Miasteczko namiotowe przed Sądem Najwyższym "UWOLNIĆ MIERNIKA!" (do 10 września)
data:25 sierpnia 2016     Redaktor: Shork

 
"Na czas aresztu Zygmunta Miernika rozwijamy miasteczko namiotowe" - ogłosił Adama Slomka.
UWOLNIĆ MIERNIKA! ZAMKNĄĆ MICHNIKA! - Ruszyło oblężenie Sądu Najwyższego - powstało miasteczko namiotowe przed SN
tel. do koordynatora protestu: Adam Słomka (Niezłomni) tel. 503 814 900

(kolejne relacje- TUTAJ)
 

zdj. Józef Wieczorek

 

10 września

Zapraszamy na spotkanie Marszałka Seniora Sejmu RP dr Kornela Morawieckiego z uczestnikami protestu pn uwolnić więźnia sumienia Zygmunta Miernika
które odbywa się w miasteczku namiotowym przed Sądem Najwyższym w Warszawie pl. Krasińskich w niedziele 11 IX godzina ok.14.15- 14.20

 

UWAGA!

UROCZYSTE POŚWIĘCENIE MIASTECZKA NAMIOTOWEGO BĘDZIE MIAŁO MIEJSCE W NIEDZIELĘ O GODZ. 15.00.

POŚWIĘCENIA DOKONA I MODLITWĘ POPROWADZI KS. STANISŁAW MAŁKOWSKI.

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ!

-------------------------------------

 

Adam Słomka o więźniu sumienia Zygmuncie Mierniku - wywiad w radio WNET

9 września
 
 
-----------------------------------------

10 września

Poseł Brynkus apeluje do Ministra Sprawiedliwości o zwolnienie Miernika

 

Wadowice, dnia 5 września 2016 r.

 

Szanowny Pan

Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny RP
Zbigniew Ziobro
Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwolnienia z więzienia Zygmunta Miernika, skazanego przez warszawski Sąd Okręgowy. Zygmunt Miernik skazany został za rzucenie w 2013 r. tortem z bitą śmietaną w sędzinę Wielgolewską, która prowadziła sprawę przeciwko Czesławowi Kiszczakowi, współautorowi stanu wojennego w PRL z 13 grudnia 1981 r. i autorowi rozkazu pozwalającego funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa na użycie broni. W efekcie tych działań Czesława Kiszczaka zginęli m.in. górnicy z Kopalni „Wujek”.

W procesie przeciwko Cz. Kiszczakowi jego obrońcy stosowali wszystkie możliwe kruczki prawne, aby uniknął on sprawiedliwości, a wspomniana sędzia umożliwiała im to bez żadnych skrupułów. Do wspomnianego incydentu doszło, gdy sędzia Wielgolewska ogłosiła, że przesłuchanie biegłych, wnioskujących o zwolnienie Cz. Kiszczaka z ławy oskarżonych z powodów zdrowotnych, odbędzie się przy drzwiach zamkniętych. Ponieważ zgromadzona publiczność zaprotestowała, sędzia zarządziła przerwę w rozprawie. Wtedy właśnie Zygmunt Miernik rzucił tortem, który trafił opuszczającą salę sędzię w tył głowy, brudząc jej włosy i ubranie, ale nie czyniąc żadnej krzywdy. Zamach ten nie przeszkodził sędzi, zdeterminowanej w obronie komunistycznego zbrodniarza, w doprowadzeniu do niejawnego zakończenia rozprawy i zawieszeniu procesu z powodu złego stanu zdrowia oskarżonego.

Zygmunt Miernik jest znanym działaczem opozycyjnym z okresu PRL, był dwukrotnie internowany oraz przez wiele lat represjonowany przez reżim, który uosabiał m.in. Cz. Kiszczak. Niewątpliwie dlatego, widząc postawę sędzi, dla której ważniejsze było dobro zbrodniarza, a nie kara za zbrodnie czy zadośćuczynienie ofiarom, nie potrafił ukryć emocji i zareagował w sposób niekonwencjonalny. Niemniej jednak, poza chwilową niedyspozycją i dyskomfortem z powodu zabrudzenia włosów i ubrania, wspomniana sędzia nie poniosła żadnego uszczerbku na zdrowiu ani szwanku na ciele i umyśle.

