Stowarzyszenie Solidarni2010 sygnatariuszem Apelu do Wolnego Świata - aktualizacja
data:02 marca 2014     Redaktor: csp

Na naszych oczach naruszane są prawa Ukrainy,  zwracamy się do rządów demokratycznych państw, organizacji międzynarodowych, oraz obywateli Wolnego Świata z prośbą o presję na rząd Federacji Rosyjskiej, by zaprzestał agresji na sąsiednie, niepodległe państwo.

 
 
 
Aktualizacja 02.03.2014 19:12

Pod poniższym  Apelem do Wolnego Świata podpisuje się Stowarzyszenie Solidarni2010.

- Zarząd Stowarzyszenia Solidarni2010
2.03.2014r.
 
 
 
28.02.2014 r.

Rządy demokratycznych państw
Organizacje międzynarodowe
Społeczeństwa Wolnego Świata

My, byli działacze opozycji antykomunistycznej oraz ludzie dobrej woli, oświadczamy:

Rosja wtargnęła na terytorium niepodległego państwa ukraińskiego, naruszając granice sąsiedniego państwa oraz naruszając umowy międzynarodowe. Środowiska tatarskie z Krymu alarmują, że specjalne odziały rosyjskie działają na terenie Autonomii Krymskiej.1. Nazywanie przez Rosję i Rosjan Krymu „rdzenną ziemią rosyjską” jest historycznym kłamstwem. Krym, niepodległe państwo tatarskie – Chanat Krymski -  zostało podstępnie zaanektowane w 1783 roku, a następnie okupowane przez Imperium Rosyjskie oraz ZSSR. W roku 1918 przez parę miesięcy istniało odrodzone państwo pod nazwą Demokratyczna Republika Krymu, zdławiona przez bolszewików. W 1954 Krym został administracyjnie podporządkowany Ukrainie Sowieckiej.

Od paru dni postępuje agresja wobec Półwyspu Krymskiego, a co za tym idzie, została podeptana przez armię Federacji Rosyjskiej niepodległość państwa ukraińskiego. Niekwestionowanymi rdzennymi mieszkańcami Krymu są Tatarzy Krymscy, w roku 1944 doświadczeni deportacją ze swej ojczyzny – czystką etniczną. Przeważająca część Rosjan zamieszkałych na Krymie to przesiedleńcy z Rosji lub ich potomkowie. Tatarzy jednoznacznie zadeklarowali związanie swojego losu z niepodległym państwem ukraińskim.

2. Rosja oświadczyła, iż jej obowiązkiem jest wziąć w opiekę swoich rodaków, którzy będąc mniejszością narodową, poddani zostali jakoby presji i prześladowaniom na Krymie przez Ukraińców i Tatarów. Jest to oburzające kłamstwo,  którego używają władze Federacji Rosyjskiej jako pretekstu do ataku na ukraińskie terytorium. Należy z całą odpowiedzialnością podkreślić, iż to ludność rosyjska, jako etniczna większość, od czasu deportacji Tatarów dominowała w Autonomii Krymskiej, zarówno w życiu politycznym, jak i społecznym. Powtarza się scenariusz z Naddniestrza, Abchazji i Cchinwali. Jako że na naszych oczach naruszane są prawa Ukrainy,  zwracamy się do rządów demokratycznych państw, organizacji międzynarodowych, oraz obywateli Wolnego Świata z prośbą o presję na rząd Federacji Rosyjskiej,  by zaprzestał agresji na sąsiednie, niepodległe państwo.

Żądamy:

− Całkowitego wycofania się z terytorium Ukrainy wojsk rosyjskich.

− Utworzenia komisji międzynarodowej dla zbadania sytuacji w Autonomii Krymskiej.

− Anulowania podjętej pod wpływem Moskwy uchwały Parlamentu Autonomii Krymu o przeprowadzeniu referendum na temat dalszego statusu tej jednostki terytorialnej Ukrainy, które ma się odbyć w dniu 25 maja 2014.

− Uchwalenia przez Parlament Ukrainy ustawy o repatriacji wszystkich Tatarów Krymskich z miejsc zesłania na Krym. Projekt takiej ustawy został odrzucony przez Wierchowną Radę Ukrainy w roku 2013.

