Apel poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych
data:01 marca 2012     Redaktor:

Blisko 22 lata po odzyskaniu niepodległości Sejm Rzeczpospolitej Ustawą z  dnia 3 lutego 2011 r. dokonał historycznego aktu dekomunizacji  fundamentalnej dla najnowszych dziejów Polski karty naszej historii  "Walki o wolność i Niepodległość Polski z nową sowiecka okupacją",  zwanej też ,,Polskim Powstaniem Antykomunistycznym?.

S2010

USTAWA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 lutego 2011r.w sprawie ustanowienia

NARODOWEGO DNIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

 

 

W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu - stanowi się, co następuje:

Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem "Żołnierzy Wyklętych".

Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" jest świętem państwowym.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

Blisko 22 lata po odzyskaniu niepodległości Sejm Rzeczpospolitej Ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. dokonał historycznego aktu dekomunizacji fundamentalnej dla najnowszych dziejów Polski karty naszej historii "Walki o wolność i Niepodległość Polski z nową sowiecka okupacją", zwanej też ,,Polskim Powstaniem Antykomunistycznym. Podboju Polskiego Państwa Podziemnego, rozpoczętego bezpośrednio po odkryciu Zbrodni Katyńskiej, zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Rządem II Rzeczpospolitej na uchodźctwie przez Rosję i rozpoczęciem przez nią budowy polskojęzycznych agenturalnych struktur.

Walki, w której zostało zamordowanych 20 000 patriotów polskich a ponad 200 000 przeszło przez zsyłki i więzienia.

Ta straszliwa zbrodnia zainspirowana w imię podboju Polski przez sowietów w olbrzymim procencie dokonana została przez polskich zdrajców spod znaku III Targowicy - komunistów z PPR i PZPR.

Składając hołd w apelu poległym bohaterom, naszym Wielkim Poprzednikom, musimy być w pełni świadomi tego faktu. Jest naszą powinnością dopełnienie słów Papieża Polaka Jana Pawła II "Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb pozostających na usługach systemu przyniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią"

,,Porozumienie na rzecz obchodów

Dnia i Roku Żołnierzy Wyklętych"

 

 

 

APEL POLEGŁYCH I ZAMORDOWANYCH PRZEZ KOMUNISTÓW ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 

 

Wzywamy Żołnierzy Wyklętych - cywilnych i wojskowych Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

- Jana Stanisława Jankowskiego - wicepremiera "Delegata Rządu na Kraj", zamordowanego w Sowieckim Więzieniu w 1953r

- gen. Leopolda Okulickiego ostatniego komendanta głównego AK, zamordowanego w Sowieckim Więzieniu w Wigilię 1945r,

- Kazimierza Pużaka przewodniczącego Rady Jedności Narodowej, zamordowanego w więzieniu w Rawiczu, w 1950 r.,

- Generała Augusta Emila Fieldorfa zastępcę komendanta głównego AK, powieszanego w 1953 r. w Warszawie.

 

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

Wzywam zamordowanych Żołnierzy Wyklętych organizatorów i przywódców Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości, kontynuatorów idei Polskiego Państwa Podziemnego

Członków II Zarządu WiN

- legionistów Alojzego Kaczmarczyka (Zośkę) szefa Doradczego Komitetu Politycznego

- Waleriana Tumaszowicza (Jagra) szefa inspektoratu AK

 

- posła na Sejm członka AK Józefa Ostafina (Chudego)

 

Członków III Zarządu WiN :

 płk Wacława Lipińskiego

-działacza Stronnictwa Narodowego Włodzimierza Marszewskiego.

 

Członków IV Zarządu pełniących w Polskim Państwie Podziemnym funkcje dowódcze, wspólnie rozstrzelanych 1 marca 1951 roku:

- ppłk. Łukasza Cieplińskiego (Pługa) Prezes IV Zarządu Zrzeszenia WiN, w akcji Burza dowódcę 39Pułku Piechoty-AK współuczestnika wyzwalania Rzeszowa.

Mjr. Adama Lazorowicza (Klamrę) zastępcę Prezesa IV Zarządu Głównego WiN w czasie akcji Burza dowódcę 5 Pułku Strzelców Konnych AK ,

- mjr Mieczysława Kawalca kierownika wydziału informacji i propagandy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN- komendanta Obwodu AK Rzeszów,

Kpt. Józefa Batorego ,,Argusa" szefa łączności zewnętrznej IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN,

Por. Karola Chmiela (Groma) doradcę politycznego prezesa WiN, żołnierza Batalionów Chłopskich,

Por. Józefa Rzepkę (Znicza),członka Zarządu WiN, dowódcę Inspektoratu AK w Mielcu.

