Stanowisko Europejskiej Federacji Dziennikarzy w.s. outsourcingu w TVP S.A.
data:02 czerwca 2013     Redaktor: MichalW

Piszę w imieniu Europejskiej Federacji Dziennikarzy (European Federation of Journalists), która reprezentuje związki zawodowe i stowarzyszenia dziennikarskie w Europie.

uliusz Braun, Prezes Zarząu TVP S.A.,

Bogusław Piwowar Członek Zarządu TVP S.A.

Marian Zalewski, Członek Zarządu TVP S.A.

 

 

Do wiadomości

Elżbieta Ponikło, Dyrektor Biura Zarządu TVP S.A.

Stanisław Jekiełek, Rada Nadzorcza TVP S.A.

Związek Zawodowy Wizja,

Związek Zawodowy Solidarność

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich SDP

 

Bruksela 27 maja 2013

 

Szanowni Państwo,

 

Piszę w imieniu Europejskiej Federacji Dziennikarzy (European Federation of Journalists), która reprezentuje związki zawodowe i stowarzyszenia dziennikarskie w Europie.

 

Zostaliśmy poinformowani przez członka naszej federacji w Polsce, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP), że Zarząd Telewizji Polskiej (TVP S.A.) podjął decyzję o przeniesieniu do firmy zewnętrznej 4 grup zawodowych: dziennikarzy, montażystów, grafików i charakteryzacji (łącznie ok. 550 osób, co stanowi ok. 16% wszystkich zatrudnionych w TVP).

 

Oznacza to wyprowadzenie z Telewizji Polskiej i przekazanie do tzw. outsourcingu podstawowej działalności telewizji, stanowiącej jej istotę i sens.

 

To oznacza usunięcie jądra i istoty telewizji publicznej poza TVP S.A. i wynajęcie podstawowych funkcji tej telewizji.

 

EFJ od lat jest zaangażowana w promocję dziennikarstwa jako zawodu zaufania publicznego. Ostatnio zostało to podkreślone w raporcie „Wolne i pluralistyczne media dla utrzymania demokracji w Europie” (“A free and pluralistic media to sustain European democracy),przygotowanym przez tak zwaną Grupę Wysokiego Szczebla na Rzecz Wolności Mediów i Pluralizmu w Unii Europejskiej(High Level Group on Media Freedom and Pluralism in the EU).

 

EFJ wspiera fundamentalne wartości dwoistego (prywatno-publicznego) systemu nadawczego w Europie, które gwarantują istnienie silnego sektora nadawców publicznych. Obawiamy się, że TVP planuje wykorzystanie firmyzewnętrznej celem dostarczenia pracowników i materiałów dziennikarskich w takim samym zakresie i z takimi samymi obowiązkami, jakie obowiązują profesjonalistów zatrudnionych bezpośrednio przez „firmę macierzystą”.

 

Ousourcing na skalę, na jaką zdecydowano się w TVP S.A. , zwłaszcza gdy chodzi o fundamentalne wartości publicznego nadawcy, oznacza, że można poddać w wątpliwość niezależność dziennikarską. Co więcej, istnieje poważne ryzyko, iż przez zastosowanie outsourcingu zostaną utracone wartości nadawcy publicznego, co może zagrozić pluralizmowi mediów jako takiemu. Zarówno Rada Europy jak i Parlament Europejski niedawno uznały takie zjawiska za zagrożenie dla jakości dziennikarstwa.

 

Osobną sprawą jest fakt, że uznajemy technikę outsourcingu za ukrytą formę zwolnień - i co oczywiste - za sposób na obejście umów zbiorowych oraz warunków pracy załogi.

 

Biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń w TVP obawiamy się, że decyzja outsourcingu jest nielegalna i łamie zapisy KodeksuPracy. Zgodnie z nim możliwe jest bowiem przekazanie zewnętrznemu podmiotowi wyłącznie wyodrębnionej części zakładu pracy, na którą składa się baza materialna, niematerialna , struktura organizacyjna oraz wiedza i umiejętności pracowników”. Nie jest natomiast możliwe „przekazanie” pewnej dowolnie wybranej grupy pracowników, co planuje uczynić Zarząd TVP.

 

Obawiamy się, że takie działanie prowadzi jedynie do ostatecznego demontażu Telewizji Publicznej poprzez sprzeczne z Ustawą o RTV pozbawienie jej funkcji producenckich i sprowadzenie jej zadań jedynie do roli nadawcy. Według nas stanowi to wielkie zagrożenie dla niezależności mediów w Polsce.

 

Dlatego popieramy wezwanie związków zawodowych i organizacji dziennikarskich, by Rada Nadzorcza TVP S.A. wycofała się z decyzji o outsourcingu. EFJ proponuje, by władze TVP spotkały się z tymi organizacjami celem wypracowania trwałego systemu publicznego nadawania w Polsce. Oczywiście powinno do tego dojść przy pełnym poszanowaniu TVP S.A. jako pracodawcy i załogi jako pracowników. Tego typu dialog zaowocuje stworzeniem otoczenia, jakie będzie prowadzić do pozytywnego rozwoju publicznych nadawców.

 

Mamy nadzieję, że weźmiecie Państwo pod uwagę niniejszy list i czekam na odpowiedź.

 

Z poważaniem

 


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.