Oświadczenie AKO: "ustalenia MAK i KBWLLP niezgodne z prawami fizyki"
data:12 kwietnia 2014     Redaktor: husarz


Oświadczenie

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi – w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej


 

 

W czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej wyrażamy głęboki żal po stracie elity Rzeczypospolitej Polskiej z Prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim na czele. Pomimo upływu czterech lat od chwili katastrofy powołane do tego instytucje państwowe nie doprowadziły do jej wiarygodnego wyjaśnienia. Dochodzenia prokuratorskie były i są prowadzone tak, by nie kolidowały z narzuconymi a priori założeniami. Powszechnie znane zaniedbania tych instytucji w dochodzeniu prawdziwych przyczyn katastrofy spowodowały utratę wiarygodności nie tylko ich samych, ale również organów państwa  odpowiedzialnych za ich powołanie i nadzór.

 

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi domagają się odrzucenia raportu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z dnia 25 lipca 2011 roku, który w głównych punktach oparty jest na raporcie rosyjskiego MAK. Raport KBWLLP w wielu zasadniczych kwestiach przyjmuje ustalenia – m.in. co do mechaniki zniszczenia samolotu – niezgodne z prawami fizyki. Podczas II Konferencji Smoleńskiej, w której uczestniczyło ponad dwustu uczonych, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, z Polski, USA, Australii, Kanady i Danii, w kilkudziesięciu wygłoszonych referatach wskazano ponad sto istotnych sprzeczności między treścią tego raportu, a wiedzą z zakresu nauk fizycznych, technicznych, medycznych, socjologicznych i prawnych.

 

II Konferencja Smoleńska wskazała zakres dalszych badań, jakie są niezbędne dla pełnego wyjaśnienia tej wielkiej narodowej tragedii. Apelujemy do stosownych gremiów uczelni wyższych o podjęcie działań, które umożliwią pracownikom uczelni włączenie się do badań przebiegu katastrofy smoleńskiej z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w życiu naukowym. Apelujemy o zachowanie najwyższych standardów przy recenzowaniu projektów naukowych i nieuleganie wszechobecnej dziś politycznej poprawności, oraz naciskom mającym na celu wyciszenie sprawy. Nie można dłużej tolerować niezgodnych z prawdą wniosków raportu KBWLLP; oczekujemy ustalenia winnych doprowadzenia do sytuacji krytycznej przed katastrofą smoleńską i skandalicznego sposobu prowadzenia śledztwa.

 

Zwracamy się przede wszystkim do pracowników nauki z apelem o zerwanie z postawą bierności wobec wpajania fałszu zamiast wyjaśniania przyczyn katastrofy. Wymaga tego uczciwość naukowa, którą przyrzekaliśmy odbierając stopień naukowy doktora, a także odpowiedzialność za kształtowanie postaw społecznych, zwłaszcza młodzieży. Ostentacyjna obojętność instytucji naukowych wobec prowadzenia i finansowania tych badań skutkuje obniżeniem ich prestiżu i zaufania w społeczeństwie.

 

W tej sytuacji na najwyższe nasze uznanie zasługują: po pierwsze – działania polityków, głównie skupionych wokół Zespołu Parlamentarnego ds. wyjaśnienia przyczyn katastrofy Tu-154 M z 10 kwietnia 2010 roku, kierowanego przez pana posła Antoniego Macierewicza; po drugie – prace polskich uczonych, dążących do uczciwego, zgodnego z najwyższymi standardami nauki wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej; po trzecie – wytrwałe podejmowanie tematu tragedii smoleńskiej przez niektóre media i niezależnych publicystów.

 

Wszystkim tym osobom i środowiskom składamy serdeczne podziękowania i wyrazy najwyższego szacunku.

