Wrocław: Dorota Kania i Resortowe Dzieci - WIDEO
data:15 lutego 2014     Redaktor: Shork

Ponad 350 osób zgromadziło się w sali na Placu Solidarności, aby posłuchać Doroty Kani.
Poniżej zapis na gorąco uzupełniony nieco przeze mnie.
 
 
Pani Dorota prowadzi spotkanie sama.
 
Wita Wrocław nazywając go „Małymi Kresami” cieszy się, bo po raz pierwszy jest we Wrocławiu
 
Twierdzi, że Polska wyglądałaby inaczej, gdyby nie było okupacji sowieckiej.
O Kuklińskim:
„Każdy kto walczył z sowietami jest bohaterem, każdy który współpracował jest zdrajcą”
 
Stanowczo twierdzi, że Resortowe Dzieci nie powstałyby bez profesora Kurtyki i IPN,
bo dopiero on zaczął zajmować się sowietami i ich współpracownikami.
Nominacja Kurtyki wzburzyła salon, który chciał z IPN zrobić nietykalne muzeum. A najlepiej je zamknąć.
Profesor Kurtyka domagał się abyśmy nazywali żołnierzy wyklętych na żołnierzami niezłomnymi. Zmiana miała być wprowadzona przez Sejm.
 
Książka o resortowych dzieciach ma mieć pięć części . Nie tylko ich obecności w mediach ale i o obecności w polityce.
W tym roku powstanie książka o służbach, których przedstawiciele biegają teraz po mediach i udają że byli tylko w wywiadzie wojskowym, tymczasem wywiad podlegał zawsze pod SB i UB.
Udają, że zdobyli swoje stanowiska ciężką pracą,
Na przykład Aleksander Makowski już w latach osiemdziesiątych był skierowany do Rzymu.
 
Trzecia część będzie o biznesie, dlatego że na liście najbogatszych polaków znajdują się wyłącznie osoby zarejestrowane przez SB jako współpracownicy.
 
Czwarta część będzie o naukowcach, a piąta o przedstawicielach prawa. I z tym jest problem, bo dane sędziów i prokuratorów są tajne (sprawozdania lustracyjne).
 
Między innymi dlatego optowano za zniesieniem kary śmierci i dożywocia aby prawica, po dojściu do władzy, nie mogła skazywać współpracowników i utrwalaczy władzy ludowej.
 
W 1944 roku ludzie nie wierzyli w utrwalenie władzy komunistycznej. Sądzili, że to stan przejściowy.
Andrzej Morozowski z ubolewaniem pisał, że ZSRR wyzwoliło tylko do Bugu. A jego syn sprzeciwia się rozliczeniu zbrodniarzy.
Ojciec Sianeckiego pracował w IV departamencie w wydziale walczącym z Kościołem. Wraz z Piotrowskim i mordercami księży. A teraz kpi z Kościoła.
 
Po pierwszym wydaniu opinia była taka, że książka miał być przez jej bohaterów przemilczana, ale Żakowski nie wytrzymał. Do tej pory tylko on wytoczył proces autorom.
 
Obecnie nakład to 150 tyś egzemplarzy
Młodzi ludzie w końcu dowiedzieli się dlaczego nie mogą awansować, robić kariery, ich firmy nie wygrywają przetargów. Dowiedzieli się z książki.
Wszystkie stanowiska są zajęte są przez resortowe dzieci i młodzi ludzie nie mają szans na normalny awans. Komuniści nie dali im szans nie tylko poprzez selekcje na zasdzie znajomości i rodziny ale i dając swoim dzieciom wykształcenie, jednocześnie uniemożliwiając kształcenie innych.
 
Ojciec Aleksandra Makowskiego w ciągu 8 lat przeszedł ścieżkę od syna szewca do ambasadora w Londynie. Wystarczyło się zgłosić do służb i być wiernym.
 
Ludzie biznesu opanowali i zmonopolizowali newralgiczne działy gospodarki
 
Mamy szansę, żeby to odwrócić w tych wyborach, ale ta szansa jest już ostatnia.
 
Lech Kaczyński najwięcej ze wszystkich zrobił dla Polski w ciągu 10 lat kiedy pełnił ważne stanowiska.
Na przykład w ciągu dwóch lat zbudowano muzeum powstania warszawskiego, które pełni bardzo ważną rolę ośrodka historii i patriotyzmu.
Na liście osób nagrodzonych pośmiertnie przez Prezydenta Kaczyńskiego są żołnierze niezłomni.
Nie udało się zabić pamięci narodowej.
Od trzech lat, 1 marca, demonstrują młodzi ludzie.
 
