Cel Rządu - skutecznie zabijać. Zaprotestuj!
data:15 marca 2013     Redaktor: GKut

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska - Rajewicz przygotowała Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015.

 
 
Zakłada on wprowadznie przepisów m.in. do kodeksu karnego o zakazie krytykowania homoseksualizmu, wprowadzenie nakazu przeprowadzania aborcji przez lekarzy (bezpośrednio bądź pośrednio) poprzez przymusową delegację do innej placówki oraz nakaz propagowania w szkołach ideologii gender, gdyż w większości autorzy podręczników nie przestrzegają zasady gender mainstreaming".
 
Zaprotestuj!!! W ramach konsultacji społecznych do dziś 14 marca można wysyłać swoje opinie na temat na adres beata.wesolek@kprm.gov.pl bądź iwona.banaczkowska-luszcz@kprm.gov.pl
 
Fundacja Pro-prawo do życia wystosowała 14 marca list następującej treści:
 
Warszawa, dnia 14 marca 2013 roku
 
Pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 
Szanowna Pani!
 
Działalność Fundacji Pro-prawo do życia koncentruje się na wspieraniu tych, którym odmawia się prawa do równego traktowania, mianowicie dzieci przed narodzeniem. Dlatego też chcemy przedstawić swoje stanowisko dotyczące projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015.
 
I.
 
Nasz sprzeciw budzą cele przedstawione w obszarze Równe traktowanie w systemie ochrony zdrowia. W chwili obecnej polskie prawo zezwala na zabicie dziecka podejrzanego o chorobę, gdy okoliczności jego poczęcia są niewłaściwe, bądź gdy jego zabicie jest formą "terapii". Zapewnienie ochrony dziecku od poczęcia powinno być więc głównym celem działań na rzecz równego traktowania, gdyż obecnie jest to najbardziej dyskryminowana grupa społeczna.
 
Raport w obecnej postaci stawia sobie za cel doprowadzenie do skutecznego zabijania nienarodzonych poprzez nakazanie lekarzowi zabijania dzieci czy to bezpośrednio, czy to pośrednio (poprzez wskazanie innego lekarza, który to uczyni). Takie działania nie tylko godzą w konstytucyjne prawo do życia, ale również sprzeciwiają się Kodeksowi Etyki Lekarskiej, którego art. 2 mówi o tym, iż "powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego (...)".
 
O potrzebie ochrony dzieci od poczęcia mówi również ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka i kodeks karny, a więc obecna ustawa o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w sposób oczywisty jest niezgodna z prawem.
 
Dlatego też proponujemy w obszarze raportu pt. Równe traktowanie w systemie ochrony zdrowia zawrzeć następujący cel:
 
1. Przy współpracy z podmiotem, bądź podmiotami określonymi w art. 118 Konstytucji RP przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, celem objęcia równym traktowaniem wszystkich dzieci od poczęcia oraz dla zapewnienia im ochrony życia i zdrowia.
 
II.
 
Nasz sprzeciw budzi również drugi cel, nakreślony przez projekt Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania postawiony w obszarze Równe traktowanie w systemie ochrony zdrowia, mianowicie dążenie do ratyfikacji Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie. Wiele zapisów tej Konwencji, szczególnie art. 14 i 18 dopuszczają możliwość tworzenia embrionów in vitro.
 
Procedura "tworzenia" dzieci poza organizmem matki nie jest w Polsce dopuszczona żadnym przepisem prawa, a ponadto zaprzecza godności osoby ludzkiej. Warto zauważyć, że Konstytucja RP mówi (art. 30), iż "przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela."
 
Prawo polskie zabrania ratyfikowania aktów prawnych niezgodnych z Konstytucją RP, a ratyfikowanie Konwencji o Prawach Człowieka i Medycynie byłoby próbą wprowadzenia w Polsce dopuszczalności in vitro niejako "bocznymi drzwiami".
 
W związku z powyższym proponujemy postawienie w tym obszarze następującego celu:
 
1. Przy współpracy z podmiotem, bądź podmiotami określonymi w art. 118 Konstytucji RP przygotowanie projektu ustawy zakazującej procedury in vitro.
 
Z poważaniem,
 
Aleksandra Michalczyk
 
Członek Zarządu
 
Fundacji Pro-prawo do życia
 
 
Informacja ukazała się na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy: http://www.ksd.media.pl/aktualnosci/1047-cel-rzadu-skutecznie-zabijac-zaprotestuj

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.