Odpowiedź na interpelację posła J. Polaczka w sprawie zwrotu wraku TU-154M
data:15 kwietnia 2013     Redaktor: AlicjaS

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MSZ Janusza Ciska na interpelację Posła Jerzego Polaczka w sprawie działań rządu w zakresie zabezpieczenia oraz zwrotu dowodu rzeczowego - wraku samolotu państwowego TU-154M (będącego w rejestrze Ministra Obrony Narodowej) w świetle międzynarodowych przepisów w szczególności z załącznika nr 13 Konwencji ICAO.

fot. www.gover.pl
 
Fragmenty:

"[...]

Pytanie 1

Rząd RP nie zawarł z Federacją Rosyjską umowy regulującej sprawę dostępu, zabezpieczenia  przed uszkodzeniem czy kradzieżą wraku TU-154M, który uległ katastrofie lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r. Wynika to z faktu, że tak polskie jak i rosyjskie organy śledcze traktują wrak jako dowód w postępowaniu karnym.

[…]

W dniach 2-5 marca br. polscy biegli wyznaczeni przez Prokuraturę Wojskową prowadzili czynności procesowe na terenie lotniska Smoleńsk-Północny. 6 marca szef Agencji Konsularnej w Smoleńsku, M. Greczyło, wystąpił o wyrażenie zgody na zapoznanie się ze stanem wraku, jednak przedstawiciel MSZ FR w Smoleńsku odmówił, powołując się na potrzebę zgody Ministerstwa Obrony Rosji. Pozytywnie rozpatrzono natomiast inną prośbę konsula Greczyły – umieszczenie na ulicy Kutuzowa drogowskazu pokazującego drogę do miejsca katastrofy polskiego samolotu. MSZ FR zapewnia, że tablica zostanie zainstalowana przed 10 kwietnia br.

Pytanie 2

Poruszając problem zwrotu wraku TU-154M, pragnę podkreślić, że MSZ RP wielokrotnie czyniło starania w tej sprawie. Do Ambasady Rosji w Warszawie, w dniu 29 kwietnia 2011 r. została wystosowana nota dotycząca ogrodzenia szczątków samolotu – jako dowodu o podstawowym znaczeniu dla prowadzonych czynności śledczych oraz miejsca katastrofy – jako terenu, który powinien podlegać szczególnej ochronie.

 

Odnosząc się do udziału Ministerstwa Spraw Zagranicznych w całokształcie działań rządu dotyczących katastrofy smoleńskiej, w tym kwestii wraku TU-154M, należy stwierdzić, iż od maja 2010 r. MSZ prowadzi własne działania oraz czynnie wspiera aktywność wszystkich polskich organów i instytucji państwowych, uczestniczących z mocy kompetencji w badaniu przyczyn katastrofy. Wspomnieć należy noty dyplomatyczne z dni: 29 kwietnia oraz 29 września 2011 r., ponaglające władze rosyjskie do realizacji skierowanych przez prokuraturę RP zapytań o pomoc prawną, w tym m.in. zwrotu TU-154M czy czarnych skrzynek. Działania te będą kontynuowane do zakończenia wszelkich procedur śledczych i prokuratorskich. Ponadto kwestia zwrotu wraku była podejmowana podczas bezpośrednich rozmów z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej:

[…]

Ponadto, w kwestii zwrotu szczątków TU-154M, w dniu 21 marca 2012 r. Minister R. Sikorski wystosował list do Ministra S. Ławrowa, który stanowił oficjalne podsumowanie dotychczasowych wysiłków, wielokrotnie podejmowanych w kontaktach z wysokimi przedstawicielami władz Federacji Rosyjskiej. W odpowiedzi, Minister S. Ławrow stwierdził, że wrak zostanie zwrócony po zakończeniu rosyjskiego śledztwa.

[…]

Pytanie 4

MSZ nie dysponuje dokumentacją odzwierciedlającą aktualny stan wraku. Nie jest to możliwe, ponieważ to prowadząca śledztwo w sprawie katastrofy w Smoleńsku Prokuratura Wojskowa posiada materiały na ten temat, zaś czynności procesowe, odnoszące się do wraku samolotu, prowadzą specjaliści prokuratury”.

 

całość: https://docs.google.com/file/d/0B6M8tlJwJxImWnZmTHAxT0dNeW8/edit

 

 

Poniżej przypominamy treść interpelacji posła Jerzego Polaczka

INTERPELACJA
w sprawie działań rządu w zakresie zabezpieczenia oraz zwrotu dowodu rzeczowego – wraku samolotu państwowego TU-154M (będącego w rejestrze Ministra Obrony Narodowej) w świetle międzynarodowych przepisów w szczególności z załącznika nr 13 Konwencji ICAO.

Szanowny Panie Premierze,

W najbliższym czasie upłyną 3 lata od tragicznej katastrofy jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 r. na lotnisko Smoleńsk – Siewiernyj w której zginął Prezydent RP prof. Lech Kaczyński oraz pozostali członkowie państwowej delegacji udający się na uroczystości do Katynia.

