PROF. ANDRZEJ NOWAK: HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ -7-
data:15 marca 2016     Redaktor: GKut

Dom Pielgrzyma "Amicus" , 15 marca 2016

 
 
 
 
 

Profesor zaczął od przypomnienia opinii De Maistre'a, zgodnie z którą, aby zrozumieć przyczyny Rewolucji Francuskiej, trzeba się cofnąć do czasów Reformacji i Marcina Lutra. Ten ostatni twierdził, ze do zbawienia potrzebna jest tylko łaska boska, niezależnie od tego, co czynimy w życiu. Najważniejszy jest indywidualny kontakt człowieka z Bogiem, np. poprzez studiowanie Pisma Świętego, czy uczestnictwo w modłach i wspólnym śpiewaniu chorałów. Kościół i duchowni nie powinni wtrącać się do życia publicznego. To pozostawiało dużą przestrzeń dla działalności władzy świeckiej. Dlatego też Lutra popierali książęta Rzeszy Niemieckiej. Co ciekawe, panujący wtedy [pierwsza połowa XVI w.] cesarz Karol V stanął po stronie papieża.

 

Jeśli postępowanie ludzi nie ma wpływu na zbawienie, to kto ma spowodować, by reguły współżycia były przestrzegane? Luter obarczał tym zadaniem silną władzę świecką. Nieco inaczej podchodził do tej sprawy Jan Kalwin. W kwestii zbawienia był on jeszcze bardziej radykalny niż Luter, formułując tzw. doktrynę predestynacji. Głosiła ona, że Bóg jeszcze przed narodzeniem człowieka postanawił, czy będzie on zbawiony, czy nie. Człowiek nie ma na to żadnego wpływu. Kalwin kładł jednak nacisk na cnoty obywatelskie i republikańskie, a nie na władzę absolutną. Jak powiedział prof. Nowak - dlatego właśnie w Polsce pomorscy mieszczanie przechodzili na luteranizm, a polska szlachta na kalwinizm, bliski jej republikanizmowi.

 

Profesor wspomniał też o kontynuatorach myśli Machiavellego, w szczególnoś ci o Giovanni Botero {TUTAJ}, który w 1589 roku sformułował pojęcie "racji stanu". Przejęli je także niektórzy duchowni katoliccy, np. kardynał Richelieu.

 

Wszystko to razem pogłębiało rozziew między myślą polityczną i społeczną, a religią i życiem duchowym. W XVII I XVIII wieku doprowadziło to do powstanie liberalizmu - za jego ojców uchodzą angielscy filozofowie Thomas Hobbes {TUTAJ} i John Locke {TUTAJ}.

 

Starszy z nich, Thomas Hobbes żył bardzo długo [1588-1679]. Najważniejsze swoje dzieło "Leviatan" napisał w 1651 roku w wieku 63 lat. Na jego poglądy decydujący wpływ miała rewolucja Cromwella w Anglii. Z jej obserwacji wysnuł wniosek, iż podstawowymi motorami działań człowieka są strach przed śmiercią i potrzeba bezpieczeństwa.

 

Naturalnym stanem ludzkości jest wojna każdego z każdym. Celem jej uniknięcia ludzie zawierają umowę społeczną, przekazując wyłączne prawo używania przemocy suwerenowi. To zapewnia im bezpieczeństwo i pozwala korzystać z wolności. Zdaniem Hobbesa, między wolnością a przetrwaniem istnieje nierozwiązywalny konflikt.

 

Takie podejście skłaniało Hobbesa do występowania przeciw religii, gdyż zmniejszała ona strach przed śmiercią, obiecując życie wieczne. Potępiał także antyczne cnoty męstwa. John Locke, żyjący w spokojniejszych czasach [1632-1704], nie zgadzał się z Hoobesem. Jego zdaniem, rzadko doświadczamy strachu przed gwałtowną śmiercią. Powszechna jest za to obawa przed głodem i niedostatkiem. Dlatego tez Locke za najważniejsze uważał kwestie ekonomiczne [jest uważany za twórcę monetaryzmu].

 

Jego poglądy polityczne były wspólnotowe i republikańskie. Rządzić powinno prawo, cała wspólnora powina mieć udział we władzy, a umowa społeczna powinna mieć formę jasno napisanej konstytucji. Prawa i rząd mie mogą ograniczać praw naturalnych członków wspólnoty, czyli wolności słowa, zrzeszania się oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Właśnie te wolności leżą u podstaw liberalizmu.

Profesor Nowak powiedział, że Locke był obojętny wobec religii, natomiast Wikipedia twierdzi że:

"John Locke zajmował się również badaniami nad religią. Jego ewolucjonistyczne podejście jawiło się w poglądach na stadialny rozwój religii. Za pierwotną jej formę uznawał ateizm pierwotny, następnie fetyszyzm, totemizm, szamanizm, idolatrię(antropomorfizm) oraz monoteizm. Uważał, że o stopniu religijności świadczy stosunek wyznawców wiary do obiektów kultu. Najwyższy szacunek posiadali wyznawcy chrześcijaństwa.".

 
 

Wykład trwał do 18:30, po czym były glosy z sali. Następny, ósmy wykład odbędzie się w tym samym miejscu, 19 kwietnia 2016 o godz. 17:00. Mowa będzie o Heglu i Rousseau.

wg Elig

http://naszeblogi.pl/blog/196

 

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.