 

LISTA SYGNATARIUSZY:

 

AKO Poznań

 

 1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 8. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 9. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 10. dr Adam Babula – UAM Poznań
 11. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 12. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 13. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 14. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 16. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 19. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 20. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 21. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 22. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 23. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 24. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 25. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 26. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 27. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 28. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 29. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 30. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 31. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
 33. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 35. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 36. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 40. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 41. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 42. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 43. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 44. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 45. dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
 46. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 47. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 48. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 49. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 50. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 51. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 52. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 53. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 54. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 55. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 56. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 57. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 58. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 59. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 60. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 61. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 62. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 63. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 64. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
 65. dr med Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 66. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 67. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 68. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 69. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 70. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 71. mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 72. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 73. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 74. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 75. dr hab. inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 76. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 77. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 78. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 79. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 80. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 81. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 82. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 83. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 84. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 85. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 86. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 87. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 88. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 89. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 90. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 91. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 92. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
 93. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 94. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 95. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 96. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 97. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 98. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 99. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 100. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 101. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 102. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 103. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 104. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 105. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 106. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 107. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 108. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 109. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 110. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 111. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 112. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 113. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
 114. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
 115. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 116. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 117. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 118. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 119. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 120. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 121. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 122. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 123. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 124. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 125. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 126. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 127. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 128. dr hab. inż Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 129. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 130. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 131. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 132. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 133. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 134. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 135. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 136. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 137. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 138. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 139. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 140. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 141. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 142. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 143. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 144. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 145. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
 146. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 147. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 148. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 149. mgr Ryszard Materny – Poznań
 150. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 151. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 152. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 153. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 154. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 155. dr Jerzy Michalik – UAM Poznań
 156. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 157. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 158. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 159. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak , UAM Poznań – przewodniczący AKO-Poznań
 160. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 161. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 162. mgr Paulina Molska – Poznań
 163. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 164. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 165. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 166. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 167. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 168. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 169. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 170. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 171. Maciej Neuman – Poznań
 172. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 173. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 174. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 175. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 176. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 177. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM Poznań
 178. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM Poznań
 179. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 180. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 181. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 182. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 183. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 184. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 185. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 186. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 187. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 188. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 189. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 190. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 191. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 192. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 193. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 194. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 195. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 196. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 197. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 198. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 199. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 200. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 201. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 202. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 203. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 204. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 205. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 206. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 207. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 208. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 209. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 210. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 211. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 212. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 213. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 214. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 215. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 216. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
 217. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
 218. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 219. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 220. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 221. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 222. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 223. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 224. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 225. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 226. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 227. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 228. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 229. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 230. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 231. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
 232. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 233. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 234. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 235. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 236. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 237. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 238. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
 239. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 240. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 241. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 242. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 243. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 244. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 245. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 246. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 247. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 248. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 249. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 250. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 251. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 252. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 253. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
 254. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 255. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM Poznań
 256. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 257. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 258. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 259. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 260. dr Marek Wedemann – UAM Poznań
 261. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 262. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 263. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 264. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 265. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 266. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 267. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 268. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 269. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 270. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 271. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 272. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 273. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 274. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 275. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 276. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 277. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 278. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 279. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 280. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 281. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 282. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań
 283. dr Jakub Żmidziński – Uniwersytet Artystyczny, Poznań
 284. prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

 

 

AKO Kraków

 

