Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - aktualizacja część II
data:01 marca 2012     Redaktor:

Prezentujemy zebrane informacje dotyczące obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Oddajmy Im hołd, wywieśmy narodowe flagi, połóżmy kwiaty i zapalmy znicze, przywołajmy we wspomnieniu i modlitwie.

O dalszych planowanych uroczystościach będziemy wkrótce informować w kolejnych aktualizacjach.

S2010
Ponad 20 tys. "Żołnierzy Wyklętych" zginęło po wojnie z bronią w ręku, kolejnych tysiące trafiło do więzień komunistycznych, gdzie także czekała ich śmierć.

W sumie w latach 1944-1955 wykonano ok. 4500 kar śmierci, spośród ponad 8 tys. orzeczonych.

Kolejne setki tysięcy przeciwników reżymu trafiło do więzień i obozów pracy, z wieloletnimi wyrokami. Żołnierze, kapłani i niezłomni działacze polityczni trafiali na Mokotów, do Wronek i Rawicza.

Najmłodsi zaś ? harcerze i uczniowie - do SP bądź obozu w Jaworznie (chłopcy) i Bojanowie (dziewczęta).

Równocześnie, komunistyczni propagandyści pomawiali ich bezkarnie w prasie:  "Zdrajcy narodu i szpiedzy na żołdzie amerykańskim" ? krzyczał nagłówek artykułu w "Trybunie Ludu", opisujący kolejny akt dramatu aresztowanych członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN.

Niemal przez cały okres PRL wychodzili z więzień ale także ginęli z rąk SB. Jako jeden z ostatnich Adam Boryczka - w 1967 r.), także ginęli z rąk SB, jak "Lalek" w październiku 1963 r.

Rodziny, w tym dzieci "Żołnierzy Wyklętych" były inwigilowane przez kolejne dekady PRL, stanowiły dla władz "element niepewny", gorszej kategorii. Zabierano im mieszkania i domy, nie dostawali się na studia, często biedowali.

A przecież to oni stanowili rzeczywistą polską elitę - miejską i wiejską!
To była prawdziwa polska inteligencja!

Cześć ich pamięci!

Jan Żaryn
za: wPolityce.pl

OBCHODY CZĘŚĆ II


NOWY SĄCZ
Uroczyste zakończenie II edycji konkursu "Żołnierze Wyklęci ? bohaterowie antykomunistycznego podziemia" ? Nowy Sącz, 27 lutego 2012


Zakończenie konkursu  "Żołnierze Wyklęci ? bohaterowie antykomunistycznego podziemia"  wraz z rozdaniem nagród odbyło się w Nowym Sączu 27 lutego 2012 r., w Sali Reprezentacyjnej nowosądeckiego Ratusza.

Głównym celem organizacji konkursu było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia wiedzy o walce antykomunistycznego podziemia w latach 1945-1956. Konkurs był skierowany do Uczniów liceów i techników położonych na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Dla laureatów konkursu, którzy zajęli pierwszych 10 miejsc organizatorzy przeznaczyli atrakcyjne nagrody książkowe. Ponadto laureaci trzech pierwszych miejsc będą uhonorowani nagrodami rzeczowymi, a ich prace zostaną opublikowane w miesięczniku "Sądeczanin". II edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. W konkursie wzięli udział uczniowie z 10 szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza, Starego Sącza, Krynicy-Zdroju i Marcinkowic.

Organizatorami II edycji Konkursu Historycznego "Żołnierze Wyklęci ? bohaterowie antykomunistycznego podziemia" są Andrzej Romanek, Poseł na Sejm RP, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Patronat nad konkursem objął Zbigniew Ziobro, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Patronat medialny nad konkursem objął portal sadeczanin.info oraz miesięcznik "Sądeczanin".

NOWY SĄCZ
Konferencja naukowa "W hołdzie ?wyklętym?... Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945?1956" ? Nowy Sącz, 2 marca 2012

W związku z przypadającym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Oddział IPN w Krakowie wspólnie z Muzeum 
Okręgowym w Nowym Sączu oraz we współpracy z "Fundacją Sądecką" przygotował konferencję naukową poświęconą zbrojnej i politycznej działalności niepodległościowej na terenie powiatu nowosądeckiego po 1945 r. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie ewolucja struktur konspiracji w regionie ? od Armii Krajowej, poprzez oddziały poakowskie, po ukrywające się przed bezpieką grupy przetrwania. Prelegenci przedstawią także najważniejsze postaci struktur niepodległościowych związanych z tym regionem, jak również zapomnianych bohaterów zmagań z komunistycznym terrorem.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa IPN pt. "Ks. Władysław Gurgacz ? Kapelan Polski Podziemnej" oraz promocja książki dr. Macieja Korkucia pt. "Józef Kuraś ?Ogień?. Podhalańska wojna 1939?1945". Obrady poprowadzi Zygmunt Berdychowski.

PROGRAM KONFERENCJI
10.00
Otwarcie konferencji (Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, ul. Lwowska 226)
10.15?10.40
dr Piotr Sadowski, Wkroczenie Armii Czerwonej na Sądecczyznę w styczniu 1945 r.
10.40?11.05
Dawid Golik, Rozwiązanie AK na Sądecczyźnie i działalność oddziału "Samoobrona AK" kpr. Jana Wąchały "Łazika", "Kamienia"
11.05?11.30
Wojciech Frazik, Jan Freisler ? kurier nie tylko do Budapesztu
11.30?11.55
dr Michał Wenklar, Działalność Feliksa Leśniowskiego ps. "Dziadek", "Larson" we wschodniej części powiatu nowosądeckiego
11.55?12.30
dr Maciej Korkuć, Zapomniane postaci Sądecczyzny - Marian Mordarski "Ojciec", "Śmiga"
12.30?12.55
Inscenizacja historyczna pt. "Rozbicie ubeckiej katowni" (Komisja Historii Wojskowości PTH Oddział Nowy Sącz)
12.55?13.20
dr hab. Filip Musiał, Ks. Władysław Gurgacz i PPAN
13.20?13.45
Marcin Kasprzycki, Oddział partyzancki Andrzeja Szczypty "Zenita"
13.45?14.10
Elżbieta Pietrzyk, Wokół sporów i kontrowersji. Casus Mieczysława Bulandy
14.10?14.35
Tomasz Kosecki, Oddział "Wojsko Polskie" 1945-1947
14.35?14.45
Dyskusja
14.45?15.30
Przerwa obiadowa
15.30?15.55
dr Marcin Chorązki, Sądeccy "wrogowie ludu" ? między pamięcią jednostek a dokumentami UB
15.55?16.20
Roksana Szczypta-Szczęch, Po drugiej stronie barykady: Stanisław Wałach ? jako szef sądeckiej bezpieki
16.20?16.45
Mateusz Szpytma, Sądeccy ludowcy
16.45?17.10
Leszek Zakrzewski, O pomniku wdzięczności Armii Czerwonej w Nowym Sączu
17.10?17.25
Dyskusja
17.25
Zakończenie konferencji

OTWOCK
Żołnierze Wyklęci - Polska może być dumna ze swej historii

Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Otwocka
Józef Szaniawski prof. UKSW
9 marca piątek godz. 18.15
Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku ul. Poniatowskiego 10

Wstęp wolny
Honorowy Patronat: Przewodniczący Rady Miasta
Patronat medialny: Gazeta polska Codziennie, Tygodnik Regionalny, niezalezna.pl

OLSZTYN
Wykład otwarty dr. Karola Sacewicza "Żołnierze Wyklęci" ? Olsztyn, 1 marca 2012
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Delegatura IPN w Olsztynie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zapraszają na wykład dr. Karola Sacewicza pt. "Żołnierze Wyklęci", który zostanie wygłoszony 1 marca 2912 r. o godz. 11.00 w 
Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie (al. J. Piłsudskiego 7/9). Wstęp wolny.

