Kłamstwa sędzi Małgorzaty Drewin
data:03 października 2012     Redaktor: GKut

Poniżej prezentujemy kilka cytatów z uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełniania obowiązków przez Donalda Tuska wraz z komentarzem. – z dn. 1.10.2012. Zdanie o zasadności orzeczenia czytelnicy niech wyrobią sobie sami.

 
1) Kłamstwo nr 1
SSR Małgorzata Drewin:
Z obowiązujących w stosunkach z Federacją Rosyjską aktów prawnych Rada Ministrów zaaprobowała wybór Konwencji jako mechanizmu, w oparciu o który strona polska i rosyjska miały badać katastrofę i wyjaśniać jej przyczyny.
 
Wyimek z oficjalnego stanowiska Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dowód w aktach sprawy):
Zgoda na zastosowany przez Federację Rosyjską reżim prawny została udzielona w formie konkludentnej. Nie było odrębnej decyzji Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w tej sprawie.
 
2) Kłamstwo nr 2
SSR Małgorzata Drewin:
Wybór ten nie miał charakteru „umowy międzynarodowej".
 
Wyimek z raport MAK, str. 12 (dowód w aktach sprawy):
13 kwietnia 2010 roku, Zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Państwowej [Władimira Putina], (...) Na podstawie tegoż Zarządzenia określono, że badanie powinno być prowadzone zgodnie z Załącznikiem 13 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym (dalej Załącznik 13). Ta decyzja została zaaprobowana przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. (…)
 
3) Kłamstwo nr 3
SSR Małgorzata Drewin:
Wybór Konwencji nie wymagał zastosowania procedur określonych w przepisach ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 roku o umowach międzynarodowych.
Wypowiedź członka KBWL prof. M. Żylicza (dowód w aktach sprawy):
Rząd rosyjski zaproponował, a rząd polski zgodził się na zastosowanie w tym celu przepisów załącznika 13 konwencji chicagowskiej, dotyczącego badania wypadków i incydentów lotniczych. Porozumienie było nieformalne, przyjęte w trybie roboczym.
Komentarz S2010: Strona Polska nie wybrała Konwencji a wyłącznie załącznik 13.
 
4) Kłamstwo nr 4
SSR Małgorzata Drewin:
Ocenie prawnej poddana została również kwestia wyrażenia przez obydwie strony na zastosowanie Konwencji, mimo wojskowego charakteru lotu wykonywanego przez polski statek powietrzny w dniu 10 kwietnia 2010 roku. W takim wypadku Konwencja znajduje zastosowanie na mocy decyzji zainteresowanych państw bez ograniczeń wynikających z prawa wewnętrznego państwa miejsca zdarzenia.
Pismo skierowane 2 lutego 2011 roku do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego przez członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (dowód w aktach sprawy):
Zgodnie z wybranym do badania katastrofy TU-154M przez Prezesa Rady Ministrów załącznikiem 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago 7 grudnia 1944 r., Rzeczpospolita Polska miała prawo do (…).
Komentarz S2010: Strona Polska nie wybrała Konwencji a wyłącznie załącznik 13, wyboru dokonał Premier.
 
5) Kłamstwo nr 5
SSR Małgorzata Drewin:
W swoim zażaleniu skarżący nie podniósł żadnych nowych, istotnych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę słuszności podjętego rozstrzygnięcia, a przez to skutkujących uchyleniem zaskarżonego postanowienia.
Komentarz S2010:
Stowarzyszenie w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa zgłosiło dowody z wypowiedzi osób zaangażowanych w sprawę i dokumentów pochodzące z 17 rożnych źródeł w tym wyimki z raportów MAK, informacje Centrum Prasowego KPRM, wypowiedzi członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Rzecznika Prasowego Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego oraz akredytowanego przy MAK. W toku sprawy Stowarzyszenie zgłosiło dodatkowo 5 kolejnych publikacji oraz dwa dowody z przesłuchania świadków. Na posiedzeniu przytoczono fragmenty wspomnień płk. Edmunda Klicha. Ponadto do akt sprawy złożone zostało oficjalne stanowisko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w formie odpisu notarialnego. Sąd w uzasadnieniu postanowienia nie odniósł się do żadnego z przytoczonych dowodów.
 
Kodeks postępowania karnego stanowi:
Art. 424. § 1. Uzasadnienie powinno zawierać:
1) wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych,
Art. 92. Podstawę orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia.
 
W dziale pliki zamieszczamy skany pism procesowych w sprawie. Czytelników zachęcamy do zapoznania się z aktami i wyrobienia sobie własnego zdania o zasadności orzeczenia. Szczególnie zachęcamy do zaznajomienia się z pismami oznaczonymi jako 9,9a,9B.


Materiał filmowy 1 : Postanowienie Sądu Rejonowego ws. Solidarni2010 kontra Tusk

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.