− Uznania Medżlisu Tatarów Krymskich za oficjalny organ przedstawicielski na arenie międzynarodowej.Podpisy należy nadsyłać na adres internetowy:  pietia1963@wp.pl

Selim Chazbijewicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, działacz Tatarski, Polska

Janina Jadwiga Chmielowska,  była opozycjonistka niepodległościowa, Polska

Piotr Hlebowicz,  były opozycjonista niepodległościowy, antykomunista, Polska

Karol Gwoździewicz,  były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Maciej Ruszczyński,  były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Magdalena Czachor,  była opozycjonistka niepodległościowa, Polska

Leonardas Vilkas,  były opozycjonista niepodległościowy, Litwa

Swietłana Czerwonnaja, profesor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Kazimierz Kubrak,  były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Dominik Jakub Napiwodzki, Polska

Monika Górka, Polska

Leszek Dobrzyński, były opozycjonista niepodległościowy, Poseł do Sejmu RP, Polska

Bożena Napiwodzka, Polska

Joanna Mroczkowska, Polska

Alina Pawluk, Polska

Ewa Górka, Polska

Damian Tarkowski, Polska

Piotr Kalisz, były opozycjonista niepodległościowy, Kraków

Jerzy Jankowski – Norwegia, były opozycjonista niepodległościowy Solidarność Walcząca

Aleksandr Podrabinek, były opozycjonista niepodległościowy, dziennikarz, Rosja

Vardan Harutyunyan, President of the Center for Rights and Freedom Armenia

Marcin Mucharski, Polska

Beata Kuna, Polska

Maciej Kuna, Polska

Musa Czachorowski, Muzułmański Związek Religijny, wydawca, Polska

Mirosław Boruta, dr, socjolog, Polska

Roman Jarmuszkiewicz, były opozycjonista niepodległościowy, Szwecja

Wojciech Marchewczyk,  były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Ewa Kubasiewicz,  była opozycjonistka niepodległościowa, Francja

Adas Jakubauskas, Prezes asocjacji Stowarzyszeń Tatarskich na Litwie, Litwa

Józef Baran,  były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Dżenetta Bogdanowicz, Polska

Iza Melika Czechowska, Polska

Radamés Abdülhakim Pavanello

Timur Kurtumerov

Bartłomiej Gotlibowski, Polska

Paweł Nowak, Polska

Magdalena Borkowska, Polska

Paul Kekai Manansala

Maciej Kowaliński, Polska

Kinga Lach, Polska

Taras Laturynskyi, Ukraina

Michał Antonowicz, Polska

Marek Łukaniuk,  były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Adam Kalita,  były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Barbara Łukasik, UK

Saulius Peceliunas, były opozycjonista niepodległościowy, Litwa

Aminat Saijewa, ambasador Republiki Czeczeńskiej Iczkeria, Litwa

Mart Niklus, były opozycjonista niepodległościowy, Estonia

Valeri Kalabugin, Estonia

Stanisław Markowski, były opozycjonista niepodległościowy, kompozytor, fotograf, Polska

Violetta Kardynał, dokumentalistka filmowa, Kanada

Piotr Zarębski – reżyser filmowy

Lesya Barankevich – Ukraine

Ахъяд Идигов – Akhiad Idigov, były speaker Parlamentu Republiki Czeczeńskiej Iczkeria

Gennadiy Savchuk, Ukraina

Czesław Lipka, były opozycjonista niepodległościowy – Sydney Australia

Joanna Radecka, była opozycjonistka niepodległościowa – Gdynia, Polska

Eugene Savchuk, Ukraina

Jerzy Rojek, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Мирослава Іванів, Ukraina

Tadeusz Szymański, Polska

Natalia Nowicka, Polska

Małgorzata Zasada, Polska

Sławomir Karpiński, były opozycjonista niepodległościowy, prezes Stowarzyszenia “13 grudnia” , Polska

