Reduta Dobrego Imienia: Protest przeciwko kłamliwemu serialowi
data:08 kwietnia 2013     Redaktor: AlicjaS

Maciej Świrski ze strony http://reduta-dobrego-imienia.pl zachęca do składania podpisów w sprawie niemieckiego serialu stacji ZDF zniesławiającego Polaków. 

 
 
 
 
 
 
 

TREŚĆ LISTUPan Ruprecht Polenz

Przewodniczący Rady Telewizji ZDF

ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN

ZDF-Straße 1

55127 Mainz

Niniejszym protestuję przeciwko obraźliwej treści filmu “Nasze matki, nasi ojcowie”, wyemitowanego przez telewizję publiczną ZDF w dniach 17, 18 i 20 marca br. W historycznej trylogii, którą zawczasu ogłoszono wyjątkowym wydarzeniem w historii niemieckiej telewizji, przedstawiono Polaków, żołnierzy Armii Krajowej (AK) jako antysemitów i bezwzględnych bandytów, prawie na równi z nazistami.

To zniesławia nie tylko żołnierzy Armii Krajowej walczących o niepodległość Polski, ale pośrednio cały naród polski, będący od 1 września 1939 ofiarą ludobójczej polityki państwa niemieckiego, rządzonego przez NSDAP, która u szczytów swojej „świetności” zrzeszała 8 milionów członków.

Polska Armia Krajowa była jedynym w skali okupowanej przez Niemców Europy, konspiracyjnym wojskiem podlegającym legalnemu rządowi polskiemu, który od napaści Niemiec na Polskę, przebywał na uchodźctwie, najpierw we Francji, a po kapitulacji Francji na terenie Wielkiej Brytanii. AK tworzyli mężczyźni i kobiety, przedstawiciele wszystkich klas społecznych i zawodów. Członkami byli nie tylko obywatele narodowości polskiej, ale i przedstawiciele innych mniejszości narodowych i wyznaniowych zamieszkujących przedwojenną II Rzeczpospolitą (około 1 / 3 ówczesnej populacji Polski), m.in. Niemcy i Żydzi. W Armii Krajowej obowiązywała wojskowa dyscyplina, stopnie wojskowe i hierarchiczna podległość, a wszelkie wykroczenia były karane zgodnie z regulaminem wojskowym. AK wykonywała wyroki śmierci wydane przez sądy Polskiego Państwa Podziemnego – zarówno na niemieckich oprawcach, takich jak SS – Brigadefuhrer Franz Kutschera, który był słynnym rozkazodawcą i organizatorem „łapanek ulicznych” ludności cywilnej i terrorystycznych rozstrzeliwań na ulicach Warszawy (do dziś napotykamy tablice upamiętniające te miejsca), jak również na zwykłych przestępcach (korzystających z bezprawia wojny i chcących się „obłowić” na ludzkim nieszczęściu), lub na kolaborantach z okupantami. Władze podziemnego Państwa Polskiego apelowały o udzielanie pomocy ukrywającym się żydowskim współobywatelom pomimo śmierci grożącej całej rodzinie, gdyż jedynie na terenie okupowanej Polski groziła za to kara śmierci. Pomimo tego, pomoc ta była udzielana i dlatego w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie najwięcej drzewek „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” należy do Polaków.