Wracając do obsadzania stanowisk.
Henryk Jasik był przez lata we władzach lotniska Szymany na których lądowały samoloty CIA z więźniami.
Nowe kadry urzędu bezpieczeństw z lat 70 to w większości dzieci resortowe, które wpisywały w życiorys walkę rodziców z „bandami”. To już drugie pokolenie zdrajców. A niedługo będzie trzecie.
Arytmowicz, który krytykuje ekspertów Macierewicza - profesor z Kanady, mógł wyjechać do Kanady i zdobyć wykształcenie, gdy tymczasem dla potomstwa polskiej inteligencji, paszporty były niedostępne.
 
Pani Dorota zachęca Tadeusza Płużańskiego aby napisał o losach dzieci żołnierzy niezłomnych.
Które mimo starannego wykształcenia wykonywali najprostsze prace.
 
UB żenili się między sobą, prosząc o zgodę zwierzchników. W ten sposób system miał zapewnić nową inteligencje, nową arystokracje. Jak rodzice obecnej prezydentowej.
 
PPR droga do władzy Piotr Gontarczyk, tę pozycję pani Dorota poleca.
„Trzeba nazywać patriotyzm faszyzmem” – tak brzmiała jedna z doktryn KPP.
 
Trzeba wiedzieć, że PPR pełne było złodziei alfonsów i prostytutek, a ich kadry musiały być zasilane wyszkolonymi w Rosji agentami. Tak zwanymi matrioszkami.
Osobami udającymi Polaków.
Sowieci nic nie planują na chwilę, sowieci planują na wiele dziesięcioleci.
Rząd Olszewskiego to przypadek, związany z pierestojką Gorbaczowa i poluźnieniem smyczy.
Podobne jest z Ukrainą, wyrwanie Ukrainy z Rosji jest bardzo ważnym zadaniem. I koniecznością.
 
 
Pytania:
 
Czemu książka jest w kontrowersji z wynurzeniami Henryk Pająka?
 
Odpowiedź:
Pani Dorota, nie zna publikacji. Natomiast książka oparta jest na DOKUMENTACH, jedynie Żakowski wytoczył proces autorom, reszta jest cicho.
 
Pytanie o arcybiskupa, który zdradził Kuklińskiego.
Odpowiedź:
Czarek Gmyz poruszy ten temat, albo Cenckiewicz
W końcu lat 80 w Rzymie było ogromne nasycenie agentury wokół papieża.
Przypominam rozbicie jedności polskiego narodu, po śmierci Jana Pawła drugiego, gdzie po tygodniu zaczęto przebąkiwać o konieczności lustracji Kleru. Szczególnie Kieres i Olejnik.
 
W czasie kanonizacji będą znowu próby rozbicia jedności
 
Pytanie:
Czy sowieci to spadkobiercy Rosji? Czy można zamiennie używać terminów Rosja -sowiety.
 
Odpowiedź:
Pani Dorota jednak twierdzi, że sowieci i Rosjanie to coś innego, jeżeli już mamy używać tych określeń to w związku - Rosja sowiecka.
 
Pytanie:
 
Jak dotrzeć do młodych ludzi, którzy już są dotknięci sowietyzacją, albo sami są resortowymi dziećmi.
To przecież ludzie, którzy mają duszę. W książce nie ma nieprzyzwoitego grzebania w życiorysie, a książka jest szansą dla dzieci resortowych na upodmiotowienie, na to aby mogli udowodnić, że są warci swojego stanowiska, mimo pochodzenia
Odpowiedź:
 
Po prawej stronie jest wiele dzieci resortowych rodziców, którzy wyrośli na ludzi. I są prawicowcami, przeszli przemianę.
Na przykład Bronisław Wildstein, Jest wiele osób prawicy których rodzice byli w KPP.
Z systemu można się wyrwać.
 
Pytanie:
 
Czy praca przedwojennej inteligencji, poza strukturami była wyborem czy koniecznością?
P. Dorota mówi, że i wybór, i konieczność, nie przyjmowano ludzi na studia.
Na przykład Andrzej Turski, jego rodzice byli w Ministerstwie Bezpieczeństwa publicznego, co było zaletą przy przyjmowaniu go do pracy.
Po śmierci Turskiego jego siostra oburzyła się, ze niby ich rodzice zajmowali nieznaczące stanowiska. Kierowcy i pracownika biurowego. Jednak nikomu ze skrzywdzonych przez sowietów nie przyszło do głowy nawet pójść do pracy do UB.
Za to trwała konstrukcja nowego prawodastwa.
6 miesięcy kursu prawa, tak zwane Duraczówki. Po którym można było skazywać na śmierć.
Pozwalniali profesorów a w to miejsce dali kursantów. Tak wyglądał (i wygląda) wymiar sprawiedliwości.
 
Pytanie:
 
Adam Michnik, czy był agentem?
Czy zostały ślady?
 