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH Kraków
 2. dr hab. Roman Badora, UŚ Katowice
 3. dr Bałuk-Ulewiczowa, em. UJ Kraków
 4. dr Mirosław Boruta, UP Kraków
 5. prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, em. AGH Kraków
 6. prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas, AGH Kraków
 7. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, AGH Kraków
 8. dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ Kraków
 9. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ Kraków
 10. prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga,  dr h.c. PK Kraków
 11. dr hab. Wit Foryś, UJ Kraków
 12. mgr Irena Gąsior, INiG Kraków
 13. dr Krzysztof Godwod, Warszawa
 14. prof. dr hab. Grzmil-Tylutki, UJ Kraków
 15. prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, UJ Kraków – przewodniczący AKO Kraków
 16. dr hab. Zofia Kaszowska, ASP Kraków
 17. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 18. mgr inż. Mariusz Klapper, AGH, PK Kraków
 19. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, PAU Kraków
 20. prof. Grażyna Korpal, ASP Kraków
 21. dr hab. inż. Adam Korytowski,  prof. n. AGH Kraków
 22. prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ Kraków
 23. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH Kraków
 24. mgr Edward Kuliga, Kraków
 25. prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH Kraków
 26. prof. dr hab. Ryszard Legutko, UJ Kraków
 27. prof. dr hab. Edward Malec, UJ Kraków
 28. prof. dr hab. inż. Milewska-Duda, AGH Kraków
 29. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH Kraków
 30. mgr Andrzej Ossowski, em. AGH Kraków
 31. dr inż. Bernadetta Pasierb, PK Kraków
 32. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, em. AGH Kraków
 33. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda AGH Kraków
 34. dr inż. Maria Sapor, nauczyciel akademicki, Kraków
 35. mgr Jolanta Sekutowicz, ASP Kraków
 36. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH Kraków
 37. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH Kraków
 38. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum, Kraków
 39. mgr Stanisława Tytko, Kraków
 40. dr Mariusz Marek Tytko, UJ Kraków
 41. mgr Barbara Zawidowska, Kraków

 

 

AKO Łódź

 

 1. prof. zw. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO-Łódź
 2. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ

 

 

AKO Warszawa

 

 1. prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz
 2. prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki
 3. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 4. dr Paweł Bromski
 5. mgr Andrzej Budzyk
 6. dr Leszek Buller
 7. dr hab. Janusz Czyż
 8. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 9. dr hab. Wojciech Fabianowski
 10. prof. dr hab. Piotr Fiedor
 11. dr hab. Andrzej Gąsowski
 12. mgr Kazimierz Gerlach
 13. prof. dr hab. Piotr Gliński
 14. Ks. dr hab. Waldemar Gliński
 15. dr Jerzy Goliszewski
 16. dr Artur Górski
 17. dr hab. Grzegorz Górski
 18. dr hab. Czesław Grajewski
 19. dr inż. Irena Gronowska
 20. dr hab. Marek Wojciech Gutowski
 21. mgr Irena Iwasińska-Budzyk
 22. prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 23. prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
 24. dr Jerzy Kazimierczak
 25. dr hab. Marek Kloss
 26. prof. dr hab. Andrzej Kochański
 27. dr hab. Tadeusz Kołodziej
 28. dr Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego
 29. prof. dr hab. Józef Krzyżewski
 30. dr Joanna Lisek
 31. dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
 32. prof. dr hab. Alfred J. Meissner
 33. prof. dr hab. Jacek Modliński
 34. prof. dr hab. inż. Jan B. Obrębski
 35. prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
 36. dr inż. Grażyna Ożarek
 37. dr hab. Krzysztof Papis
 38. dr hab. Krystyna Pawłowicz
 39. dr Bolesław Petrażycki
 40. dr Aldona Piwko
 41. Arch. Józef Polak
 42. dr hab. Grażyna Ptak
 43. dr Jan Rempała
 44. dr Anna Sędzińska
 45. dr Janusz Sobieszczański
 46. dr hab. Maciej Stasiak
 47. mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz
 48. dr Lech Szyndler
 49. prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – przewodniczący AKO-Warszawa
 50. dr inż. Andrzej Tadeusiak
 51. dr hab. inż. Krzysztof Weiss
 52. prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 53. prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
 54. mgr inż. Bogdan Zalewski
 55. dr hab. Dominik Zamiatała
 56. dr Rafał Zapłata
 57. dr Oliwia Zegrodzka – Stendel
 58. prof. dr hab. Radosław Zendrowski
 59. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
 60. prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

 

Na stronie internetowej AKO [http://ako.poznan.pl/4435/] można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

 


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.