OLSZTYN
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1. Zakrojona na szeroką skalę ulotkowa akcja informacyjna (ukończona) na temat Święta Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca. Solidarni 2010 Warmii i Mazur rozdali kilka tysięcy mini-ulotek (treść w załączniku) informujących, gdzie przedstawiono: powołanie się na Ustawę ws. Święta w dn. 1 marca, oraz krótką historię najbardziej znanych akcji bojowych Żołnierzy Wyklętych, w tym najbardziej znanego rotmistrza Pileckiego.

2. W dn.1 marca br., godz. 10.30, plac Solidarności w Olsztynie, złożenie wieńców przez Solidarnych 2010 Warmii i Mazur dla uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych.

3. Uczestnictwo Solidarnych 2010 Warmii i Mazur we wspólnej uroczystości organizacji niepodległościowych  i władz miejskich w Apelu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Pl. Solidarności, Olsztyn, 1 marca, godz. 14.30

4. Uczestnictwo Solidarnych 2010 Warmii i Mazur we wspólnym spotkaniu, zorganizowanym przez olsztyński Klub Gazety Polskiej w dn. 1 marca br., o godz. 18.00 w LO 1 ze znanym reżyserem Grzegorzem Braunem, połączone z projekcją jego filmu, pt. "Generał idzie na wojnę".

5. Po filmie przemarsz pod Gmach Sądu Olsztyńskiego, gdzie wydawano i wykonywano wyroki śmierci na Żołnierzach Wyklętych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. Uczczenie ich pamięci przez zapalenie zniczy.

6. W dn. 6 marca br., uczestnictwo Solidarnych 2010 Warmii i Mazur, we wspólnie zorganizowanej prelekcji w Instytucie Chrześciańskim, pracownika IPN - historyka Pana Pawła Warota (pracującego w Komisji ds. Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu) Delegatura w Olsztynie, nt. "Wspomnienie o Żołnierzach Wyklętych, czyli śladami zbrodni komunistycznych".

7. We współpracy z nauczycielami historii, organizowanie spotkań wytypowanych członków Solorarni 2010 Warmii i Mazur z młodzieżą  niektórych szkół średnich na lekcjach historii w celu omawiania istoty Święta Żołnierzy Wyklętych.


OPOLE
Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ? Opole, 1 marca 2012

1 marca br. w Opolu odbędą się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem obchodów jest Urząd Miasta Opola.
Przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, mieszkańcy Opola oraz młodzież spotkają się o godz. 12.00 pod pomnikiem Żołnierzy II Konspiracji. W uroczystościach weźmie udział wojskowa kompania honorowa.
Instytut Pamięci Narodowej będzie reprezentował Naczelnik Delegatury IPN w Opolu ? prof. Krzysztof Kawalec.
W programie spotkania przewidziano m.in.:
- wystąpienia okolicznościowe ? w tym przemówienie prof. Krzysztofa Kawalca,
- Apel Pamięci,
- salwę honorową,
- składanie wieńców i wiązanek pod pomnikiem.

OSTROŁĘKA
Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Ostrołęce ? 1 marca 2012

1 marca br. (w czwartek) w Ostrołęce odbędą się uroczystości związane ze świętem państwowym ustanowionym rok temu przez Sejm RP ? Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
Organizatorami miejscowych uroczystości są prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski oraz dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ostrołęce Danuta Kuliś,
Piotr Szubarczyk, pracownik pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego oddziału IPN (autor m.in. broszury poświęconej Danucie Siedzikównie "Ince") 1 marca o godz. 8.30 wygłosi prelekcję historyczną dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce, a następnie weźmie udział w oficjalnych uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Ostrołęce (pocz. o godz. 10.00), które odbędą się w tej samej szkole (podczas uroczystości Piotr Szubarczyk wygłosi drugą prelekcję).

W trakcie uroczystości zostanie zaprezentowany sztandar Światowego Związku Żołnierzy AK, ogłoszone zostaną wyniki międzyszkolnego konkursu historycznego pt. "Walka o wolną i suwerenną Polskę", a uczniowie przedstawią przygotowany na tę okazję program artystyczny.

POZNAŃ
W imieniu organizatorów zapraszamy na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu w dniu 1 marca.

Program:
Al. Niepodległości:
Godz 17:00 Msza św w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele Ojców Dominikanów,
Godz 18:00 Uroczystości pod pomnikiem pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego
ul. Zwierzyniecka 15
Godz.20:00 Multimedialny wykład dr Rafała Sierchuły z IPN pt. " Wielkopolska konspiracja zbrojna po 1945 roku"w Auli Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
kontakt: akcjapatriotyzm@o2.pl

POZNAŃ
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ? Poznań, 1 marca 2012

W ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2012 roku o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, przy ul. Rolnej 45a, odbędzie się spotkanie, mające na celu uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wykład "Żołnierze Wyklęci i ich losy" wygłosi pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, Marta Szczesiak-Ślusarek.  Uczniowie dowiedzą się, dlaczego oddziały partyzanckie nazywano bandami, poznają niezwykłe losy wielkich bohaterów II wojny światowej, skazanych po wojnie na karę śmierci, oraz ich walkę o niepodległą Polskę. Przedstawione zostaną również propagandowe działania władzy, mające na celu zdyskredytowanie żołnierzy. Przybliżone zostaną także działania IPN, związane z odkrywaniem historii partyzantki antykomunistycznej i upowszechnianiem wiedzy na ten temat.

Po wykładzie odbędzie się pokaz filmu "Partyzanckie dzieci", który zostanie opatrzony komentarzem na temat antykomunistycznych organizacji młodzieżowych działających po wojnie, a następnie przedstawiony zostanie propagandowy film pt. "Obława".

Spotkanie ma charakter zamknięty. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
Chętnych do wzięcia udziału prosimy o kontakt e-mail: marta.szczesiak@ipn.gov.pl

Po południu w Poznaniu odbędą się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych:

godz. 17.00 ? Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele oo. Dominikanów
godz. 18.00 ? złożenie kwiatów pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i tablicami Ofiar Reżimu Komunistycznego
godz. 20.00 ? multimedialny wykład Rafała Sierchuły z poznańskiego IPN, zatytułowany "Wielkopolska konspiracja zbrojna po 1945 roku" ? aula Wyższej Szkoły Handlu i Usług przy ul. Zwierzynieckiej 15 w Poznaniu

Mile widziany udział pocztów sztandarowych.
Zapraszamy!

POZNAŃ
Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" ? Poznań, 7 marca 2012

Dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Reczek zaprasza w dniu 7 marca 2012 r. (środa) o godz. 12.00 na spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota". W programie prelekcja Krzysztofa A. Tochmana z rzeszowskiego IPN pt. "Losy poznańskich cichociemnych" oraz projekcja fragmentów filmu Pawła Kędzierskiego "My cichociemni. Głosy żyjących".

Aula Lubrańskiego UAM, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, godz. 12.00
Wstęp wolny. Zapraszamy!

PRZEMYŚL
Otwarcie wystawy "Władysław Koba (1914?1949)" ? Przemyśl, 29 lutego 2012

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Urząd Miasta Przemyśla oraz Muzeum Historii Miasta Przemyśla zapraszają na wystawę "Władysław Koba (1914?1949)", przygotowaną przez rzeszowski oddział IPN. Ekspozycja otwarta zostanie 29 lutego 2012 r.
w Muzeum Historii Miasta Przemyśla (ul. Rynek 9), o godz. 12.30.

