Nie zgadzamy się na likwidację PIW!  
data:07 lipca 2015     Redaktor: Redakcja

Redakcja portalu solidarni2010.pl przyłącza się do protestu świata ludzi kultury i mediów wobec barbarzyństwa, jakie spotyka tę szacowną oficynę ze strony "likwidatorów" z PO.

 
Oświadczenie Zarządu Głównego SDP
 
Nie zgadzamy się na likwidację PIW!
 
Zaplanowana przez rząd PO akcja likwidacji PIW – czołowego polskiego wydawnictwa humanistycznego o ogromnym dorobku, wydawnictwa wciąż działającego i odnoszącego sukcesy – wkroczyła w drastyczną fazę: pod nieobecność przebywającego na urlopie dyrektora oplombowano jego gabinet i rządy rozpoczął przysłany przez ministra skarbu likwidator.
 
Oznacza to próbę przejęcia kamienicy przy Foksal 17 – siedziby PIW, cennej biblioteki, archiwum (także z dokumentami noblistów), teki z umowami wydawniczymi.
 
Oznacza to przerwanie prac wydawniczych, ważnych dla polskiej kultury (obecnie edycja dzieł Witkacego i Leśmiana). W interesie kultury polskiej, nowych pokoleń Polaków jest, by PIW działał nadal, kontynuując swój wartościowy program wydawniczy i reprezentując wysoki standard polskiego edytorstwa.
 
Za Zarząd Główny SDP
 
Stefan Truszczyński
 
Sekretarz Generalny SDP
-------------------------------------------------------------
 
Ponizej komunikat ze strony domowej PIW-u
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI PIW
04/23/2015 
W związku z tym, że kwestia likwidacji Państwowego Instytutu Wydawniczego stała się przedmiotem publicznej dyskusji, dla uniknięcia licznych nieporozumień udostępniamy poniższe informacje na temat aktualnej sytuacji.
 
Państwowy Instytut Wydawniczy postawiony został w stan likwidacji 16 lutego 2012.
 
Zadłużenie PIW w tym czasie wynosiło około 8 milionów złotych. Po trzech latach zadłużenie zmniejszyło się do kwoty około 1,8 miliona złotych. PIW wciąż publikuje (w 2014 roku 65 tytułów) a za rok 2014 osiągnął zysk w wysokości 100 tysięcy złotych. PIW funkcjonuje na rynku na takich samych zasadach jak wydawnictwa prywatne, komercyjne, czy spółdzielcze nie otrzymuje żadnych ulg, nie korzysta z ułatwień, ma prawo do dotacji budżetowych na ogólnych zasadach tak jak inne podmioty.
 
Najistotniejszym sukcesem PIW w okresie likwidacji jest odzyskanie (w wyniku postępowania sądowego i negocjacji) pięciokondygnacyjnego budynku biurowego przy ul Foksal 17. Budynek ten, był przedmiotem dwóch przetargów i notarialnych aktów przyrzeczenia sprzedaży podpisanych przez poprzedniego dyrektora PIW. Wartość odzyskanego budynku to (wedle operatu z 2014 roku) kwota 13,7 milionów złotych. Jest to całkowicie nowy element sytuacji finansowej PIW, który nie istniał i nie mógł być brany pod uwagę w momencie przygotowywania decyzji o likwidacji PIW. PIW nie wykorzystuje całej powierzchni posiadanego budynku, stąd projekt sprzedaży zbędnej części (dwóch pięter) by zakończyć spłatę długu.
 
Fakt zwolnienia budynku z roszczeń po wygranym procesie, projektowana całkowita spłata długu i zysk w bilansie rocznym, notowany od 9 lat, stanowią, obok niekwestionowanego dorobku i posiadanych praw do wznowień, argumenty za dokonaniem ponownej analizy kondycji PIW i ponownej oceny sensu likwidacji, są argumentami za jej odwołaniem.
 
Senat RP ogłosił rok 2015 rokiem Witkiewiczów (ojca i syna) – PIW jest wydawcą wszystkich dzieł S. I. Witkiewicza i części twórczości Stanisława – ojca. Przywrócenie PIW-owi normalnego statusu, powrót pod nadzór ministra kultury na podstawie ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury wpisze się w wydarzenia Roku Witkiewiczów, który poprzedza jubileusz 70. lecia PIW. Wątpliwości i liczne głosy protestu związane z brakiem reakcji na upadłość i sprzedaż resztek po Polskich Nagraniach winny być przestrogą przed brakiem refleksji w sprawach PIW.
 
Likwidator PIW pełnił poprzednio funkcję dyrektora PIW. Za jego kadencji powstrzymana została tendencja gwałtownego narastania długu i corocznie od 2006 roku osiąga zysk z prowadzonej działalności.
 
Z momentem wykreślenia PIW z rejestru przedsiębiorców, co jest planowane przez MSP, PIW straci umowy, licencje, które mu przysługują. Majątkowe prawa autorskie o wartości do 40 mln PLN wygasną z chwilą wykreślenia PIW  z rejestru.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.