Rodziny smoleńskie złożyły petycję w Parlamencie Europejskim - pełny tekst petycji
data:29 lipca 2014     Redaktor: ArekN

W sekretariacie komisji petycji Parlamentu Europejskiego została złożona petycja w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jej celem jest umiędzynarodowienie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Do petycji dodatkowo dołączono 400 tys. podpisów zebranych przez Solidarnych 2010 oraz przez Stowarzyszenie Katyń 2010.

 
 
Żeby uporać się z tematem katastrofy, zamknąć ten rozdział, muszę dowiedzieć się, jak było naprawdę. By żyć w poczuciu, że zrobiłam wszystko, co mogłam - oświadczyła Małgorzata Wassermann, która złożyła ją wspólnie z Martą Kochanowską. Petycję poparli liczni przedstawiciele mediów.

- Z wielkim smutkiem ponownie składamy petycję do Parlamentu Europejskiego o wsparcie rodzin, które straciły bliskich 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotowej w Rosji. Ostatnie wydarzenia pokazują, że bezczynność ze strony Parlamentu Europejskiego oznacza nie tylko przedłużającą się niesprawiedliwość w stosunku do rodzin katastrofy z 10 kwietnia, ale także w stosunku do rodzin samolotu MH17, gdzie mają miejsce podobne problemy i zaniedbania. Obecnie staje się coraz bardziej oczywiste, że rzetelne postępowanie i środki zaradcze powinny zostać bezzwłocznie podjęte - powiedziała Marta Kochanowska, córka śp. Janusza Kochanowskiego.

  
Petycja do PE została poparta przez członków rodzin katastrofy smoleńskiej, przez ekspertów zajmujących się wyjaśnianiem przyczyn katastrofy, dziennikarzy oraz przez liczne fundacje i stowarzyszenia. Do petycji dodatkowo dołączono 400 tys. podpisów zebranych przez Solidarnych 2010 oraz przez Stowarzyszenie Katyń 2010 pod pierwotnym apelem Andrzeja Melaka o umiędzynarodowienie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej.
  
Główni wnioskodawcy domagają się wsparcia i zaangażowania Unii Europejskiej oraz omówienia, rozważenia i określenia wszelkich dostępnych przepisów prawnych i wszystkich odpowiednich kroków, jakie można by podjąć w odniesieniu do wszystkich niedociągnięć i niejasności związanych z katastrofą samolotu Sił Powietrznych RP Tu154M w dniu 10 kwietnia 2010r.; o wywieranie nacisku na Federację Rosyjską ws. odzyskania oryginalnych dowodów, wraku i czarnych skrzynek; a także o zwrócenie uwagi instytucjom Unii Europejskiej na szczególne aspekty dotyczące organizacji lotu, prowadzonego śledztwa, zabezpieczenia dowodów i miejsca katastrofy, traktowania ofiar, poszanowania procedur i prawa międzynarodowego oraz poszanowania praw człowieka ofiar oraz członków ich rodzin. Wnioskodawcy domagają się również zaangażowania instytucji Unii Europejskiej w powołaniu międzynarodowego śledztwa ws. katastrofy samolotu Tu154M.


Informacja nt. petycji do PE oraz listu do premiera Holandii


25 lipca 2014r., rodziny zmarłych w katastrofie smoleńskiej wystosowały list do premiera Holandii ws. malezyjskiego lotu MH17. Rodziny złożyły kondolencje oraz wyraziły swoje wyrazy współczucia wszystkim rodzinom i bliskim ofiar, którzy zginęli w wyniku zestrzelenia samolotu nad Ukrainą. Opisując zaniedbania i błędy, których dokonano w czasie śledztwa wokół katastrofy smoleńskiej, sygnatariusze listu ostrzegają władze Holandii przed działaniami Rosji.

LIst do premiera Holandii

29 lipca 2014r. w sekretariacie komisji petycji Parlamentu Europejskiego została złożona petycja w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Petycja do Parlamentu Europejskiego

Głównymi petytorami są:

  • Pani Marta Kochanowska, córka śp. Janusz Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich RP;
  • Pani mec. Małgorzata Wassermann, córka śp. Zbigniewa Wassermann, Posła do Sejmu RP.