Otwarcie wystawy towarzyszy uroczystym obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 70. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Podczas otwarcia wykład pt. "Sylwetka kpt. Władysława Koby" wygłosi Artur Brożyniak z rzeszowskiego oddziału IPN-u.

Władysław Koba urodził się 8 I 1914 r. w Jarosławiu ? harcerz, oficer Legionów, uczestnik kampanii wrześniowej, członek AK i WiN, zamordowany został na zamku w Rzeszowie 31 I 1949 r. Wystawa prezentująca jego sylwetkę zawiera wiele materiałów wcześniej niepublikowanych ? osobiste dokumenty, dokumenty dotyczące organizacji ZWZ-AK oraz WiN, fotografie z archiwum rodzinnego oraz ze zbiorów osób prywatnych. Przygotowanie wystawy poprzedziła szeroka kwerenda w archiwach IPN-u, archiwach państwowych, muzeach i zbiorach prywatnych. Wystawa eksponowana będzie w muzeum do 15 marca br.

Serdecznie zapraszamy.

RABKA
Wykład dr. Macieja Korkucia "Wokół kontrowersji i dyskusji na temat podziemia niepodległościowego w Małopolsce" ? Rabka, 1 marca 2012

1 marca 2012 roku o godz. 13.00 w Teatrze Lalek Rabcio, ul. Orkana 6 w Rabce, dr Maciej Korkuć wygłosi wykład "Wokół kontrowersji i dyskusji na temat podziemia niepodległościowego w Małopolsce" oraz zaprezentuje swoją książkę "Józef Kuraś ?Ogień?. Podhalańska wojna 1939?1945".

RADOM
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ? Radom, 1 marca 2012

1 marca o godz. 15.00 w radomskim Urzędzie Miasta (ul. Żeromskiego 53), podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy "Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945?1950", przygotowanej przez radomską delegaturę IPN.
Serdecznie zapraszamy!

RADOM
Konferencja naukowa "Ofiary represji komunistycznych w regionie radomskim w latach 1945?1956" ? Radom, 1 marca 2012

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Radomiu serdecznie zaprasza na konferencję naukową "Ofiary represji komunistycznych w regionie radomskim w latach 1945?1956". 
Sesja odbędzie się 1 marca o godz. 16.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu (ul. Piłsudskiego 12).

PROGRAM
16.30 ? powitanie gości i wprowadzenie
16.40 ? wystąpienia:
dr Sebastian Piątkowski (Radom)
"Droga na Ural. Akcja represyjna NKWD wobec radomskich sędziów i prokuratorów w styczniu 1945 r."
Marek Jedynak (Kielce)
"Zbrodnia PUBP w Starachowicach. Zabójstwo Mariana Sowy ?Orlicza? (2 maja 1948 r.)"
Marcin Sołtysiak (Radom)
"Straty osobowe podziemia niepodległościowego w regionie radomskim w latach 1945?1956"
Krzysztof Busse (Radom)
"Mogiły niepamięci. Losy zamordowanych przez stalinowski aparat represji w latach 1945?1956 w pow. radomskim"
prok. Andrzej Wojtyś (Radom)
"Pojęcie zbrodni komunistycznej z uwzględnieniem problemu odpowiedzialność karnej funkcjonariuszy państwa komunistycznego na przykładzie śledztwa OKŚZpNP w Lublinie w sprawie zabójstwa Aleksandra Młyńskiego ?Drągala?"
18.00 ? dyskusja
18.30 ? zakończenie konferencji

RZESZÓW
Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ? Rzeszów, 1 marca 2012

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w Obchodach Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", które odbędą się 1 marca 2012 r. w Rzeszowie.

PROGRAM
10.00 ? złożenie kwiatów na symbolicznym grobie członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość"
11.15 ? otwarcie wystawy "Śladami zbrodni komunistycznych na Rzeszowszczyźnie z lat 1944?1956" połączone z prelekcją Bogusława Kleszczyńskiego (sala konferencyjna w budynku IPN przy ul. Słowackiego 18)

Wystawa prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie w ramach ogólnopolskiego projektu dokumentacyjnego "Śladami Zbrodni". Ukazuje siedziby jednostek aparatu bezpieczeństwa i miejsca zbrodni dokonanych przez komunistycznych funkcjonariuszy na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego. Wśród prezentowanego materiału znajdują się fotografie archiwalne, dokumenty, relacje oraz zdjęcia zachowanych do dziś śladów epigraficznych pozostawionych przez więźniów w aresztach i więzieniach.

Wystawa eksponowana będzie w w/w miejscu do 30 marca br.

12.30 ? pokaz filmu "Generał Nil" w reżyserii Ryszarda Bugajskiego (sala audiowizualna Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7). Na pokaz filmu wstęp wolny, ze względu na ograniczoną ilość miejsc na sali prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsca pod numerem tel. 17/ 8606026.

Ponadto na terenie Podkarpacia o Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" przypominać będzie ulotka edukacyjna, która rozdawana będzie 1 marca br. oraz specjalny dodatek do "Gazety Codziennej Nowiny".

W ramach obchodów 1 marca br. w Szkole Podstawowej nr 28 im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego (ul. Solarza 12) odbędzie się IV Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznych pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

1 marca br. w Brzozowie o godz. 16.30 w Klubie "Gazety Polskiej" odbędzie się wykład "Podziemie niepodległościowe na Rzeszowszczyźnie po roku 1944", który wygłosi Mirosław Surdej z rzeszowskiego oddziału IPN.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", a szkoły ponadgimnazjalne do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji IPN.

SŁUPSK
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Słupsku

Program imprezy 1 marca (czwartek):
- msza święta za Ojczyznę w kościele p.w. św. Jacka w Słupsku ul. Dominikańska godz. 18:00
- po mszy, przemarsz ulicami miasta pod obelisk Podziemia Polskiego przy kościele Mariackim, tam złożenie wieńców
- dalej przemarsz na Pl. Zwycięstwa, gdzie na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wileński miała zawisnąć tablica poświęcona 5 Wileńskiej Brygadzie AK, a na umieszczenie której nie zgadzają się władze miasta nad Słupią.

Organizator: Stowarzyszenie Kibiców Gryfa Słupsk
Patronat: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
więcej na:
www.gryfslupsk.com
www.facebook.com/#!/events/227530637330437/

Zwracamy się do wszystkich o przyjście z flagami państwowymi!

SOPOT
Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Sopocie ? 1 marca 2012

W dniu 1 marca br. (w czwartek) oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku po raz drugi we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu oraz Okręgiem Pomorskim Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej organizuje obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" na terenie Trójmiasta.

Główne, oficjalne uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 pod pomnikiem Sanitariuszki "Inki" (Danuty Siedzikówny) w parku jej imienia, przy ul. Armii Krajowej w Sopocie.
Po wystąpienia okolicznościowych przedstawicieli organizatorów zostanie odmówiona modlitwa w intencji Żołnierzy Wyklętych, a następnie przy pomniku zostaną złożone wieńce. Uroczystości towarzyszyć będzie asysta honorowa, wystawiona przez Kompanię Reprezentacyjną Marynarki Wojennej RP.

Wcześniej, o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Sopotu odbędzie się spotkanie dla młodzieży ze szkół sopockich, podczas którego zostanie przedstawiona postać jednego z "Wyklętych" ? ppor. Feliksa Selmanowicza "Zagończyka". Popularnonaukowy wykład, urozmaicony prezentacją multimedialną, wygłosi historyk z pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego oddziału IPN ? Izabela Brzezińska.

