Lubelscy posłowie reagują w sprawie telewizji TRWAM
data:27 listopada 2013     Redaktor: Shork

Apel poniższy został przygotowany przez Poseł Elżbietę Kruk, podpisany przez wszystkich posłów województwa lubelskiego i wysłany do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 
Apel
 
 
w sprawie blokowania realizacji koncesji Telewizji Trwam
Telewizja Trwam zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji otrzymała koncesję na nadawanie programu w sygnale I-go multipleksu cyfrowej telewizji naziemnej.
Nie może jednak rozpocząć emisji swojego programu, ponieważ TVP nie zwolniła miejsca na MUX-1 pomimo, że zgodnie z ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej była do tego zobowiązana już w lipcu tego roku.
Mija więc 4 miesiące gdy TVP bezprawnie nadaje z MUX-1, a koncesja dla TV TRWAM pozostaje na papierze. Uważamy tę sytuację za niedopuszczalną i dyskryminującą ten podmiot na rynku. Co jeszcze bardziej niezrozumiałe i bulwersujące Fundacja Lux Veritatis została zobowiązana do zapłaty i w październiku zapłaciła za uprawnienie, z którego nie może korzystać.
Przypominamy, że już w ramach pierwszego postępowania koncesyjnego doszło do nieuzasadnionej odmowy przyznania koncesji Fundacji Lux Veritatis.
Ta szykanująca media katolickie decyzja KRRiT wywołała silne protesty i niezwykłą mobilizację Polaków. Zrodził się ruch społeczny w obronie wolności mediów i praw katolików w Polsce. Zebrano ponad 2,5 mln podpisów. Wypowiadał się w tej sprawie jednoznacznie Episkopat Polski oraz liczne środowiska i organizacje.
Protest został zlekceważony przez wszystkie organy państwa demonstrujące nieliczenie się z ewidentną wolą społeczną. Uzasadnione jest więc domniemanie, że odbyło się to za wiedzą i zgodą najwyższych władz państwowych, nie liczono się natomiast z potrzebami społeczeństwa.
Zarówno wskazana decyzja jak i obecne działania czy też zaniechania władz godzą w konstytucyjne prawa obywateli do informacji i prowadzą do wykluczenia z odbioru telewizji cyfrowej milionów polskich katolików.
Czy o to właśnie chodzi? Należy to wszak widzieć w kontekście systematycznego blokowania rozwoju pluralizmu mediów w III RP oraz szerszego procesu cyfryzacji telewizji naziemnej, w ramach którego decyzje KRRiT oraz UKE zamiast doprowadzić do otwarcia rynku utrwaliły brak pluralizmu medialnego w Polsce.
Dlatego tak istotna jest kwestia TV TRWAM, która z jednej strony realizuje w swym programie ważną misję publiczną z drugiej łamie monopol informacyjny wprowadzając do świata telewizji naziemnej pluralizm źródeł informacji.
Osłabianie pozycji rynkowej oraz siły opiniotwórczej takiej telewizji uznajemy za niezgodne z interesem publicznym.
Przyznane do tej pory koncesje mają charakter wyłącznie komercyjny. Blokuje się natomiast w bezpłatnym dostępie propozycję dla tych widzów, dla których promowane przez TV TRWAM wartości chrześcijańskie i narodowe stanowią fundament naszej wspólnoty.
Wpisuje się to również w obserwowany od dłuższego czasu trend nasilającej się w Europie i Polsce nietolerancji religijnej. Dzisiaj jesteśmy świadkami najpotężniejszego ataku na Kościół i wartości tak fundamentalne jak rodzina i ochrona życia, obecność religii i Kościoła w przestrzeni publicznej. Nienawistny medialny atak wymierzony w Kościół
to również kolejny akt niszczenia państwa polskiego i naszej wspólnoty. Czy o to idzie gra?
Czy dlatego nie wpuszcza się TV TRWAM na rynek telewizji naziemnej, że byłaby zawadą dla tej zmasowanej kampanii antychrześcijańskich ideologii?
W związku z powyższym wzywamy najwyższe organy władzy w państwie -Prezydenta i Premiera - do realizowania zadań wskazanych zapisami Konstytucji RP i ustaw, do czuwania nad przestrzeganiem i wykonywaniem prawa.
Wzywamy Krajową Radą do wypełniania zobowiązań wynikających z wpisania tego organu do Konstytucji RP w Rozdziale pt. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa.
Apelujemy o rzetelne i praworządne prowadzenie procesu cyfryzacji w Polsce.
Wnosimy aby w imię prawa i zasad demokratycznego państwa podjęto działania, których oczekują miliony obywateli naszej Ojczyzny. Działania zmierzające do zapewnienia równych praw i wolności słowa dla mediów katolickich i polskich katolików oraz przeciwdziałające narastającej nietolerancji religijnej w Polsce.
 
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.