Aktualizacja: IV Konferencja Smoleńska- RELACJA, ZDJĘCIA
data:16 listopada 2015     Redaktor: ArekN

Prezentujemy relację z IV Konferencji Smoleńskiej oraz zdjęcia. W przygotowaniu jest film.

 
Przypominamy, że Solidarni2010 jako jedyni transmitowali na żywo całe wydarzenie. Materiał filmowy wkrótce będzie dostępny.
Poniżej przedstawiamy oficjalną agendę konferencji, skrótową relację (opracowaną przez portal blogpress.pl) oraz zdjęcia.
 
---------------------------------------------------------------------------
 

IV KONFERENCJA SMOLEŃSKA – PROGRAMSobota, 14 listopada 2015

 

 

10:30

 

 

OTWARCIE KONFERENCJI

Grzegorz Jemielita, Politechnika Warszawska, SGGW

10:30 – 11:00

WPROWADZENIE DO KONFERENCJI I BRIEFING PRASOWY

Piotr Witakowski,Akademia Górniczo-Hutnicza (emerytowany profesor) – Referat wprowadzający do Konferencji

 

 

11:00

 

 

I. ANALIZA REJESTRATORÓW

Zdzisław Gosiewski,Politechnika Białostocka, Instytut Lotnictwa

11:00 – 11:20

Zbigniew Jelonek, Instytut Matematyczny PAN – Prawa fizyki a Katastrofa Smoleńska

11:20 – 11:40

Glenn Arthur Jørgensen, Consultant Company within Mechanical Development, Member of Danish Engineer Association

  • Final trajectory of the Tu-154M in Smolensk by three independent methods

  • Combining vertical acceleration data, vertical sink rate data, GPS and baro corrected height data to determine the accurate trajectory of descend in Smolensk

11:40 – 12:00

Kazimierz Nowaczyk, ECR European Parliament – Analiza trajektorii pionowej Tu-154M w oparciu o dane TAWS i FMS

12:00 – 12:20

Anna Gruszczyńska-Ziółkowska,Uniwersytet WarszawskiCzego nie słychać w nagraniach z Tu-154M numer boczny 101, prezentowanych przez MAK i Komisję Millera

12:20 – 12:50

Przerwa

 

 

12:50

 

 

II. ANALIZA WRAKOWISKA

Grzegorz Jemielita, Politechnika Warszawska, SGGW

12:50 – 13:10

Glenn Arthur Jørgensen, Consultant Company within Mechanical Development, Member of Danish Engineer Association, Chris Cieszewski, Roger Lowe, Michael CrosbyAnalysis of zones of vegetation damage and the probable fuel jettison in Smolensk 2010

13:10 – 13:30

Mariusz Ziółkowski, Uniwersytet WarszawskiOcena Raportu Archeologów z punktu widzenia założeń archeologii sądowej

13:30 – 13:50

Andrzej Łuczak,RedakcjaPomnik Smoleńsk”Analizy rozkładu szczątków Tu-154M „101” z wykorzystaniem oprogramowania GIS

13:50 – 14:10

Jacek Jabczyński,RedakcjaPomnik Smoleńsk”Możliwość użycia materiałów wybuchowych w Smoleńsku

14:10 – 14:40

Przerwaobiadowa

 

 

14:40

 

 

III. ANALIZY LABORATORYJNE I PRAWNE

Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski

14:40 – 15:00

Wiesław Binienda, The University of Akron – Aerodynamiczny program dla badań katastrofy Tu-154M

15:00 – 15:20

Krystyna Kamieńska-Trela, Sławomir SzymańskiKrytyczna analiza Raportu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Część II

15:20 - 15:40

Natalia Wojtanowska,Uniwersytet Jagielloński –Lista wybranych zaniedbań i błędów na etapie organizacji wizyty Prezydenta RP i działań podjętych po katastrofie

15:40 – 16:00

Małgorzata Wassermann,Uniwersytet JagiellońskiKatastrofa Smoleńska - podsumowanie aspektów prawnych

16:00 – 16:30

Przerwa

 

 

16:30 – 16:40

 

 