Izabela Brzezińska jest autorką broszury popularnonaukowej poświęconej "Zagończykowi", którą można bezpłatnie pobrać ze strony IPN.
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/229/18485/Jeden_z_wykletych_Feliks_Selmanowicz_Zagonczyk_19041946.html

SOSNOWIEC
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 MARCA 2012

16:45 Zbiórka przed Kościołem św. Tomasza,Sosnowiec ul. Orla
17:00 Msza w intencji Żołnierzy Wyklętych,
18:00 Apel Poległych przy pomniku Męczeństwa Kobiet Polskich Walczących w Szeregach AK, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
18:30 "Powojenne podziemie antykomunistyczne na terenie województwa śląskiego" prelekcja dr Adama Dziuby kierownika Referatu Naukowego Biura Edukacji Publicznej IPN Katowice
19 30 Poczęstunek

PAMIĘTAJ ONI WALCZYLI O WOLNĄ POLSKĘ

Organizatorzy Partnerzy
Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec OSW
Jednostka Strzelecka 3024

SZCZECIN
Obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w Szczecinie

W dniu 27 lutego br. (niedziela) odbędą się w Szczecinie obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Organizatorem jest Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie, w którego skład wchodzą takie organizacje jak: Narodowe Odrodzenie Polski, Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy", Stowarzyszenie Na Rzecz Tradycji i Kultury "Niklot", Stowarzyszenie Patriotyczne "Kontra 2000".

Program obchodów w Szczecinie:
12.00 ? Uroczysta Msza Święta w intencji Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego w Katedrze pw. Św. Jakuba
13.30 ? Uroczystości pod tablicą ?W hołdzie ofiarom systemu komunistycznego" na Placu Grunwaldzkim
14.30 ? Spotkanie pokoleń ku czci Żołnierzy Wyklętych w klubie Tiger Club Restauracja & Pub przy ul. Felczaka 9 :
- Film o podziemiu niepodległościowym ?Z archiwum IPN";
- Prezentacja multimedialna
- Prezentacja wydawnictw szczecińskiego IPN i Instytutu Norwida połączona ze sprzedażą książek
- Koncert kwartetu Cantabile
- Wykład Pana Szymona Bursewicza ?Podziemie niepodległościowe"

Patronat honorowy nad imprezą objął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, a w gronie patronów znalazł się m. in. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, czy Instytut Norwida.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!
http://www.nop.org.pl/2011/02/15/obchody-dnia-pamieci-o-zolnierzach-wykletych-w-szczecinie/

SZCZECIN
Wernisaż wystawy "Wrogowie Polski Ludowej. Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim 1945?1956" ? Szczecin, 1 marca 2012

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie serdecznie zaprasza 1 marca 2012 r. na godz. 12.00 na Jasne Błonia, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy "Wrogowie Polski Ludowej. Konspiracja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim 1945?1956".

To pierwsza tego typu ekspozycja, prezentująca konspirację antykomunistyczną na terenie Pomorza Zachodniego w okresie powojennym. W tutejszych realiach przybrała ona zupełnie inny wymiar niż w pozostałych częściach kraju: podziemia zbrojnego praktycznie nie było, a organizacje niepodległościowe były nieliczne. Jednak wiele osób z szeregów partyzantki AK-AKO-WiN szukało schronienia na terenie Pomorza Zachodniego lub po prostu próbowało rozpocząć nowe życie. Młodzież tworzyła różne związki i organizacje konspiracyjne w imię sprzeciwu wobec reżimu komunistycznego. Szereg osób trafiło do więzień UB z powodu konspiracyjnej przeszłości lub z powodu różnych form oporu wobec komunistycznej rzeczywistości.
Wystawę przygotowali Magdalena Semczyszyn oraz Grzegorz Czapski z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie. 
Autorka wystawy ? tuż po wernisażu, o godz. 13.00 ? opowie o specyfice konspiracji antykomunistycznej na terenie Pomorza Zachodniego 1945?1956. Wykład odbędzie się w siedzibie IPN przy ul. Piotra Skargi 14.

Wystawa
Miejsce: Jasne Błonia przy Urzędzie Miejskim
Termin: 1 marca 2012 r., godz. 12.00

Wykład
Miejsce: siedziba IPN przy ul. Piotra Skargi 14
Termin: 1 marca 2012 r., godz. 13.00

SZCZECIN
Inscenizacja historyczna "Odwet Żelaznego" ? Szczecin, 4 marca 2012

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie serdecznie zaprasza 4 marca br. na inscenizację historyczną "Odwet Żelaznego", przygotowaną wspólnie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej BORUJSKO oraz Urzędem Miasta Szczecin.

Już o godz. 11.00 na terenie siedziby IPN przy ul. Piotra Skargi 14 zostanie rozbite obozowisko partyzanckie. Będzie można zobaczyć, jak wygląda odprawa i planowanie akcji przez dowódców pododdziałów por. Żelaznego, konserwacja broni, musztra, prace obozowe, obozowa kuchnia, punkt medyczny, naprawa mundurów, a także pojazdy historyczne. O godz. 13.00 w Parku Kasprowicza (Psie Pole, nieopodal pomnika Czynu Polaków) rekonstruktorzy zainscenizują atak partyzantów na funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Serdecznie zapraszamy!

Obozowisko partyzanckie
Miejsce: siedziba IPN przy ul. Piotra Skargi 14,
Termin: 4 marca 2012 r., godz. 11.00?15.00
Inscenizacja
Miejsce: Psie Pole w Parku Kasprowicza
Termin: 4 marca 2012 r., godz. 13.00

SZCZECINEK
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Plan obchodów - SOBOTA 03.03.2012
16:00- Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Garnizonowym.
17:00 - Zgromadzenie pod dawną siedzibą UB na ul. Kościuszki (vis a vis SP4)
i upamiętnienie pomordowanych członków Bojowego Oddziału Armii działających na ziemi szczecineckiej.

Przez całe lata PRL-u nazywano Ich "zaplutymi karłami reakcji", a wszystkie niepodległościowe organizacje, do których należeli określano jako "faszystów", czy "bandy reakcyjne z pod znaku NSZ". W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości jaką była Niepodległość Ojczyzny wielu z Nich poległo z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe procesy, które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości, a których wyrok był oczywisty ? natychmiastowo wykonywano kary śmierci. Jedynie nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie dekady Polski Ludowej z piętnem "reakcyjnego bandyty". Zaledwie garstka z Nich dożyła tzw. odwilży i ustawy honorującej ich wieloletnie zmagania w szeregach SZP, ZWZ, AK, DSZ, ROAK, NZW, NSZ, SN, i WiN z oboma okupantami. Dożyli oni również dużej liczby rewizji nadzwyczajnych od wyroków śmierci, które otrzymali ich dowódcy i towarzysze partyzanckiej doli i niedoli? a tych trzeba przynajmniej przypomnieć!

Po prawie 50 latach, które dzielą nas od dnia w którym został zastrzelony ostatni niezłomny i niepokorny Żołnierz Wyklęty, walczący o Wolność i Niezawisłość narodu Polskiego ? Józef Franczak ps. "Lalek", mamy okazję oficjalnie z mocą ustawy parlamentarnej obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ? bohaterów walki z sowietyzacją Polski po II wojnie światowej, oraz bohaterów, którzy swoją ideową walką stali się symbolem do naśladowania przez pokolenia poznańskiego czerwca, i Solidarności.