Ałła Dudajewa, żona Dżochara Dudajewa, dziennikarka, poetka, malarka, Gruzja

Krystyna Grzybowska, Polska

Ali Öozenbaş, Qırım Ukraina

Katarzyna Schejbal – Dereń, Polska

Valery Buibal,  były opozycjonista niepodległościowy, Mińsk, Białoruś

Mariusz Witkowski, Polska

Witold Stępień, Polska

Walerian Wiśniewski, Klub Gazety Polskiej, Konstantynów Łódzki, Polska

Marek Chodakiewicz, Polska

Dr Hijran Aliyeva-Sztrauch, Chief-editor of "New Promethee", Polska

Marta Woźniak, Polska

Adam Borowski,  były opozycjonista niepodległościowy, wydawca, Polska

Marcin Mierzejewski, Polska

Myroslava Plevako, Paris, France

o. Mirosław Zabrocki, CSSp, Polska

Agnieszka Nadolska, Polska

Oskar Mroczkowski, Polska

Małgorzata Wojtkowska, Polska

Paweł Kukiz,  wokalista, syn działacza kresowego Tadeusza Kukiza, Polska

Ewa Glonek, Polska

Николай  Чумаков, Украина, г. Донецк

Jacek H. Graff – Kraków, Polska

Tomasz Otocki, dziennikarz, Warszawa, Polska

Bogdan Dragowski, Polska

Karol Kühn – Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Polska

Jacek Kazimierski, Wiceprezes Stowarzyszenia Solidarni 2010, Polska

Jerzy Gawrysiak, Polska

Jacek Bezeg, Polska

Bogumił Zaczyk, RUCH KU IV RP, Polska

AK. Andruch, Polska

Anna Stasiak, Polska

Jerzy Stasiak, Polska

Mariusz Tamborski, Polska

Andrzej Werter,  były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Mariusz Nosarzewski, były działacz Federacji Młodzieży Walczącej, Polska

Anna Sztandur, grafik, Polska

Eldaniz Yusibov

Janusz Koziarz, Polska

Kazimierz Maciejewski, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Marek Skowroński, Polska

Aldona Maria Pawłyk – dr nauk filozoficznych, em. adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Ewa Gutek – pełnomocnik Solidarnej Polski w okręgu nr 1 i Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Ruchu Oburzonych Rzeczpospolita Obywatelska, Polska

Barbara Werbanowska, Polska

Tadeusz Piątek,  były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Kama Michałowska, Polska

Bogusław Dąbrowa – Kostka, Polska

Sheihi Ibba, Oslo, Norwegia

Zbigniew Skorecki, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Krzysztof Bzdyl - prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Roman Bielański, były opozycjonista niepodległościowy, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Polska

Dżafer Jakubowski, Polska

Mirosław Bogdanowicz, Polska

Lech Zborowski, Polska

Serena Gonzales, Portugalia

Kristina Nejman, były opozycjonistka niepodległościowa, Bułgaria – Polska

Isa Gambar, były speaker Azerbajdżańskiego Parlamentu, Azerbajdżan

Jerzy Hlebowicz,  były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Katarzyna Bielańska, była opozycjonistka niepodległościowa

Vitalija Kazilionytė, Pasvalys, Lietuva, Lithuania

Jacek Jagiełka,  były opozycjonista niepodległościowy

Andrzej Kurek, Polska

Zianon Paźniak, przewodniczący Konserwatywno-Chrześcijanskiej Partii Białoruski Front Narodowy. USA

Mariola Konieczna, Polska

Wanda Zalewska – Zdun, Polska

Paweł Zdun, Polska

Elżbieta Wysocka, Polska

Adam Cymborski, “Solidarność Walcząca” oddział Warszawa, Polska

Magda Jaskulska, Polska

Marek Warecki, Polska

Wojciech Warecki, Polska

Synergian Bezak, pełnomocnik powiatu zgorzeleckiego Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Polska

