"Węzły polskiej pamięci" - Cykl wykładów prof. Andrzeja Nowaka
data:17 sierpnia 2016     Redaktor: Redakcja

Inauguracja edycji 2018r. : 9 stycznia o  godz. 17.00. 1000-lecie pokoju w Budziszynie: pytanie o stosunki polsko-niemieckie.

Polecamy bibliografię do wykładu [poniżej].

ZAPRASZAMY!

Wykłady prof. Andrzeja Nowaka z cyklu 'Węzły polskiej pamięci" odbywają się w Domu Pielgrzyma Amicus, w godz. 17.00 - 19.00, sala konferencyjna 1.p.Warszawa, ul.kard.S. Hozjusza 2 [parafia św. St.Kostki na Żoliborzu]; dojazd: metro Pl.Wilsona.

PROGRAM wykładów w 2018r

- 9.01  1000-lecie pokoju w Budziszynie: pytanie o stosunki polsko-niemieckie

- 6.02 250-lecie Konfederacji Barskiej: sens walki o niepodległość

- 6.03 650-lecie statutu Kazimierza Wielkiego dla żup solnych: ekonomiczny fundament niepodległości

- 17.04 Smoleńsk/Katyń - o znaczeniu pamięci i sensie ofiar w polskiej historii

- 8.05 600-lecie zakończenia soboru w Konstancji: Polska i prawa narodów wobec roszczeń imperium

- 5.06 500-lecie zaślubin Zygmunta Starego z księżniczką Boną - początek Renesansu w Polsce: pytanie o europejskie wpływy  kulturowe

- 4.09 400-lecie rozejmu w Dywilinie  Polska u szczytu potęgi: pytanie o imperialny wymiar polskości

- 2.10 Jan Paweł II: budzenie polskiego ducha

- 6.11 Listopad: Pora niebezpieczna - czyli dla Polaków szczęśliwa

- 4.12 Niepodległość jako rdzeń polskiej kultury

 


BIBLIOGRAFIA AUTORSKA:

9.01.2018r. - 1000-lecie pokoju w Budziszynie: pytanie o stosunki polsko-niemieckie

Andrzej Nowak, Dzieje Polski, t. 1-3

Józef Feldman, Bismarck a Polska (kilka wydań)

Stanisław Salmonowicz, Fryderyk II (kilka wydań)

Dziennik Hansa Franka, oprac Stanisław Piotrowski, t. 1-2, Warszawa 1956, 1970

oraz film dokumentalny: Dziennik Hansa Franka: https://www.youtube.com/watch?v=C3mfaKRBEXs

Piotr Madajczyk, Na drodze do pojednania: wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, Warszawa 1994

serial telewizyjny w reż. Jerzego Sztwiertni, Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

 

 
 
 
 
Informujemy, że projekt pod nazwą Akademia Polskości - Wspólnota dziejów i kultury, w ramach którego realizowany jest cykl wykładów "Węzły polskiej pamięci", otrzymał w 2017r. częściowe dofinansowanie z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKŁADY Z TEGO CYKLU BĘDĄ KONTYNUOWANE W 2017 r. [program poniżej].
 
POLECAMY RELACJE VIDEO ORAZ BIBLIOGRAFIE DO WYKŁADÓW.
 
 
Cykl wykładów profesora Andrzeja Nowaka "Węzły polskiej pamięci" odbywał się w 2016r. w ramach projektu "PRZESZŁOŚĆ I PERSPEKTYWA - nowa polityka historyczna", realizowanego przez Stowarzyszenie Solidarni2010.
 
Program wykładów z cyklu "Węzły polskiej pamięci" na 2017r.
 
