Belgia - wybory 2011
data:05 października 2011     Redaktor:

Ekipa Solidarni 2010 Belgia:
Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów oraz rejestracji na listę wyborców.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP odbędą się w niedzielę, 9 października 2011 r. w godzinach: 7.00 - 21.00 w 4 obwodowych komisjach wyborczych:

a. Komisja nr 23 w Brukseli: siedziba Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Królestwie Belgii, Etterbeek (1040 Bruxelles), Rue des Francs 28; b. Komisja nr 266 w Brukseli: siedziba główna Ambasady RP w Królestwie Belgii, Etterbeek (1040 Bruxelles), Avenue des Gaulois 29; c. Komisja nr 24 w Brukseli: siedziba Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, Woluwe-Saint-Pierre ( 1150 Bruxelles), Avenue De Tervueren 282 ? 284; d. Komisja nr 25 w Antwerpii: siedziba Szkoły Polskiej w Sint-Jan-Berchmanscollege: Antwerpia (2000 Antwerpen), Jodenstraat 15.

ABY MÓC GŁOSOWAĆ W BELGII, obowiązkowy jest wpis do spisu wyborców (tylko wyborca, który dysponuje zaświadczeniem o prawie do głosowania nie musi zgłaszać się w inny sposób).

ZAPISY NA LISTĘ WYBORCÓW BĘDĄ PRZYJMOWANE do 06.10.2011 r. godz. 24.00 (czwartek).

ABY ZGŁOSIĆ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW W BELGII:

- najwygodniejszym i najprostszym sposobem zgłoszenia do spisu wyborców w wybranej komisji wyborczej w Belgii jest rejestracja elektroniczna na stronie:  https://ewybory.msz.gov.pl/

- Osoby nie posiadające dostępu do Internetu, mogą zgłoszenie do spisu wyborców wnieść: ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem oraz osobiście.

Osobiście można się zgłaszać do spisu wyborców w siedzibie Wydziału Konsularnego:

Rue des Francs 28, 1040 Bruksela (stacja metra Merode) w godzinach otwarcia: wt., czw., pt.: 9.00 ? 13.00, śr.: 13.00 ? 18.00.

Telefonicznie pod numerami telefonów: 02 73 90 163 i 02 73 90 123.

Faksem wysyłając zgłoszenie do spisu wyborców pod numer 02 73 64 459.

Można być wpisanym tylko do jednego spisu

W ZGŁOSZENIU POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ

? nazwisko i imiona,
? imię ojca,
? datę urodzenia,
? PESEL,
? miejsce pobytu za granicą,
? numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, miejsce i datę jego wydania,
? adres zamieszkania wyborcy w Polsce,
? miejsce głosowania ? wybór komisji w Królestwie Belgii,
? deklaracja sposobu głosowania (osobiście lub korespondencyjnie),
? dane kontaktowe.

Uwaga!! Niepełne/niepoprawnie wypełnione zgłoszenie oznaczać będzie brak zgłoszenia.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU TRZEBA MIEĆ PRZY SOBIE polski ważny dowód osobisty lub polski ważny paszport.

W GŁOSOWANIU ZA GRANICĄ UDZIAŁ MOŻE WZIĄĆ obywatel polski, który:

? najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
? nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
? nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
? nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
? zgłosił się do spisu wyborców lub posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.
WYBORCA NA STAŁE PRZEBYWAJĄCY W POLSCE, A W DNIU WYBORÓW BĘDĄCY W BELGII MOZE ZAGŁOSOWAĆ

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 r.

Po zaświadczenie o prawie do głosowania nie trzeba zgłaszać się osobiście do odpowiedniego urzędu gminy. Wystarczy sporządzić upoważnienie dla osoby, która odbierze zaświadczenie w naszym imieniu. W upoważnieniu należy podać swoje podstawowe dane, w tym numer PESEL oraz imię i nazwisko osoby, którą upoważniamy. Notarialne czy urzędowe poświadczanie upoważnienia nie jest konieczne.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego w miejscu stałego zamieszkania.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca zamieszkania.

NIE TRZEBA ZGŁASZAĆ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW, JEŻELI  POSIADA SIĘ JUŻ ZAŚWIADCZENIE DO GŁOSOWANIA WYDANE W KRAJU LUB W INNYM KONSULACIE - zaświadczenie o prawie do głosowania wystarczy.

OSOBY, KTÓRE NIE ZGŁOSZĄ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW, ANI NIE BĘDĄ MIAŁY ZAŚWIADCZENIA Z POLSKI LUB Z INNEGO KONSULATU, NIE BĘDĄ MOGŁY ZAGŁOSOWAĆ W BELGII

Wszyscy wyborcy biorący udział w wyborach za granicą wybierają kandydatów:

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

Okręg wyborczy nr 19 ? część województwa mazowieckiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu: Warszawa.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 20.

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

Okręg wyborczy nr 44 ? część województwa mazowieckiego obejmująca część obszaru miasta na prawach powiatu Warszawa:Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Prosimy o zapoznanie się z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r.
Więcej informacji o wyborach na stronach:

- www.pkw.gov.pl, www.brukselakg.polemb.net, www.msz.gov.pl
Jeżeli nie znajdujecie Państwo w powyższym opracowaniu odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy je skierować  mailem do: bebruamb3@msz.gov.pl

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.