Szczecinek, Parafia Garnizonowa, ul. Myśliwska. Szczecinek, ul. Kościuszki - dawna siedziba Urzędu Bezpieczeństwa
Organizatorzy:
Legia Warszawa - Fan Club Szczecinek
13 Czarny Szczep im. Zawiszy Czarnego w Szczecinku
Szczecinecki Portal Historyczny
Klub Sportowy Wielim Szczecinek
www.78-400.pl - Szczecinek w Pigułce
https://www.facebook.com/events/266252320115410/

TARNOWSKIE GÓRY
Sesja popularnonaukowa "Podziemie antykomunistyczne na Górnym Śląsku 1945?1956" ? Tarnowskie Góry, 29 lutego 2012

29 lutego 2012 r. o godz. 12.00 w Muzeum w Tarnowskich Górach (Rynek 1) odbędzie się sesja popularnonaukowa "Podziemie antykomunistyczne na Górnym Śląsku 1945?1956". Konferencja odbędzie się w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Muzeum w Tarnowskich Górach oraz oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

PROGRAM
dr Adam Dziuba (OBEP Katowice) ? Podziemie poakowskie na Górnym Śląsku 1945?1947: walka, działalność polityczna i zwalczanie przez UB
dr Dariusz Węgrzyn (OBEP Katowice) ? Podziemie narodowe na Górnym Śląsku 1945?1947
Robert Ciupa (OBEP Katowice) ? Górnośląskie antykomunistyczne organizacje młodzieżowe
Projekcja filmu dokumentalnego "W pogoni za bandą" z komentarzem historycznym
Wstęp wolny!

TARNÓW
Wykład Elżbiety Jakimek-Zapart "Wyklęci Żołnierze Polski Niepodległej. W pułapce historii" ? Tarnów, 1 marca 2012

1 marca 2012 r. o godz. 11.00 w auli Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, odbędzie się wykład pracownika Biura Edukacji Publicznej w Krakowie Elżbiety Jakimek-Zapart pt. "Wyklęci Żołnierze Polski Niepodległej. W pułapce historii". Spotkanie odbędzie się w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowanych przez Starostę Tarnowskiego, Zarząd Okręgu Tarnów ŚZŻAK oraz Zarząd Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Tarnowie.

TORUŃ
Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Żołnierze Wyklęci to Ci, dla których wojna nie skończyła się na przełomie lat 1944/1945. Ci, dla których walka o Wielką Polskę była największym obowiązkiem, walczącym z czerwoną zarazą po ostatnie tchnienie. Żołnierze AK, NSZ, NZW, WiN i wielu innych formacji stawiających opór sowietyzacji Polski Chęć kultywowania tych wspaniałych tradycji, oraz wierność niepodległościowym ideałom to powody, dla których Narodowe Odrodzenie Polski oraz Inicjatywa Narodowa 14 organizują w TORUNIU, w dniu 25 lutego, Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych!

To także protest przeciwko wszelkim działaniom establishmentu zmierzającym do tego, aby nasi bohaterowie nadal byli zapomnianymi, wyklętymi. Protest przeciwko próbom wybielania komunistów, fałszowaniu historii.
Uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych to nasz obowiązek. Jako młode pokolenie jesteśmy im to winni. Nie może Cię tam zabraknąć!

START O GODZ. 16.00 Z PLACU ŚWIĘTEJ KATARZYNY!
Patronat medialny nad manifestacją objął portal Nacjonalista.pl.
Wydarzenie na Facebooku: http://www.facebook.com/events/288307824563164/

Po marszu odbędzie się patriotyczny koncert.

WARSZAWA
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Przywróćmy ich pamięci - Akcja edukacyjna IPN i TVP HISTORIA
Pragniemy zaproponować szkołom ponadgimnazjalnym zorganizowanie popołudnia teatralnego z "Żołnierzami Wyklętymi". Głównym elementem spotkania będzie wspólne obejrzenie wyemitowanego w TVP Historia (oraz Internecie) 1 marca o godz. 12.00 spektaklu "Tajny współpracownik" w reżyserii Krzysztofa Langa (autorem scenariusza jest Cezary Harasimowicz). Do szkół wysłaliśmy broszurę z propozycją scenariusza spotkania oraz propozycją gotowego wprowadzenia historycznego autorstwa dr. Tomasza Łabuszewskiego (OBEP IPN Warszawa). Broszura do pobrania poniżej.

Ogólnopolski Program Obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 1 marca 2012
11.45 ? rozpoczęcie obchodów: prelekcja o "Żołnierzach wyklętych" na podstawie przygotowanych przez BEP IPN materiałów
12.00?13.15 ? projekcja spektaklu Sceny Faktu Teatru Telewizji "Tajny Współpracownik", reż. Krzysztof Lang, scen. Cezary Harasimowicz (za pośrednictwem TVP Historia lub w Internecie)

Program Obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" na terenie Warszawy 1 marca 2012 Centrum Edukacyjne IPN, Marszałkowska 21/25

12.00 ? projekcja spektaklu Sceny Faktu Teatru Telewizji "Tajny Współpracownik", reż. Krzysztof Lang, scen. Cezary Harasimowicz, poprzedzona prelekcją dr. Tomasza Łabuszewskiego, oraz spotkanie z Cezarym Żakiem.

19.00 ? koncert Przemysława Gintrowskiego
11.00?18.00 ? projekcje filmów dokumentalnych o podziemiu niepodległościowym
9.00?20.00 ? wystawa poświęcona "Żołnierzom Wyklętym"
Szczegółowa instrukcja, jak obejrzeć spektakl "Tajny Współpracownik" w Internecie zostanie zamieszczona na naszej stronie po 20 II 2012 r.
Patron medialny akcji: TVP Historia

więcej na:
http://ipn.gov.pl/portal/pl/910/18992/PRZYWROCMY_ICH_PAMIECI_Akcja_edukacyjna_IPN_i_TVP_Historia.html

WARSZAWA
SPOŁECZNY KOMITET OBCHODÓW NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Rok temu  po raz pierwszy obchodziliśmy dzień 1 marca, jako Narodowy Dzień Pamięci o "Żołnierzach Wyklętych". W  "Porozumieniu na rzecz obchodów", zawartym w dniu 11 stycznia 2011 roku przez reprezentantów środowisk kombatanckich i patriotycznych (Bohdan Szucki - NSZ, kpt. Jerzy Pasierbiak - Zrz.WiN, Stanisław Oleksiak - Św.Zw. Żołnierzy AK, ppłk. Czesław Poniewież - Stow. Żołnierzy BCh, Jerzy Scheur - Fundacja "Polska się upomni", prof. Jan Żaryn - UKSW/IPN), zawarliśmy zobowiązanie, iż od tej pory co roku będziemy starali się zadbać o to, aby Polacy pamiętali o działaczach podziemia niepodległościowego, o żołnierzach oddziałów WiN, NSZ,  NZW i wielu innych organizacji konspiracyjnych, którzy nie złożyli broni wraz z nadejściem sowieckich i rodzimych komunistów w 1944r.
Przygotowując się do uroczystości 1 marca, rozpoczęliśmy akcję promocyjną. Od 10 lutego wprowadzamy do obiegu ulotki zawierające ramowy program obchodów. Kolejne szczegóły scenariusza zostaną zaprezentowane 20 lutego, podczas konferencji w gmachu Pasty. W tygodniu poprzedzającym święto (25/2-1/3) zamierzamy rozwinąć akcję ulotkową. Pojawi się również plakat opatrzony logami  patronów honorowych, patronów medialnych oraz organizacji tworzących Społeczny Komitet.
Doświadczenia wynikające z ubiegłorocznych obchodów święta skłaniają nas do zaapelowania o zintegrowanie rozproszonych inicjatyw. W roku bieżącym staramy się skoordynować warszawskie obchody w ramach wspólnego Społecznego Komitetu, otwartego szeroko na wszystkie środowiska niepodległościowe. Sprawa uczczenia Zapomnianych Bohaterów połączyła dotychczas liczną grupę organizacji patriotycznych. Czynimy starania, aby to grono jeszcze się powiększało. Ale przede wszystkim liczymy na szerszy odzew społeczny, a w tym życzliwość mediów byłby nam (a przede wszystkim sprawie) ogromnie pomocna.

