Uczciwe wybory - NOWY poradnik męża zaufania
data:13 października 2014     Redaktor: husarz

Prezentujemy nowy poradnik męża zaufania w nadchodzących wyborach samorządowych. Poradnik jest modyfikacją wersji z roku 2011. Dziś publikujemy rozdział 8. Po zamknięciu lokalu wyborczego i zaplombowaniu urny wyborczej.
 

Liczbę wydanych kart do głosowania ustala się przez policzenie podpisów złożonych w spisie wyborców. Liczenie odbywa się przy zapieczętowanej urnie, znajdującej się w widocznym dla wszystkich miejscu. Urna musi być nadzorowana, podobnie jak spis wyborców, który powinien

być także zabezpieczony! Komisja rozpoczyna pracę od ustalenia i zapisania w protokole

następujących danych:

 

• liczby wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie wyborców i dopisanych wyborców z zaświadczeniami) w chwili zakończenia głosowania

 

• liczby kart do głosowania, jakimi dysponowała komisja Liczby te są znane członkom komisji już rano, przed otwarciem lokalu wyborczego.

 

• liczby wydanych kart do głosowania – liczenie podpisów Ta liczba jest ustalana na podstawie podpisów w spisie wyborców. Ważne, aby była ona ściśle skontrolowana. W czasie liczenia podpisów daj do zrozumienia, że uczestniczysz w liczeniu i kontrolujesz to, co się dzieje. Notuj poszczególne wyniki otrzymane przez różnych liczących. W wypadku rozbieżności zwróć uwagę przewodniczącemu, że należy dokonać ponownego przeliczenia podpisów. Staraj się bardziej zwracać uwagę na przypadki zawyżania uzyskanej liczby niż jej zaniżania, choć oczywiście wyniki powinny się ściśle zgadzać. Pamiętaj,że przynajmniej dwóch niezależnie liczących członków komisji powinno otrzymać ten sam rezultat.

 

• liczby wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia – liczenie wpisów, podpisów i zaświadczeń Pamiętaj, aby dokładnie ustalić liczbę kart pobranych przez osoby dopisane do spisu wyborców na podstawie zaświadczenia. To bardzo ważne, aby liczba zaświadczeń otrzymanych przez komisję była zgodna z liczbą dopisanych osób. Jako mąż zaufania domagaj się podania tej liczby i zanotuj ją w celu dalszej analizy przez sztab wyborczy. Na końcu przewodniczący komisji zamyka rejestr podpisem. U dołu każdej strony na marginesie należy umieścić liczbę podpisów. W wypadku zaistnienia niezgodności w ilości wydanych kart i ilości podpisów konieczne jest wyjaśnienie tego w protokole. Jeśli podpis został złożony w niewłaściwym miejscu powinno być wpisane wyjaśnienie przy rubryce uwagi na marginesie spisu wyborców.

 

• liczby wyborców głosujących przez pełnomocnika – liczenie pełnomocnictw i podpisów

Uwaga: W czasie przeliczania kart do głosowania spis wyborców powinien być cały czas nadzorowany. Również on może zostać wykorzystany do sfałszowania wyników w danej komisji przez dodanie podpisów osób, które w rzeczywistości nie wzięły udziału w wyborach.

 

• liczby niewykorzystanych kart do głosowania

Bardzo ważne jest skrupulatne sprawdzenie rzeczywistej liczby niewykorzystanych kart do głosowania. Po przeliczeniu niewykorzystane karty muszą zostać zapakowane i opieczętowane w sposób uniemożliwiający wyjęcie czy dodanie ich do innych kart. Karty powinny być zapakowane, oklejone taśmą, ich liczba zapisana a pakiet kart – odłożony na widoczne miejsce, ale poza zasięgiem członków komisji. To niezwykle istotny punkt. Jeśli liczba wszystkich kart znajdujących się w posiadaniu komisji została rano zawyżona lub zaniżona, teraz powinno to zostać wykryte.

 

Uwaga: Łączna liczba kart niewykorzystanych oraz kart wydanych głosującym powinna być równa liczbie kart będących w dyspozycji komisji. Jeżeli liczby te są różne, dopilnuj, czy zostało przeprowadzone ponowne liczenie podpisów wyborców w spisie. Podpisy te muszą odpowiadać liczbie kart wydanych, a razem z kartami niewydanymi – liczbie kart będących w dyspozycji komisji.

 

Jakiekolwiek istotne różnice na tym etapie obliczeń oznaczają, że jedną z poniższych wartości przyjęto nieprawdziwą lub sfałszowaną:

 

• liczba kart do głosowania będąca w posiadaniu komisji

• liczba wydanych kart do głosowania, obliczana na podstawie podpisów w spisie wyborców

• liczba kart niewykorzystanych, będących w dyspozycji komisji po zakończeniu głosowania

 

Uwaga: Wszelkie mechanizmy oszustw wyborczych mają na celu zachowanie zgodności arytmetycznej powyższych wartości. Brak takiej zgodności wywoła istotne usterki protokołu danej komisji obwodowej, na podstawie których może zostać wszczęte dochodzenie.

 

 

Materiał przygotowany przez:

Wybory: Praktyczny poradnik mężów zaufania.

Autorzy opracowania: „Solidarni 2010”

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.