Kartka z kalendarza - 28 listopada 1939 r.
data:27 listopada 2012     Redaktor: AlicjaS

II pakt Ribbentrop-Mo這tow

Chyba ka盥y Polak s造sza o pakcie Ribbentrop-Mo這tow z 23 sierpnia 1939. Do niewinnego uk豉du o nieagresji, podpisanego w Moskwie 23 VIII 1939, do陰czono z inicjatywy Stalina tajny protokó o rozbiorze mi璠zy Niemcy i Sowiety Polski oraz innych krajów Europu 鈔odkowej i wschodniej. To w豉郾ie nazywamy paktem R-M.

Nie zawsze pami皻amy jednak, 瞠 by jeszcze II pakt Ribbentrop-Mo這tow, „korekta” pierwszego. Do traktatu o przyja幡i i granicy, podpisanego 28 IX 1939 w Moskwie, dodano kolejny tajny protokó (to by w豉郾ie II pakt R-M), w którym skorygowano podzia granic zaboru Polski. Sowiety – w zamian za województwo lubelskie i wschodni cz窷 warszawskiego – w陰czy造 do swego zaboru ca陰 Litw. Uzgodniono te zasady wspólnego zwalczania polskiej konspiracji niepodleg這軼iowej!

Oba uk豉dy sta造 w ra膨cej sprzeczno軼i z umowami mi璠zynarodowymi i w 鈍ietle prawa mi璠zynarodowego by造 niewa積e od samego pocz徠ku. A jednak to bezprawie – usankcjonowane pó幡iej przez naszych „aliantów” – decydowa這 o powojennych granicach Polski!

*  *  *

O nienawi軼i przywódców sowieckich do Polski i Polaków – b璠帷ej 廝ód貫m kolejnych zbrodni na okupowanych terenach Rzeczpospolitej – 鈍iadczy elementarny fakt, rzadko poddawany refleksji w publikacjach historycznych. Wszak ludno嗆 narodowo軼i polskiej – mimo licznej reprezentacji ukrai雟kiej, bia這ruskiej i 篡dowskiej – przewa瘸豉 na zaj皻ych obszarach naszych Kresów wschodnich, wcielonych do tzw. „zachodniej Bia這rusi” i tzw. „zachodniej Ukrainy”. Polacy nie byli 瘸dn „mniejszo軼i” na zagarni皻ych Kresach. By這 ich tam 5,281 mln (40,02%). Ukrai鎍ów i Rusinów by這 4,513 mln (34,20%), Bia這rusinów 1,122 mln (8,5%), 砰dów 1,115 mln (8,45%), ludzi okre郵aj帷ych si jako „miejscowi” by這 802 tysi璚y. Praktyka pa雟twa sowieckiego podpowiada豉 w takich sytuacjach utworzenie „republiki” lub przynajmniej „obwodu autonomicznego” w obr瑿ie Sowietów dla tak licznej reprezentacji narodowej polskiej. Sowieci jednak tego nie zrobili – w przeciwie雟twie do Niemców, którzy mieli 鈍iadomo嗆 konieczno軼i zachowania „Restpolen” w postaci tzw. Generalnego Gubernatorstwa. Co wi璚ej, sowieci „paszportyzuj帷” przymusowo Polaków w listopadzie 1939 od razu wprowadzili wobec nich element dyskryminacyjny w postaci zakazu przebywania w strefie nadgranicznej i w wielkich miastach, co nale篡 traktowa jako pierwsz zapowied pó幡iejszych deportacji, de facto zbrodniczego skazania setek tysi璚y ludzi na 鄉ier lub gód i niewyobra瘸lne cierpienia.

Niemiecko-sowiecki traktat o granicach i przyja幡i z 28 wrze郾ia 1939 nie przewidywa 瘸dnej formy polskiej pa雟twowo軼i lub nawet jej namiastki, która by豉by gwarantowana przez okupantów. Precyzowa natomiast granice rozbioru Polski, a w豉軼iwie korygowa granice wyznaczone w tajnym protokole z 23 sierpnia 1939. Mówi o przyja幡i i wspó逍racy mi璠zy agresorami, którzy skwapliwie gwarantowali wzajemnie, 瞠 ich ustalenia nie mog by kwestionowane przez inne pa雟twa. Inaczej mówi帷, o鈍iadczali, 瞠 wielkie mi璠zynarodowe porozumienie, spisane po zako鎍zeniu I wojny 鈍iatowej w formie traktatu wersalskiego i innych aktów prawnych, reguluj帷ych granice pa雟tw europejskich, ich nie obowi您uje!