Za powyższy czyn Z. Miernik skazany został pierwotnie na karę dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Niestety, warszawski SO, niewątpliwie kierując się przede wszystkim zasadami źle pojmowanej korporacyjnej solidarności, a podobnie jak sędzia Wielgolewska za nic mając pojęcia godziwości i przyzwoitości, podwyższył ten pierwotny wyrok dla Zygmunta Miernika do 10 miesięcy pozbawienia wolności. Wpisał się w ten sposób w postkomunistyczną narrację i interpretację „państwa prawa”, jako porozumienia służącego interesom sygnatariuszy paktów z Magdalenki i tzw. okrągłego stołu, nie zaś obywatelskim oczekiwaniom sprawiedliwości. Zaspokoił bowiem w ten sposób represyjne aspiracje środowiska sędziowskiego, ale w żaden sposób nie zadośćuczynił elementarnemu społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Dowodem na ta tezę jest m.in. późniejszy wyrok na Cz. Kiszczaka, który w efekcie kolejnych procesów, za udział w zbrojnym związku przestępczym oraz wspomniane rozkazy pozwalające na mordowanie Polaków, skazany został na 24 miesiące pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania tej kary ze względu na stan zdrowia, zaś człowiek, którego jedyną winą było, że domagał się sprawiedliwości i protestował przeciwko wyraźnej stronniczości sędzi, ukarany został w wymiarze prawie połowy wyroku dla komunistycznego zbrodniarza. Już same opisane proporcje kłócą się z elementarnymi zasadami minimalnej adekwatności czy proporcjonalności kary do przewiny. Nie mówiąc o tym, że wymowa owej kary w stosunku do Z. Miernika ma także swój wymiar społeczny. Mówi Polakom wprost, żeby nie oczekiwali zbyt wiele. Że mimo, iż Polska odzyskała wolność 27 lat temu, komunistycznym oprawcom nadal należy się ochrona, zaś niezdekomunizowane i niezlustrowane sądy zapewniają surowe kary dla tych, którzy domagają się sprawiedliwości.

Nie może dziwić, że w obronie Z. Miernika występuje wiele osób i środowisk. Bo Z. Miernik nie powinien w ogóle znaleźć się w więzieniu. Mógł przecież zostać skazany na prace społeczne, mógł wreszcie otrzymać karę w zawieszeniu. Byłyby to środki proporcjonalne wobec wyroku, jaki zapadł w sprawie antynarodowego zbrodniarza Cz. Kiszczaka. Skandaliczny wymiar wyroku wydanego dla Z. Miernika, oraz natychmiastowa a bezwzględna tegoż wyroku egzekucja, pokazują, jak długą drogę ma do przebycia polski wymiar sprawiedliwości, aby stał się rzeczywistym demokratycznym filarem państwa, jako jego trzecia władza. Wtedy interwencja Pana Ministra nie byłaby potrzebna, bo tak rozpaczliwe wobec braku praworządności i sprawiedliwości akty protestu, jak rzut w sędzię tortem, nie musiały by się zdarzać. Wtedy także w zakładach karnych wolnej Polski nie zamykano by więźniów politycznych. Bo Zygmunt Miernik niewątpliwie jest więźniem politycznym.

Mając powyższe na uwadze, a wiedząc także, że Z. Miernik nie jest człowiekiem młodym i dobrego zdrowia, zwracam się do Pana Ministra z prośbą, o podjęcie działań oraz zarządzenie zwolnienia go z więzienia, także z przyczyn społeczno-wychowawczych. Jakkolwiek bowiem jego czyn był przekroczeniem prawa, to zachowanie się sędzi oraz późniejsze manipulacje wyrokiem w tej sprawie przez SO w Warszawie, domagają się wyraźnego sprzeciwu w imię poczucia elementarnej praworządności. Tym bardziej zaś sprzeciwu w imieniu resortu, który powinien kojarzyć się społeczeństwu z rzeczywistą sprawiedliwością, a nie realizacją interesów jakiejkolwiek grupy, kasty czy korporacji.

dr hab. prof. UP Kraków Józef BrynkusPoseł na Sejm RP

 

------------------------------------------------------------------

 

Ruch Kontroli Wyborów od początku popiera protest

http://ruchkontroliwyborow.pl/oswiadczenie-ruchu-kontroli-wyborow/

----------------

Mieszkańcy miasteczka wezmą udział w Marszu Pamięci o Ofiarach Katastrofy Smoleńskiej.

