Gwiazda Kazachstanu w Kościele Najświętszego Zbawiciela
data:27 lutego 2013     Redaktor: AlicjaS

Ten piękny ołtarz, pochodzący z pracowni gdańskiego plastyka pana Mariusza Drapikowskiego można podziwiać i przed nim się pomodlić w warszawskim sanktuarium do 6 marca.

foto: mb

Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 7.00 – 21. Warto przedtem zajrzeć na stronę parafii: http://parafiazbawiciela.org/

„Gwiazda Kazachstanu”, przeznaczona dla Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje, peregrynuje po Polsce od lata zeszłego roku. 10 października poświęcił ją w Rzymie Ojciec św. Benedykt XVI. Zanim osiądzie w kazachskim kościele, ołtarz będzie wystawiony w Krakowie-Łagiewnikach, w Bydgoszczy, Katowicach, Gnieźnie, Częstochowie i Lubaczowie. Stanie się jedną z „Dwunastu Gwiazd Maryi Królowej Polski”.

Dlaczego ten niezwykły, pełen symboliki ołtarz przeznaczono  właśnie dla Oziornoje, miejscowości w Kazachstanie, do której w 1936 roku bezprawnie przesiedlono dużą grupę Polaków Ukrainy?

Opowiada o tym o tym proboszcz kościoła p.w. św. Mikołaja we Wrocławiu, o. Mariusz Tabulski:

„Oziornoje to szczególne miejsce. W marcu 1941 roku, po ciężkiej zimie, wydawało się, że kilkusetosobowej grupie deportowanych Polaków przyjdzie tam umrzeć z głodu. I nagle, po gwałtownych roztopach, pojawiło się rozległe jezioro, w którym pływały ryby. Było ich tak dużo, że starczyły do wykarmienia i Po-laków, i ludzi z odległych nawet kołchozów. Dla nich to był wymodlony cud. Wiadomo, jakim miejscem jest tamten region świata, zwłaszcza Kazachstan leżący na pograniczu Syberii i Rosji. Kraj, w którym bardzo dużo ludzi cierpiało z powodu łagrów. Tam szczególnie potrzebna jest modlitwa o pokój. Dlatego w Oziornoje powstało sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, a biskup Tomasz Peta zwrócił się z prośbą do stowarzyszenia Communita Regina Della Pace, by jeden z 12 ołtarzy stanął w tym sanktuarium. A Wrocław jest miejscem, gdzie zamieszkało tak wielu, których korzenie sięgają tamtych kresów i tamtego bólu. Potrzebna jest modlitwa za wstawiennictwem Maryi, Królowej Pokoju o przebaczenie i o pokój.”

Na znakomitej stronie inicjatorów 12 Gwiazd, Stowarzyszenia Communita Regina della Pace, którą bardzo polecamy – jest to prawdziwa kopalnia ważnych i ciekawych informacji: www.reginapacis.org czytamy m.in.:

 

Stowarzyszenia Communita Regina della Pace, które powstało w 2008r, jest apostolstwo modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Doświadczenie skutków wojny w byłej Jugosławii oraz braku porozumienia pomiędzy różnymi narodami, religiami i wyznaniami  w wielu częściach świata, w tym również w Jerozolimie, skłoniło członków  założycieli Stowarzyszenia do podjęcia działań szerzących ideę modlitwy o pokój.

Jest to także nasza odpowiedź na apel Ojca Świętego Benedykta XVI wyrażony 1 stycznia 2007 r w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju słowami:„Pragnę zwrócić się do Ludu Bożego, aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym obrońcą godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw”.


Zainspirowani również postawą niezłomnej wiary naszego wielkiego rodaka – orędownika pokoju – bł. Jana Pawła II, który napisał: „Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy” (Ecclesia de Eucharystia, 53), podjęliśmy dążenia, których wyrazem stała się idea „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, tzn. utworzenia na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju.

