W obronie niezależnych badaczy katastrofy smoleńskiej
data:03 grudnia 2013     Redaktor: Redakcja

Poznań, 2 grudnia 2013 r.
Oświadczenie AKO w sprawie dyskredytowania uczonych badających katastrofę smoleńskąAkademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z zaniepokojeniem i dezaprobatą obserwuje zachowanie establishmentu medialnego, politycznego i naukowego związane z dążeniem do wyjaśniania katastrofy smoleńskiej przez niezależnych polskich i zagranicznych uczonych. W miesiąc po zakończeniu II Konferencji Smoleńskiej (21-22 X 2013) jej uczestnicy nie przestają być celem skandalicznej nagonki, szkalowania, negowania kompetencji, a nawet zastraszania.
II Konferencja Smoleńska, podobnie jak ubiegłoroczna, miała charakter stricte naukowy i została zorganizowana zgodnie z najlepszymi zasadami proceduralnymi i za pieniądze jej uczestników. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczonych, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach: z Polski, USA, Australii, Kanady i Danii. Mimo zaproszeń skierowanych m.in. do komisji rządowej oraz PAN, nie podjęto żadnej dyskusji merytorycznej ani z uczestnikami konferencji, ani z przedstawionymi wynikami ich prac, co więcej, wcześniej storpedowano inicjatywę Prezesa PAN wspólnej konferencji komisji rządowej i niezależnych ekspertów.
Zamiast tego przeciwnicy polityczni (naukowi niestety się nie objawili) uciekają się do prób ośmieszania i dyskredytowania uczestników, odbierania im dobrego imienia oraz wywierania presji na władze ich macierzystych uczelni. Intrygi sięgnęły nawet za ocean, mając na celu uniemożliwienie polskim uczonym z USA ich dalszych prac, a zasłużony badacz katastrofy smoleńskiej dr Kazimierz Nowaczyk został wyrzucony z University of Maryland w Baltimore.
Najnowszym działaniem wymierzonym w uczonych jest potępiające stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk. Należy zauważyć, że ostre słowa potępienia wypowiedziane przez niego, zostały skierowane zdecydowanie pod niewłaściwym adresem: do ludzi ślepo wierzących w ideologię i niekompetentnych. Nie są takimi z pewnością eksperci uczestniczący w Konferencji Smoleńskiej, którzy prezentowali wyniki swych prac ściśle z zakresu własnych specjalizacji i kompetencji naukowych. Tego samego nie można powiedzieć o ich krytykach, którzy bez naukowej refleksji, a często również bez odpowiedniej wiedzy, przyjmują treści medialne oraz przekaz zawarty w raporcie MAK.
Bezprecedensowy i zastanawiający jest fakt opublikowania stanowiska Komisji ds. Etyki w Nauce jedynie w postaci gazetowego wywiadu, podczas gdy tekstu próżno było wówczas szukać na stronach internetowych PAN. Wykorzystanie w tym celu medium reprezentującego zdecydowaną linię polityczną sugeruje, że mamy do czynienia z praktyką przepływu informacji od gazety do Komisji PAN.
Od „etyków establishmentu” oczekujemy zajęcia się rzeczywistymi „kłamcami smoleńskimi” mówiącymi o przekopaniu każdego skrawka ziemi w miejscu katastrofy na metr głęboko, o pracy polskich patomorfologów ramię w ramię z „rosyjskimi kolegami”, o naciskach Prezydenta na pilotów, o pijanym generale, niedouczonych pilotach itd.
Wszystkim uczonym, którzy odważyli się podjąć badania zmierzające do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i opublikować wyniki swych prac, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyraża głęboką wdzięczność, uznanie i solidarność. Doceniamy wysoki poziom naukowy II Konferencji Smoleńskiej oraz wielką pracę jej uczestników. Głęboko ubolewamy nad faktem, że zarówno badania, jak i ich prezentacja odbywają się w atmosferze niegodnych, pozanaukowych ataków ze strony przeciwników utrudniających dążenie do poznania prawdy. Ataki te przywodzą na myśl praktyki stosowane w PRL, gdy rzetelność i autonomia badań naukowych była poddawana dyktatowi ideologicznemu rządzącej partii.
Zdecydowanie protestujemy przeciw zastępowaniu dyskusji o faktach lawiną obraźliwych insynuacji i inwektyw. Taki sposób prowadzenia sporu pokazuje, jak dalece fasadowa jest w Polsce demokracja, jak iluzoryczna wolność słowa i swoboda badań naukowych. Odrzucenie „moralnego szantażu” jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem wszystkich środowisk akademickich.
Nadal oczekujemy od polskich władz państwowych, zwłaszcza od władz zarządzających polską nauką, stworzenia polskim instytucjom naukowym i polskim uczonym organizacyjnych i finansowych warunków do szybkiego podjęcia badań nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności, przyczyn i przebiegu tragedii smoleńskiej.
AKO – Poznań
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, Przewodniczący AKO Poznań
ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
dr Adam Babula – UAM Poznań
dr Lidia Banowska – UAM Poznań
dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
mgr Jan Dasiewicz – Poznań
dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM Poznań
prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
dr hab. inż Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz "S"
ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
mgr Ryszard Materny – Poznań
mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
dr Piotr Meteniowski – Poznań
prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
dr Jerzy Michalik – UAM Poznań
prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
mgr Paulina Molska – Poznań
mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
Maciej Neuman – Poznań
prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
dr Jacek Radomski – UAM Poznań
dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
dr Lech Różański – PTPN, Poznań
mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
mgr Jan Smólski – Poznań
dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
mgr Zygmunt Sporny – Poznań
dr Teresa Stanek – UAM Poznań
prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
dr Wojciech Szwed – UP Poznań
dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
mgr Henryk Walendowski – Poznań
dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
Jerzy Żarnowski – Poznań
dr Jakub Żmidziński – Uniwersytet Artystyczny, Poznań
prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

