ODEZWA do MIĘDZYNARODOWEJ SPOŁECZNOŚCI DEMOKRATYCZNEJ
data:28 listopada 2013     Redaktor: GKut


28 listopada rano została złożona w Ambasadzie Ukraińskiej w Warszawie odezwa w języku polskim i ukraińskim.  Trwa nadal akcja zbierania podpisów.

29 listopada w godzinach 16-20 odbyła się pikieta przed Ambasadą Ukrainy w Warszawie przy ul Szucha  7. Żądalismy  przyspieszenia prac stowarzyszeniowych z UE
Kijów - Warszawa wspólna sprawa!!!

 
 
 
 

POLSKA, 27 LISTOPADA 2013r.

 

DO MIĘDZYNARODOWEJ

SPOŁECZNOŚCI DEMOKRATYCZNEJ

 

DO MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI OBRONY PRAW CZŁOWIEKA

 

DO SPOŁECZEŃSTWA UKRAIŃSKIEGO

 

 

ODEZWA

 

Polskich obrońców praw człowieka, weteranów „Solidarności”, organizacji podziemnej „Solidarność Walcząca” oraz członków Stowarzyszenia „Solidarni2010”

 

POPIERAMY NARODOWE PROTESTY EUROMAJDANÓW UKRAINY, ŻĄDAJĄCYCH „ PODPISANIA UMOWY O STOWARZYSZENIU UKRAINY Z UNIĄ EUROPEJSKĄ”

 

Polskie środowiska niepodległościowe zawsze wspierały naród ukraiński w jego walce o niepodległość państwową i ustrój demokratyczny. Popierają też dążenia państwa ukraińskiego do integracji z Europą.

 

Jeszcze do niedawna z wielką ufnością i zadowoleniem spoglądaliśmy na proeuropejski kurs Ukrainy oraz na wspólne skoordynowane działania Prezydenta i opozycyjnych sił politycznych, zmierzających do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

 

Ostatnie wydarzenia, związane z decyzją Gabinetu Ministrów Ukrainy o wstrzymaniu podpisania Umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE, wywołały falę oburzenia i akcji protestacyjnych w społeczeństwie ukraińskim, zaniepokojonym przyszłością swego narodu i kraju, łamaniem zasad demokracji oraz zagrożeniem dla niepodległości państwa ze strony Rosji, która by wymusić na Ukrainie korzystne dla siebie decyzje, nie waha się używać wojny ekonomicznej.

 

Podzielając niepokój i oczekiwania uczestników akcji w Kijowie, i wielu miastach Ukrainy, oraz w innych krajach w obronie integracyjnych dążeń Ukrainy, byli działacze opozycyjni i organizacje patriotyczne w Polsce, wyrażają swoją solidarność z manifestantami – patriotami ukraińskimi, którzy tworzą w całym kraju Majdany Europejskie w interesie przyszłości swych dzieci i wnuków.

 

Społeczność międzynarodowa i europejska nie może i nie powinna pozostać obojętna wobec wydarzeń na Ukrainie, będących wolą narodu do integracji z Europą!

 

Apelujemy do przywódców Unii Europejskiej, Rady Europy, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, posłów Parlamentu Europejskiego, USA, członków NATO – o nie uleganie rosyjskiemu dyktatowi i wspieranie walki narodu ukraińskiego o podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską w Wilnie, w dniu 29 listopada 2013 roku!

 

W tej sytuacji zwracamy się do Prezydenta Ukrainy, by w ramach swoich konstytucyjnych uprawnień, anulował nielegalną decyzję rządu Ukrainy i 29 listopada 2013 podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie podpisał układ o stowarzyszeniu z UE, co pozwoli Ukrainie na wejście do europejskiej wspólnoty demokratycznych narodów.