Oddajmy Im hołd, wywieśmy narodowe flagi, połóżmy kwiaty i zapalmy znicze, przywołajmy we wspomnieniu i modlitwie

Program obchodów:

17:00
złożenie wieńców i zapalenie zniczy w 17 miejscach pamięci na terenie Warszawy - podzieleni na grupy, pokłonimy się Żołnierzom Wyklętym w 16 ważnych miejscach związanych w Warszawie z Ich tragiczną historią. Każdej grupie będzie asystować przewodnik-historyk, który krótko przypomni o wydarzeniach dotyczących danego miejsca. Do udziału w tych lokalnych uroczystościach zachęcamy wszystkich, a zwłaszcza okolicznych mieszkańców.

19:30
Apel Poległych i uroczysta zmiana warty na Pl. J. Piłsudskiego (ew. okolicznościowe przemówienia). Przemarsz ul. Krakowskie Przedmieście do archikatedry św. Jana. - wszystkie grupy koncentrują się na Placu Józefa Piłsudskiego, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza zostanie odczytany Apel Poległych i złożony wieniec; przywołamy z niepamięci dowódców zbrojnych oddziałów i twórców podziemnych organizacji niepodległościowych: Zrzeszenia WiN, NZS, NZW i wielu innych

21.00
uroczysta Msza Św. w archikatedrze warszawskiej celebrowana przez ks. kardynała Kazimierza Nycza - w szyku marszowym, w asyście mundurowej, docieramy do archikatedry św. Jana na uroczystą Mszę Świętą w intencji "Żołnierzy Wyklętych".

Doświadczenia zeszłorocznych obchodów nie dają nadziei, że obecne władze państwa i miasta st. Warszawy nadadzą temu świętu odpowiednią rangę. Mobilizacja wokół obywatelskiej inicjatywy jest tym bardziej niezbędna.

Będziemy sukcesywnie informować o szczegółach organizacyjnych a także o spotkaniach, projektach i innych inicjatywach, zaplanowanych w Warszawie na dni weekendu (2-4 marca).
Zachęcamy do współpracy i kontaktu: skondp@gmail.com

Prezydium:  Anita Czerwińska - Ewa Stankiewicz - Andrzej Melak ? prof. Wiesław J. Wysocki - prof. Jan Żaryn

W tych miejscach będzie można oddać hołd Żołnierzom Wyklętym:

1. Pochówki - Pomnik więźniów politycznych straconych w latach 1944-1956
Cm. Bródnowski, kwatera 45N
(Solidarni 2010)                     

2. "Toledo" - Więzienie Karno-Śledcze nr III
Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach
ul. Namysłowska 6 /ul. Szymanowskiego
(Klub GP Wawer, PiS Wawer, ZHR)

3. NKWD - Wojewódzki UBP
ul. Strzelecka 10 /ul. Środkowa
(Ogólnopolski Komitet Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki)

4. Stołeczny UBP - tablica pamiątkowa
ul. Cyryla i Metodego 4
(Solidarni 2010, Solidarność Walcząca - Oddział Warszawa)

5. Wojewódzki UBP - tablica pamiątkowa
ul. Sierakowskiego 7
(Stowarzyszenie Twórców dla RP)

6. Pomnik Żołnierzy Wyklętych (uroczystości rozpoczną się o godz. 13:00)
ul. Żołnierzy Wyklętych / ul. Pirenejska
(PiS Bemowo)

7. Pochówki Pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego + kwatera Montera
Cm. Powązkowski, kwatera Ł ("Łączka")
(Studenci UKSW, Stowarzyszenie Kobiecego Oddziału Bojowego DiSK - grupa rekonstrukcyjna)

8. NKWD, "Smiersz" i Zarząd Gł. IWP - tablica pamiątkowa
ul. Świerszcza 2 /ks. Chrościckiego willa "Jasny Dom"
(PiS Włochy)

9. Areszt Śledczy MBP - tablica pamiątkowa
ul. Rakowiecka 37
(Klub GP, Grupa rekonstrukcyjna "Radosław")

10.  Główny Zarząd IWP - tablica pamiątkowa
ul. Oczki 2 /ul. Chałubińskiego
(Klub GP, Grupa rekonstrukcyjna "Radosław")

11. MBP - tablica pamiątkowa + kamień "Anody"
ul. Koszykowa 6 / Al. Ujazdowskie
(Stowarzyszenie KoLiber)

12. Pochówki - Pomnik ofiar terroru komunistycznego
kościół św. Katarzyny
(Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza)

13. Pochówki - Pomnik i krzyż
Cm. na Służewiu przy ul. Wałbrzyskiej
(Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza)

14. Obóz specjalny NKWD nr 10 - Pomnik ofiar NKWD
ul. Marsa /ul. Płatnerska
(Komitet Katyński, Stowarzyszenie 13Grudnia)

15. Pomnik Poległych i Pomordowanych na Wschodzie
ul. Muranowska / ul. Gen. Andersa
(Tow. im. Stanisława ze Skarbimierza)

16.  Tablica upamiętniająca "Żołnierzy Wyklętych"
Katedra Polowa WP, ul. Długa
(Tow. im. Stanisława ze Skarbimierza)

WARSZAWA Ursynów
Na Ursynowie: uroczystości, rozpoczniemy o godz. 17.00 przy pomniku Ofiar Terroru Komunistycznego przy kościele św. Katarzyny na Służewiu oraz na cmentarzu przy ul.Wałbrzyskiej z udziałem ks.prałata Józefa Maja

godz. 19.30 - apel poległych przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz uroczysta zmiana warty, marsz z udziałem pocztów sztandarowych, Strzelców i grup rekonstrukcyjnych do archikatedry
godz. 21.00 - uroczysta msza św. w archikatedrze warszawskiej, pod przewodnictwem ks. Kardynała Kazimierza Nycza z udziałem wielu kapłanów.

WARSZAWA
Instytut Druckiego-Lubeckiego
zaprasza na pokaz kopii roboczej filmu "Historia Roja".
Termin: środa, 29 lutego o godz. 18 (w przeddzień
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych). Miejsce: SmArt Studio,
Warszawa, Hoża 51.

WARSZAWA
Leśny posterunek na Dworcu Centralnym ? czyli historia w wykonaniu młodych


1 marca, na peronie 3 Dworca Centralnego, Waszym oczom ukaże się las! Prawdziwy!
W czwartek (01.03) po raz drugi obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Nie będzie jednak wieńców, zniczy i smutku na twarzach.
Będzie happening historyczny!

Zaaranżujemy miejsce spoczynku jednego z leśnych oddziałów. Będzie można ogrzać się przy ognisku, poczęstować prowiantem, który partyzantom przynieśli najbliżsi, spotkać też samych żołnierzy - z Grupy Historycznej "Zgrupowanie Radosław". Zamierzamy oddać klimat tamtych czasów. Opowiedzieć ludziom historię ? której nie powstydziłby się najlepszy scenarzysta.