AKO – Kraków

dr inż. Andrzej Augustynek, AGH - Kraków
prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ - Kraków
dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny - Kraków
prof. dr hab. inż. Stanisława Dalczyńska-Jonas - Kraków
prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ - Kraków
Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ Solidarność UP - Kraków
mgr Irena Gąsior, Kraków
prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ - Kraków
prof. dr hab. Ryszard Kantor,  UJ - Kraków
dr hab. Zofia Kaszowska, ASP -  Kraków
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, PK - Kraków
mgr iż. Mariusz Klapper, przedsiębiorca, AKO - Kraków
prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP - Kraków
prof. dr. hab. Maria Korytowska, UJ
prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Kraków
prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH - Kraków
prof. dr hab. Edward Malec, UJ - Kraków
prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH - Kraków
prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska - Politechnika Krakowska
dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
dr hab. Adam Nodzeński, prof. AGH, Kraków
mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH - Kraków
dr hab. inż. prof. nzw.  Krzysztof Pieła - AGH Kraków
dr n.med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
dr inż. Maria Sapor, Kraków
dr inż Feliks Stalony-Dobrzański,  AGH - Kraków
prof. dr hab. Krystyna Stamirowska - UJ  Kraków
prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski - AGH Kraków
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, WSF-P „Ignatianum” - Kraków
dr Marek Mariusz Tytko, UJ - Kraków
dr hab. Anna Walczuk, UJ - Kraków
dr hab. Zbigniew Zegan, prof.ASP - Kraków
prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop UJ
prof. dr hab. Jan Prokop czł. koresp. PAU
dr hab. Grażyna Zając, Kraków


AKO – Warszawa
Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
Dr hab. Andrzej Gąsowski  UKSW
Dr inż. Irena Gronowska, PW
Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
Dr inż. Grażyna Ożarek
Dr hab. Janusz Sobieszczański
Prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel
Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

AKO – Łódź
dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. nadzw. UŁ


Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.