 

 

Jadwiga Chmielowska, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Solidarni2010”, była przewodnicząca komitetu Wykonawczego „Solidarności Walczącej”, współprzewodnicząca Autonomicznego Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”

 

 

Piotr Hlebowicz, były przewodniczący krakowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”, współprzewodniczący Autonomicznego Wydziału „Solidarności Walczącej”.

 

Ewa Stankiewicz, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Solidarni2010”, reżyser

 

Natalia Tarczyńska, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Solidarni2010”

 

Grzegorz Kutermankiewicz, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Solidarni2010”

 

Jacek Kazimierski, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Solidarni2010”

 

Selim Chazbijewicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.


 

wersja ukraińska

ПОЛЬЩА, 27 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ

 

ДО МІЖНАРОДНОЇ

ДЕМОКРАТИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

 

ДО МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

ДО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

 

ЗАЯВА

 

Польських захисників прав людини, ветеранів «Солідарності», підпільних організацій, «Солідарність, що бореться» та членів Товариства «Солідарні 2010»

 

ПІДТРИМУЄМО НАЦІОНАЛЬНІ ПРОТЕСТИ ЄВРОМАЙДАНІВ УКРАЇНИ З ВИМОГОЮ «ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІЙОВАНЕ ЧЛЕНСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОСОЮЗОМ

 

Польські самостійницькі організації завжди підтримували український народ у його боротьбі за державну незалежність та демократичний устрій. Підтримують вони також і прагнення української держави до інтеграції з Європою.

 

Ще донедавна з неабиякою довірою та задоволенням ми спостерігали за проєвропейським курсом України та за спільними скоординованими діями Президента та опозиційних політичних сил у напрямку підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

 

Останні події, пов’язані із рішенням Кабінету Міністрів України про призупинення процесу укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, викликали хвилю обурення та акції протесту в українському суспільстві, занепокоєному майбутнім свого народу та країни, руйнуванням засад демократії та загрозою для незалежності держави з боку Росії. Східний сусід України не зупиняється перед застосуванням інструментів економічної війни для схиляння української сторони до прийняття вимушених рішень.

 

Поділяючи неспокій та очікування учасників акцій протесту в Києві та багатьох містах України, а також інших країн, котрі стоять в обороні інтеграційних прагнень України, колишні опозиційні діячі та патріотичні організації Польщі, висловлюють свою солідарність з маніфестантами – українськими патріотами, котрі творять Євромайдани по цілій країні в інтересах кращого майбутнього для своїх дітей та онуків.

 

Міжнародна та європейська спільнота не може і не повинна залишатися байдужою до подій в Україні, що є виявом волі народу до інтеграції з Європою!

 

Звертаємось до лідерів Європейського Союзу, Ради Європи, Парламентської Асамблеї Ради Європи, депутатів Європейського Парламенту, США, членів НАТО – не піддаватись російському диктату і підтримати боротьбу українського народу за підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у Вільнюсі 29 листопада 2013 року.

 

Звертаємось в цій ситуації до Президента України, аби в межах своїх конституційних повноважень він скасував незаконне рішення Уряду України і 29 листопада 2013 року, під час Саміту Східного Партнерства у Вільнюсі підписав Угоду про асоціацію з ЄС, що дозволить Україні увійти до європейської спільноти демократичних народів.

 

 

Ядвіга Хмельовська, Член Ради Товариства «Солідарні 2010», екс-голова Виконавчого комітету «Солідарність, що бореться», співголова Автономного Східного Відділу «Солідарність, що бореться»

 

Пьотр Хлебовіч, екс-голова краківського відділу «Солідарність, що бореться», співголова Автономного Східного Відділу «Солідарність, що бореться»

 

Ева Станкєвіч, Голова Товариства «Солідарні 2010», режисер

 

Наталія Тарчиньска, Член Ради Товариства «Солідарні 2010»

 

Яцек Кажімерскі, Член Ради Товариства «Солідарні 2010»

 

Гжегож Кутерманкевiч, Член Ради Товариства «Солідарні 2010»

 

 

 

 

 

 

 


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.