Tym samym Niemcy Hitlera i Zwi您ek Sowiecki Stalina bra造 pe軟 odpowiedzialno嗆 za wywo豉nie II wojny 鈍iatowej – niezale積ie od tego, jak t rzecz interpretuje dzi nowa rosyjska „polityka historyczna”, która w swoich najbardziej absurdalnych enuncjacjach usprawiedliwia sowiecko-niemiecki alians ch璚i pokrzy穎wania rzekomych planów ekspansji Rzeczpospolitej Polskiej na Zwi您ek Sowiecki! Ten bezprecedensowy przejaw agresji propagandowej – 鈔odowiska definiuj帷ego si jako naukowe i zwi您anego z pa雟twow komisj rosyjsk! – spowodowa pami皻n reakcj w postaci o鈍iadczenia prezesa Instytutu Pami璚i Narodowej Janusza Kurtyki, który stwierdzi, 瞠 usi逝je si usprawiedliwi zawarcie paktu Ribbentrop–Mo這tow (który raczej nale瘸這by nazywa paktem Hitler–Stalin). Pojawiaj si argumenty, 瞠 dzi瘯i temu porozumieniu Zwi您ek Sowiecki zyska czas na przygotowanie do wojny lub wr璚z zapobieg okupacji niektórych terenów przez Niemcy. Tezy te maj charakter ahistoryczny (...), zawieraj帷 ten uk豉d (i wype軟iaj帷 jego postanowienia do ostatnich godzin przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej), Stalin liczy na realizacj w豉snych planów (...). Tezy te (...) po raz pierwszy w druku pojawi造 si w wydanej w 1948 r. propagandowej publikacji «O fa連zerzach historii». Fragment dotycz帷y paktu Ribbentrop–Mo這tow zosta naniesiony na maszynopisie odr璚znie przez Stalina, podobnie jak zarzut zawarcia przez Polsk antysowieckiego sojuszu z Niemcami. Prezes IPN, przypominaj帷 te fakty, pokaza niepokoj帷 to窺amo嗆 obecnej „polityki historycznej”, uprawianej przez niektóre 鈔odowiska w Rosji, ze stalinowsk interpretacj sowiecko-niemieckich aliansów i ich zbrodniczych efektów.

Tajny protokó sowiecko-niemiecki, podpisany przy okazji traktatu „granicznego”, zwany II paktem Ribbentrop–Mo這tow, stanowi, 瞠 Obie strony nie b璠 tolerowa na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. B璠 one t逝mi na swych terytoriach wszelkie zacz徠ki takiej propagandy i informowa si wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich 鈔odków w tym celu. Ten z這wieszczy zapis sta si podstaw do wzajemnej wspó逍racy mi璠zy policjami politycznymi obu pa雟tw, i wspólnych konferencji Gestapo z NKWD w Brze軼iu, Przemy郵u, w Zakopanem i Krakowie. Ta wspó逍raca trwa豉 a do ataku Niemiec na Zwi您ek Sowiecki. Jej efektem by造 m.in. jednocze郾ie prowadzone od wiosny 1940 w obu zonach okupacyjnych, akcje eksterminacyjne wymierzone w polsk inteligencj: niemiecka AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion – nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna) i sowiecka zbrodnia katy雟ka.

