Kolejny etap zamilczania Smoleńska ? lekceważenie wybitnych naukowców.
data:23 listopada 2011     Redaktor:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie przychyliło się do prośby kilkunastu profesorów, by zorganizować konferencję naukową na temat katastrofy smoleńskiej. Bez polityki. Chcieli tylko zbadać, jak doszło do tak ogromnych zniszczeń TU-154M.

net
Piętnastu wybitnych profesorów z największych polskich uczelni technicznych (m.in. Politechniki Warszawskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, SGGW, AGH i innych) doszło do wniosku, że do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej mogą i powinni włączyć się polscy eksperci, których do tej pory rządowa komisja i prokuratura nie zauważały.

Zwrócili się o pomoc do 27 szefów polskich jednostek badawczych, zajmujących się m.in. mechaniką. Prosili o pomoc w sfinansowaniu konferencji naukowej. Największe nadzieje wiązali z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które z założenia powinno chcieć zaangażować się w wyjaśnienie narodowej tragedii.

Oto list, jaki napisali do szefa NCBiR prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego:

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zwracamy się do Pana z prośbą, aby korzystając ze swoich statutowych uprawnień NCBiR otworzyło możliwość sfinansowania badań naukowych mających na celu analizę i wyjaśnienie mechanizmu zniszczenia w tzw. "katastrofie smoleńskiej" z dnia 10 kwietnia ub. r., a także ogólny rozwój technologii badawczych w zakresie testów zderzeniowych.

Tragiczne wydarzenie, które pociągnęło za sobą śmierć elity politycznej i kadry dowódczej polskich sił zbrojnych w dalszym ciągu elektryzuje społeczeństwo z powodu wielu zagadek związanych z mechaniką zniszczenia samolotu TU-154. Hipotezy dotyczące tego mechanizmu tworzone przez ludzi pozbawionych wykształcenia w dziedzinie mechaniki z jednej strony podnoszą emocje społeczne, z drugiej zaś budzą oburzenie środowiska naukowego ze względu na prymitywizm i sprzeczność z prawami fizyki. Wyrazem tego może być wystąpienie prof. Mirosława Dakowskiego do prokuratury.

Katastrofa smoleńska jest zbyt ważnym wydarzeniem w dziejach kraju, aby pozwolić na kształtowanie jej obrazu w świadomości społecznej przez polityków i propagandzistów w zależności od wyznawanych sympatii politycznych. Niezależnie od przyczyn, jakie do niej doprowadziły, a którymi nauka nie powinna się zajmować, jest to problem naukowy i zadanie dla instytucjonalnej nauki polskiej - zadanie polegające na wyjaśnieniu samego mechanizmu zniszczenia samolotu. Zadanie trudne i interdyscyplinarne, którego rozwiązanie wymaga zaangażowania i współpracy ośrodków naukowych zajmującymi się różnymi dziedzinami nauki - takimi jak wytrzymałość materiałów, mechanika zniszczenia, komputerowe badania symulacyjne, doświadczalne badania zderzeniowe (crash testy) i inne - lecz przy obecnym poziomie technologii symulacyjnych całkowicie wykonalne.

Prace mające na celu ustalenie mechanizmu zniszczenia w "katastrofie smoleńskiej" miałyby wielkie znaczenie czysto naukowe i podniosłyby poziom symulacji komputerowych w dziedzinie krajowych badań zderzeniowych. Mogłyby one być prowadzone z wykorzystaniem istniejących programów komputerowych będących w dyspozycji NASA, wierzymy jednak, że doprowadzą do powstania oryginalnych polskich aplikacji. Pozwoliłoby to na ich zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z badaniem bezpieczeństwa w transporcie nie tylko lotniczym, lecz również lądowym.

Sądzimy, że punktem wyjścia dla wspomnianych prac powinna być konferencja naukowa, którą umownie nazywamy Konferencją Smoleńską. Pozwoliłaby ona na przedstawienie dotychczas wykonanych badań, wymianę doświadczeń i ustalenie kierunku dalszych prac. Chcielibyśmy, aby konferencja ta odbyła się pod patronatem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Ze względu na to, że Komitet Mechaniki nie dysponuje środkami na ten cel, prosimy Pana Dyrektora o sfinansowanie kosztów takiej Konferencji ze środków NCBiR.

Licząc na pozytywne ustosunkowanie się do powyższych postulatów pragniemy przekazać wyrazy najwyższego szacunku.

List podpisali:

prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński (Politechnika Białostocka),

prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga (Politechnika Krakowska),

prof. dr hab. inż. Jacek Gieras JEEE Fellow, Hamilton Sundstrand Fellow (Hamilton Sundstrand Aerospace Applied Research, Rockford, IL. USA , Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz),

prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski (Politechnika Białostocka),

prof. dr hab., dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki),

prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita (Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego),

prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kawecki (Politechnika Krakowska),

dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. IBDIM, prof. PL (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska),

prof. dr hab. inż. Jan Obrębski (Politechnika Warszawska),

prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Orłowski (Instytut Historii Nauki PAN, Sekcja Historii Nauk Ścisłych i Techniki),

dr hab. inż. Jan Pawlikowski, prof. PW (Politechnika Warszawska),

prof. dr hab. inż. Jacek Rońda (Akademia Górniczo-Hutnicza),

dr hab. inż. Zdzisław Józef Śloderbach, prof. PO (Politechnika Opolska),

prof. zw. dr hab. inż. Janusz Turowski, dr h.c. Universita di Pavia (Politechnika Łódzka)

dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH, prof. ITB (Akademia Górniczo-Hutnicza).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podlega bezpośrednio minister nauki. Statutowo wykonuje zadania przez nią zlecone.

za http://wpolityce.pl/artykuly/18486-kolejny-etap-zamilczania-smolenska-lekcewazenie-wybitnych-naukowcow-czy-minister-kudrycka-pokaze-klase

od red: - oto jedna z wielu hipotez
Materiał filmowy Nr 1


Materiał filmowy 1 :


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.