RĘCE PRECZ OD NASZYCH DZIECI!!!
data:30 sierpnia 2014     Redaktor: husarz

"RĘCE PRECZ OD NASZYCH DZIECI !!!" to ogólnopolska akcja. W całym kraju w dniu 1 września pod Kuratoriami i ich delegaturami o godzinie 14.45 odbywać się będą protesty przeciwko deprawacji dzieci i młodzieży. Organizatorem akcji ogólnopolskiej jest Prawica Rzeczypospolitej.Dla mniej zaznajomionych w temacie przytaczamy kilka danych: W ubiegłym roku szkolnym w blisko 90 placówkach realizowany był program ˝Równościowe przedszkole˝ realizowany ze środków unijnych, przy wsparciu polskiego budżetu. W ramach jego realizacji dzieci poddawane były działaniom mającym na celu rozchwianie poczucia tożsamości płciowej. Program został przeanalizowany przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy orzekli, że ˝Równościowe przedszkole˝ wręcz ˝wysadza dziecko z jego biologicznej płci i kształtuje niechętny stosunek do niej. Nie jest to tendencja zgodna z celami ogólnospołecznymi, gwarancjami prawnymi wychowania dzieci i dbałości o ich zdrowie psychiczne. Dziecko ma prawo do uzyskania wsparcia wychowawczego w kształtowaniu swojej tożsamości płciowej˝. Wskazania Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że ˝w wieku od 2 lat dzieci uczą się, że istnieją chłopcy i dziewczynki i dochodzi u nich do początków kształtowania się tożsamości płciowej (...), a od 4 lat wiedzą już, kim są: chłopcem lub dziewczynką i że zawsze nimi będą˝. Naukowcy PAN-u orzekli także, że ˝dla prawidłowego rozwoju seksualnego i zdrowia ważne jest pozytywne nastawienie w stosunku do własnej płci biologicznej i społeczno-kulturowej˝. Program ˝Równościowe przedszkole˝ często wprowadzany jest bez zgody i wiedzy rodziców, co ujawniła kontrola przeprowadzona na przełomie 2013 i 2014 r. przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Sprawdzono 12 placówek, w których realizowany jest ww. program. W jednym przypadku z uwagi na brak zgody rodziców 15 dzieci na 16 uczęszczających odstąpiono od jego realizacji, aż w 8 (na 12) placówkach nie uwzględniono prawa rodziców do zaznajomienia z treściami zawartymi w programie.

Jako, że rząd Tuska nie odrzucił i nigdy nie protestował przeciwko Standardom Edukacji Seksualnej promowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Prawica Rzeczypospolitej zorganizowała 31 maja i 12 października 2013 roku, przed kuratoriami oświaty ogólnopolski protest. Apelowaliśmy do władz o zmianę tej polityki, a w szczególności o formalne odrzucenie zaleceń edukacyjnych WHO. 

Protesty ubiegłoroczne okazały się bardzo udane głównie przez pobudzenie innych środowisk lokalnych w całym kraju które kontynuowały naszą akcję dotarcia do władz samorządowych i uświadomienia rodzicom jakie treści rozpowszechniane są w placówkach oświatowych jak rodzice nie reagują.

Od tego czasu mamy zmienionych ministrów Edukacji Narodowej i ds. równego traktowania, ale nadal mamy do czynienia z antyrodzinnymi postawami MEN. Wbrew stanowisku katolickich i prywatnych szkół podstawowych narzucony został tzw. bezpłatny elementarz mimo jego niskiego poziomu i propagowanych antywartości (tzw. treści „równościowe”).

Rząd i Sejm RP zignorował obywatelską akcję „Ratuj Maluchy”, której celem było przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania przez rząd reformy obniżenia wieku szkolnego.
___________________________________________
22 kwietnia 2013 r. odbyła się konferencja w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, razem z PAN i dwoma ministerstwami organizowała ją agenda ONZ ds. Rozwoju oraz polskie biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i poświęcona prezentacji „standardów edukacji seksualnej w Europie"

Z prezentowanych na konferencji "Standardów" wynika że:
- edukacji seksualnej powinny być poddane już małe dzieci
„rozwój seksualności rozpoczyna się w momencie urodzenia", więc edukację należy rozpocząć przed czwartym rokiem życia.
- w dziedzinie seksu dzieci w kolejnych przedziałach wiekowych powinny umieć :
-> między 9. a 12. rokiem życia dziecko powinno "nauczyć się już skutecznie stosować prezerwatywy i środki antykoncepcyjne w przyszłości".
Powinno też umieć „brać odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne".
-> między 12. a 15. rokiem życia potrafiło samo zaopatrywać się w antykoncepcję.
-> powyżej 15. roku życia można dodatkowo wpoić „krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.".
____________________________________________
Protest odbędzie się pod Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie (Aleja Szucha 25) oraz przed kuratoriami w całej Polsce. 

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
tel. 0-71/ 340 63 48, fax 0-71/ 340 61 08
e-mail: poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
85-066 Bydgoszcz, ul. S. Konarskiego 1-3
tel. 0-52/ 349 76 05 , fax 0-52/ 349 76 45
e-mail: kurator@uwoj.bydgoszcz.pl

W Bydgoszczy na prośbę PR protest organizują: Klub Gazety Polskiej i Solidarni2010 przy wsparciu Prawica Rzeczypospolitej, Narodowej Bydgoszczy, Stowarzyszenie Idee Solidarności 1980-89, Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze".


Lubelskie Kuratorium Oświaty
20-950 Lublin, ul. 3-go Maja 6
tel. 0-81/ 538 52 00, fax 0-81/ 538 52 65
e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl

Lubuskie Kuratorium Oświaty
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 10
tel. 0-95/ 720 84 12-15, fax 0-95/ 722 37 26
e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl

Łódzkie Kuratorium Oświaty
90-446 Łódź, Al. Kościuszki 120 a
tel. 0-42/ 637 70 55, 636 34 71
e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl

Małopolskie Kuratorium Oświaty
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. 0-12/ 616 02 83
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl

Opolskie Kuratorium Oświaty
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
tel. 0-77/ 452 45 68, fax 0-77/ 452 4 9 21
e-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl

Podkarpackie Kuratorium Oświaty
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
tel. 0-17/ 867 11 42, fax 0-17/ 867 19 54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

Podlaskie Kuratorium Oświaty
15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9
tel. 0-85/ 748 48 48, fax 0-85/ 748 48 49
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Pomorskie Kuratorium Oświaty
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58/ 307 73 89, fax 0-58/ 301 80 23
e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl

Śląskie Kuratorium Oświaty
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
tel. 0-32/ 207 74 38, fax 0-32/ 255 58 25
e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0-41/ 342 16 34, fax 0-41/ 344 88 83
e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl

Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty
10-950 Olsztyn, Al. J. Piłsudskiego 7/9
tel. 0-89/ 523 26 00, 527 22 50, fax 0-89/ 527 27 21, 527 68 22
e-mail: ko@ko.olsztyn.pl

Wielkopolskie Kuratorium Oświaty
60-967 Poznań, ul. Kościuszki 93
tel. 0-61/ 852 21 62, fax 0-61/ 852 31 69
e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl

Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
71-615 Szczecin, ul. Matejki 6 B
tel. 0-91/ 442 75 00, fax 0-91/ 442 75 08
e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

Zapraszamy!


Za: http://niedlagender.pl/
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/494197080682669/?ref=22
Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.