Suweren żąda dowodów - list Tadeusza Cichockiego
data:17 grudnia 2014     Redaktor: agalaura

Publikujemy list otwarty Tadeusza Cichockiego do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie tegorocznych wyborów samorządowych.
 

Tablice KP PKW KBW Wiejska 10 autorstwa Adrian Grycuk - Praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 na podstawie Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tablice_KP_PKW_KBW_Wiejska_10.JPG#
 
 
Piaseczno, dn. 02 grudnia 2014 r.

Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1
05-500 Piaseczno
Tel./fax.: (22) 756-16-41
Tel.: 728-203-767
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

SUWEREN PONOWNIE ŻĄDA DOWODÓW!
„VOX POPULI, VOX DEI”! „UBI SOCIETAS, IBI IUS”!

List otwarty

Dot.: Wybory samorządowe w Polsce - listopad 2014 r.

Działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i na podstawie Art.4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) oraz Proklamacji o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród Polski z dn. 2 listopada 2014 r. (TUTAJ) a także w związku z faktem, że wyborcy pozbawieni są jakichkolwiek możliwości sprawdzenia czy oddany przez nich głos został właściwie zakwalifikowany i policzony w celu ustalenia wyniku końcowego WZYWAM Państwową Komisję Wyborczą do niezwłocznego (lecz nie później niż w dn. 28 lutego 2015 r.) i bezwarunkowego przedstawienia SUWERENOWI (!) bezpośrednio sprawującemu władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej (poprzez skuteczne podanie do publicznej wiadomości) niepodważalnych dowodów/dokumentów wykazujących zgodność protokołów poszczególnych komisji wyborczych oraz oficjalnych wyników wyborów z prawem (zwłaszcza w świetle Art.4, pkt 1 i 2 Konstytucji RP oraz pełnej treści „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” a w szczególności jej pkt 1, 2 i 4 str. 13 z 19) i wolą wyborców okazaną w trakcie ich przeprowadzania.

UZASADNIENIE
Naród Polski – suweren – ostateczny decydent w państwie - zwierzchnik władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej sprawujący ją w sposób bezpośredni ma, w przedmiotowej sprawie ewidentne i niepodważalne prawo m.in. do żądania upublicznienia niepodważalnych dowodów potwierdzających zgodność z prawem i wolą wyborców: protokołów poszczególnych komisji wyborczych oraz obwieszczonych przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów. Jest rzeczą bezdyskusyjną, że wyjaśnienie wszelkich i ciągle istniejących wątpliwości, co do wiarygodności wyników wyborów powszechnych i referendów a przez to i legalności wszystkich wybieralnych organów państwa jest obecnie sprawą najistotniejszą dla Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego, pilną koniecznością zważywszy na ich kondycję oraz wolą suwerena!

ZAKOŃCZENIE
W związku z ogólną sytuacją państwa (opisaną w moich poprzednich listach otwartych - TUTAJ) w przypadku nie przedstawienia przez PKW (w w/w terminie) wiarygodnych dowodów potwierdzających zgodność oficjalnych wyników z prawem i wolą wyborców okazaną w trakcie wyborów oraz odmowy wykonania polecenia zwierzchnika władzy w Polsce przez Policję, ABW, WP i BOR wyrażonego w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. III, str. 14 do 18 z 19) zwierzchnik władzy zastrzega sobie prawo do całkowitego wypowiedzenia posłuszeństwa WSZYSTKIM organom państwa reprezentowanym przez osoby nieuprawnione - nieposiadające legitymacji społecznej i/lub do wszelkich innych, niezbędnych w jego ocenie działań zmierzających do ratowania Ojczyzny przed destrukcyjnym wpływem uzurpatorów i jej podstępnym unicestwianiem!

Tadeusz CICHOCKI


Do wiadomości: Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Związki Zawodowe, Media, Ambasady, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Wojsko Polskie, inne.
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.