Newsletter Ordo Iuris na grudzień 2015
data:23 grudnia 2015     Redaktor: AK

Prezentujemy najnowszy newsletter Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. We wstępie adw. Jerzy Kwaśniewski napisał: "Szanowni Państwo, występując w nowej roli, mam zaszczyt zaprezentować ostatni newsletter, obfitującego w wydarzenia i wyzwania roku 2015. Oczekując narodzin Pana, z nadzieją patrzymy na nadchodzący czas. Przed nami wiele nowych, trudnych zadań. Jednak jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?"


 

 

Zmiany w Instytucie Ordo Iuris

Z radością przyjęliśmy powołanie 30 listopada prof. Aleksandra Stępkowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jego rozwaga, profesjonalizm oraz stanowczość będą miały nieocenioną wartość w służbie Rzeczypospolitej.

Prezesem Zarządu Instytutu Ordo Iuris został adw. Jerzy Kwaśniewski, pełniący dotychczas funkcję skarbnika Instytutu oraz nadzorujący działalność Programu Interwencji Procesowej. Nowym członkiem Zarządu jest dr Tymoteusz Zych, dotychczasowy koordynator Programu Analiz. Wiceprezesem Zarządu pozostaje dr Joanna Banasiuk, kierująca przedstawicielstwem Instytutu przy strukturach Unii Europejskiej.

 

Raport demograficzny

Opublikowaliśmy drugi raport Instytutu Ordo Iuris, tym razem poświęcony demografii, pt.: „Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?”. Promocję raportu otworzyła konferencja prasowa w Polskiej Agencji Prasowej oraz sympozjum naukowe na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej został zaprezentowany na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP. Publikacja odbiła się szerokim echem w programach publicystycznych, rozgłośniach radiowych, na łamach dzienników, tygodników, oraz w portalach internetowych.

 

Interwencje procesowe

Prawnicy Programu Interwencji Procesowej przystąpili do sprawy dziecka poronionego w dziewiątym miesiącu ciąży wskutek błędu lekarzy. Wcześniej prokuratura dwukrotnie umorzyła postępowanie uznając, że dziecko przed narodzeniem pozostaje poza ochroną przepisów kodeksu karnego, a lekarz nie może ponosić odpowiedzialności za jego śmierć.


Nasi prawnicy żądają pociągnięcia do odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji, którzy przekroczyli swe uprawnienia w trakcie interwencji wymierzonej przeciwko członkowi Krucjaty Różańcowej. Zajście bada Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie.


W ramach Programu Interwencji Procesowej prowadzimy konsekwentnie dalsze działania w obronie prof. Bogdana Chazana. 15 grudnia odbyła się kolejna rozprawa przed warszawskim sądem pracy, podczas której przesłuchano prof. Mirosława Wielgosia.

 

Tydzień wcześniej, wobec kolejnego niestawiennictwa Piotra Ikonowicza na rozprawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nakazał zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka przez policję.

 

Również w grudniu, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, wobec szczególnej wagi sprawy, zwrócił się z wnioskiem o przejęcie postępowania w sprawie Leszka Millera przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

 

Czwórka dzieci państwa Elżbiety i Przemysława z Warszawy powróciła do rodziców przed upływem 24 godzin od podjęcia sprawy i złożenia wniosku do sądu rodzinnego przez prawników programu interwencji procesowej Ordo Iuris.


Prawnicy Programu Interwencji Procesowej udaremnili odebranie rodzicom 10-cio letniego syna Huberta, wskutek bezzasadnego donosu złożonego przez ich pełnoletnią, skłóconą z rodzicami córkę.


Nasi prawnicy złożyli wniosek o kontrolę postępowania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, odpowiedzialnych za dramat wielodzietnej rodziny Moniki i Czesława. Podjęty projekt interwencyjny ma uświadomić pracownikom socjalnym w całym kraju, że nadużycie władzy i szkoda wyrządzona rodzinie nie pozostaną bezkarne.


Prawnicy Ordo Iuris udaremnili próbę ograniczenia władzy rodzicielskiej pani Urszuli z Białej Podlaskiej. Na skutek złośliwego donosu, kurator dopatrzył się rzekomych zaniedbań w wychowaniu jej małoletnich dzieci. Po interwencji Programu Interwencji Procesowej, sąd opiekuńczy pozostawił pełnię władzy rodzicielskiej matce.

 

Analizy prawne

Przygotowaliśmy prawną analizę wprowadzającej bon wychowawczy uchwały Rady Miejskiej w Nysie, niezwłocznie po publicznej krytyce sformułowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który zarzucił radnym dyskryminowanie osób żyjących w związkach nieformalnych, samotnie wychowujących dzieci i bezrobotnych. Wskazaliśmy, że argumentacja RPO zawiera szereg błędów oraz ignoruje orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Temat spotkał się z zainteresowaniem mediów.


Instytut Ordo Iuris skierował rekomendację w sprawie dwóch sprawozdań poddawanych pod głosowanie na ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, w sprawie Przygotowań do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (pos. spraw.: E. G. Salom) i Rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie. Nasi analitycy wnioskują o odrzucenie w całości pierwszego dokumentu oraz części dokumentu drugiego ze względu na fakt, iż kwestie te znajdują się poza kompetencjami Unii Europejskiej.


W dniach 27-28 listopada w Krakowie odbył się Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan. Jednym z prelegentów był prezes Instytutu prof. Aleksander Stępkowski, a obszerny raport na temat prześladowania chrześcijan przygotowała Karina Walinowicz. Planujemy publikację ekspertyzy w nadchodzącym roku.

 

Działalność ekspercka

Eksperci Ordo Iuris weszli w skład Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego, powołanego przez Ministra Sprawiedliwości w celu analizy aktualnego stanu prawnego w obszarze odbierania dzieci z rodzin oraz wypracowania propozycji zmian legislacyjnych.


Nasi analitycy brali udział w konsultacjach społecznych rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia, składając uwagi na temat profilaktyki zdrowia prokreacyjnego oraz profilaktyki uzależnień.

 

Ponadto

W dniu 28 listopada w Wołominie miała miejsce konferencja na temat „Człowiek i rodzina wobec gender”. Wykład na temat ideologii feminizmu wygłosiła Karolina Dobrowolska.


Ekspert Ordo Iuris – dr Tymoteusz Zych wziął udział w Białostockim Kolokwium Cywilistycznym, na którym wygłosił wykład „Dobro dziecka a ustawa o leczeniu niepłodności”.


Ekspert Ordo Iuris – Karolina Dobrowolska wzięła udział w programie Tomasza Terlikowskiego „Starcie cywilizacji” w TV Republika, którego tematem była ustawa o in vitro.


Karolina Dobrowolska wystąpiła również w programie Jana Pospieszalskiego „Bliżej”, gdzie wypowiadała się na temat prawnych możliwości zniesienia przepisów Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.


W dniu 16 grudnia odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z udziałem eksperta Instytutu Ordo Iuris Kariny Walinowicz.


Dr Joanna Banasiuk stawiała czoła tendencjom do legitymizacji pojęć takich jak prawa reprodukcyjne, czy prawo do edukacji seksualnej podczas organizowanych przez WHO w Kopenhadze konsultacji Europejskiej Strategii na rzecz Praw Reprodukcyjnych i Seksualnych.

 

Nasza intensywna działalność potrzebuje Państwa wsparcia

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

Rachunek bankowy dla darowizn w PLN: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.