowane i archiwizowane.

Pod specjalną zakładką na stronie internetowej solidarni2010.pl sukcesywnie będą zamieszczane:

­ kompletne nagrania ze spotkań

­ przydatna bibliografia powiązana z tematyką spotkań oraz linki.

Czytaj więcej tu:

http://solidarni2010.pl/33798-nowy-cykl-wykladow-profesora-andrzeja-nowaka-wezly-polskiej-pamieci.html?PHPSESSID=c308279f73623f00339ee2d54eb8bc2d

 

Kontakt z menadżerem projektu

solidarni2010projekty@gmail.com

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Voice Free Europe i Zjazd Liderów Europy

Projekt ma wesprzeć 3 działania:

- zgromadzenie i wzajemne poznanie środowisk patriotycznych na bazie chrześcijańskich wartości w Europie i świecie,

- powołanie i prowadzenie portalu Głosu Wolnej Europy (Voice Free Europe) który pomagałby w wymianie rzetelnych informacji ze świata bez cenzury i bez poprawności politycznej

- zorganizowanie konferencji liderów środowisk skupionych wokół VFE z całego świata.

 

APEL

Drodzy Rodacy !

Tworzymy nowy ruch oddolny – międzynarodowy! Prawy, chrześcijański i patriotyczny! Zmieniliście Polskę , pomóżcie zmienić Europę. Jeśli nie Wy, to kto? Jest konkretna rzecz do zrobienia. Jeśli się włączycie – uda się! Chcemy połączyć siły w Europie i świecie – policzyć się jak mówiła Pani Ania Walentynowicz – spróbujmy wynaleźć ludzi podobnie myślących do nas w Europie i świecie i stwórzmy realną siłę!

 

KROK 1: ZNAJDŹMY SIĘ. Nie chodzi o Polaków za granicą. Oni mogą nam pomóc w znalezieniu właściwych osób, czyli Francuzów, Hiszpanów, Greków, Włochów, Niemców, osób z całej Europy, w tym z krajów grupy wyszehradzkiej: Czechów, Węgrów, Słowaków, Łotyszy, Litwinów, etc, również spoza Europy, z Ameryk i całego świata.

KROK 2 : RAZEM MAMY SIŁĘ. Kiedy się już znajdziemy i „policzymy”... wspólnie stawimy czoła współczesnym zagrożeniom i zawalczymy o zmiany. Europę niszczą dwie wojny: terrorystyczna i informacyjna. Ideologia Islamu w której dobrem nagradzanym jest zabicie niewinnego człowieka oraz coraz bardziej agresywna niedemokratyczna putinowska Rosja, która w ciągu kilku ostatnich lat zaatakowała zbrojnie 4 sąsiadujące państwa, czemu towarzyszą zmasowane działania propagandowe na terenie Europy. Historia pokazuje że trzeba w porę zatrzymywać groźne żywioły.

Odpowiedzią na Europę immamów głoszących, że zabijanie jest dobre - jest Europa dekalogu: nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa... Odpowiedzią na wojnę informacyjną i dystrybucję kłamstwa jest zorganizowane masowe rozpowszechnianie prawdy. Więc... Organizujmy się...

NASZ CEL TO:

- Europa na bazie chrześcijańskich wartości (lewacka laickość doprowadziła Europę na skraj przepaści)

- Unia suwerennych państw na równych prawach funkcjonujących w Europie

- Autentyczna demokracja i konkurencja w Europie oparta na wolności gospodarczej

- Wolność słowa. Odrzucenie poprawności politycznej. Wypracowanie mechanizmów obnażających propagandę i zbudowanie sieci dystrybucji informacji.

KOGO SZUKAMY:

Chrześcijan, patriotów, ludzi różnych narodowości, dla których ważne są szacunek do swojej ojczyzny, poszanowanie dla życia drugiego człowieka, prawda, wolność słowa i zdrowy rozsądek. Którzy są gotowi włączyć się do wspólnego działania, choćby bardzo niewielkiego, na miarę swoich możliwości. Takich ludzi jest sporo, czy ich znajdziemy? Od tego zależy powodzenie całego przedsięwzięcia.

ZAPRASZAMY!

TWORZYMY NOWY ODDOLNY OTWARTY RUCH SPOŁECZNY:

VOICE FREE EUROPE.