 

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego AK, którzy w operacji Ostra Brama wyzwoliliście Wilno by następnie po podstępnym rozbrojeniu znaleźć się w sowieckich obozach.

Wzywamy bohaterskiego dowódcę wileńskiego okręgu gen. Aleksandra Krzyżanowskiego (Wilka), który po pobycie w sowieckich łagrach zmarł w PZPR-owskim więzieniu.

 

Wzywamy Żołnierzy Wyklętych zamordowanych 26 sierpnia 1943 r. jako pierwsze ofiary niewypowiedzianej wojny oficerów i żołnierzy ppor. Antoniego Burzyńskiego (Kmicica) zamordowanych przez partyzantów sowieckich, jako jednych z pierwszych spośród 2000 członków Polskiego Państwa Podziemnego, zamordowanych przez partyzantkę radziecka na Nowogródczyźnie.

 

Wzywamy Żołnierzy Wyklętych, którzy bezpośrednio po operacji ,,Ostra Brama" dali odpór sowieckim najeźdźcom w tym poległemu 21 sierpnia w Surokontach, ppłk Macieja Kalenkiewicza (Kotwicza), Żołnierza Hubala który jako cichociemny wrócił do kraju,

ppr Jerzego Bakłużca z 77 pp. AK powieszonego w publicznej egzekucji w Lidzie ,w lutym 1945 r. ginącego z okrzykiem "Niech żyje Polska",

dowódcę obwodu Grodno kpt. Niedzińskiego PS.,, Niemen" poległego 5.05.1948r

Wzywamy tych, którzy na ziemi Nowogródzkiej wytrwali najdłużej, poległych w walce z NKWD 12 maja 1949 r.

por. Anatola Rodziwonika (Olecha) i jego żołnierzy.

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

 

Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego, którzy po przedostaniu się na teren PRL podjęliście walkę na terenie województw białostockiego, olsztyńskiego, pomorskiego, toruńskiego a nawet lubelskiego w ramach V i VI Wileńskiej Brygady AK Którzy, ginęliście w walce lub egzekucjach.

Wzywamy rozstrzelanych:

- komendanta wydzielonego wileńskiego okręgu AK ppłk. Antoniego Olechnowicza ,,Pohoreckiego,"

- legendarnego majora Zygmunta Szendzielorza - ,,Łupaszkę", dowódcę V i VI Wileńskiej Brygady AK ,

- kpt. Henryka Borowskiego (Trzmiela),

- por. Romualda Rajsa(Burego),

- ppor. Henryka Wieliczko (Lufę),

- ppor. Zdzisława Badochy (Żelaznego),

- ppor. Kazimierza Chmielowskiego (Rekina),

-ppor. Lucjana Minkiewicza (Wiktora),

-ppor. Feliksa Selmanowicza (Zagończyka)

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

 

Wzywamy poległych i zamordowanych Żołnierzy Wyklętych Okręgu Białostockiego AK, którzy po jej rozwiązaniu w ramach Armii Krajowej Obywateli (AKO) pod dowództwem dotychczasowego komendanta AK ppłk. Władysława Liniarskiwgo "Mścisława" podjęli nierówna walkę sowieckim okupantem i zdrajcami z PPR i PZPR:

- odznaczonego Virtuti Militari za rozbicie UBP w Siemiatyczach, poległego w walce z ubowcami 25.08.1945 r. ppor. Teodora Śmiałkowskiego "Szumnego"

- mjr Aleksandra Rybnika Straconego 11.09.1946 r.

- por. Hieronima Piotrkowskiego "Jura" Zginął 16.01.1947 r.

- ppor. Józefa Borowskiego zginął 19.06.1945 r.

- ppor. Zbigniewa Kecha poległ 11.10.1946 r. z-ca szefa Kedywu okręgu AK Białystok, odznaczonego krzyżem Virtuti Militari dwukrotnie KW w 2009 pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

 

Wzywamy zamordowanych w wielkiej obławie w Puszczy Augustowskiej w lipcu 1945 r. w której uprowadzono i zamordowano 800 patriotów polskich.