Dżemil Bogdanowicz, Polska

Julliette Mikhailova

Шевкиева Нияре Ризаевна

Janina Lewinska, Kraków, Polska

Zuzanna Trojanowska, Polska

Andrzej Trutkowski, Sosnowiec, Polska

Janusz Zaręba, Polska

Jarosław Kresa, Dzierżoniów, Polska

Teresa Bochwic, Polska

Damian Tarkowski, Polska

Dariusz Andrzej Jasiński, Polska

Izabela Galicka, historyk sztuki, Polska

July Marchenko

Тариел Гвиниашвили, były opozycjonista niepodległościowy, Gruzja

Гурам Соселиа,  były opozycjonista niepodległościowy, Gruzja

Зураб Закариадзе, Gruzja     

Анзор Абжандадзе, pisarz, filozof, działacz społeczny, Gruzja

Темур Чантуриа, Gruzja        

Лина Челидзе, Gruzja        

Иракли Закариадзе, Gruzja  

Николай Соселиа,  Gruzja

Ирма Ромашко, Gruzja                

Кети Татишвили, Gruzja      

Мзия Муджиришвили, Gruzja  

Марина Джиджиашвили, Gruzja

Hubert Napiórkowski, UK

Beata Gromek, UK

Serena Gonzalez, Portugal

Zora Monterro, Chile

Ronald Momogeeshick Peters, USA

Radosław Sass, Poland

Ramazan Saltuk, Turkey

Stelio Kardami, Greece

Cordella Morris, USA

Michał Antonowicz, Poland

Tomasz Komendziński, Ph.D. Nicolaus Copernicus University, Poland

Mieczysław Dzikowski, Poland

Tatiana Fedorczuk, Germany

Wiktoria Bieńkowska, Poland

Victor Aleynikov, USA

Игнат Лориков, Ukraine

Sergey Ivaschenko, Ukraine

Andrey Paschenko, Ukraine

Eлена Повидайчик, Ukraine

Дмитрий Харченко, Ukraine

Юрий Редько, Ukraine

Андрей Дидковский, Ukraine

Marina Tomchuk, Ukraine

Nadezhda Ilina, Ukraine

Viacheslav Via, Ukraine

Olexandr Valov, Ukraine

Pavel Ermachenkov, Ukraine

Vitalij Rysev, Germany

Василий Король, Ukraine

Talita M. Bertanha de Freitas, Brazil

Tetyana Epala, Germany

Yuliia Loyik, Ukraine

Jaroslav Garabazhiv, Ukraine

Velichkov Vadim, Ukraine

Diana Attarova, Ukraine

Victor Ivanchenko, Ukraine

Sergej Milejko, Ukraine

Paulina Pryczka, Poland

Елена Краснопольская, Russia

Yaroslav Komarenko, Ukraine

Karina Karpushina, Ukraine

Тетяна Свиридюк, Ukraine

Ирина Мосиенко, Ukraine

Svetlana Kurilo, Ukraine

Карина Ерицян, Ukraine

Andrey Goncharov, Ukraine

Katarzyna Duda, Poland

Aleksandr Uvechlivy, Ukraine

Dasha Vovk, Ukraine

Gunel Rehimli, Azerbaijan

Petro Makarov, Ukraine

Roman Moshkovskiy, Ukraine

Віталік Шарлай, Ukraine

Oxana Strus, Ukraine

Mübariz Bədirxanlı, Azerbaijan

Эльзара Меджидова, Ukraine

Vasyl Irkha, Spain

Роман Іванів, Ukraine

Lyudmilla Okhomush, Ukraine

Vitaliy Smoroda, Ukraine

Rebecca Yellowbird, USA

Константин Кондрашин, Ukraine

Тамара Крикун, Ukraine

Юлия Кудрявцева, Ukraine

Євген Жданов, Ukraine

Elmir Samedzadeh, Turkey

Olga Grebenyuk, Ukraine

Valeria Bokotei, Ukraine

Юлька Хорова, Ukraine

Михаил Поданев, Ukraine

Дмитрий Набок, Ukraine

Kostyantyn Pylypchuk, Ukraine

Алексей Сербиненко, Ukraine

Алла Колодий, Ukraine

Igor Oleksyk, Ukraine

Sławomir Błażewicz, Poland

Olga Tiha, Ukraine

Oksana Diada, Ukraine

Сергій А. Найдьонов, Ukraine

Іван Коваль, Ukraine

Victoria Verba, Ukraine

Fedir Yurchenko,Ukraine

Julia Marchencko, Ukraine

Alex Demchenko, Ukraine

Татьяна Ткачук, Ukraine

Alyonushka Bereza, Ukraine

Александр Богорад, Ukraine

Мария Стасенко, Ukraine

Володимир Івасюк, Ukraine

Natali Pus, Ukraine

Dariusz Jasiński, Poland