 
1. Między konferederacją barską a Konstytucją 3 Maja: spór o upadek Polski (17 stycznia - zmiana pierwotnego terminu!)
Bibliografia:
Władysław Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1-2, wyd. 2, Warszawa 1991
Jerzy Łojek, Geneza i obalenie konstytucji 3 maja, Lublin 1986Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa 2000Prof. Andrzej Nowak "Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły?" - z tomu "Historie politycznych tradycji", Kraków 2007. A.Nowak - Polski patriotyzm wieku niewoli: trzy formuły? oraz widowisko Konstytucja 3 Maja w reżyserii Krzegorza Królikiewicza (1976) - poniżej film w 1-9 cz..
 
 
2. Napoleon a sprawa polska: spór o zachodnią orientację polskich nadziei (7 lutego)
Bibliografia:
Szymon Askenazy, Napoleon a Polska, Warszawa 1994 (t. 1-3); Andrzej Zahorski, Spór o Napoleona we Francji i w Polsce, Warszawa 1974; powieść Stefana Żeromskiego "Popioły"; film: Popioły, reż. Andrzej Wajda (1965); z literatury popularnej: Wacław Gąsiorowski, Huragan, Rok 1809, Szwoleżerowie gwardii [wiele wydań]
 
 
3. Aleksander i Mikołaj a sprawa polska: spór o wschodnią orientację polskich nadziei (7 marca)
 
 
Bibliografia:
Historiografia:
Stanisław Smolka, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, t. 1-2, Warszawa 1983-1984 Andrzej Nowak, "Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas Lechitów...", Kraków 2016; Henryk Głębocki, Fatalna sprawa: kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej, Kraków 2000.
Publicystyka:Lech Mażewski, Oblany egzamin z polityki: o narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874, Radzymin 2016
 
Literatura:
Marian Brandys, Koniec świata szwoleżerów, t. 1-5, Warszawa 1972-1979; Jarosław Marek Rymkiewicz, Wielki książę: z dodaniem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego, Warszawa 2011
 
 
4. "Bić się czy nie bić": spór o polskie powstania (4 kwietnia)

Bibliografia:

Maurycy Mochnacki, Powstanie narodu polskiego..., t. 1-2, Warszawa 1984 (jest też dostępne w wersji cyfrowej); Tomasz Łubieński, Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach (wyd. 1, Kraków 1978, potem liczne inne); Jerzy Łojek, Szanse powstania listopadowego (wyd. 1, Warszawa 1966, potem liczne inne); Henryk Głębocki, "Fatalna sprawa". Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej 1856-1866, Kraków 2000; Andrzej Nowak, Uległość czy niepodległość, Kraków 2014; Andrzej Nowak, Historia i polityka, Kraków 2016.

Filmy:

"Szwadron", reż. Juliusz Machulski, 1992 - - publikujemy pod artykułem; "Rok 1863" - fabularyzowany film dokumentalny z 2012 r. - publikujemy pod artykułem;

UWAGA! W MAJU WYKŁAD NIE ODBĘDZIE SIĘ!

5. Uczeni, inżynierowie, sawantki i praca organiczna: spór o polską modernizację w wieku XIX (13.06.2017).

Bibliografia:

"Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich wynalazców i pionierów..., t. 1-4, red. Bolesław Orłowski, Warszawa 2015;

PRZERWA WAKACYJNA

6.Skąd się wzięła niepodległość (1900-1918)? [5.09.2017]

Bibliografia:

Stanisław Wyspiański, Wesele (wiele wydań), realizacje teatralne i filmowa

Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka (wiele wydań)

Wincenty Witos, Moje wspomnienia, t. 1-2, Paryż 1964 (potem kilka innych wydań)

Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe. Uzupełnienia, t. 2 (1898-1914), red. A. Garlicki, R. Swiętek, Warszawa 1993

Henryk Wereszycki, Historia polityczna Polski, 1864-1918, Paryż 1979 (potem kolejne wydania)

Polski wir I wojny. 1914-1918, red. A. Debska, Warszawa 2014

Janusz Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985 (potem kolejne wydania).