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

 

 

Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci Okręgu Lwowskiego AK, którzy po udziale w wyzwoleniu Lwowa w większości zostaliście wraz z cywilnym kierownictwem deportowani do sowieckich łagrów na czele z Komendantem Obszaru Generałem Władysławem Filipowskim "Janką" i członkami jego sztabu,

także tych, którzy uniknęli wywózki i po przedostaniu się do województwa Wrocławskiego tworzyli Okręg Jeleniogórski - "Zachód" oraz eksterytorialny Okręg Lwowski AK i WiN oraz eksterytorialny Okręg Tarnowski AK i WiN z zamordowanym 08.08.1949 r. w WUBP Wrocław ostatnim komendantem Lwowskiej Polski Podziemnej podpułkownikiem Antonim Sawickim "Cybulskim".

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

 

 

Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci Okręgu Polesie i Wołyń, którzy jako Żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji AK, jako pierwsi na wschodniej rubieży Rzeczypospolitej weszliście w kontakt z Armia Czerwoną i po wspólnej walce z Niemcami zostaliście rozbrojeni, deportowani w wielu wypadkach zamordowani,

- wzywamy podstępnie zamordowanego cichociemnego dowódcę dywizji płk. Jana Wojciecha Kiwerskiego ps. "Oliwa",

- rozstrzelanych żołnierzy 27 dywizji w Kąkolewnicy i na Zamku w Lublinie.

 

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

 

 

 

Wzywamy Was polegli i zamordowani Żołnierze Wyklęci Okręgu Lubelskiego,

Komendanta Okręgu Lubelskiego Gen. Kazimierza Tumidajskiego "Marcina", aresztowany w trakcie rozmów, zaduszonego 4 lipca 1947 r. w sowieckim łagrze w Skopino, pozostałych wywiezionych do Rosji:

- delegata Rządu RP na województwo Lubelskie ludowca Władysława Cholewę "Paśnika",

- jego zastępcę ze Stronnictwa Narodowego Ottmara Poźniaka "Tyra",

- zastępca szefa BIP obwodu AK Lublin Miasto Stanisława Siwca,

- dowódca 3 DP AK Gen. Adam Świtalskiego "Dąbrowę,"

-dowódcę 9 DP AK Ludwika Bittnera "Halkę,"

 

-Rozstrzelanych członków Komendy Lubelskiego Okręgu AK:

- szefa Oddziału II ppłk dypl. Aleksander Biernacki ,,Łodzia",

- szefa okręgowego Kedywu mjr Janusz Nawrata ,,Lucjana",

- jego zastępcy por. Henryka Witkowskiego ,,Andrzeja",

- szefa saperów por. inż. Tadeusza Lisieckiego,

- inspektor lubelski ppłk Edwarda Jasiński ego ,,Nurta"

-mjr Jakuba Hałasa ,,Głaza",

- adiutanta komendanta Okręgu por. Antoniego Wieczorka ,,Ścibora",

-referentkę WSK Zofia Pelczarska ,,Ciotkę",

Zamordowanych

- kolejnych dowódców 8 p/p AK

Ppłk Edwarda Jasińskiego "Nurta"

Mjr Konrada Schemedinga "Młota"

Ppor. Czesława Rosińskiego "Jemiołę",

 

- poległego w walce pogromcę NKWD i WB w Lasach Stockich i wielu innych bitwach dowódca oddziału partyzanckiego Mariana Bernacika "Orlika",

Jego zastępców: ppor. Kuchnio "Spokojnego",

- ppor. Władysław Antoszczaka "Szarego".

Rozstrzelanych- dowódcę oddziałów poakowskich w Inspektoracie Lublin cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego "Zaporę" i jego podkomendnych:

- kpt. Stanisław Łukasika "Rysia",

- por Jerzego Mietkowskiego "Zawadę",

- por Romana Grońskiego "Żbika",

- por Edmunda Turduja "Mundka",

- por Tadeusz Pielaka "Junaka",

- por Arkadiusza Wasilewskiego "Białego",

Jego następcę dowódcę oddziałów poakowskich w Inspektoracie Lublin poległego kpt. Zdzisława Brońskiego "Uskoka".

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

 

 

Wzywamy Was polegli w walce i zamordowani, przez płatnych zdrajców pachołków Rosji, Żołnierze Wyklęci Okręgu Kraków - Podokręgu Rzeszów:

Oddziałów AK "Bławata", "Bohuna", "Dudy", "Foksa", "Gdowskiego, "Groźnego", "Nietoperza", "Juranda", "Kloca", "Kostka", "Kaszy", "Nawróconego", "Mewy", "Orbitowskiego", "Pirata", "Podhalanina", "Olka", "Rysia", "Samoobrony AK", "Warta", "Wilka".

