Prezydentura Komorowskiego nieważna
data:27 kwietnia 2016     Redaktor: Shork

Według Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność 80, błąd językowy popełniony podczas składania przysięgi, sprawia że Komorowski nie rozpoczął sprawowania urzędu


Federacja Regionów i Komisji Zakładowych

`80

Przewodniczący Komisji Krajowej `80

50-368 Wrocław dr Zbigniew Półtorak

ul. Chałubińskiego 6a

telfax 71 784 11 45 gsm 604 465 806

http : // www.federacjasolid80.umed.wroc.pl e-mail amkomisjazakladowa @ gmail.com

L.dz. 163/KKFRiKZ”S’80”/16 Wrocław, dnia 25 kwietnia 2016 roku

 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

PROKURATOR GENERALNY

Zbigniew Ziobro

 

 

Komisja Krajowa Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Związku Zawodowego `80 ponawia swój wniosek o uznanie z mocy prawa za nieważną Prezydenturę sprawowaną przez Pana Bronisława Komorowskiego w latach 2010- 2015 z uwagi na niezłożenie wymagalnej przysięgi przez objęciem tego Urzędu w trybie art. 130 Konstytucji RP oraz anulowanie wszelkich skutków prawnych nieformalnego sprawowania Urzędu Prezydenta RP przez Pana Bronisława Komorowskiego. Na okoliczność powyższego, Komisja Krajowa Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Związku Zawodowego `80 wkleja wniosek w tym przedmiocie naszej organizacji skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 12 sierpnia 2010 roku, który nie został podjęty przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego, co powinno się wiązać się z postępowaniem karnym wobec przywołanego, o co związek nasz niniejszym wnosi, cyt. „ 

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2010 roku o cyt. „

Trybunał Konstytucyjny RP

Al. Szucha 12 A

00-918 Warszawa

Komisja Krajowa Federacji `80 wnosi o uznanie w trybie art. 1 ust. 1 w związku z art. 19 niemożności sprawowania Urzędu Prezydenta RP przez pana Bronisława Komorowskiego, który nie złożył zgodnie z wymogiem art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez objęciem Urzędu Prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgi w treści ujętej w przywołanym artykule, a mimo to podjął ten Urząd. Przedmiotowy stan rzeczy jest istotną przeszkodą uniemożliwiającą w naszej ocenie sprawowanie Urzędu Prezydenta przez pana Bronisława Komorowskiego.

Z uwagi na powyższe Komisja Krajowa Federacji `80 podnosi, iż zwróciła się załączonym pismem do Prezydium SEJMU RP o spowodowanie powtórzenia złożenia przysięgi przez Prezydenta-Elekta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, podnosząc, iż podczas składania takiej przysięgi przez przywołanego w dniu 6 lipca 2010 roku przed Zgromadzeniem Narodowym rzeczony powtarzając treść przysięgi zapisanej w Konstytucji uczynił ją inną w ten sposób, że w trakcie wypowiadania jej frazy w obowiązkowym brzmieniu „ … a dobro ojczyzny…” powiedział „….a dobroć lub dobrość ojczyzny..”, co czyni zasadniczą różnicę w tak zakreślonym obowiązku dla nowo powoływanego Prezydenta RP. Gdyby przyjąć po odsłuchaniu zapisu tej przysięgi, że Pan Bronisław Komorowski wypowiedział „dobroć” lub „dobrość” , to jest bezsprzeczne, że Prezydent-Elekt nie podjął obowiązku dbania o dobro ojczyzny, a więc nie można przyjąć, że wypełnił dyrektywę zapisaną w art. 130 Konstytucji w przywołanym przedmiocie, aby mógł następnie wykonywać zapisane w ustawie zasadniczej obowiązki Prezydenta RP.

W takim stanie rzeczy nie obowiązuje pana Bronisława Komorowskiego podstawowy w naszej ocenie dbanie o dobro ojczyzny, czyli pozostałaby rzeczonemu tylko do wypełniania przywołana część konstytucyjnego obowiązku w postaci dbania o pomyślność obywateli. Taki stan rzeczy nie pozwala również na skuteczne dochodzenie odpowiedzialności wobec pana Bronisława Komorowskiego w sytuacji, gdyby nie działał na rzecz dobra ojczyzny lub wręcz na jej szkodę.

Z uwagi na powyższe Komisja Krajowa Federacji `80 wnosi o spowodowanie natychmiastowego wstrzymania wykonywania obowiązków Prezydenta RP przez Pana Bronisława Komorowskiego w oparciu o dostępne środki prawne, gdyż przywołany nie nabył do tego prawa poprzez brak zobowiązania w złożonej przysiędze do dbania o dobro ojczyzny, zgodnie z zapisem Konstytucji oraz o podjęcie działań w celu uchylenie już podjętych decyzji przez rzeczonego.

Gdyby Wysoki Trybunał stanął na stanowisku, że Komisja Krajowa Federacji `80 nie jest uprawniona do wniesienia przedmiotowej sprawy, to wnosimy o podjęcie jej z urzędu przez Trybunał Konstytucyjny, który z mocy prawa stoi na straży wykonywania zapisów ujętych w Konstytucji, a w szczególności w zakresie dotyczącym podjęcia urzędu Prezydenta RP ściśle określonego w art. 130 Konstytucji RP.

Do wiadomości :

Media” Za Komisję Krajową Federacji `80

Przewodniczący

dr Zbigniew Półtorak

 


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.