Pierwszy z nich powstał w Ziemi Świętej – Ojczyźnie naszego Zbawiciela i Jego Matki. W dniu 25 marcu 2009 r, w uroczystość Zwiastowania, przy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie - Ekumenicznym Centrum Modlitwy o Pokój, zainaugurowano Wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu. Stowarzyszenie przekazało, wykonaną przez gdańskiego artystę Mariusza Drapikowskiego, nastawę ołtarzową w formie tryptyku wraz z Monstrancją o nazwie „Niewiasta z Jeruzalem – Królowa Pokoju”. Jest to materialny znak, naczynie, stanowiące dopełnienie duchowego wymiaru bogactwa wiary i modlitwy oraz wypraszanych łask u stóp Jezusa i Maryi. Zanim „Niebiańska Jerozolima” na stałe trafiła do Ziemi Świętej, wędrowała po sanktuariach i katedrach  w Polsce i w Niemczech, gdzie organizowane były adoracje Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie  i w Jerozolimie. W styczniu 2009r, ołtarz pobłogosławił papież Benedykt XVI polecając Bogu zarówno samo dzieło, jak i sprawę jakiej ma służyć. Zapewnił o swoim modlitewnym włączeniu się w tę inicjatywę.

Rok później z radością przyjęliśmy propozycję Arcybiskupa Tomasza Pety, by włączyć Kazachstan do idei krucjaty pokoju. Dla naszych rodaków przesiedlonych w 1936r z Ukrainy, ich potomków i żyjących obecnie na tych terenach ludzi, jest to szczególny znak Bożej Opatrzności. Dzięki wierze i modlitwie, za wstawiennictwem Maryi, przetrwali oni tak wiele bolesnych doświadczeń i dzisiaj mogą cieszyć się upragnionym pokojem. Na zaproszenie Arcybiskupa 3 lipca 2011 roku uczestniczyliśmy w Kongresie Maryjnym, podczas którego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje zostało oficjalnie włączone do Dzieła Apostolstwa Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Stowarzyszenie pragnie przekazać również dla tej parafii nastawę ołtarzową wraz z Monstrancją, dzieła pana Mariusza Drapikowskiego. W obecnej chwili trwają pracę nad ukończeniem projektu. Naszym życzeniem jest, aby i to dzieło zostało pobłogosławione przez Ojca Świętego oraz odbyło peregrynację.

Kolejnym miejscem nieustającej modlitwy w intencji pokoju na świecie jest Medjugorie. Przez wiele lat, tysiące ludzi przybywa tu, aby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi, zanosić błagania i czerpać moc do życia pełnego wiary i łączności z Jezusem. Dla Sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorie, 22 czerwca 2011 roku przedstawiciele Stowarzyszenia przekazali Monstrancję jako dar pielgrzymów całego świata i wotum dziękczynienia za otrzymywane łaski.

Dzięki modlitwie i życzliwości wielu osób, cały czas prowadzimy rozmowy na temat powstania nowych miejsc modlitwy i Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie. Bardzo prosimy o włączenie się w łańcuch modlitwy we wszystkich intencjach związanych z misją apostolstwa modlitewnej adoracji Eucharystycznego Jezusa, aby pragnienie pokoju na świecie dokonywało się najpierw w naszych sercach. Prosimy o zamawianie Mszy św., przyjmowanie eucharystii, ofiarowanie modlitwy różańcowej oraz podejmowanie dzieł pokutnych, aby troska o trwanie w modlitewnej jedności z Chrystusem wszystkich ludzi, stała się naszym wspólnym zadaniem i misją. Niech ta świadomość współuczestnictwa  w realizacji Bożych planów towarzyszy nam w codziennej posłudze na rzecz pokoju i pojednania.
 

O Oziornoje:

 

Pierwsi mieszkańcy wioski Oziornoje w Kazachstanie pojawili się w 1936 roku, gdy w czasach stalinizmu przesiedleni tu zostali bezprawnie Polacy z Ukrainy. Pierwsze lato przeżyli w namiotach a do nadejścia zimy, dzięki pomocy lokalnych mieszkańców, zdążyli wybudować ziemianki. Ówczesne władze zabraniały repatriantom wyjeżdżać bez przepustki, nakazano im meldować się u tamtejszych sowieckich władz. Panował głód i szerzyły się choroby, które dziesiątkowały ludność. Ale mimo tych ciężkich warunków, represji i prześladowań, mieszkańcy Oziornoje pokładali wielką ufność w Bogu i orędownictwu Matki Bożej, co wyrażało się w modlitwie, zwłaszcza różańcowej. W marcu 1941roku w pobliżu wioski niespodziewanie pojawiło się jezioro. Było w nim mnóstwo ryb, dzięki którym przesiedleńcy ocaleli od śmierci głodowej w czasie wojny.

