Solidarni 2010 Tychy: Jarosław Kaczyński w Mikołowie
data:08 września 2014     Redaktor: GKut

 
Poseł na Sejm RP pani Izabela Kloc, kandydat do Senatu RP, zorganizowała 29 sierpnia 2014 r. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie spotkanie z cyklu „Czas na zmiany”. Gosciem honorowym był Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

 

Oto fragmenty wystąpienia Prezesa:

 

„Płyniemy z cienkiego strumyka. I dzisiaj w Polsce jest tak, że mamy takie trzy strumyki tutaj , w okręgu rybnickim, okręgu senatorskim na wschodnim Mazowszu trzy powiaty, wreszcie na Ziemi Świętokrzyskiej wokół Ostrowca Świętokrzyskiego.

Tam są w tej chwili wybory uzupełniające do Senatu. Ktoś może powiedzieć, cóż takiego, takich wyborów mamy sporo w trakcie każdej kadencji, niekiedy jest bardzo niska frekwencja, nie pierwszorzędne wydarzenie. Nie, szanowni państwo to, jest pierwszorzędne wydarzenie, naprawdę. Pierwszorzędne wydarzenie, że te wybory zaczynają pewną drogę, drogę która zakończy się na jesieni przyszłego roku wyborami parlamentarnymi.

Ale przed tym już bardzo niedługo mamy wybory samorządowe, później prezydenckie i decydujące parlamentarne. Ale tak się złożyło, że najpierw mamy te wybory uzupełniające i cała Polska na te trzy okręgi senatorskie będzie patrzeć, będzie zadawać sobie pytanie: kto wygra? Będą zadawać pytanie szersze: czy jest szansa na zmianę w naszym kraju? Czy jest szansa aby Polska się zmieniła? Czy jest szansa aby ten rząd, który już od siedmiu lat dzierży ster władzy w naszym kraju w końcu odszedł? Rząd nieporadny, niesprawny, pełen złej woli, niezdolny do myślenia w kategoriach interesu publicznego ( widzieliśmy, czy słyszeliśmy na tych taśmach) rząd, który nie potrafi przewidzieć biegu wydarzeń międzynarodowych i prowadzi błędną politykę zagraniczną. Czy ten rząd w końcu przestanie przeszkadzać naszemu rozwojowi, przeszkadzać Polakom, przeszkadzać tym wszystkim , którzy mają budować naszą pomyślność indywidualną, rodzinną i wspólną pomyślność narodu?

Pomyślność na Śląsku, bo to miejsce szczególne. Śląsk to stolica polskiej pracy, gdzie ta praca była szanowana, rzetelnie wykonywana, najwyżej ceniona , zawsze określała status człowieka(...) Patrzę tutaj na górników, którzy siedzą w pierwszym rzędzie... Dziękuję, że panowie tutaj przyszli. Właśnie górnicy są symbolem śląskiej pracy, nawet bardzo ciężkiej i niebezpiecznej pracy, która budowała pomyślność nie tylko tego regionu ale pomyślność naszego kraju. Ta praca jest dzisiaj w naszej ojczyźnie degradowana, dezawuowana, bo jest niszczone polskie górnictwo. Ale mamy do czynienia dziś z czymś szerszym, odnoszącym się nie tylko do Śląska, ale do całej Polski. Wydajność pracy w naszym kraju szybko rośnie to jest, już dzisiaj 74. procent przeciętnej UE nie tak dawno było 59. procent. A, jaka jest relacja płac, jak 1 do 3 i to jest ta degradacja. Niektórzy chcą eksploatować Polaków niektórzy chcą aby nasz kraj ścigał się jeżeli chodzi, o typ rozwoju gospodarczego z Chinami. My tego wyścigu na tanią pracę nie wygramy z całą pewnością. Polsce potrzebny jest taki system, który będzie promował pracę na dwa sposoby, że będzie jej więcej i lepiej płatna.

