Program seksualizacji dzieci czeka na wdrożenie
data:01 lutego 2016     Redaktor: ArekN

 
Przewodnik Praw Seksualnych IPPF dla dzieci i młodzieży to dzieło wstrząsające w swej wymowie, bedące owocem kilkuletnich przygotowań.

 
 
IPPF (Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa) w 2009 roku wydała dokument o nazwie "Deklaracja praw Seksualnych". Opis tego dokumentu znajdziemy na stronie stop-seksualizacji.pl :
 
Preambuła dokumentu:

Dokument zaczyna się słowami "prawa seksualne są elementem praw seksualnych człowieka, rozwijającymi szereg uprawnień związanych z seksualnością, które przyczyniają się do wolności, równości i godności wszystkich ludzi”.
Słowo rozwijać oznacza ewoluować w kierunku dokonania zmiany. Prawa seksualne mają zatem podlegać progresywnym zmianom, przesuwać granice „norm”. Mowa jest też w preambule o międzynarodowych umowach, których treścią ma być między innymi Deklaracja Praw Seksualnych IPPF. IPPF powołuje się w dokumencie na Konwencję Praw Dziecka. Dekracja IPPF nie została do dziś włączona do zestawu Praw Człowieka.


Oto kilka artykułów Deklaracji:


Art. 1 § 4  IPPF dąży do uniezależnienia dzieci od moralnego przewodnictwa rodziców utrzymując, że  prawo dziecka do osiągania seksualnej przyjemności wzrasta proporcjonalnie do ich  „zdolności”;
Art 3 § 5  stanowi, że żadna kobieta nie powinna być skazana na macierzyństwo, jako konsekwencji korzystania ze swojej seksualności;
§ 13  chroni seksualnych przestępców przed ekstradycją z powodu popełnienia przestępstwa na tle seksualnym.
Art. 4  broni wszystkich osób przed ujawnieniem  historii ich przestępstw seksualnych, partnerów seksualnych  oraz seksualnych preferencji. Artykuł ten ilustruje trzecią zasadę antydyskryminacji;
Trzecia zasada niedyskryminacji zabrania jakiegokolwiek wykluczenia bądź restrykcji z powodu  przestępstw seksualnych, prawdziwych bądź zarzucanych, które skutkowałyby osłabieniem lub anulowaniem podstawowych wolności i praw w politycznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym, cywilnym, lub innym zakresie (innymi słowy, przestępca seksualny, powinien mieć możliwość zachowania prawa np. do pracy z małoletnimi).
Art. 5 § 9  żadnej osobie nie powinno się odmówić dokumentów określających jego/jej gender lub płeć odzwierciedlającą zdefiniowaną przez nią gender identity, włączając w to, ale nie ograniczając do, certyfikatów narodzin, paszportów czy elektronicznych zapisów;
Gdy więc jakiś pan zadecyduje, że już nie jest mężczyzną i wejdzie w posiadanie zmienionego aktu urodzenia, gdy wejdzie do damskiej toalety bez zapowiedzi, to wyproszenie go byłoby naruszeniem jego praw.
Art.6  określa prawa do wyrażania swojej seksualności;
Wszystkie osoby mają prawo praktykować wolność myślenia, opinii i eksperesji dotyczącej wyobrażeń na temat seksualności, orientacji seksualnej, gender identity, oraz praw seksualnych, bez represji bądź ograniczeń bazujących na dominujących kulturowych przekonaniach, czy ideologii politycznej, czy dyskrminacyjnych regulacjach porządku publicznego, publicznej moralności, zdrowia publicznego, czy ochrony publicznej.
To znaczy, że publiczna nagość czy nawet publiczne akty seksu znacznie wykraczające poza granice trzymania się za ręce i całowania, miałaby być prawem.
Art. 8  wymusza seksualną indoktrynację dzieci, przez odebranie rodzicom prawa do wychowywania dzieci według własnych przekonań;
Art. 10  ogranicza prawo wolności słowa organizacjom non-profit oraz instytucjom religijnym, w odniesieniu do moralności natury seksualnej. W szczególności wzywa do stworzenia mechanizmów prawnych  gwarantujących respektowanie seksualnych praw.
 
 
Z kolei w "Przewodniku praw seksualnych IPPF dla dzieci i młodzieży" pojawiają się postulaty „likwidacji kontroli rodziców lub współmałżonka oraz likwidacji praw uniemożliwiających młodym ludziom poszukiwanie seksualnych i reprodukcyjnych usług zdrowotnych”.
Oświadcza, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw [...]
W związku z tym, wszyscy młodzi ludzie powinni mieć możliwość wykonywania i realizacji ich praw na równi z dorosłymi, w tym praw seksualnych. [...] bariery należy usunąć tak, aby każdy, zwłaszcza marginalizowane grupy, mogły korzystać ze wszystkich praw człowieka”.
W „ewolucyjnych zdolnościach” dzieci do przyjemności seksualnej, uznaje zdolność „wszystkich młodych ludzi, do podejmowania decyzji o [ich] seksualności i decyzje te powinny być respektowane”.
 
 
http://www.stop-seksualizacji.pl/index.php/edukacja-typu-b/prawa-seksualne-ippf
 
 
Poglębia się rozdźwięk w rozumieniu praw człowieka pomiędzy Unią Europejską a resztą świata. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, kiedy obrońcami tradycyjnych wartości stają się kraje trzeciego świata, często łamiące zasady demokratyczne lub wprost bandyckie- przy czym obronę tych wartości wykorzystują czysto instrumentalnie, uzasadniając tym rzeczywiste naruszenia praw człowieka:

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/rozlam_w_onz_w_sprawie_praw_czlowieka_rosyjski_projekt_rezolucji_244515.html
 
 
Powyższy fakt wskazuje, jak wielki błąd popełniła Europa, pozwalając na triumf ideologii LGBT i akceptując próby wyhodowania wzorcowego Europejczyka, ukształtowanego zgodnie z chorymi założeniami niewielkiej grupki ludzi.
Na razie nie widać odwrotu od tej samobójczej polityki- IPPF korzysta z hojnego wsparcia finansowego a ochrona rzeczywistych praw człowieka na całym świecie staje się tylko pustym frazesem.
 
Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa jest beneficjentem unijnej pomocy rozwojowej, zarówno z budżetu ogólnego UE, jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z dostępnymi obecnie informacjami z bazy danych Dyrekcji Generalnej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju w latach 1994-2014 r. Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa otrzymała od Komisji Europejskiej wsparcie w wysokości 20,4 miliona euro na realizację 20 projektów w różnych krajach i regionach partnerskich we współpracy rozwojowej (odpowiedź udzielona przez komisarza Nevena Mimicę w imieniu Komisji).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012709&language=PL
 
 
Oryginalne źródła:
 


http://www.ippf.org/resources/book/node/2096


Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.