Wolność słowa na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Aktualizacja.
data:03 grudnia 2011     Redaktor:

Zaskakująca sytuacja wydarzyła się na UMCS w Lublinie. Studenckie Koło Dziennikarskie UMCS zorganizowało debatę "Oblicza Polskiego Patriotyzmu" nt. niedawnego Marszu Niepodległości jaki odbył się w Warszawie. Wszyscy widzieli jak Marsz wyglądał, choć perspektywy jego oglądania i komentowania były diametralnie odmienne. W związku z tym na debatę zaproszono: posła Ruchu Palikota Michała Kabacińskiego a jego adwersarzem miał być Marian Kowalski, rzecznik Obozu Narodowo Radykalnego.

Paweł Chojecki
Pomysł debaty jednak nie wszystkim się spodobał. Sprawę opisała lubelska Gazeta Wyborcza. Debata na UMCS została więc odwołana. Zdziwienia i rozczarowania nie kryli w rozmowie ze wspomnianym dziennikiem obaj niedoszli uczestnicy. Michał Kabaciński: "Liczyłem na rzeczową dyskusję. Mariana Kowalskiego uważam za porządnego człowieka. ONR jest organizacją działającą legalnie, nie powinno jej się zamykać ust. A podczas debaty mógłbym sprawdzić swoje polityczne umiejętności." Natomiast Marian Kowalski: "ONR to organizacja niepodległościowa, nie mająca nic wspólnego z ideologią nazistowską. Dlatego w debacie publicznej powinno być miejsce na wyrażenie naszych poglądów".

W rozmowie z dziennikarzem GW zaskoczenia nie kryje prof. dr hab. Iwona Hofman, która stwierdziła: "Studenci zorganizowali debatę bez porozumienia ze mną. To niedopuszczalne, aby przedstawiciel ONR-u zabierał głos na naszej uczelni. Po rozmowie ze studentką odpowiedzialną za zorganizowanie debaty natychmiast ją odwołałam."

Dla przybliżenia sylwetki: prof. dr hab. Iwona Hofman sprawuje opiekę naukową nad Studenckim Kołem Dziennikarskim. Zajmuje się nauką o polityce, specjalizuje się w prasoznawstwie. Jest Kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Jak również podaje oficjalna strona www UMCS: "Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku, koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i "Kultury".
W kręgu zainteresowań naukowych wyróżnia ponadto problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teorię gatunków dziennikarskich, marketing polityczny."

Jest autorką wielu monografii, prac pod redakcją oraz artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie wynikające z jej kontaktów z uczelniami europejskimi; realizowała kilka projektów badawczych; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prorektora UMCS d/s Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, uczestniczyła w projektach międzynarodowych. W 2006 r. pracowała jako visiting professor w Instytucie Historii Najnowszej w Poczdamie. Piastuje szereg zaszczytnych funkcji i stanowisk. Jest członkiem zarządów Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (wiceprezes, koordynator komitetów badawczych), wiceprezesem oddziału lubelskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członkiem Komisji XVI Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału PAN w Lublinie, Towarzystwa Jana Karskiego, Forum Polsko-Ukraińskiego.

Sprawa jest "rozwojowa" ponieważ wstępnie uczestnicy debaty potwierdzili chęć jej odbycia, jeśli nie w środku, to przed gmachem Politologii UMCS, Plac Litewski 3, 30 listopada o godzinie 11.30.
Czekamy na relację z tego spotkania.

Aktualizacja

Zgodnie z zapowiedzią śledziliśmy ciąg dalszy tej bardzo pouczającej dla studentów dziennikarstwa UMCS, sprawy. Tak jak zapowiedziano, odbyło się spotkanie posła Ruchu Palikota M. Kabacińskiego oraz rzecznika ONR M. Kowalskiego. Do spotkania doszło jednak na ulicy przed budynkiem Wydziału Politologii UMCS.
Skutek spotkania przerósł najśmielsze oczekiwania. Bo choć do debaty nie doszło, to obie, jakby się zdawało pochodzące z krańcowo różnych stanowisk, opcji, strony doszły do tego samego, jakże ważnego wniosku. Tym wnioskiem była zgoda co do niezbywalności prawa do dyskusji na argumenty, swobodnej wymiany myśli i poglądów, przez mainstream wizerunkowo sprowadzanych do niszowych pyskówek, politycznej agitacji czy medialnych bijatyk.
Rzeczywistość przerosła opisującą sprawę Gazetę Wyborczą i władze Politologii UMCS. Można powiedzieć, że blokada debaty przyniosła odwrotny skutek. Obaj adwersarze z uśmiechem, godnością oraz wzajemnym szacunkiem, zademonstrowali uściskiem dłoni swoje przywiązanie do wolności słowa. Wolności słowa pojmowanej jako wartość nie-teoretyczna ale stosowanej praktycznie. Rozumianej jako prawo do otwartej debaty publicznej, o którym to prawie sporo już wiedzą studenci Koła Dziennikarskiego UMCS.