Informacje o Namiocie Solidarnych na Krakowskim Przedmieściu pod linkiem:

http://solidarni2010.pl/28834-miesiecznica-smolenska---krakowskie-przedmiescie-dziesiatego.html

 

--------------------------

 

9 września

 

Dziękujemy za relację znanemu reporterowi Józefowi Wieczorkowi z Krakowa! - video z 8 września dostępne pod linkami:
http://solidarni2010.pl/33741-wzywamy-dolacz-akcja-niezlomnych-uwolnic-miernika---aktualizacja-na-biezaco.html
https://wkrakowie2016.wordpress.com/2016/09/09/protest-w-obronie-zygmunta-miernika/

-------------

 

8 września

 

Miasteczko się rozrasta - namioty zajmują już niemal cały wielki trawnik wzdłuż elewacji SN.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Program "Otwartym tekstem" zgomadził dziś przed Sądem Najwyższym wielu gości specjalnych! Nagranie wkrótce na stronie TV Republika. Fragmenty wypowiedzi Zygmunta Miernika nagrane w więzieniu przez Ewę Stankiewicz znajdziesz tu:

http://telewizjarepublika.pl/miernik-nie-zaluje-pobytu-w-wiezieniu-byc-moze-dzieki-mnie-sadownictwo-sie-zmieni,37679.html

"Ja od lat walczę o wolną demokratyczną Polskę i tylko dlatego, że wskazałem aferę z udziałem sędziów, teraz siedzę w więzieniu. Tort był tylko przykrywką" - mówi więzień polityczny Zygmunt Miernik.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Na pl.Krasińskich o godz. 21.00 - Ewa Stankiewicz i TVRepublika: na żywo program Ewy Stankiewicz z miasteczka namiotowego!

Przyjdź! Weż udział w programie TV Republika "Otwartym tekstem"!

 

-----------------------------------

 

7 września

Popiera nas Stowarzyszenie Pamięć Jastrzębska

List Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska

 

Popiera nas Związek Konfederatów Polski Niepodległej

APEL w sprawie więźnia politycznego lll RP Zygmunta Miernika

 

Popiera nas Malopolski Regionu NSZZ Solidarnosc

Pismo z Małopolskiego NSZZ "Solidarność"

Trwa szeroka akcja plakatowa, tu możesz pobrać plik:

Plakat - Uwolnić Miernika!

Przypominamy:

Wpłaty wsparcia finansowego dla miasteczka namiotowego pod SN można dokonywać na nr konta:

16 1090 1030 0000 0001 18551374 Bank Zachodni WBK.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczne środowiska patriotyczne i niepodległościowe ślą w ostatnich dniach do Prezydenta RP listy oraz publikują apele, w których domagają się zastosowania prawa łaski wobec Zygmunta Miernika, wśród nich są:

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"oraz Związek Konfederatów Polski Hiepodległej 1979 - 1989.

Więcej informacji:

http://solidarni2010.pl/33741-wzywamy-dolacz-akcja-niezlomnych-uwolnic-miernika---aktualizacja-na-biezaco.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli ktoś był w naczelnych organach państwa komunistycznego, to nie może być tak, że dzisiaj w sądzie najwyższym mamy kilku sędziów zbrodniarzy – powiedział w Poranku Wnet Adam Słomka, lider KPN „Niezłomni”

POLECAMY całą audycję w Radio Wnet:

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/slomka-na-czele-sn-stoja-zbrodniarze-komunistyczni

oraz

http://3obieg.pl/ostatnia-ofiara-stanu-wojennego-c-d

-------------------------

 

6 września

Ostatnio pisali o proteście:

http://www.krakowniezalezny.pl/miasteczko-namiotowe-przed-sadem-najwyzszym-uwolnic-miernika

http://www.express.olsztyn.pl/artykuly/sad-najwyzszy-doczekal-sie-miasteczka-namiotowego-dolacz-do-protestu

 

LIST ADAMA SŁOMKI:

Apelujemy o przekazywanie znajomym informacji, iż trwa miasteczko namiotowe w stolicy przed Sądem Najwyższym

organizowane przez stowarzyszenie weteranów NIEZŁOMNI, Solidarnych 2010, działaczy Ruchu Kontroli Wyborów - jest to

protest przeciwko uwiezieniu Zygmunta Miernika, bohatera walki z komuną za protest tortowy wobec sądowej ochrony zbrodniarzy PRL

UWOLNIĆ MIERNIKA - ZAMKNĄĆ MICHNIKA !