22 pa寮ziernika 1939  odby造 si na okupowanych Kresach wschodnich Rzeczpospolitej tzw. „wybory do zgromadze ludowych zachodniej Ukrainy i zachodniej Bia這rusi”. By豉 to sprzeczna z prawem mi璠zynarodowym, charakterystyczna dla „demokracji” typu bolszewickiego farsa polityczna, imituj帷a wolne wybory w 鈍iecie demokratycznym. Jednocze郾ie by豉 to te swoista „legalizacja” przez Sowiety zaboru terytorium Rzeczpospolitej, dokonanego w wyniku wspólnej z Niemcami agresji. Ta „legalizacja” b璠zie Sowietom przydatna w okresie konferencji z aliantami, zw豉szcza konferencji ja速a雟kiej, jako pretekst do potwierdzenia przez nowych sojuszników zdobyczy terytorialnych z roku 1939, uzyskanych w przymierzu z Hitlerem. Nie trzeba dodawa, 瞠 ci alianci te takiego pretekstu potrzebowali, tak jak pó幡iej b璠 potrzebowali „misji” Stanis豉wa Miko豉jczyka, by w ko鎍u uzna, na pocz徠ku lipca 1945, stalinowski rz康 „jedno軼i narodowej” dla Polski, tak jakby legalnego rz康u RP ju nie by這!

Sowieckie „wybory” na zaanektowanych obszarach Polski by造 pogwa販eniem prawa mi璠zynarodowego, zw豉szcza konwencji haskiej z roku 1907, która nakazywa豉 w豉dzy okupacyjnej – z chwil przej璚ia administracji na okupowanym terenie – przestrzeganie, z wyj徠kiem „bezwzgl璠nych przeszkód”, praw obowi您uj帷ych w okupowanym kraju. Na t konwencje powo豉 si Prezydent RP W豉dys豉w Raczkiewicz w dekrecie z dnia 30 listopada 1939 o niewa積o軼i aktów prawnych w豉dz okupacyjnych.

Atakuj帷e Polsk oddzia造 sowieckie powo造wa造 na zaj皻ych ziemiach polskich „tymczasowe zarz康y obwodowe”, w granicach naszych polskich województw. Sk豉d tych „zarz康ów” wynika z sowieckiego dogmatu propagandowego o „wyzwoleniu” spod w豉dzy „obszarników” i o przekazaniu w豉dzy w r璚e „ludu”. Tym „ludem” byli najcz窷ciej zindoktrynowani sowieccy wojskowi, enkawudzi軼i lub ich wspó逍racownicy, „lewicowa” inteligencja i autentyczni robotnicy jako widomy znak „rewolucji spo貫cznej”. Proces kszta速owania si sowieckiej w豉dzy na okupowanych obszarach Polski pó軟ocno-wschodniej przedstawia obszerna monografia Krzysztofa Jasiewicza Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939–1941 (Bia這stocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wile雟zczyzna), Warszawa 2001.

„Tymczasowe zarz康y” powo造wa造 formacje milicyjne i paramilitarne w rodzaju „gwardii robotniczej”, które sta造 si narz璠ziem bezprawia i przemocy stosowanej wobec ludno軼i okupowanych obszarów, zw豉szcza wobec dyskryminowanych od pocz徠ku obywateli polskich. Powo造wane przez te „zarz康y” tzw. komitety w這軼ia雟kie zajmowa造 si rabunkiem „ziemi obszarniczej”, któr czasowo, zanim trafi do ko販hozów (od wiosny 1940), przekazywano tryumfalnie „ch這pom ma這rolnym i bezrolnym”.

Powstaj帷a administracja sowiecka oparta by豉 na komitetach partyjnych WKP(b), czyli Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) poszczególnych szczebli. W豉dz polityczn od zarz康ów wojskowych przejmowa這 NKWD, tropi帷e i aresztuj帷e od pocz徠ku „wrogów w豉dzy sowieckiej”, ukrywaj帷ych si oficerów wojska polskiego i podejrzanych dla w豉dzy sowieckiej bie瞠鎍ów, czyli Polaków, którzy trafili na Kresy w ucieczce przed Niemcami – na swoje nieszcz窷cie.

