Wreszcie Lasek do odstawki!
data:20 sierpnia 2016     Redaktor: Redakcja

Prezydent Andrzej Duda dnia 18 sierpnia 2016 r.  podpisał Ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze. Poniżej pełna informacja ze strony Prezydent.pl Otwiera ona możliwość dokonania zmian personalnych w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, na jakie długo czekaliśmy!
Przy tej okazji przypominamy rozmowę Glenna Jorgenssena, który zadaje pytania Wiesławowi Jedynakowi i Maciejowi Laskowi po konferencji lotniczej w Augsburgu w 2015r. Warto odsłuchać to nagranie i przypomnieć sobie kluczowe zagadnienia, jakich nie wyjaśnił Lasek i jego komisja [por. artykuł powiązany]!


Informacja o ustawie z dnia 22 lipca 2016 r.
o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Ustawa ma na celu zmianę zasad działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz uproszczenie procedury dotyczącej otwarcia lotnisk użytku wyłącznego do użytku publicznego.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będzie miała prawo nie tylko do prowadzenia badań zdarzeń lotniczych, ale także do ich nadzorowania. Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, jego zastępcy oraz członkowie Komisji będą powoływani przez ministra właściwego do spraw transportu na okres 4 lat. W skład Komisji będą wchodzili specjaliści z zakresu prawa lotniczego, szkolenia lotniczego, ruchu lotniczego, eksploatacji lotniczej oraz inżynierowie – konstruktorzy lotniczy, nie będą już powoływani lekarze.
Ustawa zawiera przepis zobowiązujący członków komisji i jej ekspertów do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w związku z badaniem zdarzenia lotniczego.
Ustawa przewiduje, że minister właściwy do spraw transportu powoła przewodniczącego Komisji, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Z tym dniem wygaśnie stosunek pracy przewodniczącego Komisji, wyznaczonego na podstawie przepisów dotychczasowych.
Ponadto, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na wniosek przewodniczącego Komisji, minister właściwy do spraw transportu powoła zastępców przewodniczącego Komisji i sekretarza Komisji. Z dniem powołania tych osób wygaśnie stosunek pracy nawiązany z zastępcami przewodniczącego Komisji i sekretarzem Komisji, wyznaczonymi na podstawie przepisów dotychczasowych.
Stosunek pracy z pozostałymi członkami Komisji, wyznaczonymi na podstawie przepisów dotychczasowych, wygaśnie po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną oni powołani na członków Komisji. Osobom, w przypadku których wygaśnie stosunek pracy, będzie przysługiwała odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.
Ponadto, ustawa wprowadza zmiany dotyczące dotychczasowej możliwości czasowego otwarcia lotniska użytku wyłącznego do użytku publicznego dla określonej kategorii statków powietrznych lub w określonych porach dnia. Po dokonaniu wpisu do rejestru lotnisk zmiany w zakresie dostępności dla użytkowników lotnisko użytku wyłącznego stanie się lotniskiem użytku publicznego niepodlegającym certyfikacji
(o ile lotnisko to nie jest objęte zakresem regulacji rozporządzenia nr 216/2008/WE i nie podlega obowiązkowi uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie zasadniczych wymagań przewidzianych tym rozporządzeniem).
Z lotnisk użytku publicznego niepodlegających certyfikacji będą mogły być wykonywane wyłącznie loty krajowe w zakresie:
1) przewozów czarterowych wykonywanych wyłącznie śmigłowcami oraz samolotami o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20;
2) lotów lokalnych oraz
3) innych lotów, niż loty wymienione w pkt 1 i 2, niebędących lotami handlowymi.

Ustawa przewiduje, że wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk użytku publicznego niepodlegających certyfikacji będą analogiczne jak dla lotnisk użytku wyłącznego, co ma zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Materiał filmowy 1 :

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.