Miasteczko potrzebuje osobistej obecności patriotów oraz:

NAMIOTÓW, kamperów, przyczep turystycznych, materaców dmuchanych, śpiworów, laptopów, stolików, latarek itp

Wpłaty wsparcia finansowego można dokonywać na nr konta:

16 1090 1030 0000 0001 18551374 Bank Zachodni WBK.

codziennie aktualizowana relacja jest zamieszczana na portalu solidarni2010.pl

Nie bądź bierny! Włącz się do wsparcia, prześlij email patriotom i przyjaciołom oraz wywieś w swoim miejscu zamieszkania plakat

Pozdrawiam - Adam Słomka

----------------------------

5 września

 

Rozmowa z Zygmuntem Miernikiem - wprost z więzienia:
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miasteczko przetrwalo bez większego uszczerbku ulewę i nawałnicę, jakie przeszly nad Warszawą oraz rzęsisty deszcz padający wiele godzin. Problemy ma natomiast Sąd Njawyższy, który zamknął głowne wejście - widoczne na zdjęciu -narażając klientow i pracowników na konieczność poszukiwania innych sposbów dotarcia do wnętrza - tylnym wejściem przez Sąd Apelacyjny. Miasteczko służy pomocą i wyjaśnieniami interesantom, pełniąc funkcję de facto recepcji SN.
 
Wkrótce zaprezentujemy rozmowę z Zygmuntem Miernikiem - wprost z więzienia.
 
 
4 września

KONCERT KAPELI ZNAD BARYCZY W MIASTECZKU NAMIOTOWYM

odbył się z niewielkim opóźnieniem, gromadząc kilkudziesięcioosobową widownię.

Polecamy odwiedzenie strony domowej Kapeli:

http://www.kapela.znad.baryczy.cc.pl/

ZAPOWIEDŹ NA NAGRANIU PIOSENKI "UWOLNIĆ MIERNIKA"

Foto z cyfrą 31 wykonano 4.09 w 32 dniu uwięzienia Zygmunta Miernika - cyfra nie jest pomyłkowa, to porywisty wiatr zerwał poprawną dwójkę.
Informujemy, że kolejne rozbijane namioty zajęły już niemal całą przestrzeń trawnika wzdłuż głównej fasady Sądu Najwyższego!
Cały czas apelujemy o dołączanie do miasteczka - sądy trzeba uzdrowić,
a Zygmuntowi Miernikowi - wywalczyć uwolnienie z więzienia.
Nowe video 14 Mirosława Chandrały spod PKiN pt. "Sabat w Pałacu Stalina" pod linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=_iOtrNeLgRs
 
3 września
"To nie jest posmak zemsty, to jest ZEMSTA SĄDOWA". Trzeba jak najszybciej uznać Miernika za więźnia politycznego. Jest niedopuszczalne, że wyrok odbywa w 6. osobowej celi i jest szykanowany przez służbę więzienną. - powiedziała Zofia Romaszewska o drakońskiej karze 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności dla Zygmunta Miernika podczas obrad Nadzyczajnego Kongresu Sędziów Polskich - video 13 pod linkiem:
http://solidarni2010.pl/33882-zofia-romaszewska-o-sprawie-zygmunta-miernika.html
 
Relacja i foto z protestu pod Pałacem Stalina podczas obrad Nadzyczajnego Kongresu Sędziów Polskich oraz video 12:
http://solidarni2010.pl/33857-protest-odpowiedzmy-na-rokosz-sedziow-czyli-nadzwyczajny-kongres-sedziow-polskichnbspnbspw-warszawie.html
Protest przeciwko rokoszowi sędziów rozpoczął się 3 września o godz. 9.00 przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki,
[czyli do Pałacu Stalina], od strony ul. Marszałkowskiej, i trwał wiele godzin podczas obrad zdradzieckich sędziow w PKiN.
Organizator: "Niezłomni" i środowiska niepodległościowe z Solidarnymi2010.
 