Nikolay Chumakov, Ukraine

Юра Саладис, Ukraine

Наталия Кислица, Ukraine

Barry Miollnir, USA

Tamara Aleksandrovych, Ukraine

Volodymyr Tyshkovets, Ukraine

Mike Prokhorov, Ukraine

Евгений Курочкин, Ukraine

Сергей Любченко, Ukraine

Siarhiej Babareka, Ukraine

Maxym Kostiuchenko, Ukraine

Анжелика Бережко, Ukraine

Oksana Petryha, Ukraine

Игорь Валериевич, Ukraine

Vadim Nechaiev, Ukraine

Эльвина Халилова, Ukraine

Лера Абдул Хаир, Ukraine

Valery Pashegorov, Ukraine

Светлана Пашегорова, Ukraine

Elvina Kerimova, Ukraine

Anatoly Klimenko, Ukraine

Сергей Жидилев, Ukraine

Alexandr Lomaniy, Ukraine

Katya Burkan, Ukraine

Zuzanna Trojanowska, Germany

Masha Nikolaichuk, Ukraine

Karina Abazyan, Ukraine

Zarema Ibraimova, Ukraine

Boris Zaplava, Ukraine

Elnara Abakarova, Ukraine

Andrii Kudriashov, Ukraine

Ekaterina Blagoveshenskaya, Ukraine

Maciej Gawlikowski, Poland

Andrey Vashenko, Ukraine

Майя Ревкевич, Ukraine

Eliza Bartkiewicz, Poland

Tamar Kavtaradze, Ukraine

Małgorzata Zasada, Poland

Jakub Miszczak, Poland

Inna Grinina, Ukraine

Isa Gambar, Azerbaijan

Юрій Ковіка, Ukraine

Ruslana Mailo, Ukraine

Лариса Соколова, Ukraine

Oktar Acarsoy, Ukraine

Mустафа Mухтеремов, Russia
Sonia Fritzkowska, Poland

Elina Sockaya, Uzbekistan

Антонина Биловол, Uzbekistan

Нияре Шевкиева, Ukraine

Valentina Mur, USA

Paweł Gładkowski, Poland

Maciej Kowaliński, Poland

Pavlo Ivanyuk, Ukraine

Halyna Kurochkina, Ukraine

Victoria Shygorieva, Norway

Anna Baranowa, Poland

Bogdan Dragan, Ukraine

Denys Pisarev, Ukraine

Joanna Wojciechowska, Poland

Oksana Fanelli, Ukraine

Reyhan Ablekim, Turkey

Алексей Антропов, Ukraine

Nelli Lesnovski, Ukraine

Kirill Kapustin, Ukraine

Ruslan Asanov, Russia

Nazim Suleimanov, Ukraine

Nadia Poletsckih, Ukraine

Kağan Uğur, Turkey

Konrad Kotlarczyk, Poland

Eldaniz Yusibov, Azerbaijan
Nina Fokina, Ukraine

Andrzej Trutkowski, Poland

Rachel Spencer, USA

Marek Maslowiec, Ireland

Bəhruz Əsədbəyli, Azerbaijan

Ali Nuriyev, South Africa

Kastus Prusau, Belarus

Yana Zanoz, Ukraine
Myroslava Ivaniv, Ukraine

Viktoria Vitkovska, Ukraine

Galyna Borys-Naumchuk, Ukraine

Andrzej Wijas, Poland

Андрій Левицький, Ukraine

Olga Novokhatska, France

Rose Budd, USA

Olga Lukianenko, Ukraine

Aimits Seresa, Turkey

Daria Lantsuta, Ukraine

Denys Pisarev, Ukraine

Anne Ross, USA

Djemile Abduraimova, Turkey

Myroslava Plevako, France

Pavlo Ardanov, Ukraine

Liv Elin Hartvigsen, Norway

Nela Matusik, Poland

Iryna Loyik, Ukraine

Yuriy Bodnaruk, Ukraine

Arif Cekderi, Turkey

Tiffany Byrd James, USA

Janusz Szkutnik, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

Janusz Kamocki, dr etnograf, autor prac o Tatarach w Polsce, Polska

Oleg Panfiłow,  Georgia

Myroslav Marynovych, Ukraine

Andrzej M. Żak, Polska

Andrius Tučkus, były opozycjonista niepodległościowy, Litwa

Sinaver Kadirov, były opozycjonista niepodległościowy, Ukraina, Krym

Kazimierz Michalczyk, były opozycjonista niepodległościowy, Germany

Tadeusz Markiewicz, były opozycjonista niepodległościowy, Polska

 
[podpisy są na bieżąco aktualizowane]
Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
Galeria do artykułu :
Zobacz więcej zdjęć ...

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.