ZŁOŻ PROTEST PRZECIW WAŻNOŚCI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
data:23 listopada 2014     Redaktor: MichalW

 
To, co widzimy od tygodnia, to jedna wielka farsa. W mediach i w internecie podawane są liczne przykłady nieprawidłowosci wyborczych i wręcz fałszerstw.

 

 

Przypomnijmy w skrócie: karty już z zaznaczonymi wcześniej krzyżykami, masowe unieważnienie głosów (nawet do 40-50%), znikające głosy oddane na kandydatów, rozwalające się poza urnami pakiety kart wyborczych itd itp. Takiego draństwa, takiego fałszerstwa na tak wielką skalę nie było od czasu komunizmu. Władza oczywiście odmawia unieważnienia wyborów, przecież po to je sfałszowali by móc rządzić i nas legalnie okradać z naszych pieniedzy. Nadszedł czas oporu. Apelujemy o uczestnictwo w społecznych protestach (m.in. 25.11 o 15.00 przed Kancelarią Rady Ministrów) a także o składanie do sądów okręgowych protestów wyborczych. Im więcej ich będzie, tym trudniej będzie je odrzucić. Protesty należy złożyć przesyłając do 30 listopada do Sądu Okręgowego właściwego dla danej miejscowości. Ponizej wzór protestu w ramach Akcji Protest Wyborczy, zainicjowany przez Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste". Druk do pobrania TUTAJ (KLIKNIJ).
 
 
 
…..…../11/2011
 
 
 
 
 
 
Nazwisko i imię ……………..……………….
 
 
Adres (ulica, numer) …..….……………………...
 
 
(Kod, miejscowość) ……………………………..
 
 
Sąd Okręgowy
 
w/m ...
 
 
 
 
PROTEST WYBORCZY
 
 
1) Na podstawie art.392§1 Kodeksu zwracam się z protestem wyborczym w związku z naruszeniem prawa, co miało wpływ na wynik wyborów oraz wnoszę o stwierdzenie nieważności wyborów do sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu, miasta/gminy ……………………………………………………………..…, a także o łączne rozpatrzenie mojego protestu z innymi protestami opartymi na tej samej podstawie prawnej (czyli wniesionymi w ramach Akcji Protest Wyborczy).
 
 
2) Wnoszę o skierowanie zapytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego ws. (nie)zgodności art.392§1 kpc z art. 2 i 45 Konstytucji RP (w zakresie w jakim termin do wnoszenia protestów nie uwzględnia terminu opublikowania wyników).
 
 
UZASADNIENIE:
 
 
W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się wybory samorządowe (do sejmików wojewódzkich, rad powiatów, rad gmin, oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). W trakcie wyborów a także liczenia głosów doszło do szeregu nieprawidłowości, które miały istotny wpływ na wynik wyborów. W szczególności:
 
- Państwowa Komisja Wyborcza wprowadziła publicznie w błąd informacją, iż należy zakreślić jeden krzyżyk na każdej kartce wyborczej. Tymczasem w wyborach do sejmiku, do rad powiatu, miasta/gminy rozdano książeczki zawierające wiele kartek, co przy informacji podawanych w mediach przez PKW wprowadzało w błąd. Zatem doszło do błędnego informowania wyborców przez PKW i naruszenia w ten sposób art.440 Kodeksu Wyborczego oraz art.160§1 pk9 Kodeksu, Ponadto w efekcie przyjęcia książeczki mogło mieć i miało miejsce wstawianie krzyżyków także przed i po akcie głosowania. W rezultacie głos był zaliczony jako nieważny.
 
- Znaczące rozbieżności pomiędzy wynikami protokołów z wynikami badań sondażowych exit polls wskazują na nieprawidłowości w liczeniu głosów. Badania exit poll umożliwiają sprecyzowanie wyników z dokładnością do 2-3% w stosunku do wyników rzeczywistych, tymczasem opublikowane rezultaty różnią się w sposób istotny od tychże badań.
 
- Publikowane wyniki przez Komisje Wyborcze są nieprawdziwe, skoro w efekcie awarii systemu informatycznego liczenie głosów i naniesienie danych na protokołach nastąpiło w bardzo długim okresie, w czasie którego nie zastosowano należytych zabezpieczeń. Ponadto na dzień przed wyborami kod źródłowy programu został upubliczniony w internecie. a do systemu zalogować mogła się praktycznie każda osoba, która miała dostęp do komputera z programem „Kalkulator1”, uzyskując w ten sposób możliwość dokonania w niezauważony sposób zmian w protokołach.
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W świetle powyższego stwierdzam, iż doszło do naruszenia art.62 ust.1 Konstytucji Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat., co uzasadnia wniosek o unieważnienie wyników wyborów do Sejmiku Wojewódzkiego, do Rady Powiatu, Miasta/Gminy.
 
 
ŻĄDAMY UCZCIWYCH WYBORÓW.
 
 
 
 
 
 
………………
 
 
Podpis
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.