Oddziałów NZW (NOW) "Orskiego", "Wołyniaka", "Edwarda", "Huragana", "Kudłatego", "Radwana", "Tarzana", "Wrzosa"

Zabitego wraz z żoną, przez agenta UB Jerzego Valina majora Antoniego Żubryda "Zucha", i jego Żołnierzy poległych i powieszonych na rynku w Sanoku.

Oddziałów ppłk Antoniego Kwiatkowskiego "Zgody".

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

Wzywamy Was, Żołnierze Wyklęci Okręgu Kraków, polegli w walce i zamordowani przez płatnych zdrajców pachołków Rosji :

- Józefa Kurasia "Ognia" i jego poległych i zamordowanych żołnierzy,

- oddziałów AK DSZ - WiN - "Bacy", "Bobra", "Cementa", "Garbnika", "Kaszuba", "Kamienia", "Okrzei", "Prawego", "Przyjaciela", "Romana", "Siwego", "Szczerbatego" , "Tygrysa", "Zatora", "Zbigniewa",

- oddziałów poakowskich - "Huragana", "Sowieta", "Grupy Operacyjnej", "Zorza",

- oddziałów NSZ, NOW -NZW "Bartka", "Ikara", "Jastrzębia", "Pogroma", "Salwy", "Szarego", "Ścigacza", "Wareckiego".

Stańcie do Apelu!

 Cześć ich pamięci !

 

 

 

Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci Okręgu Radomsko - Kielce poległych i zamordowanych przez płatnych zdrajców pachołków Rosji.

Wzywamy Was polegli i zmordowani żołnierze, którzy pod dowództwem kpt. Antoniego Hebdy "Szarego" brawurowo odbiliście 354 współtowarzyszy z więzienia w Kielcach i tych, którzy pod dowództwem Stefana Bembińskiego ,,Harnasia" odbili 298 aresztantów z więzienia w Radomiu.

Wzywamy poległych i zamordowanych Żołnierzy AK NIE DSZ"- ROAK WiN

Oddziałów: "Andrzeja", "Harnasia", "Graba", "Jastrzębia", "Kaszuba", "Kleszcza", "Krótkiego", "Orła", "Ponurego", "Szarego", "Szaraka", "Topora", "Beliny", "Czarnego", "Groma", "Kaliny", "Longina", "Michała", "Niegolewskiego", "Orlicza", "Pantery", "Strzały", "Wilka", "Zamieci", "Białego Orła", "Czerwińskiego", "Cześka", "Huragana", "Mściciela", "Lewego", "Maksa", "Mścisława", "Palmowskiego", "Pirata", "Szyszki", "Zbycha"

Żołnierzy NSZ, NZW "Boja", "Buka", "Dołęgi", "Groma", "Jaremy", "Rena", "Sochy", "Tarzana", "Zjawy", "Żbika"

Stańcie do Apel!

Cześć ich pamięci !

 

 

 

Wzywamy Was, Żołnierze Wyklęci, z Okręgu Łódzkiego, polegli i zamordowani przez komunistów:

z Oddziałów AK WiN "Abażur ", "Wichra", "Burzy", "Gajdy", Jura", "Niepodległość", "Topora", "Wilka", "Zagłady", "Zrywa".

Grup Operacyjnej i Egzekucyjnej Błyskawica, Grupy Szturmowej Szarych Szeregów Obwodu Łowicz, z, Oddziałów NSZ Oddziału Akcji Specjalnej, Oddziału PAS, "Żbika".

 

Wzywamy Was Żołnierze Wykleci z Konspiracyjnego Wojska Polskiego z dowódcą - kpt. Stanisławem Sojczyńskim "Warszycem" rozstrzelanym 19.lutego.1947 r. mianowanym pośmiertnie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na stopień generała brygady.

Wzywam dwunastu uczestników akcji na Radomsko z ich dowódcą Janem Rogólką "Grotem" zamordowanych w piwnicach radomszczańskiego UB w maju 1946 r.

Wzywam członków sztabu Konspiracyjnego Wojska Polskiego osądzonych i zamordowanych wraz z dowódcą 19 lutego 1947 r.

Wzywam bezimiennych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego poległych w walce z grupami operacyjnymi UB z radomszczańskiego, piotrkowskiego, wieluńskiego, częstochowskiego, łaskiego, włoszczowskiego, zawierciańskiego.

Wzywam żołnierzy II i III komendy KWP walczących do końca o prawdziwie wolną Polskę.

Stańcie do Apelu

Cześć ich pamięci !