 
Po zakończonym wiecu organizatorzy miasteczka namiotowego w obronie Zygmunta Miernika zapraszają na patriotycznego grilla w miasteczku na Pl.Krasińskich.
 
 
 
2 września

Ewa Stankiewicz przebiła się przez mury wiezienia (mimo kilku odmów) i otrzymała zgodę na rozmowę z Zygmuntem Miernikiem przed kamerą w ZK Wojkowice wewnątrz więzienia - UWAGA emisja w TV Republika w czwartek 8.09!
W TVP Info ok. godziny 18 miała miejsce rozmowa dnia z działaczem Solidarności z Nowej Huty, który poparł protest w obronie Z. Miernika oraz miasteczko namiotowe. Ukazały się kolejne publikacje o proteście w "Najwyższym czasie" oraz na prawy.pl
Działacze Ruchu Kontroli Wyborów opublikowałli oświadczenie popierające protest pod SN.
 
Dziś manifestantom przekazano pismo od Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf
Pani Prezes zajęła stanowisko w szczególnie istotnych kwestiach - wydała wiekopomne zarządzenie na temat dostępu do toalety w budynku Sądu Najwyższego.
 
 
Rusza wolna trybuna! Wydrukuj i powieś ten plakat:
 
 

Zapraszamy do odwiedzenia miasteczka namiotowego przed Sądem Najwyższym wszystkich pokrzywdzonych

przez Wymiar Sprawiedliwości i solidaryzujących się z naszymi działaniami.

Wolna trybuna od godz. 15 do 16 - codziennie!

Tel 503 814 900 E-mail: kregi.antysystemowe@gmail.com

Organizatorzy protestu dziekują Gazecie Polskiej za dostrczenie pomocy materialnej. Alepujemy do środowisk Klubów Gazety Polskiej o wsparcie protestu od strony medialnej oraz o przybywanie do miasteczka.

 

1 września - 30 dni pobytu w więzieniu Zygmunta Miernika!
 
Delegacja mieszkańców miasteczka protestacyjnego z bannerami - w tym Solidarnych2010 i "Niezłomnych" - uczestniczyła dziś
w Marszu pamięci o 1 września, jaki przeszedł od Katedry św. Jana do Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie.
Pozostali w tym czasie trzymali wartę pod Sądem Najwyższym.
 
Dziś z radością przywitaliśmy kolejne namioty, bannery i transparenty informujące o licznych przejawach tzw. zemsty sądowej.
 
Adam Slomka prezentuje galerię sędziów SN [video11].
 
Z dedykacją dla tych, "co na barykadzie", od twórcy utworu - Wojciecha Rohatynia Popkiewicza
Muzyka - etiuda c moll Fryderyk Chopin
Słowa - Wojciech Rohatyn Popkiewicz
wykonanie - GRUPA 44
 
 
Podsumujmy pierwszy tydzień protestu:
Udział biorą: "Niezłomni", Solidarni2010, działacze Związku "Strzelec" Klubu Gazety Polskiej z Chorzowa, organizacji "Dzielny Tata", opozycji niepodległościowej Pierwszej Solidarności, członkowie "Solidarności", "Solidarności Walczącej", dawnych Wolnych Związków Zawodowych, organizacji "Pokrzywdzeni Rzeczypospolitej Polskiej",
- w miasteczku protestowali manifestanci z następujących miast: Katowice, Będzin, Gliwice, Częstochowa, Lublin, Koszalin, Wrocław, Kraków, Warszawa oraz z Kanady,
- na stałe nocuje w miasteczku 10-12 osób,
- odwiedzilły miasteczko wszystkie naprawdę niezależne, liczące się media
lub zamieściły reportaże na portalach, w TV i prasie, posiłkując się naszymi materiałami,
- rozdano kilka tysięcy ulotek informujących o celu i powodach protestu.
EFEKTY: Lepsze traktowanie w więzieniu Zygmunta Miernika
oraz nagłośnienie kwestii konieczności pilnego uzdrowienia sądownictwa w Polsce.
 
