AKO Poznań w sprawie bluźnierstw z "Golgota Picnic"
data:17 czerwca 2014     Redaktor: agalaura

Publikujemy oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie mającego odbyć się w tym mieście w dniach 27 - 28 czerwca br. bluźnierczego przedstawienia Golgota Picnic.


                                                                                                                                                                     Poznań, 17.06.2014r.


 


Oświadczenie


Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu


w sprawie przedstawienia sztuki Rodrigo Garcii Golgota Picnic


 


Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu od kilkunastu dni z narastającym zdziwieniem i oburzeniem śledzi zachowanie władz Miasta Poznania w związku z mającym się odbyć w ramach festiwalu Malta 2014 spektaklem  Rodrigo Garcii Golgota Picnic.


W mieście, w którym ogromną większość stanowią katolicy, co więcej praktykujący katolicy, władze miasta akceptują wprowadzenie do programu festiwalu sztuki, która w swoim przesłaniu ideowym jest bluźniercza wobec tej właśnie religii, która w wielu krajach tak została oceniona i wywoływała fale protestów.  Zgadzają się, by była ona przedstawiana poznańskiej publiczności 27. i 28. czerwca w dniach dwóch ważnych świąt katolickich: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, świąt szczególnie bliskich mieszkańcom Poznania i Wielkopolski.


Głęboko zastanawia, że władze miasta nie reagują na płynące z wielu środowisk z całej Polski protesty i trwają przy tak oburzającej decyzji. Oto poznańskim katolikom w dużej mierze za ich pieniądze serwuje się spektakl, który ich głęboko uraża i obraża. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu dla wszystkich chrześcijan jest centrum  wyznawanej wiary  –  jest najwyższą ofiarą,  jaką mógł złożyć Bóg-człowiek jako wyraz swojej miłości do każdego człowieka.


Naigrawanie się z tego faktu – dla chrześcijan o wymiarze metafizycznym – jest bluźnierstwem, do którego żadna władza demokratyczna  nie powinna  dopuszczać. Żadna sztuka, nawet awangardowa, nie może  obrażać uczuć ludzi, zwłaszcza tych, które dotyczą sfery najwyższej  – religijnej. Nie tylko dlatego, że polski system prawny  –  nawet Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  –  tego nie dopuszcza,  także z szacunku do współobywateli. W tym kontekście z uznaniem odnosimy się do stanowiska Radnych Miasta Poznania, którzy wyraźną większością głosów opowiedzieli się za usunięciem z programu tego spektaklu.


Wzywamy władze naszego miasta, do zmiany decyzji, uszanowania wrażliwości religijnej mieszkańców Poznania – być może odmiennej od decydentów festiwalu – i nienarażania swoich współobywateli na skłócanie, wzajemne oskarżenia i protesty zakłócające festiwal, który przecież powinien być  kulturalną wizytówką Poznania.


Przypominamy, że honorowym obywatelem Poznania jest św. Jan Paweł II, który z takim szacunkiem odnosił się do roli sztuki w życiu człowieka i do samych twórców, ale także  nakazywał:  Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym.


 


AKO – POZNAŃ    1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań

 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań

 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań

 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań

 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań

 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

 7. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań

 8. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań

 9. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań

 10. dr Adam Babula – UAM Poznań

 11. dr Lidia Banowska – UAM Poznań

 12. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań

 13. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 14. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań

 16. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska

 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski

 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska

 19. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 20. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań

 21. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

 22. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań

 23. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań

 24. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań

 25. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań

 26. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski

 27. lek. stomat. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań

 28. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań

 29. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin

 30. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

 31. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań

 32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań

 33. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań

 34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań

 35. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań

 36. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.