 

Wzywamy Was, polegli w walce i zamordowani przez komunistów, Żołnierze Wyklęci, powstańcy Warszawy, a wśród Was:

Majora Bolesława Kontryma "Żmudzina", cichociemnego, dowódcę III batalionu 36 pułku piechoty. 28 Dywizji AK im. Stefana Okrzei, kawalera Krzyża Virtuti Militari V klasy i trzykrotnie Krzyża Walecznych straconego 20.01.1948 r.

 

Kapitana Jana Rodowicza "Anodę" Żołnierza Batalionu Zośka, uczestnika akcji pod Arsenałem zamęczonego w śledztwie 07.01.1949 r. i tylu Innych Powstańców Warszawskich zamordowanych przez zdrajców Narodu Polskiego.

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

Wzywam Was:

Żołnierze Ruchu Oporu Armii Krajowej

- Inspektoratu Mazowieckiego ROAK:

Obwodów: Przasnysz, Maków Mazowiecki i Pułtusk

Obwodu Grójec

Obwodu "Mewa" obejmujący powiaty: Sierpc, Płońsk, Płock, Mława, Rypin

- Obwodu "RO AK" "Rybitwa" powiaty: Gostynin, Sochaczew, Łowicz,

Żołnierzy 11 Grupy Operacyjnej NSZ.

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

 

 

Wzywamy Was, polegli w walce i zamordowani przez płatnych zdrajców pachołków Rosji, Żołnierzy Wyklętych Okręgu Poznańskiego:

- zorganizowani w strukturach konspiracyjnych i oddziałach partyzanckich:

- Oddziały AK DSZ poakowskie Abażura, Błyskawicy, Korona, Mariana, Szarego, Fałtynowicza, Goławskiego, Krakowskiego, Tomczyka, Hermana, Czajka, Pogromcy, Józka, Klina, Groźnego, Orlika, Otto, Sokoła, Spaleniaka, Tygrysa, Zalecińskiego,

- oddziały NSZ "Burzy", "Liścia", "Dajera", "Willkowskiego"

- oddziały KWP "Burego" "Artura", "Sępa"

- oddziały WSGO Warta "Błyska", "Bora", "Dzielnego" ,,Antoniewicza", "Szarego", "Tomasza".

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

 

Wzywamy Was, Żołnierze Wyklęci Okręgu Śląskiego polegli i zamordowani przez płatnych zdrajców pachołków Rosji:

- oddziałów AK - DSZ "Bolesława", "Garbnika", "Prawego", "Romana", "Twardego", "Bora", "Lwa", "Wampira", "Zagłoby",

- okręgu śląskiego KWP "Klimczok",

- oddziały NOW - NSZ "Bartka", "Borkały", "Sztubaka", "Wędrowca".

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

 

Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci Okręgu Pomorskiego polegli i zamordowani przez płatnych zdrajców pachołków Rosji:

Oddziały AK "Czapli", "Mroza", "Kruka", "Szarego", "Bajana", "Dula", "Głowackiego", "Hardego", "Waligóry", "Wilka", "Czarnego", "Sokoła Leśnego".

Oddziały KWP "Burego", "Żbika".

Oddziały NOW NSZ "Cichego", "Dąbka", "Groma", "Iłskiego", "Lwa", "Orła", "Ruczaja".

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

Wzywamy Was Żołnierze Wyklęci, którzy kontynuowaliście walkę o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją na Ziemiach Odzyskanych, w województwach Szczecińskim, Zielonogórskim, Wrocławskim.

Na Ziemi Szczecińskiej: Oddziałów WiN i po AK-oskich - "Burnusa", AK Zielińskiego, Polskiego Wojska Zjednoczonego, "Sprawiedliwego", "Ważnego", Grupy WiN - "Igela", "Norskiego", "Leona"

Na Ziemi Olsztyńskiej: Ośrodka Walki Cywilnej Wybrzeża, Polskiego Związku Powstańczego, Polskiej Armii Wyzwolenia, Zjednoczonych Sił Zbrojnych, Organizacji Narodów Chrześcijańskich

Oddziałów - "Sokół Leśny", "Burza", "Jeż".

Na Dolnym Śląsku: AK Chojarczyka, AK Kowalika, AK ,,Orka", AK Purgała, AK Stachyry, Grupa Bednarkiewicza, Grupa ,,Błyska", Grupa Małeckiego, Grupa Oczakowskiego, Grupa Pauznera,

Grupa Trojanowskiego, NSZ Klimaszewskiego, Obrony Kraju, Organu Walki z Komunizmem, Narodowej Organizacji Wojskowej, Polskich Tajnych Sił Zbrojnych-Organizacje działające w obrębie Wrocławia.