Zapraszamy Ciebie. Na początek do komunikacji mamy portal

www.VoiceFreeEurope.com

 

Cel

Portal Voice Free Europe - wymiana nieocenzurowanej informacji, wzajemne wsparcie, integracja środowisk w Europie i w świecie, połączenie sił we wspólnym działaniu.

Portal pozwoli zainicjować zmiany, powrót do chrześcijańskich korzeni, do wolnego słowa, poszanowania suwerenności i promocji solidarności w Europie i świecie. Polska poprzez działania wymienione poniżej będzie zaczynem tych zmian.

Prowadzenie wielojęzycznego portalu internetowego, który ma być miejscem wymiany informacji oraz nieskrępowanej myśli. Informacje mają dotyczyć nie tylko Polski, ale także krajów Europy i świata. Informacje z poszczególnych krajów w miarę możliwości będą tłumaczone na wiele języków. Portal ma walczyć z cenzurą polityczną i światopoglądową w Europie i świecie, bazując na poszanowaniu chrześcijańskich wartości, umiłowaniu wolności słowa i sprawiedliwości, propagowaniu przejrzystości życia publicznego i solidarności. Portal będzie również promował dobre zmiany w Polsce oraz promował Polskę jako lidera dobrej zmiany w Europie. Dotychczas została powołana strona polska, angielska i duńska. W planach: rozbudowa portalu o stronę niemiecką, francuską i węgierską.

Nazwa portalu celowo nawiązuje do misji, jaką pełniło niegdyś Radio Wolna Europa. Portal będzie gromadził wokół siebie grupę wolontariuszy, tłumaczy i dziennikarzy – uczestników Zjazdu Liderów Europy.

 

Przebieg wydarzenia

Warszawa 12-13 listopada 2016 - Zjazd Liderów Europy

Spotkanie środowisk międzynarodowych skupionych wokół portalu Voice Free Europe. Zawiązanie relacji bezpośrednich, integracja oraz burza mózgów co do wspólnych przedsięwzięć na rzecz solidarnej bezpiecznej Europy na bazie wartości chrześcijańskich.

Aktywne poszukiwanie i w konsekwencji skupienie wokół portalu VFE społeczności oraz liderów ruchów społecznych pracujących na rzecz bezpiecznej Europy jako Unii suwerennych solidarnych państw na równych prawach. Połączenie sił we wspólnym działaniu na rzecz dobrej zmiany w Europie. Podejmowanie przyszłych zsynchronizowanych działań na rzecz dobrej zmiany w Europie dzięki zintegrowanym społecznościom międzynarodowym.

 

Kontakt z menadżerem projektu

vfe@solidarni2010.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drodzy przyjaciele,

Z ramienia organizacji Voice Free Europe zapraszamy do uczestniczenia w konferencji, która odbędzie się 12 listopada 2016r. w Warszawie.

Celem konferencji jest zorganizowanie spotkania dla działaczy społecznych z Europy oraz świata oraz umożliwienie wymiany informacji, pomysłów, determinacji skutkującej przyszłym współdziałaniem na skalę globalną w celu wprowadzenia pozytywnych zmian w Europie.

Pragniemy, poprzez wspólną pracę, doprowadzić do tego, aby Europa stała się niezależną, demokratyczną, przestrzegającą prawa wspólnotą oraz powróciła do swoich chrześcijańskich korzeni. Koniec z cenzurą, korupcją i polityczną poprawnością, w zamian za to – przestrzeganie praw człowieka – oto nasze ideały. Dla tego celu pragniemy połączyć siły wszystkich w Europie i na całym świecie.

Z wami chcemy i możemy zmienić aktualną sytuację. Pragniemy pracować dla dobra Europy i reszty świata.

Serdecznie zapraszamy na konferencję w celu wymiany opinii i myśli.
Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia Organizator.

Rejestracja drogą mailową: info@VoiceFreeEurope.com

 

Archiwizacja  i udostępnienie:

Komplet wystąpień na I Konferencji VFE :

http://voicefreeeurope.com/first-conference-voice-free-europe-warsaw-see-schedule/

http://solidarni2010.pl/34120-pierwsza-konferencja-voice-free-europe-w-warszawie.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Międzynarodowa Konferencja „Państwo Polskie a Polonia”

Założenia ogólne

Tak jak osłabieni w swoim poczuciu godności narodowej w kraju, tak rozproszeni poza granicami, przedstawiciele Polonii w USA i Kanadzie oraz wielu innych państwach nie mają realnego wpływu na politykę zagraniczną krajów, w których działają.