Dla głodnych wiedzy, mamy historyczną infolinię.
Przez cały dzień ? eksperckich i wyczerpujących odpowiedzi ? o Żołnierzy Wyklętych, udzielają nasi historycy:
- dr Piotr Niwiński ? 728 557 436      
- Tadeusz Płużański ? 725 532 771     

Podsumowując:
Co? - Happening historyczny (Leśny posterunek, Grupa Rekonstrukcyjna, Historyczna Infolinia)
Gdzie? - Dworzec Centralny, Peron III
Kiedy? - 1 marca 2012. w godzinach 10 ? 19 (media zapraszamy szczególnie między 11-13)
Po co? - Przypomnienie Polakom o bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych.
Kto? - Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej


Teraz słowo o samych Żołnierzach Wyklętych:
Byli młodzi, chcieli kochać, bawić się, zdobywać wykształcenie, zakładać rodziny. Tak jak my chcieli podbijać świat. Nie mogli. W czasie II wojny światowej walczyli o niepodległą Polskę i nie godzili się na niewole po jej zakończeniu, za to komunistyczna władza przyznawała kulę w tył głowy.  Zostali więc
w lesie.

Czy tego chcieli? Nie, po prostu chcieli żyć. I żyli, w ciągłym strachu, w ciągłej walce, daleko od rodzin, przyjaciół, miłości swojego życia.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była do czasów "Solidarności" najliczniejszą formą oporu społeczeństwa wobec narzuconej władzy. Po wojnie działało w niej 150-200 tysięcy osób. A dwadzieścia tysięcy z nich, walczyło w oddziałach partyzanckich. Wliczając, tych, którzy zapewniali im schronienie, wyżywienie oraz inną pomoc stanowiło to grupę ponad połowy miliona obywateli.

Ostatni "leśny" żołnierz zginął w walce w latach 60. w dekadzie Beatelmani, Elvisa Presleya i Jamesa Bonda...

Przez lata PRLu władza robiła wszystko, by wymazać ich z historii i z pamięci obywateli. To co wydarzy się 1 marca na Dworcu Centralny, to dowód na to, że się nie udało. A kiedy młodzi biorą historię w swoje ręce ? znaczy, że będzie się działo!

Kontakt dla mediów:
Weronika Zaguła
605 453 193

Organizator akcji:
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej  www.studenidlarp.pl
Partnerzy:
Dworzec Polski, Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław"
Patronat honorowy:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (logo)
Patron medialny:
Radio VOX FM

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej ? organizacja pozarządowa, powstała w 2010 roku. Skupia studentów i absolwentów szkół wyższych z Warszawy, Krakowa i Łodzi. Za cel stawia sobie krzewienie nowoczesnego patriotyzmu i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Przez swoje działania chce zainteresować młodych ludzi życiem publicznym, rozwijać świadomość polityczną, gospodarczą i historyczną.

WOLA RZĘDZIŃSKA
Wykład dr. Michała Wenklara "Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w powiecie tarnowskim"
? Wola Rzędzińska, 1 marca 2012

1 marca 2012 r. o godz. 11.00 w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej odbędzie się wykład pracownika Biura Edukacji Publicznej w Krakowie dr. Michała Wenklara pt. "Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w powiecie tarnowskim". Podczas spotkania zostanie zaprezentowany film "Generał Nil".

WROCŁAW
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ? Wrocław, 1 marca 2012

W dniu 1 marca br. we Wrocławiu uczczeni zostaną Żołnierze Wyklęci. Głównymi organizatorami centralnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Dolnym Śląsku są: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Wrocławia oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Obchody rozpoczną się o godz. 11.00 przed pomnikiem Rotmistrza Pileckiego (Promenada Staromiejska). Uroczystość poprowadzi dr hab. Krzysztof Szwagrzyk ? naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu. W programie przewidziano okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości ? przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich, organizacji kombatanckich. Pod pomnikiem zostaną również złożone wieńce.

O godz. 14.30 w Sali Wójtowskiej w Ratuszu Miejskim odbędzie się spotkanie z uczestnikami i laureatami I Edycji Konkursu Historycznego "Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie naszej wolności". Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN, a prace oceniane były przez historyków Oddziału IPN we Wrocławiu.

WROCŁAW
Wrocław Pamięta o Niezłomnych

Wrocławskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1-2 III.2012
Plan zebranych wydarzeń organizowanych przez instytucje państwowe, organizacje kombatanckie oraz organizacje pozarządowe

1 III 2012

11.00 - Pomnik Pileckiego - Oficjalne Uroczystości
14.30 ? Uroczyste zakończenie I Edycji Konkursu Historycznego "Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie naszej wolności"
18.00 - Msza Święta w Bazylice Garnizonowej z homilią poświęconą Żołnierzom Wyklętym
19.00 - Marsz Pamięci (po Mszy Św.) spod Bazyliki Garnizonowej Św. Elżbiety we Wrocławiu
20.00 - Koncert Andrzeja Kołakowskiego ? Klub Muzyczny Gremium, ul. Robotnicza 8

2 III 2012

18.00 ? Dyskusyjny Klub Filmowy ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - Spotkania autorskie, kiermasz książek tematycznych, projekcja filmu i dyskusje z zaproszonymi gośćmi ? Sala nr 105, NSZZ Solidarność, pl. Solidarności 1/3/5 (I piętro)

Pozdrawiamy,
Wrocławski Klub GAZETY POLSKIEJ
www.gazetapolska.wroclaw.pl

Więcej informacji na:
www.niezalezna.pl
www.gazetapolska.pl
www.gpcodziennie.pl
vod.gazetapolska.pl
www.klubygp.pl


WROCŁAW
Wrocławska manifestacja z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca o godzinie 19:00, obok Rynku na placu pod Kościołem Garnizonowym za Jasiem i Małgosią.

Do 1 marca jeszcze sporo czasu, ale już dzisiaj powoli szykujemy się do wrocławskiej manifestacji z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Dzień Żołnierzy Wyklętych jest szczególnym świętem - tak jak szczególnymi bohaterami są sami Żołnierze Wyklęci. To ludzie idei, którzy z bronią w ręku stali na straży Polski. Dla spraw, o które walczyli oddawali swoje życie i śmierć. Nie politykowali, nie kalkulowali "czy się opłaca" - bezkompromisowo częstowali kulką ołowiu każdego kto podniósł rękę na Polskę.

Przez lata skazani na zapomnienie, mordowani...

Uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych to nasz obowiązek. Jako młode pokolenie jesteśmy im to winni.

Chwała bohaterom !
Cześć ich pamięci !

Tak było 1 marca rok temu :
http://www.youtube.com/watch?v=fNlA8kANES4
http://wroclawianie.info/galeria/displayimage.php?album=292&pos=2

Patronat honorowy objęły :
Związek Żołnierzy NSZ, Stowarzyszenie Żołnierzy AK i WiN im. mjr Zapory

Akcji patronują jak zwykle portale :
www.wroclawianie.info
www.fanslask.com
www.nacjonalista.pl
www.fuckpc.com
www.autonom.pl
www.nsz.com.pl

ŻARY
Zapraszamy do Żar na Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Od ubiegłego roku 1. marca obchodzimy w Polsce Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ? święto poświęcone tym, dla których wojna nie skończyła się na przełomie lat 1944/1945. Tym, dla których walka o Wielką Polskę była największym obowiązkiem, walczącym z czerwoną zarazą po ostatnie tchnienie.
Żołnierzom AK, NSZ, NZW, WiN i wielu innych formacji stawiających opór sowietyzacji Polski

Chęć kultywowania tych wspaniałych tradycji, oraz wierność niepodległościowym ideałom ? najpierw ONR, później ZJ, NSZ, NZW ? to powody, dla których Narodowe Odrodzenie Polski oraz kibice Promienia Żary, organizują w ŻARACH, w dniu 4 MARCA, MARSZ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH!