Odpowiedź:
Książka jest napisana na podstawie dokumentów nie domniemań. Tylko dokumenty.
Nie wolno mieszać prawdy z fałszem
Zachód jako najważniejszego przywódce uznawał Macierewicza (tak jest w meldunkach bezpieki))
Dlatego Michnik chciał skompromitować Macierewicza. Nie zachowały się żadne dokumenty związane z pobytem Michnika w archiwach.
Pani Dorota żałuje że IPN nie wpadł na pomysł opublikowania materiałów dotyczących Michnika (kryptonim „Wir”) bez żadnego komentarza.
Mimo nakazu, że z bezpieką się nie rozmawia, Michnik rozmawiał „Na rozdrożu”
Dokumentu twardego nie ma.
 
Pytanie:
Przodkowie resortowych dzieci to nie tyle komuniści co kolaboranci. Widz uparcie potwierdza że na wschód od Polski jest Rosja.
Prosi o porównanie służb PRL i ZSRR.
 
Odpowiedź:
 
KGB służby cywilne - SB
GRU służby wojskowe – WSS (WSI)
 
 
Weryfikacji WSS nie było, syn Dukaczewskiego jest u Krauzego,
 
Dokumenty nie istnieją, ale przed zniszczeniem zostały sfotografowane.
 
Pytanie:
 
Czy książka obejmuje cały teren Polski?
W telewizji republika trzeba podkreślać autorów i tytuły.
 
Odpowiedź:
 
Tak
Jak wycięli inteligencję? Proszę zobaczyć ilu tutaj nas jest!
 
Pytanie:
Czy był jakiś polski Konrad Wallenrod czyli żołnierze inwigilujący SB i UB
 
Odpowiedź:
Adam Hodysz – który przeszedł na stronę Solidarności
 
Pytanie (a właściwie kilka uwag)
Podziękowanie za odwagę i zachęta do pisania prosto.
Odpowiedzialność nie spada na dzieci. Nie dziedziczy się błędów.
 
Prośba o napisanie książki Resortowe Jedynki, jedynki na listach wyborczych.
 
Odpowiedź:
A jednak będzie książka o politykach jeszcze przed wyborami
Antoni Zambrowski, przyznał się i przeprosił za Ojca
 
W sejmie II RP sporo było potomków posów z sejmu rozbiorowego, ci ludzie mieli w sobie etos służb publicznych i weszli do sejmu II RP wywodzili się z rodzin polityków przedrozbiorowych
W sejmie w 90 roku znaleźli się ludzie mający przodków -polityków II RP, a teraz tylko PZPR
 
Pytanie: a właściwie uzupełnienie
 
O Adamie Michniku – widz widział na własne oczy i widział na własne oczy jak aktyw robotniczy tłukł studentów. A we Wrocławiu, gdy próbował przekazać studentom co się dzieje w stolicy, spotkał się ze znieczulicą, a po 4 dniach - euforia i strajki.
Adam Michnik przyznał się że w 68 roku byli zorganizowani.
Podziękowanie za używanie „bolszewii” i „sowietów” i odróżnienie ich od Rosji
Jak to się dziej że sybiracy mają łagodniejszy stosunek do Rosjan. To nie Rosjanie nas wywieźli, tylko Stalin, a gdyby nie Rosjanie to by Sybiracy nie przeżyli.
 
 
 
Pytanie:
O życiorys Aleksandra Kwaśniewskiego, paskudny życiorys odnośnie jego ojca rozpowszechniany w sieci, zapytany Leszek Żebrowski zaprzeczył tym informacjom.
 
Odpowiedź:
NIEPRAWDA i to szkodliwa podobnie jak życiorys Lisenki.
Istnieją materiały na temat ojca Jolanty Kwaśniewskiej są (był oficerem wojsk pogranicza), powinny istnieć i na temat ojca Kwaśniewskiego.
 
Towaru w IPN jest dosyć, więc nie ma sensu kolportować plotek bez oparcia w dokumentach
 
Pytanie o liczbę w skali kraju dzieci resortowych
 
Odpowieź:
W NDR mediach 100% było pracowników STASI
w Polsce 80% w tym pracownicy techniczni, gdy pokazywany był Kaczyński zawsze się coś psuło gdy nagrywano Millera nic się nie psuło.
 
Pytanie o efekt jaki ma uzyskać autor po publikacji. Jaki scenariusz?
 
Odpowiedź:
Oczekiwano rozlania się świadomości. I tak się stało. Ojciec Rydzyk stwierdził, że powinna być obowiązkową lekturą na studiach.
Na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego pisane są na jej podstawie trzy doktoraty
 
Pytanie:
Co młodzi ludzie mogą zrobić?
 
Odpowiedź:
Iść na wybory
Odciąć Lisa od programu
Odkąd PIS nie przychodzi oglądalność spadła z 3 do 1,4 mln
 
Prawica sobie radzi, nie musi dostawać zastrzyków z państwowej kasy.
 
Pytanie o Żydów w latach 44-47
w NKWD były osoby różnej narodowości. Komunista nie ma ojczyzny.


Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.