Wręczenie wyróżnień autorom referatów

16:40 – 17:40

DYSKUSJA GENERALNA

Janusz Kawecki,Politechnika Krakowska

17:40 – 18:00

Ewa Stankiewicz-Jørgensen,Stowarzyszenie Solidarni 2010, Telewizja Republika – Filmowa relacja z wystąpienia Wiesława Jedynaka na konferencji International Society of Air Safety Investigators (ISASI’15) w Augsburgu

 

----------------------------------------------------------------------------------

 


W Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyła się w sobotę IV edycja Konferencji Smoleńskiej przygotowanej przez Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. Piotra Witakowskiego. Wzięli w niej udział naukowcy z Polski i ze świata, obecne były rodziny ofiar tragedii smoleńskiej, m.in. Ewa Kochanowska, Alicja Zając, Małgorzata Wassermann, Małgorzata Wypych, Dorota Skrzypek, Magdalena Merta, Zuzanna Kurtyka i Stanisław Zagrodzki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wstępie konferencji dr Barbara Fedyszak-Radziejowska odczytała list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników tego wydarzenia.

"Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na IV Konferencji Smoleńskiej. Motto, zaczerpnięte z Cypriana Kamila Norwida pięknie i wiernie oddaje cel i znaczenie tych spotkań: "Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, (..) a prawdom kazać by za rogiem stały - pisał prezydent. - "Chciałbym dzisiaj podziękować Państwu za wierność etosowi pracowników nauki i wytrwałe dążenie do poznania prawdy w zgodzie z dorobkiem swojej dziedziny wiedzy. To właśnie skłoniło Państwa do przeprowadzenia własnych badań i dociekań". Prezydent Duda przypominając o poprzednich edycjach Konferencji Smoleńskiej (przygotowanych bez wsparcia struktur państwowych i instytucji naukowych) zaznaczył, że "przeprowadzone badania i analizy pozwalają sformułować najważniejszy, jak się zdaje, wniosek: raporty MAK i Komisji Millera to tylko hipotezy, które nie wytrzymują konfrontacji z z naukową analizą dostępnej dokumentacji zdjęciowej i filmowej. Tym samym zaś trzeba uznać, że prace nad wyjaśnieniem przebiegu katastrofy smoleńskiej oraz jej przyczyn nie zostały zakończone".

 

 

 

 

 

W referacie wstępnym prof. Piotr Witakowski przedstawił podsumowanie spotkań naukowców z lat ubiegłych.

Program tegorocznej, czwartej już, konferencji smoleńskiej obejmował kilkanaście referatów podzielonych na trzy działy tematyczne: analiza rejestratorów, analiza wrakowiska oraz analizy laboratoryjne i prawne.


Zbigniew Jelonek z Instytutu Mechanicznego PAN starał się wykazać w swojej prezentacji, że ostatni zakręt samolotu TU154M w Smoleńsku był niewykonalny bez udziału sił zewnętrznych. Według prelegenta, w punkcie TAWS38 na samolot zadziałała siła zewnętrzna, która gwałtownie zmieniła kierunek lotu w lewo, nadała mu także prędkość obrotową w lewo. Jak stwierdził Jelonek, siła ta została wywołana wybuchem w prawej środkowo-dolnej części samolotu i wyrwała fragmenty prawej burty. Naukowiec posiłkował się także zdjęciami wraku tupolewa leżącymi w Smoleńsku, żeby wykazać słuszność swojej tezy.Trzy referaty przedstawił duński inżynier Glenn Jorgensen, dwa dotyczyły trajektorii lotu Tupolewa, trzeci analizie stref zniszczeń roślinności i możliwemu zrzutowi paliwa przez samolot.
Według Jorgensena wszystkie dane wskazują, że wysokość samolotu była równa ok. 43 m nad poziomem pasa startowego w momencie, kiedy doszło do pierwszego uszkodzenia skrzydła.

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Kazimierz Nowaczyk, ekspert smoleńskiego zespołu parlamentarnego Antoniego Macierewicza, zajął się z kolei analizą trajektorii pionowej TU 154M w oparciu o dane TAWS i FM. Według naukowca jej minimum wyznaczone na podstawie skorygowanych wysokości barycznych i radiowych zapisanych w TAWS i FM wynosi ok. 26 m powyżej poziomu początkowego pasa startowego lotniska w Smoleńsku. Czyli najniższa wysokość, na jakiej przed zniszczeniem znalazł się samolot w smoleńsku, to 26 m nad ziemią.