To także protest przeciwko wszelkim działaniom estabilishmentu zmierzającym do tego, aby nasi bohaterowie nadal byli zapomnianymi, wyklętymi. Protest przeciwko próbom wybielania komunistów, fałszowaniu historii, wszelakim obchodom "wyzwolenia".

Dołącz do nas 4 marca w Żarach!
Początek manifestacji o godz. 18.00 na placu naprzeciwko dworca PKP, obok "Neonetu" (ul. Buczka)

Akcji patronują Stowarzyszenie Żołnierzy AK i WiN im. majora "Zapory", Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat medialny objęły portale: Nacjonalista.pl oraz Autonom.pl.

Kontakt:
Email: mmarchlewicz@onet.pl, Tel. 666810223.
Wydarzenie na Facebooku: http://www.facebook.com/events/332102936810190/
http://www.nop.org.pl/2012/01/25/zapraszamy-do-zar-na-marsz-pamieci-zolnierzy-wykletychWystawy Instytutu Pamięci Narodowej prezentowane w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych
więcej na: 
http://ipn.gov.pl/portal/pl/850/19145/Wystawy_prezentowane_w_zwiazku_z_Narodowym_Dniem_Pamieci_Zolnierzy_Wyketych.html


Ekspozycje krajowe

Białystok, wystawa Zbigniew Rećko "Trzynastka" (1923?1946). Bohater białostockiego podziemia, otwarcie 29 lutego 2012 r., godz. 14, na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, plac Uniwersytecki 1, prezentacja do 9 III 2012 r.

Bydgoszcz, wystawa "Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały?" Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw, otwarcie 1 marca 2012, godz. 17.00, na Starym Rynku, prezentacja do 7 marca 2012.

Drobin, wystawa "Ostatni leśni" ? Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948?1953, otwarcie 6 marca 2012 w Zespole Szkół, ul. Szkolna 3

Gorlice, wystawa "Precz z kajdanami bolszewizmu?" Oddział partyzancki "Wiarusy", otwarcie 28 lutego 2012, godz. 10.00, w Powiatowym Centrum Edukacji w Gorlicach, ul. Niepodległości 5, prezentacja do 6 marca 2012.

Gostyń, wystawa "Zaplute karły reakcji". Polskie podziemie niepodległościowe 1944?1956, otwarcie 1 marca 2012 w kinie "Pod Kopułą", ul. Hutnika 4, prezentacja do 3 marca 2012

Jaworzno, wystawa Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w 60. rocznicę powstania, prezentacja od 1 lutego do 31 marca 2012 w Muzeum Regionalnym, ul. Pocztowa 5.

Koszalin, ekspozycja fragmentu wystawy Wrogowie Polski Ludowej. Konspiracja i opór społeczny na Pomorzu Zachodnim 1945?1956, 
otwarcie 1 marca 2012 r., godz. 9.00,w podziemiach dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Koszalinie, ul. Jedności 5, prezentacja do 9 marca 2012 r. (Od 12 marca 2012 r. wystawa będzie prezentowana w budynku Delegatury IPN w Koszalinie, ul. Andersa 34).

Kwidzyn, wystawa "Za świętą sprawę" ? Żołnierze "Łupaszki", otwarcie 27 lutego 2012 r., godz. 16.15, w świetlicy I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, prezentacja do 9 marca 2012 r.

Lublin, wystawa "Zaplute karły reakcji". Polskie podziemie niepodległościowe 1944?1956, prezentacja do 2 marca 2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim, ul. Spokojna 4.

Lublin, wystawa "Zaplute karły reakcji". Polskie podziemie niepodległościowe 1944?1956, otwarcie, 6 marca 2012 r., godz. 12.30, w Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza, ul. Szkolna 6, prezentacja do 16 marca 2012 r.

Nowy Sącz, wystawa Ks. Władysław Gurgacz ? kapelan Polski Podziemnej, otwarcie 2 marca 2012 r., godz. 10.00, w Muzeum Okręgowym, ul. Lwowska 226, prezentacja do 31 marca 2012 r.

Nowy Targ, wystawa O orła w koronie? Zgrupowanie Partyzanckie "Błyskawica", wernisaż 1 marca 2012 r., godz. 18.00, w Miejskim Ośrodku Kultury, Al. Tysiąclecia 37

Piotrków Trybunalski, wystawa Dla Polski Walczącej ? żołnierze Okręgu Łódź Armii Krajowej "Barka", otwarcie 2 marca 2012 r., godz. 10.00, w Muzeum Regionalnym, pl. Zamkowy 4, prezentacja do 2 kwietnia 2012 r.

Płock, wystawa "Ostatni leśni" ? Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948?1953, prezentacja do 2 marca 2012 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły, ul. 3 Maja 4.

Poznań, wystawa "Zaplute karły reakcji". Polskie podziemie niepodległościowe 1944?1956, otwarcie 4 marca 2012 r. w Gimnazjum ss. Urszulanek, al. Niepodległości 41, prezentacja do 31 marca 2012 r.

Radom, wystawa Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim 1945?1950, otwarcie 1 marca 2012 r., godz. 15.00, w Urzędzie Miejskim, ul. Żeromskiego 53, prezentacja do 23 marca 2012 r.

Radymno, wystawa Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 r., otwarcie 28 lutego 2012 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek, prezentacja do 7 marca 2012 r.

Rzeszów, wystawa Śladami zbrodni komunistycznych na Rzeszowszczyźnie z lat 1944?1956, otwarcie 1 marca 2012 r., godz. 11.15, przed siedzibą Oddziału IPN w Rzeszowie, ul. Słowackiego 18, prezentacja do 30 marca 2012 r.

Sokołów Małopolski, wystawa Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 r., otwarcie 11 marca 2012 r. w siedzibie Towarzystwa Ziemi Sokołowskiej, Rynek 49, prezentacja do 25 marca 2012 r.

Szczawnica, wystawa O orła w koronie... Zgrupowanie Partyzanckie "Błyskawica", otwarcie 23 marca 2012 r., godz. 12.00, w Muzeum Pienińskim, ul. J. Dietla 7, prezentacja do 23 kwietnia 2012 r.

Szczecin, wystawa Wrogowie Polski Ludowej. Konspiracja i opór społeczny na Pomorzu Zachodnim 1945?1956, otwarcie 1 marca 2012 r., godz. 12.00, na Jasnych Błoniach (przed budynkiem Urzędu Miejskiego), prezentacja do 27 kwietnia 2012 r.

Waksmund, wystawa O orła w koronie... Zgrupowanie Partyzanckie "Błyskawica", otwarcie 25 lutego 2012 r., w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Nowotarska 127, prezentacja do 28 lutego 2012 r.

Warszawa, wystawa "Zaplute karły reakcji". Polskie podziemie niepodległościowe 1944?1956, prezentacja w dniach 1?31 marca 2012 r. w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Aniołów, ul. Markiewicza 1.


Ekspozycje zagraniczne

Bruksela (Belgia), wystawa "Zaplute karły reakcji". Polskie podziemie niepodległościowe 1944?1956, otwarcie 6 marca 2012 r. w Parlamencie Europejskim,  prezentacja do 8 marca 2012 r.

Cambridge (Wielka Brytania), wystawa Żołnierze "Warszyca", otwarcie 26 lutego 2012 r. w Domu Polonii, prezentacja do 4 marca 2012 r.


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.