Opinia publiczna w Polsce poinformowana została, iż Pana rząd ustalił ze strona rosyjską, iż wszystkie działania w sprawie badania katastrofy w Smoleńsku prowadzono na podstawie załącznika 13 Konwencji ICAO.
Bezsprzecznie jest to dokument międzynarodowy, obowiązujący obydwa państwa  które  ratyfikowały ten dokument. Nie dokonując w niniejszej interpelacji oceny wyboru drogi prawnej badania tej katastrofy lotniczej, reguluje on w sposób jasny kwestie zabezpieczenia dowodów rzeczowych, niezawodnej ochrony statku powietrznego (wraku) a także trybu jego zwrotu.
W tym zakresie załącznik 13 Konwencji ICAO w zakresie ochrony dowodu rzeczowego przewiduje w:
3.2 Państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszystkie niezbędne środki w celuzabezpieczenia dowodów rzeczowych i zapewnienia niezawodnej ochrony statku powietrznego oraz wszystkiego, co się na nim znajduje, przez czas potrzebny do przeprowadzenia badania. Zabezpieczenie dowodów rzeczowych polega na podjęciu środków zabezpieczających poprzez fotografowanie lub przy użyciu innych odpowiednich metod, celem zachowania tych dowodów, które mogą być wycofane, uszkodzone, zagubione lub zniszczone. Ochrona polega na zabezpieczeniu przed dalszym uszkodzeniem, dostępem osób postronnych, kradzieżą i zepsuciem.  
W przypadku zwolnienia spod ochrony oraz zwrotu:
3.4 Zgodnie z postanowieniami zawartymi w punktach 3.2 i 3.3 Państwo miejsca zdarzenia zwalnia spod ochrony statek powietrzny, jego zawartość i wszelkie jego części, które nie będą potrzebne w dalszym badaniu i przekazuje osobie lub osobom wyznaczonym w odpowiednim trybie przez Państwo Rejestracji lub przez Państwo Operatora. W tym celu Państwo miejsca zdarzenia zapewnia dostęp do danego statku powietrznego, jego zawartości oraz wszystkich jego części. W przypadku, gdy statek powietrzny oraz znajdujące się na nim części rozmieszczone są w rejonie, do którego państwo nie może udzielić dostępu, wówczas samo to państwo dokonuje przemieszczenia szczątków w takie miejsce, do którego dostęp będzie możliwy.

Z dostępnych informacji prasowych, telewizyjnych z okresu ostatnich miesięcy wynikałoby, iż ów dowód rzeczowy jakim jest wrak państwowego statku powietrznego TU-154M jest nienależycie chroniony co jest sprzeczne z wymogami prawa międzynarodowego w tym zakresie.
Bezsprzecznym jest, iż Federacja Rosyjska oraz Międzypaństwowy Komitet Lotniczy (MAK) zakończyły badania – opublikowany został raport końcowy MAK. Nie ulega wątpliwości, iż w świetle załącznika 13 Konwencji ICAO strona rosyjska jest prawnie zobowiązana zwrócić dowód rzeczowy kiedy zakończy badania. Załącznik 13 Konwencji ICAO nie mówi o postępowaniu organów wymiaru sprawiedliwości tylko o badaniu przyczyn wypadku. Jeśli po upływie 3 lat od tragicznej katastrofy w Smoleńsku nie zwrócono Polsce tego podstawowego dowodu rzeczowego, oczywistym jest iż Federacja Rosyjska narusza postanowienia prawa międzynarodowego. Jeśli Federacja Rosyjska nie zapewnia należytej ochrony i dopuszcza do dalszego niszczenia lub rozkładania wraku  tym bardziej narusza postanowienia zarówno prawa międzynarodowego jak i wewnętrznego prawa karnego uchwalonego i obowiązującego w Federacji Rosyjskiej. Jest rzeczą urągającą prawu międzynarodowemu  jak i interesowi rzeczy Rzeczpospolitej Polskiej aby ta skandaliczna sytuacja była tolerowana.
Mając na uwadze, wypracowaną praktykę międzynarodową zarówno cywilną jak i wojskową w zakresie badania wypadków lotniczych w których państwa i ich odpowiednie organy starają się gromadzić pieczołowicie dowody rzeczowe aby odtworzyć szczątki samolotu z ich części a także badać w sposób żmudny i wyczerpujący stan techniczny statku, aby określić przyczyny katastrofy – sytuacja jaka ma miejsce w Smoleńsku jest ewenementem na skalę międzynarodową świadczącą o wielokrotnym naruszaniu prawa międzynarodowego przez organy państwowe Federacji Rosyjskiej.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami.
1. Czy rząd uregulował  z Federacją Rosyjską procedurę dwustronną  regulującą sprawy procedury dostępu, zabezpieczenia przed dalszym uszkodzeniem, dostępem osób postronnych i kradzieżą wraku samolotu państwowego TU-154M który uległ katastrofie 10 kwietnia 2010 r.


2. Czy wobec  publicznej informacji w Polsce i za granicą, o możliwych dalszych uszkodzeniach bądź kradzieży elementów tego dowodu rzeczowego jakim jest wrak TU-154M, -  Pana rząd podejmował działania dyplomatyczne i inne aby zapewnić skuteczne egzekwowanie przepisów międzynarodowych obowiązujących Federację Rosyjską?


3. Ile razy od 10 kwietnia 2010 r. do chwili obecnej Minister Spraw Zagranicznych wzywał Ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce w celach związanych z całokształtem działań rządu mających chronić w sposób niezawodny tenże dowód rzeczowy a także doprowadzić do jego zwrotu Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu badań przez Międzynarodowy Komitet Lotniczy w Moskwie w styczniu 2011 roku?


4. Czy władze polskie dysponują w sposób precyzyjny dokumentacją odzwierciedlającą stan dowodu rzeczowego jakim jest brak samolotu TU-154M? W jaki sposób i w jakim trybie jest to weryfikowane w świetle informacji o możliwym dalszym niszczeniu i rozkradaniu własności statku powietrznego znajdującego się na lotnisku w Smoleńsku?Z poważaniem
Jerzy Polaczek

Poseł na Sejm RP


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.