Petycja została poparta przez członków rodzin katastrofy smoleńskiej, przez ekspertów zajmujących się wyjaśnianiem przyczyn katastrofy, przez dziennikarzy oraz przez  liczne  fundacje i stowarzyszenia. Do petycji dodatkowo dołączono 400,000 podpisów zebranych przez Solidarnych 2010 oraz przez Stowarzyszenie Katyń 2010 pod pierwotnym apelem Andrzeja Melaka o umiędzynarodowienie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Główni wnioskodawcy domagają się wsparcia i zaangażowania Unii Europejskiej oraz omówienia, rozważenia i określenia wszelkich dostępnych przepisów prawnych i wszystkich odpowiednich kroków, jakie można by podjąć w odniesieniu do wszystkich niedociągnięć i niejasności związanych z katastrofą samolotu Sił Powietrznych RP Tu154M w dniu 10 kwietnia 2010r.; o wywieranie nacisku na Federację Rosyjską ws. odzyskania oryginalnych dowodów, wraku i czarnych skrzynek; a także o zwrócenie uwagi instytucjom Unii Europejskiej na szczególne aspekty dotyczące organizacji lotu, prowadzonego śledztwa, zabezpieczenia dowodów i miejsca katastrofy, traktowania ofiar, poszanowania procedur i prawa międzynarodowego oraz poszanowania praw człowieka ofiar oraz członków ich rodzin. Wnioskodawcy domagają się również zaangażowania instytucji Unii Europejskiej w powołaniu międzynarodowego śledztwa ws. katastrofy samolotu Tu154M.

Petycję poparli:

Członkowie rodzin:

Ewa Błasik, Dariusz Fedorowicz, Beata Gosiewska, Grzegorz Januszko, Wanda Jankowska, Ewa Kochanowska, Mateusz Kochanowski, Zuzanna Kurtyka, Paweł Kurtyka, Rodzina Bożeny Mamontowicz-Łojek, Andrzej Melak, Magdalena Merta, Janusz Walentynowicz, Piotr Walentynowicz, Dorota Skrzypek, Radosław Sierpień (pp. Borowskich), Dariusz Bąkowski.

Dziennikarze:

Aleksandra Alehno (Gazeta Polska Codziennie), Krzysztof Czabański (wSieci, przewodniczący Kongresu Mediów Niezależnych), Magdalena Czarnecka (wPolityce.pl), Maria Dłużewska ("Mgła", "Pogarda", "Testament", "Córka", "Polacy"), Krzysztof Feusette (wSieci), Marcin Fijołek (wPolityce.pl), Witold Gadowski (wSieci), Małgorzata Gagajek (TV Republika), Anita Gargas (TV Republika, "10.04.10", "Anatomia Upadku"), Ryszard Gromadzki (TV Republika), Roman Graczyk (wSieci), Krystyna Grzybowska (wSieci), Jerzy Jachowicz (wSieci), Radosław Jankiewicz (TV Republika), Joanna Jenerowicz, Marta Jeżewska (TV Republika) Dorota Kania, Michał Kania (TV Republika), Redbad Klynstra (TV Republika), Jan Korab (TV Republika), Krzysztof Kossowski (TV Republika), Piotr Kotomski, Jerzy Kubrak (wPolityce.pl), Joanna Lichocka (TV Republika, "Mgła", "Pogarda", "Przebudzenie", "Prezydent"), Jacek Liziniewicz, Dorota Łomicka, Dorota Łosiewicz (wPolityce.pl), Beata Łupińska, Maciej Maciejowski (TV Republika), Aleksander Majewski (wPolityce.pl), Maciej Marosz, Maciej Mazurek (wPolityce.pl), Grzegorz Melańczuk (TV Republika), Maja Narbutt (wSieci), Marzena Nykiel (wPolityce.pl), Piotr Pawelec (TV Republika), Katarzyna Pawlak (Gazeta Polska Codziennie, Niezależna.pl), Jan Pawlicki, Maciej Pawlicki (wSieci), Samuel Pereira (Gazeta Polska Codziennie, Niezależna.pl), Anna Piotrowska (TV Republika) Agnieszka Ponikiewska (wPolityce.pl), Jan Pospieszalski, Andrzej Rafał Potocki (wSieci), Marek Pyza (wPolityce.pl), Michał Rachoń (TV Republika), Bogusław Rąpała (wPolityce.pl), Tomasz Sakiewicz (red. nacz. Gazety Polskiej), Anna Sarzyńska (wPolityce.pl), Piotr Siemiński (TV Republika), Sławomir Sieradzki (wPolityce.pl), Barbara Stanisławczyk (wSieci), Robert Swaczyński (Gazeta Polska Codzinnie), Wiktor Świetlik (wSieci), Antoni Trzmiel (TV Republika), Łukasz Warzecha (wSieci), Bronisław Wildstein, Dawid Wildstein, Prof. Andrzej Zybertowicz (wSieci), Piotr Zaremba (wSieci), Agnieszka Żurek, (Tygodnik Solidarność), Łukasz Żygadło (wPolityce.pl) oraz Anita Czerwińska (Przewodnicząca warszawskiego klubu Gazety Polskiej).

Fundacje i Stowarzyszenia:

  • Marta Kochanowska, Prezes Fundacji Ius et Lex, Prezes Fundacji Children of 10 April 2010 Foundation;
  • Zuzanna Kurtyka, Prezes Stowarzyszenia Katyń 2010;
  • Ewa Stankiewicz, Prezes Stowarzyszenia Solidarni2010;
  • Piotr Juchowski, Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej;
  • Mec. Maria Szonert-Binienda w imieniu Libra Institute, Inc.;
  • Młodzi dla Polski;
  • Mec. Joanna Potocka, radca prawny, działaczka Ruchu 10 kwietnia.