7. Jak bronić niepodległości (1918-1921) [3.10.2017]

Bibliografia:

Archiwum Polityczne Ignacego Paderewskiego, t. 1-2, 1919-1921, opr. W. Stankiewicz, A. Piber, Wrocław 1974

R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, oprac. T. Wituch, t. 1-2, Warszawa 1988

J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 5 (red. K. Świtalski), 6 (red. K. Świtalski) i 7 (wstęp J. Moszczeński), Warszawa 1937

W.Witos, Moje wspomnienia, t. 2, Paryż 1964

I. Babel, Dziennik 1920, oprac. Jerzy Pomianowski, Warszawa 1998

J. Kaden-Bandrowski, Trzy wyprawy, Wrocław 1991

A. Nowak, Polska i „trzy” Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), wyd. 3, ARCANA, 2015

8. Jedność i podziały II Rzeczpospolitej (1921-1939) [7.11.2017]

Bibliografia:

Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. VI, VIII i IX, Warszawa 1937 (reprint: 1989)

Wincenty Witos, Moje wspomnienia, t. II i III, Paryż 1967

Krzysztof Kawalec, Roman Dmowski. Biografia, Poznań 2016

Władysław Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, Londyn 1956 (i krajowe wznowienia)

Czesław Brzoza, Andrzej Leon Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006

Paweł Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005

film: Smierć prezydenta, reż. Jerzy Kawalerowicz, 1977

9. Bilans drugiej niepodległości [5.12.2017]

Bibliografia:

Stanisław Cat-Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939 (wiele wydań, ostatnio Universitas - Kraków)
Melchior Wańkowicz, Sztafeta [m.in. o COP], wiele wydań, ostatnio jako tom 16 dzieł M. Wańkowicza
Ksawery Pruszyński, Publicystyka, tom I (PIW, 1990)
Wincenty Witos, Moje wspomnienia, t. III, Paryż 1967
Paweł Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005
Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Zdzisław Najder i in. Kraków-Warszawa 2014


Projekt Akademia Polskości - Wspólnota dziejów i kultury, w ramach którego realizowany jest cykl wykładów "Węzły polskiej pamięci", otrzymał częściowe dofinansowanie z Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wykłady profesora Andrzeja Nowaka z cyklu 'Węzły polskiej pamięci" odbywają się w Domu Pielgrzyma Amicus, w godz. 17.00 - 19.00, sala konferencyjna 1.p. Warszawa, ul.kard.S. Hozjusza 2 [parafia św. St.Kostki na Żoliborzu]; dojazd: metro Pl.Wilsona.
 

Program na 2016 r. wraz z bibliografią:

• 6 września 2016 – „Wolność”
Od Przywileju koszyckiego 1374 - do Konstytucji 3 Maja 1791

Bibliografia do wykładu polecana przez prof. Andrzeja Nowaka:

Wacław Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. 1 (966-1795), Warszawa 2013; Władysław Konopczyński, Liberum veto, Kraków 2002; Anna Grześkowiak-Krwawicz, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, Gdańsk 2006; Aleksander Rembowski, Konfederacja i rokosz, Kraków 2010; Andrzej Maksymilian Fredro, Scriptorum, Warszawa 2015.

Widowisko filmowe Grzegorza Królikiewicza: Konstytucja 3 Maja (1976)

Widowisko "TRZECI MAJA" w reżyserii Grzegorza Królikiewicza przedstawiające okoliczności i konsekwencje uchwalenia Konstytucji 3 Maja - od czasu rozpoczęcia obrad przez Sejm Czteroletni (1788-1792) do momentu przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Targowicy. Spektakl (pierwotnie noszący tytuł "Konstytucji 3 maja") zrealizowano w rekordowym czasie 3 tygodni. Premiera odbyła się w 185 rocznicę ogłoszenia pamiętnej ustawy rządowej.

film w częściach 1 - 9 dostępny na Youtube pod linkiem: cz.1. TUTAJ, cz.2. TUTAJ i kolejne.