Muzykolog Anna Gruszczyńska-Ziółkowska podważyła nagrania z rejestratora głosowego - materiału, który był prezentowany przez MAK i Komisję Jerzego Millera, przedstawiała fragmenty, które świadczą o niskiej wiarygodności tych nagrań. Zwróciła uwagę na różnice w głośności komunikatów pochodzących z tego samego źródła, nieuzasadnioną zmienność głośności wypowiedzi i tła (maskowanie wypowiedzi załogi przez hałas), długie fragmenty, w których brakuje komunikacji między członkami załogi, niezgodność transkrypcji z treścią nagrań. Według Gruszczyńskiej-Ziółkowskiej, oficjalne nagrania są niewiarygodne i nie mogą być traktowane jako materiał źródłowy.

Prof. Mariusz Ziółkowski z Instytutu Archeologii UW w swoim referacie podjął się oceny raportu archeologów z punktu widzenia założeń archeologii sądowej. Według niego, głębokość zalegania szczątków, szczególnie metalowych, oraz ich stopień fragmentacji mogą dostarczyć informacji na temat kierunku, z jakiego spadły oraz siły, z jaką nastąpiło uderzenie w ziemię.

Następny prelegent Andrzej Łuczak, omówił rozkład szczątków TU 154M z wykorzystaniem oprogramowania GIS, według niego analiza wskazuje na cechy destrukcji związane z działaniem sił rozrywających, powstałych jeszcze w powietrzu.
Tematem kolejnego referatu - Jacka Jabczyńskiego była możliwość użycia materiałów wybuchowych w Smoleńsku. Według niego, mało prawdopodobny jest wybuch paliwa na miejscu zdarzenia, a zakres przeciążeń działających na ofiary odpowiada siłom działającym podczas wybuchu.W czasie konferencji odtworzono wykład prof. Wiesława Biniendy nagrany w czasie jego wizyty w Warszawie przed kilkunastoma dniami. Naukowiec w swoich badaniach skupił się obecnie na programie badań aerodynamicznych, przeprowadzanych na (wydrukowanym za pomocą drukarki przestrzennej) modelu samolotu w tunelu aerodynamicznym.
O tym szerzej tu:
http://blogpress.pl/node/21910

Sławomir Szymański przedstawił krytyczną analizę raportu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, to druga część referatu wygłoszonego przez prof. Krystynę Kamieńską-Trelę w ubiegłym roku.

W części poświęconej aspektom prawnym, Natalia Wojtanowska z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ skupiła się na kwestii organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego i działań podjętych po katastrofie. Zwróciła uwagę zarówno na niski poziom ochrony Prezydenta w czasie wizyty w Katyniu, jak i na na naruszenie procedur kancelaryjnych i zasad protokolarnych przy organizacji tej wizyty. Wymieniła ok. 40 zaniechań. Zaznaczyła także, że nie zabezpieczono w sposób właściwy mienia polskich obywateli.

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie aspektów prawnych związanych z katastrofą smoleńską, a tym ocenę działań podejmowanych przez odpowiednie organa państwowe w związku z wizyta delegacji na czele z Prezydentem Polski w Katyniu, przedstawiła Małgorzata Wassermann. Wymieniła najbardziej rażące błędy popełnione przez organy państwa. Jak zaznaczyła, sposób przeprowadzenia oficjalnego śledztwa uzasadnia jego wznowienie, a osoby odpowiedzialne za naruszenia powinny być pociągnięte do odpowiedzialności.

Po wygłoszeniu wszystkich referatów przyszedł czas na ogólną dyskusję. Na pytania odpowiadał m.in. prof. Kazimierz Nowaczyk, Glenn Jorgensen oraz połączony za pośrednictwem Skype prof. Wiesław Binienda.

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz równiez:
Galeria do artykułu :
Zobacz więcej zdjęć ...

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.