 

Głęboko mylą się ci, którzy sądzą, że to jest coś co będzie szkodziło naszej przyszłości, rozwojowi. Pewnie znaleźli by się tacy i stanęli obok mnie i powiedzieli cóż mamy przejadać nasz wzrost. Nie, jeżeli chcemy żeby wzrost był szybki to musi być duży popyt krajowy, muszą być innowacje a dzisiaj innowacje się opłacają bo praca jest tania. Ten mechanizm, który w Polsce funkcjonuje nawet ludzie bardzo odlegli od nas mechanizmem podobnym do folwarku szlacheckiego z czasów I Rzeczypospolitej. Coraz większa eksploatacja pracownika wtedy chłopa pańszczyźnianego i żadnych innowacji. To doprowadziło do upadku gospodarkę, to doprowadziło do upadku Polskę. Tak być dalej w Polsce nie może, musimy zmienić system bardziej sprawiedliwy pro pracowniczy czego nigdzie niema na świecie jak degresywny podatek. W Polsce kto więcej zarabia ten płaci niższy podatek a nie jak to normalnie na świecie jest musimy to zmienić, musimy to zmienić wszędzie musimy to zmienić na Śląsku. Śląsk dzisiaj się wyludnia to bardzo smutne zjawisko. Dwadzieścia lat temu sądziliśmy, że takie miejsca jak Śląsk, Warszawa, Łódź, Kraków będą coraz większe a, są coraz mniejsze.

 

Cieszę się, że jestem w powiecie gdzie jest inaczej gdzie ludność rośnie. Obywatelom tego powiatu trzeba dziękować to bardzo dobre, pozytywne i piękne zjawisko. Ale zapytajmy czy tak będzie ciągle? Czy tak będzie jeżeli upadnie wielka elektrownia w tym powiecie gdzie niema żadnych planów inwestycyjnych. Udało się i to zasługa w wielkiej mierze kobiet tego regionu uratować kopalnię „Bolesława Śmiałego”. Ale czy się uda tą kopalnie ratować na dłuższą metę. Czy ten mechanizm zwijania wszystkiego zostanie zahamowany. Otóż zostanie zahamowany, zostanie zahamowany jeżeli w Polsce będziemy mieli inną władzę. Jeżeli będziemy władzę, która będzie chciała rzeczywistego, zdrowego rozwoju, która będzie mogła odwagę prowadzić politykę w imieniu narodu, społeczeństwa i interesie społeczeństwa. A, nie w interesie różnego rodzaju grup nacisku.

 

Bo na czym polega polityka tego rządu? Jaka jest jej istota, mówiłem wielokrotnie i wielu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości o tym mówiło w parlamencie. Otóż to jest ekipa, która niema żadnego ogólnospołecznego celu. Ona reaguje na naciski silnych grup zewnętrznych i wewnętrznych to wektor różnych nacisków. To nie jest polityka w interesie ogólnym. Potrzeba nam władzy, która będzie wiedziała, że każdy kto w Polsce prowadzi politykę dla narodu będzie atakowany. Będzie atakowany przez czynniki zewnętrzne, bo one będą na tym tracić. Bo, nie wszystkim silna Polska się podoba, bardzo wielu się nie podoba. Ale będzie miał odwagę narazić się na te wszystkie nieustanne ataki i tą politykę prowadzić. Jest w Polsce tylko jedna partia, która udowodniła już, że to potrafi i udowodniła to w latach 2006 – 2007, byliśmy atakowani ze wszystkich stron ale taką politykę to przyznawali nawet nasi uczciwi krytycy. Prowadziliśmy politykę w imię planu dla naszej ojczyzny, możecie państwo zapytać czy macie taki plan teraz, bo sytuacja się zmieniła. Mamy taki plan uchwalony przez Prawo i Sprawiedliwość.