31 sierpnia
 
Po pierwszej bardzo chłodnej nocy apelujemy o dostarczanie dodatkowych śpiworów i karimat oraz materacy.
W miasteczku naprawdę nocują manifestanci! To nie jest atrapa miasteczka namiotowego!
Wszystkie potrzeby poniżej juz przedstawiane są aktualne.
 
Przyjmujemy zgłoszenia osób chętnych do gotowania obiadów wg prostego menu, z refundacją podstawowych kosztów przygotowania posiłku dla 15 osób - prosimy zgłaszać chęć pomocy w miasteczku.
 
30 sierpnia
 
Urzad Miasta ponownie dokonywał pomiarów terenu zajmowanego przez miasteczko.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy o wywiadzie, jakiego dziś Adama Slomka udzielił reporterowi wpolityce.pl w miasteczku namiotowym - relacja na stronie tego portalu. Cieszy także dzisiejsza obecność ekipy reporterskiej TVP 1.
Zapraszamy do oglądania audycji z udziałem Adama Słomki - TVRepublika, na żywo - video 10.
 
Przypominamy o potrzebach miasteczka: żywność, naczynia kuchenne [garnki, miski, większe pojemniki] , talerze i kubki jednorazowe, namioty, karimaty, materace.
Nowe video 8. - Gabriel Janowski z odwiedzinami w miasteczku namiotowym, Adam Słomka o postulatach protestujących.
Informacje wprost z więzienia w Wojkowicach - rozmowa z córką Zygmunta Miernika:
http://solidarni2010.pl/33852-news-wiadomosci-z-wiezienia-zygmunta-miernika---rozmowa-z-corka.html
 
29 sierpnia
 
Wieczorem Adam Słomka spotkał się z członkami Klubu Ronina tuż przed wyjazdem Klubu Józefa Orła na pola Bitwy Warszawskiej - dziękujemy za miłe przyjęcie przez Klubowiczów i ponawiamy zaproszenie do rewizyty!
 
15-minutowa ulewa nie okazała się taka groźna, jak zapowiadano.
 
Dziękujemy TVRepublika oraz TVSolidarni2010 za towarzyszenie dzisiaj pikietującym w miasteczku - nasz reportaż tu:
http://solidarni2010.pl/33850-nbsp8222on-jest-miernikiem-stanu-wymiaru-niesprawiedliwosci8221.html
Nowe video 9 - Informacje TVRepublika od 15.08 minuty - wypowiedź Adama Słomki "Niezłomni" i Hanny Dobrowolskiej Solidarni2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na godz. 13.00 przewidywana jest konferencja prasowa Adama Słomki i pozostałych protestujących w obronie Zygmunta Miernika.
Zapraszamy media!
 
W nocy 28/29.08 silne podmuchy wiatru podrywały gorzej umocowane namioty. Miasteczko jednak przetrwało i to! Zapowiadana burza też nas nie wystraszy - zapowiadają protestujący.
 
28 sierpnia
 
APEL - dostarcz namiot do miasteczka!
 
Video 7. - Po koncercie Adam Słomka przekazał najnowsze informacje wprost z więzienia od Zygmunta Miernika, który obecnie przebywa na sali zaledwie{!] 6-osobowej, walczy o stałą możliwość pomiaru cukru we krwi ze względu na chorobę cukrzycową, a nie reglamentowane badanie na życzenie; poza tym dziękuje za każdy gest solidarności z nim w postaci listów.
 
Z naszego zaproszenia na koncert skorzystało kilkadziesiąt osób - koncert w zaimprowizowanej sali widowiskowej pod dwoma wielki namiotami zainteresował także życzliwą protestującym policję. Repertuar skladał się z najnowszych i "klasycznych" wykonań barda Pawła Piekarczyka przeplatanych jego osobistymi refleksjami na temat polskiej historii i współczesności [relacja wkrótce]. Po zakończonym koncercie widownia uwieczniona została na pamiątkowym zdjęciu pod bannerem wskazującym na 26 już dzień uwięzienia Zygmunta Miernika.
----------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy dziś, w niedzielę, ok. godz. 15.00 na koncert Pawła Piekarczyka!