 37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań

 38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

 39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań

 40. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 41. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań

 42. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

 43. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

 44. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań

 45. dr Mirosława Dabert – UAM Poznań

 46. mgr Jan Dasiewicz – Poznań

 47. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań

 48. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań

 49. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski

 50. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań

 51. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań

 52. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań

 53. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz

 54. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 55. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań

 56. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań

 57. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań

 58. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań

 59. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań

 60. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska

 61. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska

 62. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

 63. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań

 64. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań

 65. dr med Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 66. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego

 67. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 68. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań

 69. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań

 70. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań

 71. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań

 72. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań

 73. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski

 74. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej

 75. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań

 76. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań

 77. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań

 78. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz

 79. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań

 80. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań

 81. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań

 82. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań

 83. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań

 84. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 85. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań

 86. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej

 87. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań

 88. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

 89. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz

 90. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań

 91. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań

 92. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań

 93. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań

 94. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

 95. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań

 96. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska

 97. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań

 98. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań

 99. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach

 100. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań

 101. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM Poznań

 102. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 103. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 104. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 105. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań

 106. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski

 107. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań

 108. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań

 109. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań

 110. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

 111. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa

 112. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań

 113. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

 114. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań

 115. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska

 116. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań

 117. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań

 118. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań

 119. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań

 120. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań

 121. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska

 122. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

 123. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań

 124. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań

 125. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska

 126. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań

 127. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań

 128. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań

 129. dr hab. inż Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej

 130. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki

 131. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 132. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań

 133. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria

 134. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria

 135. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska

 136. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań

 137. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 138. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań

 139. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz "S"

 140. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

 141. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

 142. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań

 143. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań

 144. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań

 145. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 146. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań

 147. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań

 148. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań

 149. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań

 150. mgr Ryszard Materny – Poznań

 151. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań

 152. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań

 153. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM

 154. dr Piotr Meteniowski – Poznań

 155. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska

 156. dr Jerzy Michalik – UAM Poznań

 157. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 158. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski

 159. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań

 160. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, UAM Poznań – PRZEWODNICZĄCY AKO

 161. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska

 162. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 163. mgr Paulina Molska – Poznań

 164. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań

 165. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań

 166. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz

 167. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu

 168. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań

 169. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 170. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań

 171. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

 172. Maciej Neuman – Poznań

 173. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

 174. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań

 175. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

 176. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań

 177. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań

 178. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM Poznań

 179. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM Poznań

 180. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań

 181. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski

 182. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań

 183. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań

 184. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 185. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 186. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań

 187. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 188. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań

 189. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań

 190. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin

 191. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań

 192. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań

 193. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

 194. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński

 195. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań

 196. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań

 197. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań

 198. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska

 199. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 200. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska, Lublin

 201. dr Jacek Radomski – UAM Poznań

 202. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań

 203. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska

 204. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań

 205. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań

 206. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań

 207. dr Lech Różański – PTPN, Poznań

 208. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

 209. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań

 210. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań

 211. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań

 212. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań

 213. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań

 214. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska

 215. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań

 216. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań

 217. mgr inż. Jan Smólski – Poznań

 218. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań

 219. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska

 220. mgr Zygmunt Sporny – Poznań

 221. dr Teresa Stanek – UAM Poznań

 222. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań

 223. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań

 224. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań

 225. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań

 226. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań

 227. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska

 228. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań

 229. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań

 230. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Instytut Dendrologii PAN, Kórnik

 231. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań

 232. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań

 233. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki

 234. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska

 235. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska

 236. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań

 237. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 238. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań

 239. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin

 240. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań

 241. dr Wojciech Szwed – UP Poznań

 242. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań

 243. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska

 244. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań

 245. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań

 246. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań

 247. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin

 248. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań

 249. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań

 250. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 251. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań

 252. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań

 253. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 254. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań

 255. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków

 256. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań

 257. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM Poznań

 258. mgr Henryk Walendowski – Poznań

 259. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 260. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 261. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski

 262. dr Marek Wedemann – UAM Poznań

 263. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska

 264. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 265. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków

 266. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.

 267. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 268. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski

 269. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

 270. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 271. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski

 272. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań

 273. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań

 274. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań

 275. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań

 276. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań

 277. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań

 278. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań

 279. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań

 280. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań

 281. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań

 282. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański

 283. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań

 284. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

 285. dr Jakub Żmidziński – Uniwersytet Artystyczny, Poznań

 286. prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA


 


Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.