Po dziesiątkach lat doczekali czasu, gdy w końcu mogli wybudować swój kościół. Kardynał Józef Glemp 9 sierpnia 1992 roku poświęcił ściany wznoszonego budynku, a konsekracji kościoła 27 czerwca 1993r dokonał bp Jan Paweł Lenga. W czasie trwania prac budowlanych ojciec Nico Hogland z Holandii ofiarował dla powstającej świątyni figurę Maryi, prosząc, aby kościół nosił tytuł Matki Bożej Królowej Pokoju. W Oziornoje 25 czerwca 1995r. w uroczystość Najświętszej Maryi Królowej Pokoju bp Jan Paweł Lenga powierzył Kazachstan Jej opiece i ogłosił główną Patronką Kazachstanu. Rok później 26 marca 1996 roku w parafii rozpoczęła się codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W Oziornoje od 7 sierpnia 1994 roku rozpoczęły pracę siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP. Zajmują się one ewangelizacją, katechizują, prowadzą bezpłatną aptekę, ochronkę, pracują z dziećmi i młodzieżą, opiekują się chorymi.

Parafia Królowej Pokoju w Oziornoje stała się w ciągu kilku ostatnich lat głównym Sanktuarium Maryjnym dla całego Kazachstanu. Co roku w czerwcu na odpust przybywają piesze i autokarowe pielgrzymki z całego kraju. Od 1999 roku w sierpniu odbywają się kilkudniowe spotkania młodych z różnych stron Kazachstanu. Inicjatorem tych spotkań jest Wspólnota Błogosławieństw.

 

Błogosławiony Jana Pawła II powiedział, że „Azja to nasze wspólne zadanie na trzecie tysiąclecie”. Dlatego jako Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” z radością i zaciekawieniem przyjęliśmy propozycję Jego Ekscelencji Abp Tomasza Pety, by włączyć Kazachstan do idei krucjaty pokoju i fakt ten odczytaliśmy jako wskazanie Opatrzności Bożej dla kierunku naszych kolejnych działań. Dlatego Stowarzyszenie przystępuje do realizacji projektu utworzenia Centrum Modlitwy o Pokój w Oziornoje - Narodowym Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Kazachstanie.

Wstępne rozmowy z Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje i Proboszczem ks. Lucjanem Pocałuniem przybliżyły nam charakter tego miejsca poprzez wydarzenia z nim związane, co jeszcze bardziej wyczuliło nas na podpowiedź płynącą z tych dalekich dla nas stron.

W sierpniu 2010 roku odwiedziliśmy to miejsce szczególnego kultu maryjnego. To mała niepozorna wieś na północy kraju, otoczona ciszą i bezkresną przestrzenią. Ale również Oziornoje to bijące serce Azji Centralnej na ziemi przesiąkniętej krwią i modlitwą zesłańców. Z dala od cywilizacji na świętej ziemi Kazachstanu zamieszkała Królowa Pokoju.

Na zaproszenie arcybiskupa Tomasza Pety 3 lipca 2011 roku uczestniczyliśmy w Kongresie Maryjnym, podczas którego oficjalnie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje zostało włączone do Dzieła Apostolstwa Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy o pokój na świecie.

Już dzisiaj mieszkańcy Oziornego i wszyscy przybywający tutaj pielgrzymi mogą uczestniczyć w codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Bardzo ważne jest istniejące w tym miejscu wsparcie kapłanów i osób zakonnych. Ziemia, którą kiedyś nazywano „nieludzką”, jest pełna miłości bliźniego, bo człowiek żyje tutaj nadzieją, a w prostocie bytu i surowości klimatu doznaje bliskiej obecności Boga. Błogosławiony Jan Paweł II nazwał to miejsce Narodowym Sanktuarium Maryjnym Kazachstanu.

W ramach realizacji projektu Kazachstańskiej Gwiazdy Pokoju, Stowarzyszenie pragnie przekazać nastawę ołtarzową do Adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z Monstrancją. W tym miejscu pragniemy również organizować ekumeniczne i między religijne spotkania modlitewne oraz podejmować inne działania służące propagowaniu pojednania, wzajemnego poszanowania i zrozumienia.