 

Plan obejmuje między innymi ogromny program inwestycyjny, który pozwoli rozwijać się Polsce i Śląskowi i renowację Śląska. Tu bardzo wiele trzeba by żeby przywrócić temu pięknemu regionowi jego urodę zawartą w architekturze, to wszystko jest możliwe. W Polsce są wielkie zasoby, my potrafimy do tych zasobów sięgnąć. W naszym programie jest to co można określić sprawiedliwość o płacach mówiłem ale w naszym programie jest także cofnięcie haniebnych przepisów dotyczących emerytur. Emerytury od 65. roku życia dla kobiet i to cofnięcie od razu. W naszym planie jest wiele innych przedsięwzięć społecznych są przecież ogromne przedsięwzięcia skierowane przeciwko bezrobociu one są częścią planu gospodarczego one są wyróżnione, to krajowy plan zatrudnienia tylko ten program ma dać około miliona nowych miejsc pracy, bo plaga bezrobocia, plaga wyjazdów z Polski, plaga która prowadzi między innymi do wyludniania tego regionu musi być przełamana. Nie możemy mówić tak musi być to są jakieś obiektywne prawa niema takich obiektywnych praw. Wygrywali w ciągu ostatnich dziesięcioleci ci, którzy mieli projekty, mieli plany prowadzące zorganizowaną politykę gospodarczą. Najlepszym przykładem może być Finlandia czy daleka Korea z kompletnej nędzy doszła dzisiaj do bardzo wysokiego poziomu rozwoju.

 

A przecież w latach pięćdziesiątych w Korei Południowej było 75 % analfabetów, była wtedy nieporównanie biedniejsza niż, ta ówczesna biedna Polska. Tu trochę ludzi w starszym wieku jest, oni pamiętają jak Polska lat pięćdziesiątych była bardzo biedna i ówczesna Korea była dużo biedniejsza. Dzisiaj jest dużo bogatsza jest bardzo nowoczesna ma znakomitą gospodarkę w wielu wypadkach przodującą technologicznie. Można to zrobić tylko trzeba chcieć. Nie można głosić i realizować błędnych idei a taką najbardziej błędną spośród tych idei jest specyficznie rozumiany liberalizm, że się wszystko zrobi samo, nic się nie zrobi samo, musi być dobra władza. My ten program reprezentujemy i nasza kandydatka Pani Izabela Kloc (…)

 

 

Pytania z Sali:

 

Dlaczego nie ma takiej możliwości aby media nie przekręcały przekazu Prawa i Sprawiedliwości, wypowiedzi Pana prezesa są manipulowane, skracane, wyrywane z kontekstu, kto zrobi z polskimi mediami porządek?

 

Odp.: My z całą pewnością cenzury nie wprowadzimy, my jesteśmy zwolennikami wolności, chcę Państwu przyrzec, że pod naszymi rządami wolność w Polsce będzie się miała nieporównanie lepiej niż teraz to nie będzie tak, że ludzie którzy zaprotestowali przeciwko wykładowi stalinowskiego zbrodniarza na polskim uniwersytecie będą za to wsadzani do więzienia na pewno tak nie będzie, nie będzie tak, że będą mowy nienawiści i tym podobne bzdury, które mają normalny rozsądnym ludziom zamknąć usta aby przyjmowali różnego rodzaju dewiacje jako rzeczy normalne i oczywiste a nawet dobre, które należy propagować. Wolność za naszych czasów zostanie przywrócona natomiast jeżeli chodzi o media mamy nadzieją, że zmieni się telewizja publiczna, rozwiną się telewizje niezależne jak w tej chwili TV Republika, która bardzo cienko przędzie są małe środki. My nie możemy jako państwo dawać prywatnym przedsięwzięciom środków ale mamy nadzieję jak zmieni się władza te środki będą łatwiejsze do zdobycia nie od władzy. Nastąpi pewne zrównoważenie, bo nie liczymy na to, że będziemy mieli w Polsce media „pisowskie” tak jak w tej chwili ogromna większość mediów to jest PO i przyległości, trochę SLD. Otóż my takiego systemu nie chcemy, chcemy równowagi bo on jest właściwy demokracji. Dlaczego w Polsce ta demokracja jest ułomna? Bo nie ma równowagi sił chcemy tą równowagę odbudować wtedy pozycja będzie silniejsza i każdego indywidualnego obywatela, który dziś często jest oprymowany przez państwo niekiedy w sposób bardzo bezczelny. W Polsce chcemy stworzyć warunki dla funkcjonowania rzeczywistej demokracji. Pewnie nie będzie od razu najlepsza na świecie, pewnie nie będziemy mieli od razu poziomu korupcji Danii, bo to jest najmniejsza skorumpowany kraj w Europie i świecie. Ale mamy nadzieję, że nastąpi tu wielki postęp mamy dwa lata doświadczeń przy władzy. Korupcję można stosunkowo łatwo okiełznać nie do końca ale w dużej mierze wtedy kiedy ci co korumpują zaczynają się bać. Uznają, że władzę rzeczywiście chce im się dobrać do skóry wcale się tego nie boimy. My idziemy pod górę z wielkim, ciężkim workiem kamieni. I teraz pytanie czy zrzucimy ten worek kamieni z pleców i pójdziemy dużo szybciej czy też nie zrzucimy, wiemy, że pojedyncze kamienie z tego worka można wyrzucać.