4 października 2016 - „Odwaga”
Grunwald 1410 - Westerplatte: major Henryk Sucharski 1939, Jan Paweł II 1987, Lech Kaczyński 2009
 
 
Bibliografia do wykładu polecana przez prof. Andrzeja Nowaka:
- Film "Westerplatte" w reż. Stanisława Różewicza, 1967r. TUTAJ.
- Film "Życie za życie. Maksymilian Kolbe", w reż. Krzysztofa Zanussiego, 2003r.,
Scena z filmu TUTAJ.
- Słowo św. Jana Pawła II na Westerplatte 1987 TUTAJ.
- Anna Baszanowska, Anna Walentynowicz, "Cień przyszlości", Arcana,
- Zbigniew Herbert, "Przesłanie Pana Cogito" ,
- Henryk Sienkiewicz, "Trylogia" (koniecznie: "Ogniem i mieczem")
- Dla osób anglojęzycznych: M. R. D. Foot, "Six faces of Courage" (o rtm. Pileckim).
 
 
8 listopada 2016 – „Unia”
Horodło 1413 - Lublin 1569
 
 
Bibliografia do wykładu polecana przez prof. Andrzeja Nowaka:

Źródła:

Stanisław Kutrzeba, Władysław A. Semkowicz, Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791, Kraków 1932

Opracowania:

1. Oskar Halecki,Dzieje Unii Jagiellońskiej,Warszawa 2013 (wyd. 2)

2. tenże,Idea Jagiellońska,"Kwartalnik Historyczny", t. LI 1937

3. Władysław Konopczyński,O idei jagiellońskiej, w: tenże,Umarli mówią, Waraszawa 1929 dostępny także w internecie:

http://www.omp.org.pl/stareomp/indexf032.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=615

4.Unia horodelska 1413, red. Lidia Korczak, "Prace Historyczne", nr 141 (2014) (z tego tomu pochodzi tekst prof. Andrzeja Nowaka dostępny w pliku poniżej)

Andrzej Nowak - Horodło z perspektywy XX-XXI wieku: pamięć modernizacji, pamięć republiki, pamięć imperium*

5. Andrzej Sulima Kamiński,Historia Rzeczypospolitej wielu narodów 1505-1795, Lublin 2000

6. [dla osób anglojęzycznych] Robert Frost,The Oxford History of Poland-Lithuania, vol. I:The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569, Oxford 2015 (pozycja szczególnie polecana przez prof. Andrzeja Nowaka!)

7. Andrzej Nowak - Idea jagiellońska w polskiej pamięci i wyobraźni politycznej, tom Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci 1982-2012, Kraków 2012 ; dostępny w pliku poniżej:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 grudnia 2016 - „Bratni spór”
Mątwy 1666 - Zamach majowy 1926

Bibliografia do wykładu polecana przez prof. Andrzeja Nowaka:

Stanisław Płaza, Rokosz Lubomirskiego, Warszawa 1994;

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (wiele wydań);

Witold Kłaczewski, Jerzy Sebastian Lubomirski, Warszawa 2002.

Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe. T. VIII i IX, Warszawa: 1937;

Władysław Pobóg- Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945. T. II (wyd. I: Londyn: 1956, lub następne);

Maciej Rataj, Pamiętniki 1918–1927,. Warszawa 1965;

Bogdan Musiał (red.), Przewrót majowy w oczach Kremla, Warszawa 2009;

Włodzimierz Suleja, Józef Piłsudski (kilka wydań);

Mariusz Patelski, Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski żołnierz i dyplomata, Warszawa 2002.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezpośrednio po każdym wykładzie zapraszamy do udziału w otwartych debatach moderowanych przez profesora Andrzeja Nowaka.
 
Proponujemy także publikację wypowiedzi uczestników dyskusji lub jej słuchaczy - pod warunkiem przesłania podpisanego tekstu do publikacji na podany poniżej adres mejlowy. Zapewniamy również możliwość wcześniejszego zadawania pytań - zostaną one przekazane Prowadzącemu i włączone do dyskusji.
 
Wykłady dostępne na portalu solidarni2010.pl pod specjalną zakładką projektu.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 
Organizator: Stowarzyszenie Solidarni2010,
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.