Realizacja Tryptyku powierzona została ponownie pracowni gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego. Termin zakończenia prac nad ołtarzem wraz z monstrancją przewidujemy na 2012 rok. Wcześniej jednak planujemy swoistą pielgrzymkę Tryptyku Kazachstańskiego po Sanktuariach Polski. Po zakończeniu prezentacji w Polsce pragniemy Kazachstańską Gwiazdę Królowej Pokoju przedstawić w Watykanie Papieżowi Benedyktowi XVI. Pobłogosławiony Ołtarz wraz z monstrancją zostanie przekazany do Sanktuarium Oziornoje w Kazachstanie.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy modlitewnie i finansowo zdecydują się wesprzeć to dzieło. Niech Boże Błogosławieństwo i świadomość współuczestniczenia w realizacji Bożych Planów będzie nagrodą za Wasze zaangażowanie.

 

Błogosławieństwo Ojca Świętego

Papież Benedykt XVI pobłogosławił 10 października 2012 roku Ołtarz Adoracji Najświętszego Sakramentu "Gwiazda Kazachstanu" przeznaczony do Centrum Modlitwy o Pokój w Sanktuarium Matki Bozej Królowej Pokoju w Oziornoje. Wydarzenie miało miejsce w obecności kardynała Angelo Sodano, który komentował teologiczną wymowę Ołtarza. Ojciec Święty przypomniał, że pamięta spotkanie sprzed trzech lat, gdy błogosławił Ołtarz przeznaczony do Jerozolimy przy IV Stacji Drogi Krzyżowej i poprosił, aby modlić się za Niego i o pokój na świecie. Zwracając sie do arcybiskupa Tomasza Pety przekazał pozdrowienia dla mieszkańców Kazachstanu. Podczas uroczystości obecni byli również Piotr Ciołkiewicz, prezes Communita Regina della Pace i Mariusz Drapikowski, twórca Ołtarza. Pobyt w Watykanie na Audiencji Generalnej wpisuje się w peregrynację Ołtarza "Gwiazda Kazachstanu". Zanim Ołtarz dotrze do miejsca przeznaczenia w Oziornoje, wystawiony zostanie jeszcze w sanktuariach w Polsce, gdzie trwać będą Adoracje Najświętszego Sakramentu połączone z modlitwą o pokój.

Na koniec informacja z portalu wiara.pl:

http://kosciol.wiara.pl/doc/1223222.Gwiazda-Kazachstanu-na-Jasnej-Gorze

W centrum zamykanego ołtarza umieszczone zostały relikwie, a pod nimi sylwetki: bł. Jana Pawła II i św. s. Faustyny Kowalskiej. Ołtarz jest dziełem Mariusza Drapikowskiego.

„Z tą modlitwą o pokój i zachęcaniem do adoracji Najświętszego Sakramentu wychodzimy z Jasnej Góry – powiedział gdański artysta. – Tak samo było przypadku pierwszego ołtarza, który trafił do Jerozolimy. Adoracja też została rozpoczęta na Jasnej Górze. Ta modlitwa u Matki Bożej Jasnogórskiej ma szczególne znaczenie. To ona wskazuje nam na Chrystusa prawdziwego, Eucharystycznego. To Matka Boża była pierwszą monstrancją, pierwszym tabernakulum. I tę ideę w wymiarze symbolicznym odnajdziemy także w tym ołtarzu. W Oziornoje w sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju ta modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu trwa już nieprzerwanie od 18 lat. Także ten ołtarz, który tam trafi, będzie tylko kontynuacją trwającej modlitwy. Pamiętajmy, że zaledwie 11 proc. mieszkańców Kazachstanu to chrześcijanie, 70 proc. to muzułmanie, a katolików jest zaledwie 1,5 proc., czyli w sumie ok. 300 tys. Jest to więc miejsce niezwykłe ze względu na swoją historię, trudne, ale i ważne dla chrześcijaństwa, bo chcemy z tymi miejscami adoracji Pana Jezusa i modlitwy o pokój docierać do wszystkich trudnych zakątków świata, aby tą modlitwą o pokój otoczyć ziemię”.

Ołtarz „Gwiazda Kazachstanu” jest drugim z cyklu „12 Gwiazd w Koronie Matki Bożej”, czyli ołtarzy adoracji Najświętszego Sakramentu, przed którymi ma płynąć modlitwa w intencji pokoju. Kolejny powstanie w Kibeho w Rwandzie – jest to zarówno miejsce jedynych uznanych w Afryce objawień maryjnych jak i okrutnych rzezi w czasie ludobójstwa.

 

mb


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.