Jeden z wielu dramatycznych epizodów z tego czasu przypomnia prof. Adam Linsenbarth z Warszawy: W Brze軼iu rozstali鄉y si z ojcem, który, jak si pó幡iej dowiedzieli鄉y, 17 wrze郾ia przekroczy ze sztabem polsko-rumu雟k granic w Zaleszczykach (...). Po rozstaniu pojechali鄉y do Nowogródka, gdzie przez kilka dni chodzi貫m do szko造. 16 wrze郾ia spotkali鄉y szwagra mojej matki, Czes豉wa Waligór, dzier瘸wc maj徠ku Ma鹵ewko ko這 Tczewa, który zabra nas do maj徠ku Krupskich w Zasulu pod Sto逍cami, 4 km od granicy z Sowietami. Przebywa這 tam kilka rodzin ziemian z Pomorza. W nocy z 16 na 17 wrze郾ia do Zasula wkroczyli sowieci. Postawili nas wszystkich pod 軼ian i przeprowadzili szczegó這w rewizj, zabieraj帷 bro. Zabrano wszystkich m篹czyzn z ich samochodami, niby w celu wo瞠nia rannych. Dotar造 do nas wiadomo軼i, 瞠 byli najpierw przetrzymywani w wi瞛ieniu w Sto逍cach. Dalsze ich losy s nieznane. Na miejscu pozosta造 tylko 穎ny i dzieci... Po paru tygodniach miejscowa ludno嗆 ostrzeg豉 nas o przygotowywanej wywózce na Sybir. Ró積ymi 鈔odkami lokomocji uda這 nam si przedosta pod Brze嗆, gdzie której nocy przerzucono nas pod obstrza貫m na drugi brzeg Bugu. Powrócili鄉y do Warszawy.

Po zawarciu 28 wrze郾ia 1939 traktatu z Niemcami, nast徙i pierwszy akt sowieckiej maskarady „wyborczej”. Biuro Polityczne KC WKP(b) zwo豉這 „zgromadzenia ludowe” – ukrai雟kie we Lwowie i bia這ruskie w Bia造mstoku, które „uchwali造 pro軸” do w豉dz sowieckich o wcielenie okupowanych ziem polskich w obszar Zwi您ku Sowieckiego. Prawdopodobnie tak „pro軸” sformu這wa這by tak瞠 „polskie zgromadzenie ludowe”, ale po wrze郾iowej korekcie paktu Ribbentrop–Mo這tow i przekazaniu Niemcom Lubelszczyzny oraz wschodniego Mazowsza (wed逝g tajnego protoko逝 z 23 sierpnia 1939 mia造 znale潭 si w sowieckiej zonie okupacyjnej), sowieci uznali, 瞠 ca造 anektowany przez nich obszar RP to albo Ukraina, albo Bia這ru, 陰cznie z Bia這stocczyzn.

W tym samym czasie na obszarze okupacji niemieckiej Hitler „wciela” Pomorze, Wielkopolsk, 奸御k, cz窷 Mazowsza i cz窷 ziemi ódzkiej do Rzeszy przy pomocy jednego dekretu, bez komedii „wyborczej”. System stworzony przez sowieck odmian komunizmu ró積i si tym od bli幡iaczego systemu, zbudowanego przez niemiecki socjalizm narodowy, 瞠 z upodobaniem imitowa i celebrowa zewn皻rzne przejawy procedur pa雟twa demokratycznego. Wszystko dzia這 si „z woli ludu”, tak瞠 nadci庵aj帷e „wybory”. Te pozorowane dzia豉nia budzi造 w鈔ód Polaków l瘯 i jeszcze wi瘯sze zdumienie, które przetrwa這 wojn i przenios這 si tak瞠 na okres powojenny, gdy sowieci podobne „wybory” organizowali w PRL…

廝ód這: http://wolnapolska.pl/index.php/frontpage/kalendarz-polski-codzienny.html


Informujemy, i w celu optymalizacji tre軼i na stronie, dostosowania ich do potrzeb u篡tkownika, jak r闚nie dla cel闚 reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urz康zeniach ko鎍owych u篡tkownik闚. Pliki cookies mo積a kontrolowa w ustawieniach przegl康arki internetowej. Korzystaj帷 z naszej strony, bez zmiany ustawie w przegl康arce internetowej oznacza, i u篡tkownik akceptuje polityk stosowania plik闚 cookies, opisan w Polityce prywatno軼i.