Konieczne staje się wypracowanie wspólnych metod i mechanizmów oddziaływania na opinię publiczną krajów zamieszkania - w ścisłej współpracy z pozarządowymi organizacjami w Polsce oraz Państwem Polskim. Służyć ma temu Międzynarodowa Konferencja „Państwo Polskie a Polonia”.

Konferencja taka w stolicy Polski ze względu na bliskość Kancelarii Prezydenta, Sejmu, Senatu i rządu ma przyczynić się do integracji wielu środowisk decyzyjnych oraz daje szansę na zbudowanie silnej pozycji Polonii z jednej strony - w relacji z Państwem Polskim, z drugie - wobec rządów krajów zamieszkania Polaków.

Projekt zakłada informowanie zagranicznej opinii publicznej o najważniejszych polskich sprawach, buduje dobre imię Polski, a także propaguje dzieje naszego kraju, narodu i państwa. Projekt ma dać początek nowej wizji współpracy Państwa Polskiego z pozarządowymi organizacjami polonijnymi i patriotycznymi, a w szczególności wypracowaniu konkretnych mechanizmów wprzęgnięcia organizacji polonijnych w aktywną realizację zadań dyplomacji publicznej i polityki historycznej Państwa Polskiego w porozumieniu z rządem RP a także budowaniu przez Polonię ośrodków informacji i wpływu w USA i Kanadzie.

 

Cel

Stworzenie mechanizmów stałego kontaktu i konsultacji oraz generowania wspólnych działań między Państwem Polskim a patriotycznymi organizacjami polonijnymi w USA i Kanadzie, w szczególności powstania polskiego lobby w USA i Kanadzie. Celem konferencji jest też merytoryczne i organizacyjne przygotowanie do stworzenia Ośrodka Informacji Polonijnej, który koordynowałby wspólne działania Państwa Polskiego i pozarządowych organizacji polonijnych.

Konferencja ma dać początek procesowi i instytucji, która miałaby być łącznikiem między Państwem Polskim i pozarządowymi organizacjami społecznymi w Polsce a patriotycznymi organizacjami polonijnymi. Początkiem jest debata obywatelska, wymiana idei i myśli, a efektem - konkretne działania przyjęte do realizacji przez organizacje polonijne, zgodne z zadaniami i celami dyplomacji publicznej i polityki historycznej nakreślonej przez MSZ. Jest to szczególnie ważne i pilne w sytuacji politycznej i medialnej nagonki na nowy polski rząd i w rezultacie na Polskę [szczególnie w USA i Kanadzie], co ma negatywny wpływ na wizerunek Polski i Polaków w świecie. W tym kontekście działalność organizacji polonijnych mogłaby i powinna realizować rację stanu Państwa Polskiego poprzez skuteczny lobbing oraz systemowe kształtowanie zagranicznej opinii publicznej.

Uczestnikami i obserwatorami konferencji będą działacze polonijni, polscy parlamentarzyści i strona rządowa oraz przedstawiciele kancelarii Prezydenta, ośrodki opiniotwórcze w Polsce oraz opinia publiczna w USA, zarówno amerykańska, jak polonijna, włącznie z przedstawicielami diaspor innych krajów wschodnio-europejskich oraz środowiska opiniotwórcze, a także ośrodki legislacyjne i rządowe w USA i Kanadzie.

 

Przebieg wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja „Państwo Polskie a Polonia” odbędzie się 5-6 listopada 2016r. w Warszawie.


Program konferencji “Państwo Polskie a Polonia” zorganizowanej w ramach projektu

wspołfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Przeszłość i Perspektywa - nowa polityka historyczna.”

 

I Dzień Konferencji

5 listopada 2016,

Centrum Prasowe na ulicy Foksal 3/5, w Warszawie.

11:00 –Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz

Inauguracja: wykład prof. Andrzeja Nowaka

Z Ziemi Obcej dla Polski.”

Wykład zostanie zwieńczony hymnem: “Marsz Marsz Polonia,”

w wykonaniu Macieja Wróblewskiego.

12:00 -17:30 - Referaty przedstawicieli środowisk polonijnych.

Referaty wygłoszą:

Adam Bąk (USA)

Potencjał Polonii a sprawy RP”

prof. Marek Chodakiewicz (USA)„Dlaczego i jak: Polska, Polonia, Polacy”

Agata Mikołajczyk (USA)„Polonijne organizacje oraz media patriotyczne i antypatriotyczne- zagrożenia dla Państwa”

Stanisław Frej (Kanada)

Polonia Ameryki Północnej w odniesieniu do wolnej Ojczyzny. Spostrzeżenia. Fakty. Przyszłość.”