 

„Co ujawniły taśmy Tuska”?

 

Na pewno w tej chwili trwa ciężka praca państwowa /żarując/ , żeby nie wyjaśnić tych taśm. Co zastaniemy jak będziemy u władzy, tego nie wiemy, bo nagle taśmy się zdematerializują. Po tej władzy można się wszystkiego spodziewać ale będziemy się starali wyjaśnić, bo społeczeństwo powinno wiedzieć jaka jest władza. Oczywiście nie należy podsłuchiwać, w żadnym przypadku nie chcemy tworzyć systemu podsłuchów, zresztą tych podsłuchów jest dużo więcej niż za naszej władzy. Uważamy skoro już się stało i podsłuchano, no to ludzie z tym wszystkim powinni się zapoznać. Tak jak powinni znać przeszłość polityków i innych ludzi eksponowanych w życiu społecznym bo wiedza im się to należy. Na mównicy nie używa brzydkich słów a później przy stoliku w restauracji wychodzi z niego to co jest naprawdę…

 

„Jak Pan spędził tegoroczny urlop”?

 

Skończyłem na spływie gdzie mnie wykryto było to w tabloidach a później poszliśmy wysoko w góry, było bardzo miło w takiej chatce. Później byłem w dwóch miejscach u przyjaciół bardzo miłe miejsca w pusty zapomniany kawałku Polski, wyjątkowo piękny przypominjący trochę Bieszczady. W drugim miejscu u przyjaciół śp. brata, nie było tego dużo łącznie kilkanaście dni ale jak na mnie to i tak dużo.

„Czy to prawda, że sejm przegłosował ustawę, że państwo Polskie będzie płaciło Żydom po 100,- euro za holokaust”?

 

To ni prawda, takiej ustawy nima są żądania szczególnie amerykańskich środowisk żydowskich żebyśmy zapłacili za coś za co Żydom powinno się zapłacić. A to powinni zapłacić po pierwsze Niemcy, po drugie Rosjanie. Bo najpierw był warunek holokaustu wobec polskich Żydów, zniszczenia państwa polskiego. W polskim państwie na pewno Żydom żadnego holokaustu by nikt nie urządzał bo niebezpieczny więc kto zniszczył państwo polskie: Niemcy i Rosjanie czyli Związek sowiecki. Następnie Niemcy przeprowadzili holokaust a później pod wpływem władzy narzuconej przez Rosjan wszystka własność prywatna została skonfiskowana. Co z tym Polacy mają wspólnego? No nic, to dlaczego mamy płacić, oni powinni zapłacić, ja się całkowicie zgodzę jeśli się do mnie zwrócą, żeby poprzeć ich na arenie międzynarodowej, żeby Niemcy i Rosjanie zapłacili.

 

W końcu po spotkaniu udało mi się wręczyć panu Jarosławowi Kaczyńskiemu Orła Białego w koronie, autorstwa artysty- plastyka pana Bogusława Niedźwieckiego. Powiedziałem:

 

”Proszę aby Pan przyjął ten skromny dar od Pani Ewy Stankiewicz i wszystkich Solidarni2010, cenimy to co Pan robi i zrobił z Pana Bratem śp. Prezydentem Lech Kaczyński dla Polski”.

Prezes Kaczyński podziękował za prezent.

 

Stefan M

Solidarni2010

Tychy

 

PS Pani Izabela Kloc w niedzielę 7 września została wybrana do Senatu RP.

Galeria do artykułu :
Zobacz więcej zdjęć ...

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.