Niemcy, zarówno żołnierze Wehrmachtu, jak i SS oraz innego rodzaju Einsatzgruppen już od początku okupacji Polski dokonywali rozlicznych zbrodni ludobójstwa nie tylko na polskich cywilach wyznania mojżeszowego, ale również na Polakach, a także zamieszkujących obszar Polski Białorusinach, Ukraińcach, czy Cyganach. Niespotykana w najnowszych dziejach Europy skala okrucieństw budziła grozę i opór, stąd masowy udział Polaków w zbrojnej partyzantce lub szerokiej konspiracji. Równolegle od pierwszych dni okupacji Polski niemieccy okupanci prowadzili systematyczną grabież , odbierając polskim właścicielom ich majątki ziemskie i zakłady przemysłowe, które oddawano pod zarząd niemiecki. Pierwszymi wysiedlonymi tej wojny byli obywatele polscy wypędzeni z terenu dawnych Prus Wschodnich i tzw. Kraju Warty. Przymusowa wymiana pieniędzy do 500 zł spowodowała utratę oszczędności przez większość obywateli. Wyniszczeniem biologicznym skutkowało racjonowanie żywności , gdyż zarządzony przydział był trzykrotnie niższy od niezbędnych norm kalorycznych. Efektem był ogromny spadek urodzeń i zwiększenie zachorowań na choroby zakaźne. Karą śmierci zagrożone było słuchanie i posiadanie radia. Zamknięto polskie instytucje kulturalne i naukowe, szkoły wyższe i średnie, dopuszczając edukację jedynie na poziomie podstawowym i zawodowym. Równocześnie do przymusowej pracy w Niemczech wysłano prawie 2 mln obywateli polskich, głównie ludzi młodych, mężów, żony w wieku bohaterów filmu, a nawet młodszych. Kilkaset tysięcy polskich dzieci odebrano rodzicom i wysłano do Rzeszy w celu germanizacji. Specjalne reperesje i eksterminacja dotknęła polską inteligencję i duchowieństwo. Okupanci mordowali lub wysyłali polskich nauczycieli, urzędników, prawników, naukowców i księży w tym wszystkich biskupów, najpierw do niemieckich obozów koncentracyjnych Dachau czy Sachsenhausen, potem od lata 1940 m.in. do Auschwitz, który założono nie dla Żydów a dla Polaków, gdyż więzienia w Generalnej Guberni były już ekstremalnie przepełnione . Pierwszy transport 724 polskich więźniów z terenów południowej Polski wyjechał 14 czerwca 1940 r. z Tarnowa. Dopiero później w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowano obóz zagłady Birkenau. Takie były okoliczności w jakich działała Armia Krajowa, a do tego należy pamiętać jeszcze o sowieckiej okupacji wschodnich terenów Polski na mocy tajnych zapisów Paktu Hitler-Stalin. Warto nadmienić , że co trzeci więzień najstarszego niemieckiego KZ Dachau był obywatelem polskim. Głód, niewolnicza praca, barbarzyńskie okrucieństwo SS-manów, eksperymety pseudomedyczne przeżyli nieliczni. W sumie w ciagu 6 lat samej niemieckiej okupacji Polski straciło życie blisko 6 milionów polskich obywateli. Materialne i duchowe szkody z powodu całkowitego zniszczenie stolicy i zniszczenia przemysłu są nie do oszacowania.

Pojednawcze gesty porozumienia, rozpoczęte wymianą listów pomiędzy polskimi i niemieckimi Biskupami i następne gesty ze strony oficjalnych władz niemieckich, począwszy od Willy Brandta przyjmowane były przez Polaków z otwartością, ale i nieufnością, ponieważ wojenne przeżycia nie są łatwe do wymazania z pamięci. Doświadczenie wspaniałej i hojnej pomocy materialnej z Niemiec, po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 w Polsce, jak i różnorakie wsparcie dla walki o wolność Polski, zduszonej Jałtą i Poczdamem, zostaje zrujnowane przez niefrasobliwe obchodzenie się z naszą tragiczną historią. Ten film umiejscawia Polaków i w szczególności AK, pierwsze ofiary II wojny światowej, po stronie niemieckich ideologów i realizatorów holokaustu. Mało tego, Ci najofiarniejsi z ofiarnych, polscy Bohaterowie konspiracji antyniemieckiej, w tzw. „powojennej Polsce”, według propagandy sowieckiej, właśnie za swoją niezłomność przedstawiani byli jako kolaboranci faszystów, i mimo przetrwania gehenny okupacji niemieckiej stali się ofiarami dalszych prześladowań oraz eksterminacji z rąk nowych okupantów.

Tylko kompletni historyczni ignoranci mogą wierzyć, że poprzez takie filmy zdołają na nowo zinterpretować przeszłość. Jedyne co w ten sposób mogą osiągnąć to zniszczenie tego, co tak mozolnie pomiędzy Niemcami i Polakami zostało osiągnięte.

Dlatego oczekuję od autorów serialu, zwłaszcza scenarzysty i historyków konsultujących te treści, podania faktów i źródeł na jakich zbudowali swą szkalującą opowieść, która w młodym pokoleniu Niemców wzbudzić może przekonanie, że jedynymi ofiarami II wojny światowej byli Niemcy i obywatele wyznania mojżeszowego, a Polacy – co najmniej współwinnymi wymordowania ich przez niezidentyfikowanych “Nazistów”. Dodatkowo żądam zaprzestania dalszej emisji oraz popularyzacji tego oszczerczego serialu.

Jeśli ten protest zostanie zignorowany przyzwalam Redutcie Dobrego Imienia/Polish League Against Defamation na domaganie się na drodze sądowej zadośćuczynienia za zniesławienie Armii Krajowej i Polaków oraz antagonizowania obu narodów, co w dzisiejszej Europie oznacza świadome niszczenie dotychczasowego dorobku porozumienia polsko-niemieckiego.


Podpisy można składać na stronie:

http://reduta-dobrego-imienia.pl/?page_id=213

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.