Oświadczenie w sprawie RKW
data:25 czerwca 2015     Redaktor: Shork

Stanowisko Solidarnych2010 i Klubu Ronina wobec inicjatywy Marcina Dybowskiego i Jerzego Targalskiego.Szanowni Państwo!
Wolontariusze, Współpracownicy oraz Sympatycy Ruchu Kontroli Wyborów
 
 
Komunikaty i doniesienia o przekształceniu społecznego Ruchu Kontroli Wyborów w Stowarzyszenie RKW - Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy nie opisują należycie zaistniałej sytuacji i są mylące dla tysięcy wolontariuszy zaangażowanych w szeroki, społeczny ruch, który swoją siłę czerpał do tej pory z oddolnej, obywatelskiej aktywności.
 
Wobec powyższego niezbędne jest wyjaśnienie: Ruch Kontroli Wyborów to wiele tysięcy wolontariuszy i kilkuset koordynatorów powiatowych i wojewódzkich w całej Polsce, którzy zaangażowali się w pracę komisji wyborczych i proces liczenia głosów.
Członkami założycielami Stowarzyszenia RKW RKW-RKW jest grupa kilkudziesięciu koordynatorów - uczestników spotkania 20 czerwca 2015 r. w Częstochowie, które zwołane zostało przez Panów Marcina Dybowskiego (reprezentującego Krucjatę Różańcową) i Jerzego Targalskiego, bez poinformowania pozostałych sygnatariuszy społecznego Ruchu Kontroli Wyborów o tym, że w planie mają powołanie stowarzyszenia i przekształcenie ruchu w organizację. W porządku obrad jedynie przewidziano punkt: "Dyskusja na temat przyszłości i zadań RKW - wypowiedzi koordynatorów okręgowych i powiatowych".
 
Tuż przed wystąpieniami koordynatorów pan Targalski zaproponował przekształcenie RKW w stowarzyszenie. Pod koniec dyskusji, pan Dybowski rozdał obecnym wydrukowany statut stowarzyszenia, a pan Targalski zażądał jego uchwalenia i natychmiastowego wyboru władz.
 
Sposób powołania stowarzyszenia kłóci się z zasadą jawnego, publicznego działania. Wobec braku wcześniejszej informacji o planach utworzenia stowarzyszenia zabrakło wielu zwolenników zachowania dotychczasowego, spontanicznego i nieformalnego charakteru RKW, kierowanego przez koordynatorów terenowych i tematycznych, a nie zarząd działający poprzez nakazy. Przyjechali głównie zwolennicy tworzenia nowej struktury, natomiast zabrakło sygnatariuszy Aktu Założycielskiego. Dlatego nowo utworzone stowarzyszenie nie może być w żaden sposób uznane za reprezentatywne dla całości Ruchu Kontroli Wyborów.
 
Dostrzegając potrzebę pracy na rzecz uczciwości wyborów w Polsce, życzymy Stowarzyszeniu 3xRKW powodzenia w efektywnym, etycznym i skutecznym działaniu na rzecz Polski. Jednak uważamy, że idea powołania stowarzyszenia odbiega od pierwotnych ustaleń, zawartych w Akcie Założycielskim RKW z dnia 21 lutego 2015 r., tj. aktywizacji społecznej na rzecz uczciwych wyborów. Ruchem społecznym nie można kierować odgórnie i nakazowo.
Sugerowana w nazwie stowarzyszenia „kontrola władzy” i wymowa tego w przedstawionym statucie powoływanej organizacji jest odejściem od działalności społecznej na rzecz działalności politycznej. Tymczasem u podstaw powołania RKW  było społeczne poruszenie obywateli pragnących przywrócić  uczciwe państwo i jego najważniejszy demokratyczny akt publiczny –  wybory. Mimo różnych  poglądów  politycznych  jednoczyła ich ponadpartyjna, spontaniczna chęć działalności społecznej na rzecz przypilnowania uczciwości wyborów. Tylko w dotychczasowym, oddolnym i spontanicznym charakterze RKW upatrujemy siłę i skuteczność naszych działań, o czym mogliśmy się przekonać podczas wyborów Prezydenta RP.
 
Społeczny Ruch Kontroli Wyborów działa nadal. Przedstawiciele Klubu Ronina oraz Solidarnych 2010 opowiadają się zdecydowanie za kontynuowaniem działalności w dotychczasowej formule ruchu, będącego ewenementem na skalę światową, który odegrał historyczną rolę w budowie demokracji w Polsce. Po raz pierwszy od 1946 roku (za wyjątkiem wyborów 4 czerwca 1989) nie udało się przeciwnikom wolności skutecznie zafałszować wyniku wyborów, ponieważ zapobiegła temu obywatelska aktywność.
Dziękujemy wszystkim, którzy pracą i zaangażowaniem przyczynili się do wspólnego sukcesu. Razem możemy więcej!
 
Nadal będziemy poszukiwać koordynatorów terenowych i wolontariuszy, aby pracować na rzecz uczciwych wyborów. Przed nami kolejne i trudniejsze wyzwania: kontrola referendum oraz wyborów parlamentarnych. Przez najbliższe kilka miesięcy nie będziemy się zajmować niczym innym.
 
Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, także z członkami nowego Stowarzyszenia 3xRKW. Gwarantujemy wzajemne poszanowanie suwerenności i niezależności aktywistów społecznego Ruchu Kontroli Wyborów, nacisk na swobodę inicjatywy oddolnej i podejmowanie najważniejszych decyzji w drodze konsensusu wszystkich zainteresowanych.
 
Apelujemy o włączenie się do niezależnego systemu liczenia głosów siepoliczymy.pl, który jednocześnie gromadzi wyniki głosowania oraz procesowy materiał dowodowy w postaci zdjęć i skanów protokołów głosowania a także jest w stanie precyzyjnie wskazać miejsce i skalę fałszerstwa.
 
Społeczny Ruch Kontroli Wyborów istnieje jako konfederacja łącząca ludzi oraz organizacje, którym aktualnie przyświeca jeden cel: uczciwe wybory. Wobec poważnego zagrożenia sfałszowania najbliższych wyborów parlamentarnych, które będą decydowały o przyszłości naszego kraju – apelujemy do aktywistów Ruchu Kontroli Wyborów o pozostanie w dotychczasowych strukturach i zapraszamy nowych do przyłączania się do Ruchu, bo tylko jako wspólnota wolnych obywateli możemy dokonać tak oczekiwanych i koniecznych zmian na dobre w Polsce.
 
 
Józef Orzeł - Prezes Klubu Ronina
Ewa Stankiewicz - Prezes Stowarzyszenia Solidarni2010
 
 

Kontakt:
sekretariat: tel. +48 534 569 592 (godz. 10:00 - 18:00)
email: sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl
forum: www.ruchkontroliwyborow.pl

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.