Apel Solidarnych2010  do Cineflix i National Geographic
data:27 stycznia 2013     Redaktor: Redakcja

Apelujemy do Cineflix i National Geographic – zdecydujcie się na wycofanie emisji tego filmu, który na zawsze podważy reputację waszej firmy, jeszcze nie jest za późno.

Panie i Panowie z Cineflix i National Geographic,

Przeczytaliśmy Waszą kompletnie nie satysfakcjonującą, bardzo zaskakującą odpowiedź. Emitujecie Państwo film („Śmierć Prezydenta”) wyłącznie w oparciu o "oficjalne raporty" rosyjskiej komisji MAK i polskiej komisji rządowej Millera, nie biorąc pod uwagę innych oficjalnych organów, także polskiej prokuratury wojskowej, a przecież śledztwo się jeszcze nie zakończyło. Nie zwrócono stronie polskiej głównych dowodów – m.in. wraku samolotu i czarnych skrzynek, w materiałach tych komisji roi się od oczywistych już dzisiaj, udowodnionych kłamstw i matactw. Nie przeprowadzono badań chemicznych w związku z potwierdzoną przez polską prokuraturę wojskową (to także oficjalne władze) obecności trotylu na wraku samolotu, co udowodniono dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń (dopiero blisko dwa i pół roku po katastrofie!). A przecież wiecie Państwo na temat katastrofy prawie wszystko, mając dostęp do powszechnie dostępnych materiałów, także dzięki analizie wybitnych profesorów, w tym prof. Wiesława Biniendy, laureata wielu nagród przyznanych przez NASA, dzięki sejmowej komisji Macierewicza, filmowi Anity Gargas „Anatomia upadku”, blogerce z Kanady Monice Logwiniuk, która przez wiele miesięcy przekazywała wam ważne informacje i zapytania, licznym mailom i protestom. Tymczasem zdecydowaliście się Państwo wyemitować jednostronne, skandaliczne kłamstwa i matactwa. Z przykrością stwierdzam, że to nie są standardy, o których piszecie Państwo w odpowiedzi na nasz list (poniżej). Przecież Sejmowa Komisja Antoniego Macierewicza jest również oficjalnym, polskim organem. Sejm sprawuje władzę ustawodawczą, lecz ponadto sprawuje kontrolę nad działaniem władzy wykonawczej.
Coraz więcej osób i instytucji na całym świecie zadaje sobie natomiast pytania, na które chcielibyśmy uzyskać jednoznaczną odpowiedź, by rozwiać nasze wątpliwości:

- jakie znaczenie przy podejmowaniu decyzji miały kontrakty podpisane z Rosją w listopadzie 2010 r., co według informacji dostępnych w Internecie miało znaczący wpływ na wzrost zysku waszej firmy o 300%? Kto jest głównym sponsorem filmu "Śmierć Prezydenta"?

- jaki rzeczywisty wpływ na taki kształt fabuły w oparciu o kompromitujące "śledztwo" obydwu komisji miała menedżerka ds. sprzedaży „Cineflix International” Caroline Schroeder?

- czy producentem  wykonawczym odcinka „Mayday” o katastrofie Smoleńskiej w terenie jest Marianna Jarowskaja, Rosjanka, autorka filmów dokumentalnych?

- jaki był powód wcześniejszej ekstradycji do Rosji jednej z Rosjanek pracujących w Cineflix (jeśli to prawda)? Czy była to "współpraca" z Putinem?

Należy też z całą mocą zapytać: dlaczego zorganizowaliście Państwo dwie premiery w Polsce: pierwszą wyłącznie dla dziennikarzy sprzyjających władzom (które są odpowiedzialne za przekazanie „śledztwa” Rosji i skandaliczne „śledztwo”), na których teraz wyłącznie się powołujecie ("favorable review")? Dlaczego nie załączyliście żadnego linka do artykułów dziennikarzy, którzy byli na drugiej premierze? Czy to jest rzetelność dziennikarska?

Apelujemy do Państwa – zdecydujcie się na wycofanie emisji tego filmu, który na zawsze podważy reputację waszej firmy, jeszcze nie jest za późno. Prawda niebawem ujrzy światło dzienne, niech wtedy świat dowie się o prawdziwych przyczynach katastrofy, także na podstawie emisji National Geographic, która wtedy ma szansę być rzetelnym materiałem.

Z poważaniem

Jacek Kazimierski, członek Zarządu Stowarzyszenia Solidarni 2010


Ladies and Gentleman from Cineflix and National Geographic,
We have read your unsatisfactory and surprising for us, response to our letter. You are airing a documentary movie (Death of the President”) that is based entirely on the ‘official reports’ of the Russian Aviation Committee MAK and the Polish Governmental Miller’s Committee and you are not taking into consideration any other official bodies, including the Polish Military Prosecution. As you know the investigation has not been closed and concluded.

Poland has not received back the main evidence, which are the wreck of the plane and the ‘black boxes’. The reports consist of many proven lies and manipulations. The testing of the chemicals found by the Military Prosecution on the scene has not yet been completed and conclusions have not been made. The devices used by specialists on the scene detected TNT, which proves that Trotyl, an explosive was present there. This was done after two and a half years from the date of the catastrophe.

You do know almost everything about the crash as you have access to publically known and available resources as well as available to the public scientific analyses conducted by highly recognized scientists, including professor Wiesław Binienda, the recipient of many NASA awards or conclusions of the Parliamentarian Committee of Antonii Macierewicz, the recently released film ‘Anatomia Upadku’ produced by Anita Gargas, the delivered to you information by a Canadian, Monika Longwiniuk who has been giving you important information and raised questions for many months and the many protest letters sent to you.

However, you have decided to air the scandalous one-sided lies and manipulations. I regret to say that these are not the standards used that you describe in your response to our letter. The Parliamentarian Committee of Antoni Macierewicz is also considered an official, Polish investigative body. The Parliament is a constitutional ruling body that controls the laws of the country as well as the acting authorities in Poland.

More and more people and institutions all over the world ask questions that we would also like the answers to for us to have no more doubts, to clear the air.

-         what role in your decision making had the contracts signed between you and Russia in November 2010 which in turn, according to the Internet sources, had a significant impact on your company’s 300% increased profit? Who is the main sponsor of the movie ‘Death of the President’?

-         what real role did the sales manager of Cineflix International, Caroline Schroeder play in  establishing what the plot of the movie will be, that was based on the shameful investigation of both committees?

-         Is the producer of the Mayday series episode about the Smolensk catastrophe Marianna Jarowskaja, a Russian author of documentary movies?

-         What was the reason (if this is tru) for an earlier extradition of one of the Russians who worked at Cineflex? Was it the ‘cooperation’ with Putin?

It is necessary to really ask: why did you organize two previews of your film, one being exclusively for the journalists that sympathize with the Polish government (who is responsible for handing over the investigation to Russia and for the shameless ‘investigation’), which you entirely base your document on (“favorable review”)?

Why didn’t you include a link to any reviews from the journalists who were present on the second preview of your movie? Can we really call it a journalistic honesty?

We appeal to your senses- withdraw from airing this movie, which will forever question your company’s reputation. It is still not too late. The truth will soon come out and then the world will know what the real causes of the catastrophe were also based on the National Geographic’s movie which has a chance to be a reliable material.

With regards,

Jacek Kazimierski, Board Member of  Solidarni 2010 Association

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.