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

Wzywamy tych, którzy najdłużej wytrwali w walce i jako ostatni zostali zamordowani przez PZPR -rowskich namiestników Moskwy, Żołnierzy Wyklętych:

- Edwarda Bukowskiego rozstrzelanego 12.12.1954 r., jako ostatniego w więzieniu lubelskim, Żołnierza Batalionów Chłopskich, po wojnie walczącego w oddziałach "Szatana" i "Chłopickiego",

- Tadeusza Szycha "Białego" żołnierza AK i WiN "Zapory", rozstrzelanego 27.10.1955 r. jako ostatniego w więzieniu chełmskim,

- Napoleona Idzikowskiego - zamordowanego w więzieniu mokotowskim 23.11.1955 r.,

- Bolesława Babieńczuka rozstrzelanego 10.04.1956 r. w więzieniu w Białymstoku, ostatni wykonany wyrok śmierci na Żołnierzach Wyklętych,

- Majora Taborowskiego "Bruzdę" komendanta Łomżyńskiego Inspektoratu AK w akcji Burza dowódcę 33 Łomżyńskiego Pułku Piechoty-AK , w 1954 r. dowódcę jednego z ostatnich oddziałów Żołnierzy Wyklętych poległego 23 sierpnia 1954 r. jego Żołnierzy, w tym - Kapitana Stanisława Ciesielskiego ,,Lipca" poległego 27 marca 1952 r.

Ppor. Stanisława Marchewkę "Rybę" b. dowódcę samoobrony inspektoratu Łomżyńskiego AKO poległego w 1957r.

Ostatniego Żołnierza Wyklętego Jana Franczaka "Lalusia" który walkę o niepodległą Polskę podjął 01.09.1939 r. poległ 21.10.1963 r. w walce z grupa SB-ków i zomowców.

 

Ostatniego z zamordowanych w PRL księdza Stefana Niedzielaka rektora Kościała na Warszawskich Powązkach, który zginął 20 stycznia 1989 r. Kapelana Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej, członka WiN zamordowanego na progu Niepodległości.

 

Stańcie do Apelu.

Cześć ich pamięci !

 

Wzywamy do zamęczonych, zamordowanych Żołnierzy i Służby Cywilne Polskiego Państwa Podziemnego Żołnierzy Wyklętych:

- w łagrach sowieckich, Workuty, Kołymy, Skopina,

- w katowniach reżimu PPR i PZPR,

- w WARSZAWIE na ul KOSZYKOWEJ: w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego I INFORMACJI Wojska Polskiego,

- w WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego,

- w WARSZAWIE na ul. RAKOWIECKIEJ,

- w LUBLINIE na ZAMKU LUBELSKIM w RZESZOWIE na ZAMKU,

- w WRONKACH RAWICZU FORDONIE,

- w OBOZACH: MAJDANKU, KSZESIMOWIE k/LUBLINA, TURZY k/SOKOŁOWA MAŁOPOLSKIEGO, LUBARTOWIE, TREBLINCE.

W JAWORZNIE MIEJSCU NIELUDZKIEJ KAŹNI MŁODOCIANYCH UCZESTNIKÓW II KONSPIRACJI

 

STAŃCIE DO APELU

Cześć ich pamięci !

 

WZYWAMY DO APELU WSZYSTKICH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, ŻOŁNIERZY I CZŁONKÓW SŁUZB CYWILNYCH POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO:

- tych, co podjęli nierówna walkę i padli w boju lub zostali zamordowani przez sowieckiego najeźdźcę i polskich PPR-owskich bądź PZPR-owskich komunistów,

- tych, co zostali wyklęci z racji swego udziału w I antyniemieckiej konspiracji, stali się przedmiotem krwawego komunistycznego terroru,

- tych, którzy jako młodociani konspiratorzy podjęli wysiłki na rzecz Polski Niepodległej.

- tych, co po latach więzień i prześladowań zmarli nie doczekawszy niepodległej Polski

- tych, co po latach więzień i prześladowań odeszli na wieczną wartę w III RP.

 

STAŃCIE DO APELU,

Cześć ich pamięci !

Chwała Bohaterom.

 

NIECH DOBRY BÓG WYNAGRODZI WASZĄ MĘKĘ, A PAMIĘĆ O WAS ZACHOWAJĄ POTOMNI.

 

 


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.