Eksperci i prawnicy:

Antoni Macierewicz, Prof. Wiesław Binienda (Wydział Inżynierii Cywilnej w Kolegium Inżynierii, Uniwersytetu Akron), Prof. Bogdan Gajewski (Przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, specjalista od badania wypadków lotniczych, starszy inżynier w kanadyjskiej agencji rządowej National Aircraft Certification, członek ISASI - International Society of Air Safety Investigators; Dr. Inż. Pil. Glenn Jørgensen (Duński Uniwersytet Techniczny), Prof. Harvey Wolf Hushner (Przewodniczący Departament Wymiaru Sprawiedliwości, Long Island University), Prof. Kazimierz Nowaczyk, Mec. Piotr Pszczółkowski, Grażyną Pszczółkowską, Dr. Inż. Grzegorz Szuladziński, Dr. Inż. Marek Dąbrowski.

Procedura w Komisji petycji: Przewodniczący przekazuje petycję wpisaną do rejestru właściwej komisji, która orzeka o dopuszczalności lub niedopuszczalności petycji zgodnie z art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Petycje, które uznano za dopuszczalne, zazwyczaj są rozpatrywane są przez właściwą komisję w ramach jej zwyczajowej działalności w formie debaty na posiedzeniu zwyczajnym, bądź też w formie procedury pisemnej.

(Uwaga: Podobna petycja składana przez Panią Zuzannę Kurtykę w imieniu Stowarzyszenia Katyń 2010 w poprzedniej kadencji PE w 2011 r. została uznana za dopuszczalną przez koordynatorów komisji oraz przez serwis prawny Parlamentu Europejskiego, niestety petycja nie została dopuszczona do agendy i nie przeprowadzono debaty nad istotą petycji, lecz odesłano ją do procedury pisemnej).

Jeżeli petycja ma zostać poddana debacie lub składający petycję sam wyrazi takie życzenie, może on zostać zaproszony na posiedzenie komisji. Przewodniczący według swego uznania może udzielić prawa głosu składającym petycję. Komisja może zorganizować misje informacyjne do państwa członkowskiego lub regionu, o którym jest mowa w petycji. Sprawozdanie przedkładane jest komisji do zatwierdzenia w jednym głosowaniu, chyba że przewodniczący zezwoli, w uzasadnionych przypadkach, na składanie poprawek do poszczególnych części sprawozdania. Są one przekazywane Przewodniczącemu po zatwierdzeniu przez komisję. Jeżeli komisja uzna to za stosowne, może przedłożyć kwestię Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Komisja może, w związku z dopuszczalną petycją, postanowić o sporządzeniu sprawozdania z własnej inicjatywy zgodnie z art. 52 ust. 1 Regulaminu lub o złożeniu Parlamentowi zwięzłego projektu rezolucji pod warunkiem braku sprzeciwu Konferencji Przewodniczących. Takie projekty rezolucji wpisywane są do projektu porządku dziennego sesji, która będzie miała miejsce najpóźniej osiem tygodni po ich przyjęciu w komisji. Projekty rezolucji poddawane są pod jedno głosowanie bez debaty, chyba że Konferencja Przewodniczących postanowi w drodze wyjątku zastosować art. 151. Zgodnie z art. 53 i załącznikiem VI komisja może zasięgnąć opinii innych komisji, właściwych do rozpatrywania spraw będących przedmiotem petycji zwłaszcza jeśli sprawozdanie dotyczy. stosowania lub wykładni prawa unijnego lub proponowanych zmian do istniejących przepisów, angażuje się komisję przedmiotowo właściwą zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 54 tiret pierwsze i drugie. Właściwa komisja przyjmuje bez głosowania propozycje komisji przedmiotowo właściwej dotyczące części projektu rezolucji, odnoszących się do stosowania lub wykładni prawa unijnego lub zmian do istniejących przepisów. Jeśli właściwa komisja nie przyjmie tych propozycji, komisja zaangażowana może zgłosić je bezpośrednio Parlamentowi. Komisja może zwrócić się do Komisji o udzielenie jej pomocy, zwłaszcza poprzez przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących stosowania lub poszanowania prawa Unii, a także poprzez przekazanie wszelkich informacji i dokumentów związanych z przedmiotem petycji. Przedstawiciele Komisji Europejskiej są zapraszani do udziału w posiedzeniach komisji. Komisja Petycji może zwrócić się do przewodniczącego o przekazanie swojej opinii lub zalecenia Komisji, Radzie lub zainteresowanym organom państwa członkowskiego w celu podjęcia przez nich działań lub udzielenia odpowiedzi.

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.