Formalnym powodem odwołania debaty było wg prof. Hofman nie uzgodnienie wydarzenia z nią jako opiekunem, co nie należy do dobrych praktyk akademickich koła. Kolejnym było, że studentki, które miały debatę prowadzić, nie posiadały wystarczającego doświadczenia medialnego, pozwalającego na odpowiednie moderowanie dyskusji.

Jak czytamy w oświadczeniu władz UMCS; "zdaniem Dziekana Wydziału Politologii, prof. dra hab. Grzegorza Janusza, Wydział zawsze był i pozostaje otwarty na prezentację różnych poglądów i idei, powinno jednak odbywać się to z zachowaniem obowiązujących zasad, do których należy: informowanie władz Wydziału o zamiarze zorganizowania tego rodzaju inicjatyw i uzyskanie dla nich akceptacji, odpowiednie ich przygotowanie, zapewnienie zaplecza organizacyjnego oraz bezpieczeństwa. Powyższe warunki w omawianym przypadku nie zostały spełnione. Wydział Politologii UMCS docenia, a nawet promuje wszelkie oznaki aktywności, indywidualizmu oraz kreatywności studentów, nie może jednak pozwolić na całkowitą samowolę i dezinformację. Specyfika debaty, która miała się odbyć oraz dobór jej uczestników, zdaniem władz Wydziału oraz opiekuna Koła Dziennikarskiego UMCS, stwarzały ryzyko przekształcenia jej w happening polityczny, dlatego wymagała ona starannego przygotowania."

Na tle zaistniałego skandalu z odwołaniem debaty pozytywnie wypada wypowiedź JM Rektora UMCS prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, który stwierdza: "Władze Uniwersytetu nie ingerują w tematykę spotkań i debat, ani w wybór zapraszanych gości, kierując się natomiast dobrem studentów i dbaniem o ich wszechstronny rozwój, powierzają te zadania osobom zarządzającym poszczególnymi jednostkami. W tym wypadku autonomiczna decyzja opiekuna Koła Dziennikarskiego o odwołaniu debaty po konsultacji z władzami Wydziału również nie była przedmiotem analizy ze strony władz Uczelni. Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej opowiadają się za prawem do swobodnego wyrażania poglądów, bez uprzedzeń, dyskryminacji, homofobii i szowinizmu. Uczelnia powinna być miejscem dialogu, spotkań różnych idei i światopoglądów w granicach dobrych obyczajów oraz obowiązującego prawa."

Podsumowując pozostaje zaproponować, że być może wyjściem z zaistniałej sytuacji mogłoby być ponowne zorganizowanie debaty przez Studenckie Koło Dziennikarskie UMCS oraz udzielenie kolejnym, organizowanym przez SKD przedsięwzięciom - honorowego patronatu JM Rektora UMCS, przy pozytywnym zaangażowaniu organizacyjnym władz wydziału, dla których to stron otwartość na prezentację różnorodnych poglądów oraz idei, przy poszanowaniu wolności wypowiedzi jest tak istotna i ważna.

żródła:
http://idzpodprad.salon24.pl/368709,w-lublinie-faszyzm-nie-przejdzie
http://idzpodprad.salon24.pl/368736,rzecznik-onr-o-debacie-na-umcs
http://idzpodprad.salon24.pl/368887,onr-i-rp-przyjdziemy
http://idzpodprad.salon24.pl/369082,onr-i-rpp-razem
http://idzpodprad.salon24.pl/369443,wstrzas-dla-salonu
http://idzpodprad.salon24.pl/369736,rektor-ratuje-honor-umcs
http://idzpodprad.salon24.pl/369082,onr-i-rpp-razem
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111130/LUBLIN/899581478
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,10727352,Debata_posla_Ruchu_Palikota_z_ONR_na_UMCS_odwolana_.html

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.