Powiadom innych patriotów.Zapraszamy serdecznie na koncert i do odwiedzania miasteczka przez całą dobę!

Jak informują mieszkańcy miasteczka, noc minęła spokojnie.

27 sierpnia

Adam Słomka szczegółowo wyjaśnia powody rozbicia miasteczka - NOWE video 6.
Przez cały dzień trwa akcja informacyjna na temat protestu. Prowadzona jest na Pl. Krasińskich oraz na Starym Mieście - w rozdawanych ulotkach detalicznie opisano proces "tortowy' Z. Miernika oraz próby przeciwdziałania krzywdzącemu wyrokowi, na jaki skazano opozycjonistę - 10 miesięcy więzienia. Dziś mija 25 dzień pobytu w więzieniu Zygmunta Miernika.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noc minęła spokojnie. Od rana budzi się miasteczko , a my publikujemy nocny widok namiotów przed Sądem Najwyższym, przesłany przez Adama Słomkę. Po programie Michała Rachonia liczba osób przybywających na plac znacznie się zwiększyla.
Ponawiamy apel o dołączanie się z namiotami, o odwiedziny u pikietujących oraz o dostarczanie żywności, śpiworów, materacy, samych namiotów, kubków i talerzy jednorazowych, kolportaż ulotek lub inną możliwą pomoc w każdej formie.
 
26 sierpnia
 
Pękła bariera informacyjna i zmowa milczenia wszystkich mediów wobec protestu pod Sądem Najwyższym!
 
Kornel Morawiecki w TVP Info "Minęła 20-ta":
Zygmunt Miernik powinien być ułaskawiony!
To jest skandalem, nieporozumieniem i krzywdą robioną człowiekowi, który chciał zaprotestować przeciwko wielkiej niesprawiedliwości, że pan Kiszczak, jeden z autorów stanu wojennego, właściwie nie ponosił odpowiedzialności.
A ktoś, kto wykonał pewien happening w trakcie procesu, który trwał przez lata, trafił do więzienia...
Po tweetach i programie Michała Rachonia w TVP Info "Minęła 20-ta", w którym wystąpił Kornel Morawiecki,
na Placu Krasińskich pojawiły się inne stacje TV!
 
nowe video 4. i 5. [zapis spod Ministerstwa Sprawiedliwości]
Jak relacjonują uczestnicy protestu: Dziś przed południem wysłannicy Urzędu Miasta obmierzali teren zajęty przez manifestantów z miasteczka (twierdzili, że to chodnik), proponowali przenieść namioty na drugą stronę, "bo muszą podlać trawnik..."- propozycje nie zostały przyjęte przez pikietujących. Niewykluczone, że w nocy system podlewający zrobi mieszkańcom miasteczka zimny prysznic.
Dziś pracownicy Sądu Najwyższego, liczni wycieczkowicze i przechodnie oraz osoby wspierające zostały obdarowane ulotkami informującymi o idei protestu. Z przyjaznym zainteresowaniem odnosili się do miasteczka także liczni turyści zagraniczni - z Francji, Izreala i Hiszpanii.
 
 
 
Pikietujący zachęcają do przybywania z własnymi namiotami - na placu jest bardzo dużo wolnej przestrzeni! Zmieszczą się wszyscy chętni! Dziękujemy wszystkim odwiedzającym manifestantów oraz za każdy okazany gest wsparcia.
Potrzebna jest wszelka pomoc, w tym aprowizacja.
 
25 sierpnia
23.30
Jak nas poinformował telefonicznie Adam Słomka, pikietujących pożegnał właśnie Paweł Piekarczyk, odwiedzający manifestantów . Zapowiedzial swój koncert w miasteczku namiotowym w najbliższych dniach. Zapraszamy!
 
21.30
 
 


Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :

Materiał filmowy 3 :

Materiał filmowy 4 :

Materiał filmowy 5 :

Materiał filmowy 6 :

Materiał filmowy 7 :

Materiał filmowy 8 :

Materiał filmowy 9 :

Materiał filmowy 10 :

Materiał filmowy 11 :

Materiał filmowy 12 :

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
Zobacz równiez:
Galeria do artykułu :
Zobacz więcej zdjęć ...

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.