Stefan Skulski (Kanada) "Formy współpracy współczesnych środowisk polonijnych z Polską w zakresie kształtowania świadomości narodowej dzieci i młodzieży.

Maria Szonert-Binienda (USA) "Państwowy program współpracy z Polonią: cele, narzędzia, efekty."

Lidia Sokolowska-Cybart (Kanada) „Polonijne Domy Kultury. Marzenie czy Program.”

Adam Gajkowski (Australia)„Lustracja w Polonii”

Witold Rosowski (USA)

Czy chcemy przywrócic 18 milionów Polaków do życia społecznego i politycznego w Polsce”

 

14:15- 15:00 Recital Macieja Wróblewskiego, przerwa

 

Wiktor Kowalczyk (USA) Agentura wśród Polonii, przykłady i sposób działania”

Stanisław Śliwowski (USA) Polska i Polonia- razem czy osobno?”

Tomasz Sommer (Najwyższy Czas) Polonia a polskie media- co polscy dziennikarze wiedzą o Polakach zagranicą”

Waldemar Biniecki (USA) Jak odtworzyć lobbing w Ameryce- Polish Institute of America.

Stanisław Pieszko (Litwa) "Likwidacja polskości na Wilenszczyżnie krok po kroku."

Marek Kurek (Francja) Polonia francuska w pryzmacie Internetu”

Zbigniew Tyszko (Norwegia) Bądź wierny. Idź. Emigracyjne marzenia o wolności”

Mariusz Szajnert (USA) "Potrzeby organizacyjne Polonii amerykańskiej"

Elżbieta Popławska (USA) „Umowa Obama-Komorowski. Poszkodowani: polscy emeryci w USA”

Zofia Lis-Kozłowska, "Mała wielka Irlandia. Czego Polska może nauczyć się od diaspory irlandzkiej?"

 

II Dzień Konferencji

6 listopada 2016,

Dom Pielgrzyma Amicus, ulica S. Hozjusza 3, w Warszawie,na Żoliborzu

11:30 Wystąpienia przedstawicieli Rządu RP, Senatu, Sejmu oraz innych instytucji państwowych.

 

Minister Jan Dziedziczak, MSZ

Maciej Świrski, Reduta Dobrego Imienia

Dyrektor Małgorzata Wierzejska, Departament Dyplomacji Publicznej MSZ

Dyrektor Mateusz Stąsiek, Departament Polonii MSZ

Dyrektor Romuald Łanczkowski, Biuro Polonijne Senatu RP

Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk, Biuro Społeczeństwa Obywatelskiego

Senator Bogusława Orzechowska

Tomasz Rzymkowski, poseł na Sejm RP

Prezes Józef Orzeł, Klub Ronina

Grażyna Sićko, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Antoni Juras, Ministerstwo Sprawiedliwości

Dyrektor Filip Frąckowiak, TV Polonia

Zofia Romaszewska, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

prof. Zdzisław Jan Ryn, Uniwersytet Jagielloński

 

godzina 14-przerwa kawowa

godzina 14:30- obrady plenarne

Na zakończenie pierwszej części obrad, o godzinie 16:30 wystąpi Grupa 44 w autorskim programie

Wojciecha Rohatyna Popkiewicza "W rytmie serca"

Od godziny 17:30, w sali restauracyjnej odbędzie się dyskusja

podpisanie protokołu z Konferencji

 
 
Kontakt do Koordynatora Konferencji, Witolda Rosowskiego: 603 277 842 e-mail: solidarni2010newyork@gmail.com

 

Archiwizacja i udostępnienie

Spotkania otwarte z przebiegu dwudniowej konferencji będą archiwizowane.

Pod specjalną zakładką na stronie internetowej solidarni2010.pl zostaną zamieszczone relacje z obrad.

Relacje dostępne pod linkiem:

http://solidarni2010.pl/34109-wydarzenie-konferencja-miedzynarodowa-8220panstwo-polskie-a-polonia8221-warszawa-5-611.html


Kontakt z menadżerem projektu

solidarni2010newyork@gmail.com


Echa medialne wydarzenia:

http://solidarni2010.pl/34224-konferencja-panstwo-polskie-a-polonia-w-mediach.html

 

 

Projekt współfinansowany przez

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Projekt realizuje Stowarzyszenie Solidarni2010

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.