Kartka z kalendarza: 28. rocznica powołania rządu Jana Olszewskiego
data:22 grudnia 2014     Redaktor: ArekN

W dniu 23 grudnia 2019r.  mija 28  rocznica powołania rządu Jana Olszewskiego. W tym dniu po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej podjęta została próba faktycznego wyrwania Polski z rąk postkomunistów.

 
 
Sytuacja polityczna nowego rządu była bardzo niepewna. Premierem pierwotnie miał zostać Bronisław Geremek, jednak nie uzyskał wystarczającego poparcia, podobnie jak dotychczasowy premier Jan Krzysztof Bielecki.
Sam Olszewski był bliski rezygnacji, ponieważ spory rozrywające prawicę uniemożliwiały powołanie stabilnego gabinetu- misja stworzenia rządu powierzona mu przez Sejm w dniu 6 grudnia 1991 roku stanęła pod znakiem zapytania kilkanaście dni później, kiedy to Olszewski złożył rezygnację. Sejm jednak wniosek odrzucił a sytuację przeważyło PSL, decydując się na poparcie nowego gabinetu.
 
Koalicyjny rząd (PC, ZChN, KPN, PChD, solidarnościowy ruchu ludowego i posłowie NSZZ"S") uformował się 23 grudnia 1991 roku, z miejsca rozpoczynając starania o przystąpienie Polski do NATO. Niespodziewaną przeszkodą okazała się być polityka prowadzona przez prezydenta Lecha Wałęsę, który snuł koncepcje utworzenia struktury pośredniej, NATO-bis- jednak najważniejszy ruch został zrobiony.
Wzmocnieniu bezpieczeństwa kraju miały służyć również przyspieszone negocjaje w sprawie wycofywania wojsk radzieckich z Polski oraz rozpoczęcie procesu dekomunizacji wojska i MSW. Równolegle trwały negocjacje stowarzyszeniowe ze Wspólnotami Europejskimi (zapoczątkowane jeszcze przez Balcerowicza), również częściowo torpedowane przez Wałęsę (EWG-bis).
 
Rząd Jana Olszewskiego funkcjonował w bardzo trudnej sytuacji politycznej, nie dysponując większością parlamentarną. Każde kolejne posunięcie wywoływało spory; pogarszały się też możliwości współpracy z prezydentem. Forsowana przez Wałęsę koncepcja przekazania radzieckich baz wojskowych w ręce polsko-rosyjskich spółek została skutecznie zablokowana przez premiera, co w praktyce oznaczało wejście na wojenną ścieżkę.
 
W tym momencie losy gabinetu były w zasadzie przesądzone; nie powiodły się próby wciągnięcia do koalicji innych ugrupowań. Zapowiedziany wniosek o wotum nieufności (27 maja 1992r.) pogłębił chaos; na to wszystko nałożyła się przegłosowana zaledwie trzema głosami uchwała lustracyjna, zobowiązująca m.in. do ujawnienia części tajnych współpracowników SB. Przeciwnicy rządu, przerażeni takim obrotem sprawy (a być może takżewykorzystujący ją do przekonania wahających się posłów), w trakcie nocnych rozmów stworzyli podstawy nowej koalicji- nowym premierem miał zostać Waldemar Pawlak. Głosowanie w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku było już tylko formalnością.
 
 
Rząd Jana Olszewskiego podjął ważne i -co najważniejsze- skuteczne kroki na drodze odzyskania przes Polskę faktycznej suwerenności. Rozmowy z NATO i EWG wyznaczyły fundamenty kierunków działań kolejnych gabinetów, niezależnie od dominującej w danym momencie opcji politycznej. Zapoczątkowana została kwestia rozliczeń za zbrodnie komunistyczne oraz sprawa ujawnienia agentów. Ważna- chociaż później zaprzepaszczona- była również ogólna koncepcja rozwoju kraju, o której Jan Olszewski mówił tak:
 
Cały problem polega na tym, że są w tej chwili grupy, bardzo nawet liczne, które poniosły wyrzeczenia. Stawiają one tych ludzi na granicy egzystencji i od nich trudno będzie wymagać więcej. Ale są też grupy, które poniosły ofiary mniejsze albo nawet zyskały na zmianie i trzeba starać się, by one także partycypowały w poniesieniu ciężarów tej transformacji.
 
 
 
 
żródła: http://www.zapis.w.szu.pl/historia.php?id=139
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/738907,Trudna-misja-Jana-Olszewskiego
http://wpolityce.pl/polityka/133841-upadek-rzadu-olszewskiego-a-lustracja-rzad-szykowal-juz-dawno-ustawe-o-lustracji-osob-z-zycia-publicznego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Jana_Olszewskiego
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.